Hodiny

  • Výtvarný záměr: vymyslet vlastní design hodin, zaměřit se na nápodobu číslic
  • Výtvarná technika/postup: kresba tuší a dřívkem
  • Pomůcky: čtvrtky formátu A3, černá tuš, špejle
 

Motivace a hra

  • Objasnění: Jak měří hodiny čas? – Pozorování nástěnných hodin ve třídě, popis a objasnění. Hodiny jsou přístroj pro měření času. Čas nám ukazují ručičky. Ciferník je dělen na 12 hodin (pojmenováváme číslice). Kolik je hodin nám ukazuje nejkratší ručička, a za jakou dlouho dlouhá ručka. Některé hodiny mají i třetí ručičku – vteřinovou, která měří nejkratší časový úsek.
  • Minuta ticha – pozorování vteřinové ručičky, uvědomění si délky 1 minuty.
  • Pozorování různých designů hodin – Vyhledání na internetu různých designů dětských hodin (hodiny jako jablíčko, malířská paleta, sluníčko, květina, míč apod.) pro vytvoření bohatších představ pro následnou tvorbu. Motivujme však děti k vymyšlení vlastního návrhu.

Realizace výtvarné činnosti

Děti kreslí hodiny na čtvrtku A3 černou tuší pomocí špejle. Dohlížíme na to, aby hodiny byly vzhledem k formátu dostatečně velké (i z důvodu následného vepisování číslic). Číslice je vhodnější vepsat ihned po zakreslení základního tvaru a až poté dát dětem prostor pro detailní zpracování výtvarného návrhu.

Při psaní ciferníku pracujeme s dětmi v malé skupině. Učitelka dopředu na papír napíše dostatečně velké číslice od 1 do 12. Pak vždy ukáže prstem na danou číslici, kterou děti mají nápodobou přepsat i na místo kam ji vepsat. Postupujeme v pořadí 12 – 3 – 6 – 9. Zbylé číslice doplňujeme mezi vzniklé mezery. Děti do středu ciferníku udělají tečku, od ní vyvedou 2-3 ručičky a hodiny dekorují dle své fantazie.

Hodiny

 

Závěr

  • Oceňujeme originalitu, výtvarný nápad.
  • V hodinářství – Děti si vezmou do rukou své hodiny a rozmístí se do prostoru herny. Učitelka představuje zákazníka, který si jde koupit hodiny. U každého se zastaví a zeptá se, jak se jmenují např. sluníčkové, květinové, čapí apod. zda ví, kolik ukazují hodin (nejmenší ručička).
Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *