Velikonoce

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na koledu
– vytvoříme jednoduchou překážkovou dráhu (lavička, kužele, nakloněná rovina…)
– děti s pomlázkou probíhají dráhu, předávají si ji jako štafetu

⇒ PH: Na černou slepičku
– děti utvoří kruh
– paní učitelka obchází kruh a říká říkanku:
                 „Když jsem šel okolo dvorečku,
                 chytil jsem černou slepičku,
                  a ta mě klovla do malíčku.
                  To je ona!“
– na poslední slovo se dotkne hlavy některého z dětí
– to se chytne učitelky za ruku a chodí spolu a říkají říkanku
 – další dítě vždy vybírá poslední dítě v zástupu
– postupně se přidávají ostatní vybrané děti
– hra se opakuje tak dlouho, až jsou v zástupu všechny děti

⇒ PH: Závody s vajíčkem
– pomůcky: umělá vajíčka, košíček, 2 lžíce na polévku
– děti utvoří 2 zástupy o stejném počtu
– skupinky závodí v přenášení vajíčka na lžíci tak, aby se vystřídali všichni
– vždy vezmou 1 vajíčko a snaží se ho donést k učitelce do košíčku
– poté běží zpět, předávají lžíci dalšímu

⇒ PH: Na kvočnu a kuřátka
– pomůcky: lano
– učitelka=liška, děti=kuřátka
– určíme 2 děti, které budou držet lano cca 50 cm nad zemí
– kuřátka v kurníku společně podlezou lano a jdou hlídat zrníčka na zahradu-zobají
– na druhé straně číhá liška (učitelka nebo jiné dítě)
– uč. zvolá: „Pozor, liška!“- liška vyběhne a snaží se chytit utíkající kuřátka
– ty se před ní zachrání podlezením lana
– výška lana se může snižovat

⇒ PH: Vajíčka se kutálejí
 – děti se promění ve vajíčka
– kutálejí se (chodí, běhají) různými směry
– musí ale dávat pozor, aby nenarazila do jiného vajíčka, protože by se rozbila
– rozbitá vajíčka vypadávají ze hry (učitelka bouchne na buben)

⇒ PH: Zvedni vajíčko
– po prostoru jsou umístěna vajíčka ( míčky, papírové koule, kaštany apod.) počtem o jedno méně ne je dětí
– děti se mezi nimi volně pohybují
– jakmile učitelka zvolá: “Zvedni vajíčko!”, všechny děti se snaží pokyn splnit
– to dítě, na které vajíčko nezůstalo, vypadává ze hry
– učitelka odebere další vajíčko a hra se opakuje, až zbude jen jedno vejce

⇒ PH: Předávání vajíčka
– děti se rozdělí do 2 družstev stojící v zástupech
– soutěží se v předávání vajíčka (menší míček) z rukou do rukou ve vzpažení a to směrem dozadu- obměna: podávání  v předklonu mezi rozkročenýma nohama, nebo bokem

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Kvočna hledá kuře (sluch)
– pomůcky: šátek
– 1 dítě = kvočna (má zavázané oči), jiné dítě = kuřátko
– kuře pípá někde v prostoru herny
– úkolem kvočny je ho najít podle směru pípání
– pro pocit jistoty můžeme kvočnu přidržovat za ruku

⇒ SH: Kdo to ťuká (sluch)
– pomůcky: dřívka
– úkolem je rozlišit určitý rytmus
– učitelka určí rytmus pro kvočnu, kohouta, kteří klovou zobáčkem a pro kuřátko, které ťuká ve vajíčku
– děti určí, kdo právě ťuká

⇒ SH: Co patří k Velikonocům – kimovka (zrak)
– pomůcky: kraslice, zajíček, ovečka, pomlázka, slepička, řehtačka, šátek
– děti mají možnost si předměty na nějakou chvíli prohlédnout
– všechny předměty přikryjeme šátkem
– děti sedí opodál zády k učitelce
– učitelka jeden předmět odebere
 – děti poté hádají, které předměty zmizely

⇒ SH: Hledáme kraslici
– kraslice rozdílné vzory a barvami naskládáme do velkého plata na vajíčka
– 1 dítě si vybere 1 vajíčko, dobře si ho prohlédne a vrátí zpět na plato
– potom se otočí a jiné dítě kraslice na platu přeskládá tak, aby se různě zamíchaly
– úkolem prvního dítěte je  najít tu “svoji” kraslici

MANIPULAČNÍ

⇒ Pečeme Boží milosti
– másla, mouky, vajíček připravíme společně s dětmi těsto
– děti těsto válí, podle nápodoby pletou copánky
– hotové výrobky necháme na plechu upéct

⇒ Pentle pro pomlázku
– pro každé dítě stačí 1 libovolný klacík nalezený na vycházce (popř. lze mít vrbové, pro každé dítě 3 – nácvik pletení copánku)
– nastříháme barevné proužky krepového papíru
– děti vybírají barvu podle diktátu (např.” Vezmi červenou mašličku) a přivazují jednoduchou kličkou na pomlázku

⇒ Obří vejce
– pomůcky: lano, stavebnice
– na koberci pomocí lana vytvoříme obrys velikého vajíčka
– společně s dětmi vajíčko zdobíme stavebnicemi 

⇒ Skládání puzzle
– pomůcky: staré velikonoční pohledy, barevný papír, nůžky
– pohledy nejdříve podlepíme na popsané straně s barevným papírem
– poté je rozstříháme na různé tvary
– z hromádky tvarů nejprve děti vybírají části shodné barvy
– poté hromádku se stejnou barvou skládají v 1 obrázek = původní pohled

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Po koledě
– do 2 stejných mističek připravíme hromádky dobrot (bonbony, čokoládová vajíčka/figurky)- měníme jejich počet a děti porovnávají množství (hodně, málo, srovnávání, ubírání, počítání) 

DH: Slovní řetězec
– děti sedí v kruhu, učitelka hru začne a říká:
– “Byla jedna slepička, co hledala zrníčka. Na zahradě místo zrnka našla žížalu.”
– říkanku opakují všechny děti
– postupně jedno po druhém přidávají něco, co slepička našla (housenku, pírko, mák, hrách, list…) a tak se řetězec nalezených slov zvětšuje
– úkolem: bezchybně zopakovat všechna slova, tak jak byla postupně přidávána

DH: Vajíčka v hnízdě
– na zemi leží 4 velké obruče (= hnízda), děti (= vajíčka)
– podle pokynů učitelky děti vytvářejí skupiny o určitém počtu
– např.: v hnízdě jsou 4 vajíčka (2 vajíčka, hnízda jsou prázdné)

DH: Početní skořápky
– vytiskneme/ nakreslíme si 24 vajíček, která rozpůlíme (rovnou čarou, zubaticí, obloučkem, vlnovkou, hradby) 
– na jednu polovinu  vajíčka napíšeme číslici a na druhou polovinu  vyjádříme danou číslici počtem teček
– děti si postupně po stolečcích dojdou vybrat 1 polovinu vajíček s čísly
– učitelka mezitím umístí na koberec  druhé poloviny s tečkami
– a) děti nejprve řeknou, jaké číslo mají 
– b) najdou druhou polovinu vajíčka shodnou s tvarem, počtem, barvou
– c) vytváření skupin podle: barvy, stejného čísla, stejného tvaru
– d) řazení podle velikosti od 1 do 6

DH: Co patří k Velikonocům
– učitelka shromáždí na šátek několik předmětů, nichž některé patří k Velikonocům (např. kraslice, bílé vajíčko, řehtačka, zvon, pomlázka, vrbový proutek, kuře, slepice, kohout, zajíc, forma na pečení beránka
– děti si chvíli předměty prohlíží a pak určí, které z nich k Velikonocům patří, které ne

DH: Barevná vajíčka
– nabarvíme si plato na vajíčka (každou jamku jinou barvou) a opatříme si nabarvená plastová vajíčka
– děti vkládají podle barvy do plata do stejně barevné jamky

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 • POPELEČNÍ STŘEDA – z popele ze spálených jívových ratolestí se kreslil křížek na čelo: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš.“
 • 1 POSTNÍ NEDĚLE ČERNÁ – ženy se oblékaly do černých šatů k nastávajícímu půstu. K této neděli patřil tradiční pokrm: Pučálka (namočený a usmažený hrách)
 • 2 POSTNÍ NEDĚLE PRAŽNÁ – druhý tradiční předvelikonoční pokrm – pražmo (upražená obilná zrna nebo klasy)
 • 3 POSTNÍ NEDĚLE KÝCHAVNÁ – věřilo se, že kolikrát tuto neděli člověk kýchl, tolik let života mu zbývalo. Kdo kýchl 3 x za sebou, měl být po celý rok zdravý jako rybička.
 • 4 POSTNÍ NEDĚLE DRUŽEBNÁ –  ženichové chodívali žádat o nevěstu
 • 5 POSTNÍ NEDĚLE SMRTNÁ – lid chodil s figurou slaměné smrtky (Morana, Mořena, Mařena) oděné do ženských šatů navléknuté na tyči k vodě nebo strmé skále, kde ji zahodil a rychle utíkal pryč. Kdo se opozdil nebo zakopl, měl jít do roka za ní.
 • 6 POSTNÍ NEDĚLE KVĚTNÁ – svěcení ratolestí (vrbové, lískové, březové, jasanové větvičky), které odháněly zlo, pomluvy, oheň, čarodějnice, kroupy, sucho (z pole), myši (ze sklepa). Kdo si oblékne něco nového, celý rok pokvete.
 • ZELENÝ ČTVRTEK – v kostelech přestávají bít zvony (odlétají do Říma), rozezní se až na Bílou sobotu. Po vsích je nahradily řehtačky, které určovaly čas. Na zelený čtvrtek bychom měli sníst něco zeleného (kopřivový salát, špenát, zelí, hrách), abychom byli zdraví.  
 • VELKÝ PÁTEK – den, kdy zemřel Ježíš Kristus (přibližně ve 3 odpoledne), půst, je zakázáno hýbat zemí, otvírají se poklady ve skalách.
 • BÍLÁ SOBOTA – Druhý den, kdy Ježíš ležel v hrobě, svěcení ohně vykřesaného z křemene. Zametání novým koštětem, aby byl dům celý rok čistý.  Hospodyně pekli beránka, mazanec, chlapci pletli pomlázky, dívky zdobily vajíčka.
 • VELIKONOČNÍ NEDĚLE – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – Ježíš vstal z mrtvých za svítání, svěcení velikonočních pokrmů (beránka, mazance, chlebu, vína, vejce).
 • VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – Chlapci chodí s pomlázkami vyšlehat děvčata. Odpoledne hry dětí o vajíčka – koulení vajíček, ťukání o sebe atd.


⇒ RV: Symboly Velikonoc
– připravme si obrázky velikonočních symbolů 
– POMLÁZKA – nejčastěji se vyrábí  z vrbových proutků, protože jsou pružné a dlouhé, nejčastěji se plete z 8 proutků, chlapci pomlázkami šlehají holky – pruty mají omlazující, životadárnou, uzdravující sílu
– BERÁNEK – symbol čisté oběti a podobenstvím Spasitele
– ZAJÍČEK – symbol chudoby, skromnosti, pokory, sebeobětování pro druhé
– VAJÍČKO – symbol plodnosti, úrody, nového, stále se opakujícího života a vzkříšení.  Je odměnou koledníkům darem a předmětem k zdobení
 VELIKONOČNÍ PEČIVO – mazanec, jidáše
– STROMY – symbolem života se staly stromy,  u nichž se nejdříve probouzí míza – bříza, všechny druhy jívy včetně vrby

⇒ RV: Asociace ke slovu
–  děti sedí v kruhu
– 1 dítě má v ruce vajíčko a koulením vybírá další dítě a přitom říká:
– “Kutálej se, vajíčko, kutálej, co patří k Velikonocům, povídej.”
– Co všechno se dětem vybaví při slově: Velikonoce,” to řeknou 

⇒ RV:  Ovečky (= ovce domácí)
–  užitečné zvíře, které člověk chová od pradávna pro vlnu, mléko, maso
samec: beran, samice: ovce, mláďata: jehně
– vlna se stříhá podobně jako nám vlasy, pak se přede do vláken a z nich se uplete svetr
– ovce jsou skromné, uspokojí se i s nepříliš dobrou pastvinou, nevadí jim ani těžko přístupný terén (vysoké hory)
– nikdy se ale nechtějí pást tam, kde nocovaly, proto je po ránu ovčák vyhání o kus dál  
– ovčákovi se také říká: pastýř,  pastevec, bača (písnička: Beskyde, Beskyde)
– ovčák má na pomoc ovčáckého psa, který stádo chrání a hlídá, aby se jehňátka nezatoulala
– proto také mívají ovce kolem krku zvonce, aby bylo slyšet, kde se právě pohybují
– zimu tráví v ovčíne, protože jsou pastviny holé a pod sněhem nic neroste

⇒ RV:  Pletení pomlázky (= pozorování)
– pomůcky: 8 vrbových proutků, nůž, provázek, barevné stužky, kbelík
– uřízneme 8 stejně dlouhých  a tlustých proutků, které přes noc namočíme do kyblíku s vodou
– pleteme před dětmi, nakonec ozdobíme barevnými stužkami
– nejdelší proutek si necháme na omotání rukojeti
-proutky se rozdělí na 4 levé a 4 pravé prameny

⇒ RV:  Jak rozlišit vařené a syrové vejce
– vejce roztočíme prsty na stole
– syrové vejce se bude líně kolébat, vařené se bude rychle a dlouho točit 

PÍSNIČKY

⇒ HV: Kuřata
⇒ Slepičí taneček
 
– ke stažení ZDE
⇒ Berany, berany, duc
– ke stažení ZDE

POHÁDKY

⇒ O Kohoutkovi a slepičce ( Michal Černík)
⇒ Příhoda s velikonočním vajíčkem 
(Martina Drijvejová) 
⇒ O zeleném vajíčku (Eduard Petiška) 
⇒ Nejkrásnější velikonoční vajíčko
⇒ O velikém vejci
⇒ O začarovaných kraslicích

⇒ Tekla a vajíčko

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ VV: Velikonoční zajíčci – podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Velikonoční umění: grafika 
– podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Házení vajíček – akční malba – podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Krasavci  a krasavice 
– podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Hon na vajíčka 
– podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Co  se vylíhlo z vajíček – podrobný popis námětu ZDE

⇒ VV: Velikonoční vajíčka (modelování)
– pomůcky: modelína, podložky, špejle
– děti nejprve vytvarují z modelíny kuličku
– poté ji zmáčknou na podložce a tím vytvoří ploché vajíčko
– pomocí špejle na něm tvoří zajímavé ornamenty (tečky, čárky, vlnovky,.)

⇒ PL: Z vajíčka kuřátkoke stažení zde
⇒ PL: Velikonoční krasliceke stažení ZDE
⇒ Grafomotorika: Obtáhni zajíčky- osmičkyke stažení ZDE
⇒ PL: Najdi  kuřátka
ke stažení ZDE
⇒ PL: Kohout – 6 rozdílů ke stažení ZDE
⇒ PL: Pomlázka z propletených vlnovek
⇒ PL: Grafomotorika: Vajíčka pro slepičku ke stažení ZDE

BÁSNIČKY A ŘÍKANKY

Zajíčkova koleda (Josef Kožíšek)
Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
utíkal jsem podle vody,
nesl kopu vajíček.


Potkala mě koroptvička,
chtěla jedno červené,
že mi dá lán jetelíčka,
a já řekl: „Ne, ne, ne!“

Na dvorečku za potokem,
mám já strýce králíčka,
tomu nosím každým rokem
malovaná vajíčka.

Hody, hody, doprovody,
já jsem malý zajíček,
dojdu-li tam bez nehody,
dám mu kopu vajíček.


Hody, hody, doprovody
Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný.
Nedáte-li malovaný,
dejte alespoň bílý,
slepička vám snese jiný.


Pomlázka
Upletl jsem pomlázku,
je hezčí než z obrázku,
všechny holky, které znám,
navštívím a vymrskám,
než mi dají vajíčko,
vyplatím je maličko.


Velikonoční pro holky
Kropenatá slepička
snesla bílá vajíčka,
obarvím je, vymaluji,
všechny chlapce podaruji,
pentličky si nastříhám,
na pomlázku jim je dám.


Lidová
Barvičky mi slípka snědla
nejdřív snědla, potom zbledla.
A teď naše slepice
snáší samé kraslice.


Slepička (Jan Čarek)
Kropenatá slepičko,
snes nám zlaté vajíčko.
Zlaté vejce? – Ach, co s ním?
O zlato já nestojím.
Jak by se mi ze zlata
líhla potom kuřata?


Zajíček
Ptal se malý Honzíček,
kde asi spí zajíček,
v lese, kde je měkký mech,
odpočívá na zádech.


Šel zajíček brázdou
Šel zajíček brázdou,
měl kapsičku prázdnou.
Potkala ho Káče,
dala mu koláče.
A dala mu čtyři groše,
aby koupil dětem kaše.
On si koupil tabáku.
Sakvalenský lajdáku!

Kuřátko  a obilí (František Hrubín)

Jak to bylo pohádko?
Zabloudilo kuřátko.
Za zahradou mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.


Ve vysokém obilí,
bude večer za chvíli.
Povezte mi, bílé ovsy,
kudy vede cesta do vsi?

Jen se zeptej ječmene,
snad si na to vzpomene.
Kuře bloudí mezi poli,
pípá, pípá, nožky bolí.

Pověz, milí ječmínku,
jak mám najít maminku?
Ječmen syčí mezi vousy,
ptej se pšenic, vzpomenou si.

Kuře pípá u pšenic,
nevědí však také nic.
Milé kuře, je nám líto,
ptej se žita, poví ti to.

Kuře hledá žitné pole,
ale to je dávno holé.
A na suchá strniska
vítr tiše zapíská.


Vždyť jsi doma za chalupou.
Slyšíš? V stáji koně dupou,
kocour ve stodole vrní
– a tvá máma za vraty
– zob, zob, zobá bílé zrní
s ostatními kuřaty.

Děkuji ti, žitné pole!
Pozdravuj tam ve stodole!
Koho, milé políčko?
Zrno i to zrníčko!

Ať se ke mě z jara hlásí,
vychovám z nich nové klasy.
A tak mámu za krátko
našlo také kuřátko.


Koleda
Cestou kolem vesnice,
potkal jsem tři zajíce.
Hodil jsem je do košíka,
vypili mi džbánek mlíka.
Hodil jsem je do džbánu,
vypili mi smetanu.
Hodil jsem je do komína,
vypili mi soudek vína.
Hodil jsem je do ohníčka,
snesli mi tam tři vajíčka.
Červeno-modro-zelená,
zaječím fouskem barvená.


Velikonoce
Mouka, cukr, kousek kvásku,
těsto kyne vesele,
mazanec se v troubě peče,
honem vyskoč z postele!


Už se těší na pomlázku
děti, táta, babička,
děda plete z vrby proutí,
máma barví vajíčka.


To je smíchu, to je křiku!
Honíme se po trávníku,
máma, Hanka, babička
rozdávají vajíčka.

Kuřata (F. Hrubín)
Honzík se ptá strejce,
zač mu prodá vejce.
Zač to vejce pěkné?
Až co kohout řekne.
Kykyry, za čtyry,
kykyry, za čtyry.
A zač tohle pěkné?
Až co slípka řekne.

Kokodák, také tak,
kokodák, také tak.
Honzík nese vejce
od milého strejce.
A než došel za vrata,
měl v čepici kuřata.
Pípi, pípi, píp,
venku je nám líp.


Kde mám ta vajíčka?
Povídala slepička:
Kde mám ta vajíčka?
Dala jsem je do koutku.
Nevíš o nich kohoutku?
Je jich plná zahrada.
Stala se z nich kuřátka!


Velikonoční (F. Halas)
Zakvokala kvočna,
kvokna ukvokaná,
zakdákaly slepice,
zlobily se velice
na kohouta.

Proč se zlobí, já už vím,
teď já tomu rozumím.
Zlobí se ty slepice,že on snáší kraslice,
kvočna jenom vejce bílá!
Bodejť by se nezlobila.
 
Zakvokala kvočna,
kvokna ukvokaná,
zakdákaly slepice,
zlobily se velice
na kohouta.

Kuře
Kuře patří ke slepici,
zobe zrní z velké mísy.
Kuřátka už máma shání,
svým křídlem je v noci chrání. 


Pomlázka
Pomlázku si upletu,
počkám si na Ivetu…
U potoka na ni počkám,
mám dost času, však se dočkám.

Už ji vidím, v ruce tašku.
Co tu děláš, milý Vašku?
Hody, hody doprovody…
Už utíká kolem vody. 

 Taška padá, co se stalo?
Všechno se to vysypalo…
Mazanec a vajíčka,
co jí dala babička.

 Jejdanánku, to to klouže,
z vajíček je žlutá louže.
Padám do ní ouvej, jeje…
Iveta se jenom směje.

HÁDANKY

Kvokám, kvokám na dvoře,
vajíčka jsou v komoře.
(slepice)

Chodí panna po městě,
má sukýnek na dvě stě.
Když vítr foukne,
všechny je sfoukne.
(slepice)

 

Malý zobáček, žlutá peříčka,
právě se vylíhlo z bílého vajíčka.
 (kuře)

Nebýt mého kokrhání
nebylo by rána ani.
Vstávejte už, lenoši,
dlouho spát se nesluší.
(kohout) 

Na lenochy stačím sám,
rád je k práci budívám.
Kykyryký kykyryký,
probuďte ty nezbedníky.
(kohout)

Kulatý dům bez dveří
bílý jako pápěří.
Klepneš na něj maličko,
hned vyběhne sluníčko.
(vajíčko)

Je soudeček bez obrouček,
je v něm dvojí víno,
a přece se nesmíchá.(vejce)

5/5 (4)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *