VÝTVARNÉ NÁPADY PRO DĚTI

Vítejte na webu plném kreativních
nápadů, inspirace a dobrých rad

Vítejte !!!

Malíř nemá plané řeči,
umí dělat velké věci.
Natáhne si plátno tenké,
bude asi takhle velké.
Vezme tužku, štětec, barvy,
které smíchá dohromady.
Najde místo níže nebo výše,
kde se pěkně podepíše.

Od mnoho dětí jsem slýchávala, že jim výtvarná výchova v životě k ničemu nebude. A právě my, učitelé, máme možnost děti přesvědčit o tom, že pro ně výtvarná výchova může mít smysl.

Výtvarnou výchovu beru za stejně hodnotnou jako ostatní předměty a činnosti. Bohužel mnoho dětí, rodičů i pedagogů bere tuto disciplínu za oddechovou, vedlejší. Vždyť učit výtvarnou výchovu je tak snadné!

Ano, děti se mohou díky výtvarným činnostem naučit správně držet tužku, štětec, stříhat nůžkami atd., ale cílem výtvarné výchovy je daleko bohatší a obsahově složitější proces. Tvořivé činnosti jsou provázány s procesy tvorby, recepce a reflexe. Zážitek z tvorby díky motivaci je hlavním přínosem výtvarné výchovy.

Partneři