Den, týden, měsíc, rok

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Honzo, vstávej, kolik je hodin?
– postavíme děti na čáru a zvolíme vyvolávače – ten si stoupne zády asi 10 metrů od ostatních hráčů
– vyvolávač postupně volá na každé dítě: “Honzo, vstávej!”
– hráč, kterému je otázka určená, se zeptá: “Kolik hodin?”
– vyvolávač odpoví např. 5 medvědích (3 čapí, 2 mravenčí, 4slepičí)
– takto vyvolávač vystřídá všechny hráče a až dojde k poslednímu, pokračuje znovu od začátku
– hra je ukončena, až se jeden z hráčů dostane k metě, u níž stojí vyvolávač

 • krabí – otočíme se bokem, ale jdeme dozadu krok-sun-krok, cvakáme klepety
 • mravenčí – krůčky, kdy se špička posune jen do půlky druhého chodidla
 • žabí – do dřepu a skákat, kvákat
 • slepičí (chodidla se kladou těsně před sebe, pata jednoho chodidla se dotýká palce druhého chodidla, jako by dotyčný šel po laně) 
 • sloní (co nejdelší možný krok, aniž by u toho poskočil, , ruce si zamotáme a naznačíme chobot) 
 • žabí (hráč si dřepne a skočí co nejvíc do dálky) 
 • čapí (hráč s stoupne na jednu nohu a poskočí dopředu) 
 • babička plete (hráč utíká co mu síly stačí dopředu dokud neuslyší slovo STOP) 
 • babička páře (hráč utíká pozpátku dokud neuslyší slovo STOP) 
 • račí (hráč se vrací zpět – leze jako rak pozpátku, jeden račí krok se počítá tak, že hráč při pohybu vzad zvedne a znovu položí pravou i levou nohu a ruku)

⇒ PH: Doveď slepého domů
– děti utvoří dvojice, jedno dítě má zavázané oči a druhý vede kamaráda po prostoru mezi překážkami bezpečně na dohodnuté místo

⇒ PH: Měsíc chytá hvězdičky
– MĚSÍC = učitelka nebo zvolené dítě, HVĚZDY = zbytek dětí
motivace: přichází noc a na obloze by se měly objevit první hvězdy, jenže se nám zatoulaly a starý měsíc je musí pochytat a dát na místo, kam patří
– hvězdy = děti utíkají před měsícem
– koho se měsíc dotkne, odchází na určené místo (např. ke stolečku)
– obměna: koho měsíc chytne, chytne se s ním za ruku, postupné přidávání dětí, až se vytvoří vláček hvězd

⇒ PH: Budík
– spíme, reakce na zvuk – vstáváme

⇒ PH: Stroj času
– určíme 1-2 děti, ostatní chodí pomalu po místnosti
– koho se vybraní dotknou – štronzo – prohlédnutí soch

⇒ Pantomima
– učitelka předvádí: spaní, jí, probouzení, čištění zubů, hraní, odchod z MŠ
– děti hádají, o jakou část dne se jedná (ráno, poledne…)
– některé činnosti se mohou provádět v různých částech dne

⇒ PH: Podrav Slunci
– jógová sestava, opakujeme každý den

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Kreslení části dnů (hádanky + časová posloupnost)  
– každé dítě dostane kartičku A6+ pastelky /fixy
– úkolem je nakreslit libovolnou činnost vztahující se ke konkrétní části dne
– děti pak ukazují obrázky a ostatní hádají, zda se jedná o ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc + zdůvodnění
– řazení obrázků na tabuli dle časové posloupnosti (shodné části dne řadíme pod sebe) + čeho je nejvíc, nejméně, stejně?

⇒ DH: Dny v týdnu
– vytvoříme kalendář na 7 dní v týdnu- dny řazené pod sebou, očíslované, každý den má jinou barvu
– s dětmi nejdříve procvičujeme název, pořadí, děti si fixují v průběhu týdne i barvu (např: Po- červená, út- oranžová, str- žlutá, čt- světle zelená, pá- tmavě zelená, sobota- světle modrá, neděle-tmavě modrá)
– každé dítě dostane 1 barevný proužek, kde je napsána číslice představující den v týdnu
– sdružení dle barev/čísel, dnu – různé hbité obměny
– vytvoření řad za sebou – za sebou pondělí, úterý atd.

 DH: Kompot dnů
– obměna hry: kompot
– děti sedí v kruhu na židličkách
– 1 dítě, které je uprostřed, řekne libovolný den v týdnu
– děti představující daný den (ideálně využít barevné proužky z předchozí činnosti) se zvednou a musí si vyměnit místa a ten, co byl uprostřed, si musí sednout
– kdo zůstane, stoupne si doprostřed kruhu a opět říká libovolný den v týdnu

ARTIKULAČNÍ

Motorika mluvidel: napodobujeme zvuk hodin pomocí citoslovcí (tik-tak, bim-bam, crrrr)

POKUSY

 Měříme čas
– Za jak dlouho stihneš udělat……?
–  práce se stopkami, měříme čas nejrůznějších činností

 Rozklad světla
– Jako barvu má světlo? Z jakých barev se skládá?
– učitelka vytvoří z tvrdšího papíru kruh rozdělený na 7 stejných částí, kdy každá část je vybarvená jinou barvou (červená, oranžová, žlutá, zelená, světle modrá, tmavě modrá, fialová)
– kruh buď můžeme připevnit na vrtulku ventilátoru a nebo do jeho středu udělat dírku a provléknout jí špejli/párátko
– při roztočení vrtulky se barvy slejí do šedobílé barvy

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

⇒ ČAS
– rok se dělí na 12 měsíců (leden, únor, březen,…) + 4 roční období (jaro, léto, podzim, zima), kdy každé trvá 3 měsíce
– nový rok začíná vždy v měsíci LEDEN
– měsíc má 30 -31 dní, výjimku tvoří únor, který má jen 28 dní
– měsíce dělíme na týdny (každý měsíc má 4 a kousek týdnů)
– týden dělíme na 7 dní (pondělí, úterý,..)
– den se dělí na 24 hodin a má své části (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc)

 • Diskuse: Který měsíc…?
  – Který měsíc slavíš narozeniny/svátek? Který měsíc jsou Vánoce? Které měsíce jsou letní prázdniny?
  – Které měsíce tvoří jaro? Které léto…?

Diskuse: Týden
– Víš, co je týden a kolik má dní?
– Jak se jmenuje první den v týdnu? Jak se jmenují ty další?
– Které dny jsou pracovní? Proč se jim tak říká?
– Které jsou dny volna? Jak se jim říká?
– Chodíš o víkendu do školky? Chodí v těchto dnech většinou rodiče do práce?
– Který je dnes den? Který bude zítra? Který byl včera?

⇒ Činnosti obvyklé pro:
– jmenování činností obvyklé pro:
ráno (vstávání, snídaně, ranní hygiena, obléknutí, příchod do MŠ), dopoledne (hraní, vycházka), poledne (oběd, správné stolování, oblíbené jídlo), odpoledne (odchod z MŠ, co děláme doma s rodiči?), večer (večeře, večerní hygiena, pohádka před spaním)
pondělí, pátek, neděli
jaro (začínají kvést kytičky, létat motýlci, slavíme Velikonoce, barvíme vajíčka) léto (jsou prázdniny, chodíme se koupat, trháme třešně, zraje obilí), podzim (padá listí, pouštíme draka, sbíráme kaštany), zimu (padá sníh, slavíme Vánoce, stavíme sněhuláka, nosíme čepici a rukavice)

 Pozdravy v průběhu dne
Když se ráno probudíme, vyskáčeme z postelí,
řekneme si DOBRÉ RÁNO a jsme všichni veselí.

Koho potkám, toho zdravím, ať je to ten nebo ten.
Buď zdráv, rád tě vidím! AHOJ! NAZDAR! DOBRÝ DEN!

Na oblohu vyšly hvězdy. Kolik je jich? Moc a moc.
Poletíme do pohádky. Krásné sny a DOBROU NOC!

 Den a noc
– Co děláme přes den a co v noci?
– Proč se střídá den a noc?  (demonstrace s globusem – svícení na otáčející se globus – u nás DEN, na druhé straně polokoule NOC, točí se země, nikoliv Slunce, měsíc obíhá kolem zeměkoule)
– Co vidíme večer na obloze?

 Kalendář
– seznámení s kalendářem
druhy: stolní, nástěnný, diář, kalendář v mobilu (názorná ukázka)
– Co v nich můžeme najít? (jaký je měsíc, číslo dnu a týdnu, název dne, kdo slaví svátek; státní svátky, kdy bude úplněk/nov)
– státní svátky připomínají nějakou historickou událost našeho státu (na ty jsme doma) a pak rodinné (soukromé rodinné oslavy)
– Můžeme použít stejný kalendář i další rok? Proč ne?
– Znáš jiné kalendáře? (adventní)
– pojmy: včera, dnes, zítra, předevčírem, pozítří

 Hodiny a hodinky
– povídáme si o různých druzích HODIN (vodní, sluneční, přesýpací, svíčkové; kyvadlové, stolní, stojací, nástěnné, věžní) a HODINEK (náramkové – analogové, digitální, kombinované a kapesní) – názorné ukázky skutečné a nebo na fotografiích
– můžeme zmínit i SPECIÁLNÍ hodiny (šachové, slepecké, stopky, metronom, budík)
– K čemu jsou hodiny/ky? V dnešní době jsou i módním doplňkem a mají řadu dalších funkcí – ukazují datum, měří kroky
– Kde se prodávají?  (v hodinářství)

 Popis hodin
– na hodinách máme 2-3 ručičky, které ukazují čas
– ciferník, hodinová(malá), minutová (velká) vteřinová (velká tenká) ručička
– čtvrt (3), půl (6), třičtvrtě (9), celá (12)
– když je velká ručička nejvýše nahoře na čísle dvanáct, poznáme kolik je hodin, podle toho, kde se nachází malá hodinová ručička

 Zdroje světla
pomůcky: obrázek slunce, ohně, baterky, blesku, světlušky, svíčky, žárovky, lampy, zapalovač
– Co mají společného tyto předměty a obrázky? (dokáží vytvořit světlo)
– Světlo je, když je den. Když rozděláme oheň, zapálíme svíčku… – je den?

ŘÍKANKY, BÁSNIČKY

DNY V TÝDNU
V pondělí – v pondělí táta práci rozdělí.
V úterý – v úterý dá nám čisté zástěry.
Ve středu – ve středu už to s rýčem dovedu.
A když přijde čtvrtek – ryji jako krtek.
A když přijde pátek – už čekáme svátek.
V sobotu – v sobotu skončíme tu robotu.
A když přijde neděle – vstává se nám vesele.

DVANÁCT BRATRŮ
lze zhudebnit na píseň: Pec nám spadla
V jednom lese, na pasece,
hoří vatra veliká.
Kolem sedí 12 bratrů,
tiše hledí do ticha.


Dvanáct bratrů v jednom kruhu,
jaro, léto, podzim, mráz,
Druh se nepodobá druhu,
každý má svůj vlastní čas.


Každý chvíli světu vládne,
každý něco dovede,
Když se správně vystřídají,
tak se nám rok povede.

MĚSÍCE
Leden na rampouchy hrál,
únor posune se dál,
březen trávu tlačí vzhůru,
duben barví stromům kůru.
Květen barevný má fráček,
červen zpěvavý je ptáček,
červenec je léto u vody,
srpen prázdninové příhody.
Září – škola volá zas,
říjen podzimní je čas.
Listopad – spí zahrádka,
prosinec je pohádka.

BUDÍK
Já mám doma budíka
a ten budík netiká.
Odnesu ho k hodináři:
Opravte ho prosím vás.
Když se vám to nepodaří,
poplete se všechen čas.
Vstávat budu po svačině,
večer půjdu do školy.
Ráno budu sedět v kině,
v noci dělat úkoly.
Hodinář nic neříká.
Opravuje budíka.

HODINY
Každé správné hodiny
odměřují vteřiny.
Tiky taky tiky tak
a nikdy ne naopak.
My umíme tikat taky,
tiky taky tiky taky.

SBÍRÁNÍ HVĚZDIČEK
Do své malé krabičky,
sbírám z nebe hvězdičky.
Jedna, druhá, třetí,
pomozte mi děti.
Každičká je zlatá –
čtvrtá i ta pátá.

ZIMNÍ HVĚZDY (L. Středa)
V kopcích z bílých obláčků
měly hvězdy klouzačku.
Klouzaly se na obloze
po dvou i po jedné noze.
Malá hvězda na zem spadla,
šla se ohřát do divadla.
Hráli právě komedii
o tom, jak si hvězdy žijí:
V kopcích z bílých obláčků
měly hvězdy klouzačku.
Klouzaly se na obloze
po dvou i po jedné noze…

BUDÍK
Poslouchej, jak budík tiká
tik-ťak, tik – ťak nahlas říká.
Každé ráno vesele
vyhání mě postele.
Ťik- ťak, ťik-ťak…

MĚSÍČEK SI POBRUKUJE
Měsíček si pobrukuje,
(dirigování)
na obloze houpe se,
(pohupování z jedné strany a na druhou)  
při úplňku můžeme se
v noci projít po lese.
(chůze na místě)
Měsíček si pobrukuje,
(dirigování)
hvězdy tančí vesele,
(vrtět zadečkem)
počkáme, až píseň skončí,
(vrtěním do podřepu)
pak vstaneme z postele.
(stoj, protáhneme se)

SLUNÍČKO
Všichni dobře znáte
to sluníčko zlaté.
Každé ráno časně vstává,
vlídně na nás z výšky mává.
Každý den se z nebe směje,
paprsky nás krásně hřeje.

RÁNO
Ráno, když otevřu oči
(zavřít, otevřít oči)
celý svět se se mnou točí.
(zatočíme se dokola)
Protáhnu celé své tělo,
(protažení na špičkách)
které by spát ještě chtělo.
(dřep, ruce pod hlavu, „spánek“)
Z postele rychle vyskočím,
(výskok)
tvářičku ve vodě namočím.
(náznak mytí obličeje)
A pak už s úsměvem jen,
(ruce odkryjí úsměv)
popřeji všem „Pěkný den.“
(ukloníme se)

STŘÍDÁNÍ DNE A NOCI, MĚSÍC A HVĚZDY
Do postýlky, pod peřinku
schováme se za chvilinku.
Večerníčku, dobrou noc,
den už ztratil svoji moc.
Na obloze měsíc svítí,
kolem hvězd je jako kvítí.
A ta jedna hvězdička,
září jako zlatá kytička.

POSTEL
Postel pěkně usteleme,
pohladíme peřinu,
raz a dva si zacvičíme,
dřep na každou vteřinu.
Až spočítám všechny dřepy,
pohladím svůj polštářek,
v koupelně si cákám dlaní
chladnou vodu do tváře.

ČAS
Páni! Ten čas ale běží!
Hned je horko, hned zas sněží.
Nohy nemá, přesto běží
přes kopce i špičky věží,
od začátku, do začátku,
znovu od pondělí k pátku.
Klidně ho nech, ať si běží,
přes kopce i špičky věží.
Čas se nikdy nezastaví
i když tisíce let slaví…

HÁDANKY

Čtvero koní se tu honí,
čtvero koní pod jabloní.
První zelený,
druhý červený,
třetí zlatý,
čtvrtý bílý.
Zkuste hádat, lidé milí,
co je to? (jaro, léto, podzim, zima)

Jede, jede, jede vlak.
Má 12 vagonů,
každý vagon 4 kupé,
v každém 7 lidí.
Ať mi řekne, kdo to vidí,
co je to? (rok, měsíce, týdny a dny)

Sestra černá, bratr bílý,
každý vládne světu chvíli.
Kdo je to? (den a noc)

Běží, běží bez otěží,
pořád běží, věčně svěží.
Z kluků dělá stařečky,
z děvčat dělá stařenky.
Kdo je to? (čas)

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Co bylo dříve, co později ke stažení ZDE
⇒ PL: Hodiny – ručičky
(ukazování hodin) – ke stažení ZDE
⇒ PL: Dokresli roční období ke stažení ZDE
⇒ PL: Budík – doplň čísla na ciferníku
ke stažení ZDE
⇒ PL: Jak ráno vstáváš? – řazení
ke stažení ZDE
⇒ PL: Hřeben – svislé čáry krátké
ke stažení ZDE
⇒ PL: Co děláme každé ráno?
ke stažení ZDE
⇒ PL: Horní oblouk a hvězdičky
ke stažení ZDE

VV: Hodinypodrobný popis námětu ZDE
VV: Den a nocpodrobný popis námětu ZDE

VV: Obrázkové hodiny s činnostmi
– pomůcky: bílé kruhy ze čtvrtky o průměru 10cm, pastelky (celodenní VV činnost)
– dnes se staneme pozorovateli času
– každou hodinu určí učitelka jinou dvojici, která bude sledovat, až bude ručička na dvanáctce- poté zazvoní na připravený zvoneček
– děti si sednou ke stolečku a nakreslí, co jsme za danou hodinu dělali a na druhou stranu přepíší číslo z hodin, abychom věděly, ve které hodině danou činnost prováděly
– + lze domácí úkol: co dělají v 6:00 a 7:00
– v 8:00 nakreslí, co jsme dělali od 7 do 8hod
– hraní, jídlo, pobyt venku, oběd, odpočinek na lehátkách, …každý kreslí dle svého, co ho zaujalo


PV: Svíčkové hodiny
pomůcky: 2 stejně vysoké svíčky, lihový fix, hodiny
– svíčky postavíme vedle sebe a jednu z nich zapálíme
– vždy po půl hodině uděláme čárku na druhé svíčce a to ve výšce, jak je velká momentálně hořící svíčka
– nezapálená svíčka na sobě bude mít čárky stejně od sebe vzdálených (lze i napsat čas)
– pokud by čárky od sebe měly větší rozestup, lze mezi nimi udělat další (každých 15min)
– druhý den zapálíme svíčkovou svíčku a zjišťujeme, zda správně měří čas

PV: Přesýpací hodiny
pomůcky: 2 PET lahve, děrovačka, 2 víčka od zavařovacích sklenic, tavná pistole, hrubá mouka,
– nejprve odřízneme spodní třetinu PET lahví
– víčka od zavařovacích sklenic přitavíme do vytvořených otvorů
– proděravíme víčka od PET láhví děrovačkou přesně uprostřed a přitavíme je k sobě (pozor, ať se nezataví proděravěné díry)
– do jedné z upravených láhví nasypeme hrubou mouku a následně zašroubujeme víčka na láhve
– nakonec žáci změříme dobu jednoho přesypu

PÍSNIČKY

⇒ Měsíček svítí (lidová)
⇒ Hodiny
noty k písni
⇒ Kapr a hodiny
noty k písni
⇒ Jaro, léto, podzim, zima

POHÁDKY

⇒ O dvanácti měsíčkách (Michal Černík)
Štěpánův podivuhodný stroj (Zuzana Pospíšilová)
Svět objevů a vynálezů ( Vladimíra Ottomanská) – kapitola: Vynález hodinek
Ospálek (Alžběta Votavová) – večerní rituály před spaním

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *