Rostliny, květiny

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Květiny a včelky
– děti sedí v kruhu
– učitelka je květina, která k sobě láká mrkáním včelky (=děti)
– dítě, na které učitelka mrkla, si s ní rychle vymění místo a stává se květinou
– tato květina pak k sobě láká mrknutím jinou včelku

⇒ PH + DH: Na zahradníka
pomůcky: konvička, květináč, zahradnická lopatka, šátek, obruče, obrázky květin
– na koberec připravíme konvičku, květináč, lopatku a vše zakryjeme šátkem
– sedneme si do kruhu a hádáme, co je pod šátkem ukrytou
– po chvíli předměty odkryjeme a povídáme si, co je to za předměty a k čemu se používají a kdo je používá (zahradník)
– na koberec rozmístíme obruče=květináče
– každý si vybere jednu obruč, stoupne si dovnitř a do ruky dostane obrázek jarní květiny
– učitelka vybere zahradníka rozpočítadlem (U potoka roste kvítí, říkají mu petrklíč, na koho to slovo padne, ten musí jít z kola pryč.), ten dostane do ruky konvičku a začne pěstovat květiny
– děti si sednou do dřepu a představují semínko nebo cibulku
– zahradník je zalévá a květiny pomalu rostou
– poté začne zahradník děti přesazovat-vždy řekne jméno květiny a děti s daným obrázkem si vymění místo-květináč

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Jak se semínko probouzí
– děti stojí v kruhu, drží se za ruce a mají zavřené oči
– učitelka představuje slunce, které vyšle svůj životodárný paprsek (máčknutí ruky, pohlazení,…)
– děti semínka si tento signál posílají dál a tím se postupně probouzí a otvírají oči

⇒ SH+DH: Třídění semen
– pomůcky: plastový kelímek pro každého, misky, různé druhy semínek, igelit, obrázky květin
– každé dítě dostane kelímek s jedním semínkem na dně
– na koberci rozprostřeme igelit a na něj položíme různé druhy semen
– děti z nich vybírají jen ten druh semínek, který mají na dně svého kelímku
– po smluvené době si každé dítě spočítá, kolik semínek sebralo
– semínka stejného druhu sesypeme na misku a hádáme, ke kterému obrázku květiny patří

⇒ SH: Hledej správné semínko, pecku
– dětem dáme hmatovou krabici se semeny a peckami (broskve, meruňka, třešeň, švestka, fazole, kaštan, mango…)
– učitelka ukazuje různá semena a pecky, které děti hledají hmatem v krabici a ty ukážou nad hlavou
– dobré je mít více hmatových krabic pro práci ve skupinkách

⇒ SH: Skládání rozstříhaného obrázku
– učitelka nakreslí na rub každého dílu rozstříhaného obrázku květiny stejný symbol (kruh, trojúhelník, čtverec, ovál, obdélník)
– děti se rozdělí do skupin a vyberou si jeden geometrický tvar
– hledají po třídě části obrázku s tímto geometrickým tvarem, obrázek sestaví a květinu pojmenují

⇒ SH: Jak rostlina k sobě láká včelky?
– pomůcky: obrázky květin, vůně
– učitelka po třídě rozmístí obrázky květin, přičemž jednu z nich tajně navoní
– děti obrázky zkoumají čichem
– jakmile někdo najde voňavý obrázek, odejde nenápadně k učitelce a pošeptá jí místo, kde je obrázek (nebo název květiny), pak si sedne na židličku
– při více dětech je dobré děti pouštět na koberec po skupinkách

⇒ SH: Poznávačka rostlin čichem
– učitelka nejprve žáky naučí vnímat vůni rostlin – část rostliny se rozemne  mezi prsty a přivoní se k nim
– je potřeba všechny upozornit, aby žádné rostliny nechutnali, ani neolizovali prsty pro případ, že by narazili na nějaký jedovatý druh
– poté učitelka nasbírá aromaticky zajímavé a výrazné rostliny a společně je určí
– nakonec připravíme z určených druhů poznávačku, děti chodí se zavázanýma očima od rostliny k rostlině a poznávají je po čichu

⇒ SH: Na spáče
– „Jsme zakletí skřítci a probudíme se vždy, když…“
– děti mají hlavy položené na stole a probudí se vždy, když uslyší název nějaké rostliny, která se pěstuje na např. na poli, na zahradě
– obměna: děti se probudí, když plodina bude mít červenou barvu

SH: Co zapomněl zahradník? (kimova hra)
– učitelka dětem ukáže několik obrázků se zahradnickým náčiním, obrázky pojmenujeme
– učitelka obrázky pak zakryje a jeden obrázek odebere
– děti mají za úkol přijít na to, který obrázek chybí

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Sázíme semínka (řeřichu)
– pomůcky: vata, plastová vanička, semínka řeřichy
– dětem osvětlíme, co je potřeba k sázení semínek
– před dětmi uč. položí na dno vatu, kterou navlhčí a děti do ní pokládají semínka
– děti se o řeřichu starají – zalévají ji, pozorují její klíčení, růst a následně si ji trháme a konzumujeme ji s chlebem a máslem

⇒ Pokus: Jak pijí květiny? (obarvení karafiátů)
– pomůcky: karafiáty, voda, skleničky, potravinářské barvivo, či tuš
– „Voda je pro květiny nezbytná, bez ní by uschly. Ověříme si, že je tomu tak.“
– několik bílých karafiátů vždy vložíme do obarvené vody inkoustem
– pozorujeme, jak za několik hodin začne měnit barva květů
– barva květů se změnila proto, že rostlina do sebe nasála barevný inkoust

⇒ DH: Najdi květinu
– pomůcky: kartičky květin-stejné druhy vícekrát (obr. mohou být černobílé)
– děti se pohybují volně po třídě mezi obrázky květin
– uč. řekne jméno květiny, děti ji musí najít a stoupnout si k ní
– ztížit úkol může tím, že řekne: „Najdi květinu, která je fialová.“ (u černobílých obrázků)

⇒ DH: Na květiny
– pomůcky: obrázky květin (pampeliška, podběl, tulipán, violka, petrklíč, sněženka) – vícekrát
– před činností si zopakujeme názvy daných květin
– každé dítě dostane jeden obrázek
– třída se stane zahrádkou, děti sedí na bobečku, představují semínka květin
– učitelka: „Na naší zahrádce vykvetly samé pampelišky…“ se děti s obrázkem pampelišky vztyčí a ukáží obrázek (děti vstanou a pak si zase sednou na bobek)
– učitelka postupně jmenuje všechny druhy květin

⇒ DH: Poznávání živých rostlinek
– s dětmi při vycházce natrháme rostliny (mohou přinést i děti z domova)
– rostliny rozprostřeme  na koberec na látku, děti chodí v kruhu kolem nich a říkají říkanku:
“Znám já velkou zahradu a v ní každý kout, pojď si ke mně, Janičko (Filípku, Matýsku, Andulko..), něco utrhnout.”
– jmenované dítě  ukáže na některou z bylinek, kterou pozná a řekne její jméno

⇒ DH: Učíme se číst podle kytiček (motorické čtení)
– vytvoříme si kartičky, na které nakreslíme symbol 3 kytiček (tulipán, kopretina, poupátko růže)
– každý symbol nakreslíme samostatně na kartičku, každý druh na několik kartiček
– nejdříve se naučíme číst každou kartičku zvlášť – „čteme“ pohybem dlaně
              tulipán = položení otevřené dlaně celou plochou na podložku
             kopretina = položení sevřené dlaně na podložku
              poupátko růže = položení sevřené dlaně kolmo k podložce
– děti čtou rytmickým pokládáním dlaní podle symbolů
– po zvládnutí tvoříme složitější řady, kdy se některé symboly v řadě opakují

⇒ DH: Početní květiny
– pomůcky: podklady pro počítací květiny, PET víčka
– cíl: orientace v číselné řadě do 6, opakování barev
– děti mohou pracovat samostatně, či ve dvojicích
– do středu podkladu děti položí 1 PET víčko, kterým určí barvu budoucí květiny
– následně pokládají další vršky jako okvětní lístky mimo základ tak, aby počet přiložených vršků v navazující řadě odpovídal početnímu údaji

⇒ DH: Na slabiky
– učitelka drží obrázky květin, na koberci jsou rozmístěné kartičky s 1-4 tečkami
– zvolí dítě, které určí název květiny, to vytleská, řekne počet slabik a danou květinu umístí ke kartičce s daným počtem puntíků (slabik)

⇒ DH: Herbář
– sběr kytiček, bylinek
– lisování (kopřiva, pampeliška, violka, heřmánek, hluchavka, kopretina,…)

⇒ DH: Sejeme/sázíme
– pomůcky: obrázky rostlin, sáčky od semínek, semínka (hrách, kukuřice, pšenice….)
– SEmínka SEjeme, SAzeničky SÁzíme
– dětem ukazujeme obrázky či reálné předměty (semínka, sáčky od semínek)
– smluveným pohybem ztvární, zda se rostlina seje nebo sází
– např.: kukuřice, mrkev, brambory

⇒ DH: Činnosti na zahradě (pantomima)
– pomůcky: obrázky (rýč, motyka, sázecí kolík, konev, hrábě…)
– ukazujeme obrázky nářadí, které potřebujeme k práci na zahradě
– děti pohybem ztvárňují, jak je používáme
   – obměny: obrázek ukážeme jen jednomu dítěti, který pohybem ztvární danou činnost, ostatní hádají, co právě dělá

⇒ DH: Zasaď, utrhni (počty)
– pomůcky: pletené/papírové jednobarevné květiny
– ” Na zahrádce jsme zasázeli 3 květiny.” = vybrané dítě vezme 3 květiny a umístí je na koberec
– “Na zahrádce jsme zasadili 5 modrých / 3 žluté /1 červenou…”
– “Utrhni 3 modré květiny. Kolik modrých ještě zbylo na zahrádce?”

DH: Dej do květináče (počty)
– Dej do zeleného květináče 3 semínka. Do žlutého květináče 5 semínek. Ze zeleného uber 1 semínko. V kterém květináči je víc semínek?

DRAMATICKÉ

⇒ Dramatizace: Od semínka ke květině
učitelka vypráví příběh o semínku, které se promění v květinu
– semínko (=děti schoulené v klubíčku, zavřené oči)
– sluníčko nás šimrá (=otevřeme oči)
– začalo pršet (=děti pohybují hlavou)
– vystrkují kořínky (=protahujeme se)
– 1 list (=natáhneme 1 ruku, pohybujeme dlaní, prsty)
– 2. list (=přidáme 2. ruku)
– tvoří se rostlinka (=stoupneme si, pohybujme rukama, prsty)
– květ (=spojení dlaní)
– sluníčko dlouho svítí (=uvadáme)
– prší (=květina se narovnává)
– kousla nás housenka (=schoulení, chytáme se tam, kam nás kousla)
– bouřka, vítr (=chvějeme se a hýbeme ze strany na stranu)
– krásně voníme (=usmějeme se-KONEC)

MANIPULAČNÍ

⇒ Věnečky z pampelišek

Zasaď si kytičku
– dáme dětem květináče, hlínu, semínko a společně semínko ho zasadíme
– budeme se o kytičku starat a pozorovat ji

ŘÍKANKY, BÁSNIČKY

Pampelišky
Kde se vzaly, tu se vzaly,
pampelišky v trávníčku,
ke sluníčku obracejí
svojí zlatou hlavičku.
Kde se vzali, tu se vzali
motýlkové, včeličky,
přiletěli, zulíbali
pampeliškám hlavičky.

Kdy má pampeliška svátek (M. Černík)
Kdy má pampeliška svátek?
Nadarmo se ptáte.
Přeci od jara až do léta.
Potom odkvétá.

Módní oděv (Zuzana Pospíšilová)
Květiny se předhánějí
v tom, zda módní oděv mají.

Třeba bílé kaly
stále nosí šály.
Nejkrásnější halenky
mívají prý pomněnky.
Zato květy leknínů
mají radši mikinu.
A bezové keříky
nosí hezké svetříky.

Roztomilé sedmikrásky
mají různé módní pásky.
Fialové fialky
nosívají korálky.
A zvonivé konvalinky
potrpí si na sukýnky.

V louce snad jen bodláky
obléknou si tepláky
a sportovec vřes
má nejradši dres.

Jarní psaní
Už nám na zelené stráni
píše jaro první psaní,
slova skládá z pampelišek
podbělů a sasanek,
sluníčko mu z modrých dálek
nakukuje do stránek.
Usmívá se, vidí v nich
háčky z křídel motýlích,
čárky žížal, tečky včel,
na kterých se třpytí pel …
Ani vítr nelení,
hned se pouští do čtení,
a najednou hvízdne přísně:
“I když píšeš krasopisně,
co ty kaňky, kde se vzaly?“
Jaro vzdychlo a jen píplo:
“Krtci mi je udělali!“

Jarní
Táta včera na venku,
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima, už je pryč!

Sedmikráska
Když sluníčko vychází,
sedmikráska vstává.
Načeše si obočí,
na motýlky mává.
Když sluníčko zapadá,
sedmikráska chřadne,
ke spánku se ukládá do postýlky chladné.

Semínko
V zemi malé semínko
spinká jenom malinko.
Sluníčko když zasvítí,
začne pěkně klíčiti.


Klíčí stále výš a výš,
až poupátko uvidíš.
A pak z toho poupěte
nádherný květ vykvete.

Zahradník
O zahradu kdo se stará,
musí z jara pilný být.
Kypřit půdu, potom zasít,
záhon zalít, pohnojit.

Pak už roste zeleniny,
kytky kvetou stromy též.
Třešně už se červenají,
pro jahody už si běž.

Na podzim pak zase tu je
jablek, švestek plný sad.
O zahradu když pečuje
zahradník, co má ji rád.

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

⇒ RV: Jména květin
– pomůcky: obrazová dokumentace květin
– dětem ukazujeme postupně květiny, seznamujeme je s názvem, barvou, vzhledem, užitečností, či jedovatostí (zlatý déšť, fialka, pampeliška, petrklíč, bledule, sněženka, tulipán, narcis,…)

⇒ RV: Za jakých podmínek se semínka probouzí (pokus)
– pomůcky: 4 plastové vaničky od tvarohu, vata, rychle rostoucí semínka např. řeřichy, jarního osení
 “Co potřebuje, aby vyrostla?” (světlo, teplo, vodu, vzduch, živiny)
– všechny semínka umístíme do vaničky na vatu
– 1. vanička –  nezaléváme, na okně; 2. vanička –  zaléváme, na okno; 3. vanička- zaléváme, umístění do tmy, 4. vanička – zaléváme, venku
– pozorujeme, co se stane se semínky během týdne

⇒ RV: Pampeliška
– složení pampelišky (=puzzle)
– potom jednotlivé části rostliny pojmenováváme (kořen, stonek, poupě,…)
– přesvědčíme se, že květ, stonek nebo listy výrazně barví – nakreslíme pampeliškou opravdovou pampeliškou
– při vycházce si všímáme, jak se květy pampelišky liší ráno, v poledne,  když prší nebo svítí sluníčko

⇒ RV: Léčivé bylinky 
– mnoho rostlin je zdravých či léčivých, přestože  pohledu zahradníka se jedná o plevel
– naše babičky se v bylinkách vyznaly, věděly, která bylinka je na který neduh
– v truhlíku můžeme vypěstovat pažitku, mátu, libeček, petržel, tymián, šalvěj, levanduli, medvědí česnek, majoránku, oregano
– kopřiva dvoudomá – mladé listy se dají jíst v salátu, nádivce, podporují růst vlasů, pomáhá proti zánětům
– měsíček lékařský – z květů se připravuje čaj  třeba na bolení břicha
– heřmánek pravý – čaj léčí rýmu, nachlazení, záněty a odřeniny
– kostival lékařský – mast  z kořenu pomáhá při otocích kloubů, pohmožděninách a zlomeninách
– šalvěj lékařská  – listy se mohou použít jako koření do jídla, proti zánětům, bolesti v krku, proti pocení
– meduňka lékařská – čaj na spaní nebo bolest břicha, listy lze použít do limonády i salátů
– mochna husí, bez černý, růže šípková, bříza bělokorá, jitrocel, levandule, ostružiník….

⇒ RV: Co děláme na zahrádce
– Kdo je to zahradník? Co zahradník dělá?
– popis obrázků + seřadit je podle toho, jak jdou za sebou

Co děláme na zahradě

⇒ RV: Býložravci a vegetariáni
– zvířata živící se rostlinami jsou býložravci
– lidi, kteří se živí jen rostlinou stravou  a nejedí maso, jsou vegetariáni

HÁDANKY

Veškeré hádanky na téma: KVĚTINY najdete ZDE

POHÁDKY

Jak zasadili semínko (Příběhy z pařezové chaloupky – V. Čtvrtek)
Jak přišly na svět pampelišky – Irena Galová a Zdenka Krejčová

PÍSNIČKY

⇒ HV: Šel zahradník do zahrady (diskuse: O kom píseň je? Jaké měl zahradnické nářadí? O jakých rostlinách se zpívá?)
⇒ HV: Čížečku, čížečku
 (na vyvození sejeme)
⇒ HV: Pampeliška
⇒ CD: Jaro (Dáda Patrasová)

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Spojování stejných květin – ke stažení ZDE
⇒ PL:  Od semínka k rostlinceke stažení ZDE
⇒ PL: Vývoj pampelišky ke stažení ZDE
⇒ PL: Semínka pampelišky
ke stažení ZDE
⇒ PL: Jarní květy
ke stažení ZDE
⇒ PL: Najdi 7 čtyřlístků ke stažení ZDE
⇒ PL: Kytky – vyšívané obrázky ke stažení ZDE
⇒ PL: Květinová zahrádka
ke stažení ZDE
⇒ Grafomotorika: Květiny jedním tahem – ke stažení ZDE

⇒ VV: Utvoř si zahrádku květin z PET víček
– pomůcky: PET víčka
dětem na koberec rozsypeme mnoho různobarevných víček
děti mohou pracovat samostatně, ve dvojici, či ve skupině
úkolem je vytvořit květinu/y a tím utvořit zahrádku PET květin v MŠ

⇒ VV: Květiny z moduritu podrobnosti k námětu ZDE
⇒ VV: Sedm krás podrobnosti o námětu ZDE
⇒ VV: Jarničky podrobnosti o námětu ZDE

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

4 názory na “Rostliny, květiny”

  1. Maruška

    Dobrý den, jsem nadšená z Vašich krásných stránek. Ráda se v nich inspiruji. Po Velikonocích mě čeká inspekce na téma jarní květinky. Ráda bych použila předlohy pracovních listů na toto téma, jen nevím, jestli bych je od vás mohla získat. Líbí se mi Početní květinky, spojování stejných květin a od semínka k rostlince. Děkuji moc za odpověd a přeji pěkný den. Maruška.

  2. Magdalena Sladkovská

    Dobrý den,
    mockrát děkuji za úžasné nápady. Jsem paní učitelkou teprve od září a tak se teprve učím a hledám jak to dělat co nejlépe. Vaše přípravy a nápady jsou naprosto skvělé. Ještě jednou moc děkuji. Přeji spoustu krásných dní s dětmi. Jistě jsou ze zajímavé práce nadšeni a snad to velké nasazení ocení patřičně i rodiče. Magda

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *