Jaro – příroda

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Vyháníme zimu
– hra se hraje jako: Na rybičky a rybáře
– 1 dítě (= slunce), které vyhání zimu, stojí proti dětem
– ostatní děti představují zimu (= sníh)-prsty napodobují sněžení
– po odříkání říkanky běží zajíček proti ostatním a snaží se někoho chytit
– koho chytne, ten se stane jeho pomocníkem (= sluníčko sílí)
– navazujeme na pohádku o krtkovi a skřivánkovi, kteří přivolávali jaro
                  Zimo, zimo, táhni pryč,
                  nebo na tě vezmu bič!
                  Odtáhnu tě za pačesy
                  za ty hory, za ty lesy.
                  Až se vrátím nazpátek,
                  svleču zimní kabátek.
 

⇒ PH: Sluníčko rozpouští sníh
– učitelka drží sluníčko (loutka, papírové, na tyčce,…)
– děti představují sněhové vločky
– učitelka = jarní sluníčko honí děti
– když se sluníčko dotkne sněhové vločky, ta se rozpustí (sedne, či lehne si na zem)
– v závěru zavoláme: „Hurá, jaro je tu!“ 

PH: Zlatá brána (odemykání jarní brány)

⇒ PH: Ztvárnění síly slunce během roku
– děti stojí v prostoru herny
– předvádíme dané slunce pohybem
   Slunce v létě – stoj, paprsky = pravá paže ukazuje nahoru a levá dolů, vyměnit; do stran, předpažit a zapažit
    Slunce na podzim – klek, prsty ztvárňujeme “prší”
    Slunce v zimě – leh/dřep, spíme
    Slunce na jaře – protáhnutí,  klek, paprsky jako v létě
následně dětem můžeme ukazovat obrázky sluncí a děti na něj reagují určeným pohybem 

⇒ PH: Území zimy a jara
– pomůcky: lano
– lanem rozdělíme hernu na 2 poloviny (zima- obr. vločky  x jaro – obr. květiny)
– začínáme na území zimy
               – překřížíme ruce, dlaně dáme na ramena, třeseme se zimou a říkáme: „Brrr“
   – pak přestoupíme do jara
              – dáme ruce v bok, pohupujeme se, tančíme a říkáme: „Tralala“
– postupně přecházíme z jara do zimy a zpět
– u starších dětí: děti se volně pohybují po celé herně a dle toho, v jakém území se nachází, tak podle toho automaticky mění pohyb… + občas učitelka řekne: štronzo

⇒ Relaxace: Sluníčko
– děti si lehnou na záda hlavami k sobě (vytvoření sluníčka, děti = paprsky)
– 1 dítě je vzhůru, jde se podívat na obzor (prohlédne si spící děti), zda u přichází den
– dotkne se jiného dítěte – výměna

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Jaro se ještě nevzbudilo
– děti představují zvířátka, co spí zimním spánkem (spí na koberci)
– učitelka (= zajíček) chodí po třídě a smutně říká: „Jaro se ještě nevzbudilo, co budeme dělat? Zima nikdy neodejde!“
– následně se zastaví u některého dítěte (= zvířátka) a pohladí ho, čímž ho  – vzbudí ze zimního spánku
– dítě se chytne pí. uč., společně chodí kolem dětí a říkají: „Jaro se ještě…. „
– po říkance vždy poslední v řadě pohladí a vzbudí další zvířátko
– takto postupujeme, dokud nevzbudíme všechna zvířátka
– po probuzení všech zvířátek zavoláme: „Jaro už je tu!“ 

⇒ SH: Probouzíme jaro hřejivým slovem
– vytvoříme  kruh, 1 dítě (obměňuje se) leží uprostřed
– dítě představuje JARO, zkusíme ho probudit pohlazením + hezkým, milým slovem, co ho potěší, zahřeje u srdce ( + zpětná vazba)

⇒ SH: Kdy je tepleji?
– pomůcky: 1 kelímek se studenou vodou, 1 kelímek s teplou vodou, lano
– hra může sloužit pro rozdělení dětí do 2 skupin
– hra navazuje na hru: Území zimy a jara (necháme lano i obrázky)
– děti sedí na koberci a postupně chodí k učitelce
– sáhnou prstem do jednoho z kelímků a určí, zda se jedná o teplou, či studenou vodu – následně odchází v tichosti do daného období (zima x jaro)
– pořadí kelímků průběžně učitelka za zády zaměňuje

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Zařazování obrázků k ročním obdobím
– pomůcky: obrázky jara, léta, podzimu a zimy, jednotlivé obrázky   charakterizující předměty, děje pro jednotlivá roční období (Kalendář přírody I.); lano
– z lana utvoříme kruh, dovnitř umístíme 4 obr. (jaro, léto, podzim, zima)
– na jiné místo rozprostřeme obrázky s různými předměty, ději pro daná období
– každé dítě si vezme 1 obrázek a posadí se kolem kruhu
– děti postupně říkají, co vidí na obrázku a k jakému období by ho zařadily – obrázek poté vloží na obrázek daného ročního období

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Počasí na jaře
– pomůcky: obrázky Sluncí pro jednotlivá roční období (viz. níže)
– chodíme s celou skupinou postupně k jednotlivým obrázků; popisujeme si, co se na obrázcích děje a přiřadíme k nim názvy ročních dob
    léto: sluníčko má hodně síly, velké množství dlouhých paprsků; při velkém teplu se objevuje bouřka, sluníčko má radost z tepla – směje se
    podzim: sluníčko začíná být unavené, už tolik nehřeje, zívá, paprsky jsou kratší, je jich méně, doprovázejí ho dešťové mraky
    zima: sluníčko už nemá skoro žádnou sílu, hřeje velmi málo (zima a mráz), má kraťounké paprsky, doprovází ho sněhové mraky.
    jaro: sluníčko začíná nabírat sílu, začíná hřát, roztává sníh; paprsky se prodlužují, je jich více, objevují se první jarní deštíky

PH: Ztvárnění síly slunce během roku

roční období - létoroční období - podzim
roční období-zimaroční období - jaro

⇒  RV: Co se děje na jaře?
– volná diskuse o tom, co se na jaře děje
– tráva se zelená, začínají se objevovat první kytičky, raší stromy, ptáci přilétají z teplých krajin, sluníčko více hřeje, rodí se nová mláďata,..

⇒ RV: Jaký klíč (věc) odemyká jaro?
– děti sdělí odpověď, jako potvrzení správnosti učitelka ukáže obrázek petrklíče, rozložení slova – PETR – KLÍČ

⇒ RV:  Stromy
– jaro – z pupenů se klubou květy a nové listy
pupeny – lepkavé, pokryté jemnými chloupky
květy stromů – pozorování v květnu, sladká vůně
listy – pozorujeme velikost, tvar, uspořádání – rostou samostatně, jindy ve skupinách,
vyrábí pro strom živiny, vytvářejí kyslík

⇒ RV:  Ptáci vracející se z teplých krajů
– vlaštovka, jiřička, rorýs, břehule

ŘÍKANKY

Na jaře (F. Hrubín)
Na jaře, když kvete sad,
na světě je každý rád,
včelky, housátka,
děti, kuřátka,
motýli a ptáci,
i ti poškoláci,
ti se teprv budou hnát
na sluníčko ven –
na světe je každý rád,
když je krásný den.

 

Lidové říkadlo
Když sluníčko začne hřát,
stěhuje se zima z vrat.
Stěhuje se, z dvora letí,
radují se všechny děti,
že se slunce směje,
že je pěkně hřeje.

Jarní říkadlo (Jiří Žáček)
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy
za hory, za ty lesy,
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

 

Vlaštovka se vrátila (Jan Čarek)
Vlaštovička, švitořička,
už se domů vrátila,
od léta tu nebyla.

Pod oblaky nahoře
přeletěla přes moře.
Pročpak nám nic nevypráví?

Vlaštovička si hnízdo staví:
Na řeči teď, prosím vás,
na řeči teď nemám čas!

Deštík
Ťuká, ťuká deštík
na barevný deštník.
Ťuká, ťuká prstíkem,
kdo je pod tím deštníkem?
To jsem já, panenka,
máčí se mi sukénka.
Tebe nechci, kapičko,
já mám radši sluníčko.

 

Jarní
Táta včera na venku
našel první sněženku.
Vedle petrklíč,
zima už je pryč.

PÍSNIČKY

⇒ HV: Na jaře
⇒ HV: Jaro je tuke stažení ZDE
⇒ HV: Petrklíč
ke stažení ZDE
⇒ HV: Deštík
ke stažení ZDE

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Odemykání zámků ke stažení ZDE
⇒ PL: Zahradní hračky (dokreslování detailu) – ke stažení ZDE

⇒VV: Klíče odemykající jaropodrobnosti o námětu ZDE
⇒VV: Vítáme jaro podrobnosti o námětu ZDE
⇒VV: Jarničky podrobnosti o námětu ZDE
⇒VV: Sněženka podsněžník podrobnosti o námětu ZDE
⇒VV: Vlaštovky ala noty podrobnosti o námětu ZDE

POHÁDKY

⇒ Vlaštovka – Ladislav Stehlík (Ladovy veselé učebnice: Ptáci)

⇒ Jak krtek a skřivánek přivolali jaro
pomůcky: Rok s krtkem, Miroslava Sloupková, str. 146
– četba pohádky a její rozbor (postavy + děj)
– Jaké postavy v pohádce vystupovaly?
– Povedlo se zajíčkovi zahnat zimu? (NE)
– Komu se to povedlo? (skřivánkovi)
– Co udělal skřivánek? (zazpíval sluníčku písničku)

Literatura: SLOUPKOVÁ, Miroslava. Rok s krtkem. Praha: Portál, 2011. ISBN: 978-80-7367-775-6.

5/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

2 názory na “Jaro – příroda”

  1. Gabriela Ročková

    Děkuji za veškeré uvedené nápady a inspirace. Nejednou mně pomohly nebo výrazně navedly na to, co jsem potřebovala.
    Mám jen malou prosbu (asi i dost malichernou, omlouvám se) – v rozumové výchově tohoto tematického plánu s názvem “Počasí na jaře” u obrázků sluníček není aktivní to “letní” na zvětšení a řádné vytištění. Moc prosím, nešlo by s tím něco udělat? Jsou velmi povedená a mít je kompletní by bylo víc než prima 🙂 Děkuji a děkuji i za to, že s námi sdílíte své nápady a postupy!

    1. Dobrý den, moc děkuji za dobrou připomínku, sama bych si ji určitě nevšimla. Proto tu je možnost napsat komentář, ať už s poznámkou, prosbou, či nápadem.. 🙂 Chyba napravena, teď již obrázek slunce na léto jde po kliknutí zvětšit a následně vytisknout. Jsem velmi ráda za kladné reference, které mě vždy zahřejí u srdce, i já Vám tedy děkuji. 🙂

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *