Vítáme vás v MŠ

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Jak se jmenuješ?
    – pomůcky: míč
    – děti sedí v kruhu
    – učitelka sedí uprostřed a kutálí míč jednotlivým dětem a říká jejich jména
    – těžší varianta: dítě jmenuje toho, komu míč kutálí

⇒ PH: Na jména
   – pomůcky: bubínek
   – děti běhají po herně
   – následně se ozve bubínek (štronzo) a jméno dítěte
   – děti, které uslyší své jméno, udělají DŘEP

⇒ PH+SH: Kdo se schovává pod látkou?
   – děti běhají po třídě, na předem domluvený signál (zvoneček, triangl) se choulí do klubíčka, zabalí i hlavu
   – učitelka prochází mezi dětmi a jednoho z nich přikryje látkou
   – děti se probudí a hádají, kdo je pod látkou schovaný

⇒ PH: Plyšáci na útěku
   – hra odhalí charakter dětí
   – děti si posílají v kruhu 2 plyšáky (predátor a oběť)
   – hra začíná, kdy jsou plyšáci nejdál od sebe
   – posílají si plyšáky co nejrychleji tak, aby predátor svou oběť nechytil

 

PH: Mejdan hraček
– děti představují hračky, sedí na koberci (uklizené na svém místě)
– přichází noc a všechny děti usnou a hračkám začíná mejdan – vyskočí  a začnou běhat, tančit
– najednou do pokoje přichází maminka (učitelka bouchne činely) a všechny hračky zůstanou stát jak opařené = štronzo
– poté maminka odejde, asi se jí něco zdálo a hračky zase dovádějí
– hra se opakuje, až se maminka probere, zlobí se na hračky a děti se vzorně posadí

PH: Naše značky
– na zemi máme rozložené značky dětí, mezi kterými děti tančí dle rytmu klavíru/tamburíny
– když přestane hudba, děti rychle hledají svojí značku a postaví se k ní

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Na spící broučky
   – motivace: „Na podzim se už broučci chystají odpočívat, my je zkusíme probudit.“
   – děti se rozmístí po prostoru a lehnou si (spí)
   – učitelka je probouzí pohlazením a otázkou: „Broučku, jak se jmenuješ?“
   – hra pokračuje stejně
   – děti se řadí za učitelku a opakují s ní otázku

⇒ SH: Na mňoukavou kočičku
   – děti sedí v kruhu
   – jedno dítě = koťátko stojí uprostřed kruhu a má oči zavázané šátkem
   – učitelka určí jedno dítě z kruhu, aby zamňoukalo
   – dítě uprostřed hádá, kdo mňoukal

⇒ SH: Uhádni, co je v pytli za hračku
   – všechny hračky (panenka, kostka, fixa, autíčko, nůžky…) vložíme do pytle
   – vybrané dítě zavře oči, strčí ruku do pytle a jednu z věcí ohmatá a pokouší se odhadnout, co drží v ruce
   – po vyslovení odhadu hračku vyjmou a ověří si, zda měly/neměly pravdu

⇒ SH: Za oponou
   – děti sedí jako v divadle, učitelka drží deku jako oponu
   – 2 děti odejdou za dveře
   – učitelka schová jedno dítě za oponou
   – učitelka strhne oponu k zemi
   – vyhrává ze dvou dětí ten, kdo dřív řekne jméno schovaného dítěte za oponou
   – obměna:
– 2 družstva sedí proti sobě v řadě, mezi nimi je deka
– učitelka mlčky vybere 1 dítě z každého družstva a ti si sednou blíže k dece
– jakmile ji uč. pustí k zemi, ti 2 musí vykřiknout jméno toho druhého

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Povídání se zrcadlem
   – děti sedí v kruhu a podávají si zrcadlo
   – každý se podívá na sebe do zrcadla a popisuje se
   – např.: „Jsem Honzík, mám hnědé vlasy, rád cvičím, kreslím a chtěl bych si najít kamaráda.“

⇒ DH: Kutálení míčem
   – děti sedí v kruhu, učitelka pošle kutálením míč ke každému dítěti
   – dítě, ke kterému se dokutálí, poděkuje a řekne, jak se jmenuje
   – po skončení opět posílá míč učitelce a ta ho opět pošle někomu jinému
   – na paměť: učitelka pošle míč dítěti a přesvědčíme se, zda si ostatní pamatují jeho jméno
   – obměna:
– učitelka pošle míč dítěti a tomu položí otázku
– dítě odpoví a pošle míč někomu jinému
otázky: Kdo všechno patří do tvé rodiny? Máš doma nějaké zvířátko? Jakou barvu máš nejraději? Co si měl dnes k snídani?

⇒ DH s říkankou: Deštník
   – děti sedí v kruhu a uprostřed kruhu udělají místo pro roztažený deštník
   – jedno z dětí si vleze pod deštník a ostatní si dvěma prsty jedné ruky ťukají do dlaně ruky druhé
   – říkáme u toho říkanku: Ťukám, ťukám prstíkem – kdo je pod tím deštníkem? Sedí pod ním holčička (chlapeček), jmenuje se Anička (Vojtíšek).“
   – postupně se vystřídají všechny děti

⇒ DH: Já jsem Hanka a nejsem ježek
   – kruhová hra s ozvěnou: JÁ jsem a nejsem + TY jsi a nejsi…
   – děti se sólově představí jménem a hned doplní, kdo nejsou a předvedou
   – ostatní jsou ozvěna a zopakují se slovem: TY jsi Hanka a nejsi krokodýl.
   – obměna: Já jsem Hanka a umím tohle, ozvěna

⇒ DH: Hra s monogramem
   – Š. – hýčkání štěňátek
  – (uvědomit si první hlásky ve svém jménu, umět vymyslet slova začínající na stejnou hlásku)

⇒ DH: Upevňování jmen dětí
   – děti sedí u stolečků na svých místech
   – učitelka: „Kubo, pohlaď Honzíka.“ – Kuba se zvedne a dojde pohladit všechny Honzíky

⇒ DH: Porovnávání: Koho je více?
    – pomůcky: stejně velké kostky
    „- Je ve třídě více kluků nebo holek?“
   – rozdělení dětí dle pohlaví
   – každý si vezme jednu kostku – stavení komínu = porovnávání

⇒ DH: Kde je má značka?
   – pomůcky: obrázky se značkami dětí
   – děti sedí v kruhu, uprostřed jsou viditelně umístěny značky dětí
   – děti si v kruhu posílají figurku sluníčka a na pokyn učitelky „Sluníčko, stůj“
   – dítě, kterému sluníčko zůstane, najde svoji značku uprostřed kruhu, pojmenuje ji a nechá si ji
   – vybrání všech značek

⇒ DH: Flaška
   – pomůcky: plastová lahev
   – vybrané dítě zatočí flaškou, na koho flaška ukáže svým hrdlem, tak dítě, které točilo lahví, musí říct jeho jméno (+ např. ho dojít pohladit)
   – pokud se nesplete, pokračuje ten, na koho flaška ukázala
   – pokud se splete, pokračuje s točením, dokud neuhodne jméno dítěte, na které hrdlo lahve ukázalo

⇒ DH: Na kolečko
   – učitelka (= kočička Mína) říká říkadlo:
                      Půjdem s Mínou dokola,
                     dej pozor, koho zavolá!
                     Málo nás, málo nás,
                     pojď, Barborko, mezi nás.
   – učitelka postupně vyjmenuje všechny děti, které se zapojí do kruhu (chůze v kruhu podle rytmu říkadla)
   – když děti hra baví, můžeme pokračovat:
                     Šli jsme s Mínou dokola,
                     dej pozor, koho odvolá!
                     Hodně nás, hodně nás,
                     jdi teď, Péťo, pryč od nás.

⇒ DH: Kočička a klubíčko (upevňování jmen dětí)
   – „Zahrajeme si s klubíčkem jako koťátko.“
   – děti sedí v kruhu a kutálí si klubíčkem vlny
   – první kutálí učitelka a drží začátek klubíčka
   – každé dítě, které dostane klubíčko, chytí jeho část (může se jej omotat kolem dlaně) a po celou dobu ho drží
   – děti posílají klubíčko a říkají: „Já jsem malé koťátko, co má rádo klubíčko a jmenuji se… (a posílám ho…)“ – řekne jméno kamaráda, kterému klubíčko pošle

DH: Chodím, hledám
– děti chodí v prostoru mezi položenými hračkami
– učitelka říká říkanku: Chodím, hledám, co mám znát, pojďte, děti, pomáhat. Do všech koutů zajděte, „panenku“ mi najděte.
– kdo hračku najde, uklidí ji na místo, kam patří

PRACOVNÍ LISTY

⇒ PL: Kam patří kostky na hraní? – ke stažení ZDE
   – třídění geometrických tvarů do správných krabic se stejným tvarem + počty
   – vybarvení stejných tvarů stejnou barvou, spočítání jejich počtu a zapsání pomocí puntíků na krabici, kam tvary patří

⇒ PL: Najdi desky s výkresy – ke stažení ZDE
   – přiřazování dvou stejných symbolů (značek), vybarvení shodných symbolů stejnými barvami

⇒ PL: Najdi a spočítej: Školka (2 odlišné pracovní listy) – ke stažení ZDE
   – hledání a vybarvení konkrétních věcí, počítání předmětů

⇒ PL: Židličky u stolků ke stažení ZDE
   – porovnávání počtu a velikosti: nejvíce x nejméně, malé x velké
   – Je ve třídě víc malých nebo velkých židliček? U kterého stolku je židliček nejvíce? A kde je jich méně/nejméně? Je jich někde stejně?

⇒ PL: Třída ve školce (více x méně, kolik) ke stažení ZDE
   – Kolik je na obrázku holčiček/kluků? Koho je méně? Má pruhované tričko víc kluků? Je tady víc autíček, nebo panenek? Má více dětí tmavé, nebo světlé vlasy? Spočítej to. Najdeš na obrázku jeden nesmysl?

⇒ PL: Psaní velkého tiskacího písmene U – ke stažení ZDE
   – U jako ústa, úsměv
   – obtahování úst na nakresleném obličeji, následně obtahování a vlastní psaní písmene

PÍSNIČKY

⇒ HV: Do školky (Marie Kružíková)
   – slušné chování

⇒ HV: Nálada mezi kamarády
   – píseň doprovázená pohybem (na melodii písně: Chodím po Brodwai)

⇒ HV: Tlesky, plesky
   – nejprve doprovázení odlišných pohybů na každou sloku, následně slučování pohybů

⇒ HV: Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli
    Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli,
    ahoj, ahoj, JÁ i TY jsme tu…

   Ahoj, ahoj, tak jsme se tu sešli,
   ahoj, ahoj, tak jsme všichni tu…
   Taky Hanka, taky Pepa, atd
…+ opakování písničky Ahoj, ahoj, tak jsme všichni tu…

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

RITUÁL PŘIVÍTÁNÍ: DOBRÝ DEN
Dobrý den, dobrý den,
pojďte všechny děti sem.
Dobrý den, dobrý den,
ať je krásný celý den!
Kdo je z dětí dneska tady,
zazpívá si s chutí s námi.
Dobrý den, dobrý den,
ať je krásný celý den!
Dobrý den Slunce, 
(oběma rukama uděláme kolečko)
dobrý den nebe, (vzpažíme do V)
dobrý den země, (ruce položíme na zem)
dobrý den kameny,(naznačíme kameny na zemi)
rostliny a stromy,(spojíme ruce a zespoda vyroste rostlinka)
dobrý den zvířátka ušatý,(rukama naznačíme uši)
beránci rohatí(naznačíme růžky)
a ptáci, co v povětří létáte(křídla)
a rybky, co ve vodách plavete(plaveme)
a děláte malé vlny a velké vlny! (kreslíme ve vzduchu malé, velké vlny)
Dobrý den ty, dobrý den já,(ukazujeme na děti, na sebe)
A kdo tady s námi není,
tomu pošleme pozdravení.
(zamáváme)
Dobrý den, dobrý den,
ať je krásný celý den!


SEŠLI JSME SE PO PRÁZDNINÁCH
Dobré ráno milé děti,
prázdniny ty strašně letí.
Sešli jsme se tady znova,
čeká nás tu parta nová.
Bude tady legrace,
budem jako v pohádce.
Jedna, dvě, tři, čtyři, pět,
nám se líbí celý svět.
Máme se tu všichni rádi,
jsme tu dobří kamarádi.
Dobré ráno, dobrý den,
tak už tady zase jsem.
Všechno se nám bude dařit,
protože se budem snažit.
Dobré ráno, milé děti,
je nás tady jako smetí.
Budeme si spolu hrát,
cvičit, zpívat, tancovat.
Dobré ráno, hola, hola,
školka na nás zase volá.
Doma máme mámu, tátu,
tady zase hodnou tetu.
BROUČEK
Malý brouček spinkal v trávě,
(dřep; děláme, že spíme)
probudil se dneska právě. (stoj, vytáhnout se za rukama)
Protáhl si nožičky,
hlavičku a ručičky.
Na nohy vzal bačkůrky 
(v předklonu chytit za palečky na nohou)
a utíkal do školky.(běh na místě)
Tak je tady všechny máme (děti se sbíhají k učitelce)
a hezky se přivítáme.(zavoláme AHOJ)

ŠKOLKY ČAS
Po prázdninách zas 
(chůze na místě)
nastal školky čas. (stoj, tleskáme)
Hodně jsme se těšili,(ruce naznačují hodně)
dlouho jsme tam nebyli.(ruce i hlava ukazuje NE)
Ve školce se učíme,(točíme se na jednu stranu)
hrajeme si, cvičíme,(točíme se na druhou stranu)
zpíváme si pro radost,(poskoky snožmo)
kamarádů máme dost.(obejmeme kamaráda)

KAMARÁD, KAMARÁD
Kamarád, kamarád,
(naznačit srdce)
to je ten, (ukázat prstem na děti)
kdo mě má rád.(dát si dlaně na srdce)
Pomůže mi, poradí,
po vláskách mě pohladí.
(pohladit své sousedy po vlásech)
Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád.
Pomůžu mu, poradím,
po zádech ho pohladím. 
(pohladit své sousedy po zádech)
Všichni jsme tu kamarádi,(chytit své 2 sousedy)
protože se máme rádi. 

PACI, PACI, PACIČKY
Paci, paci, pacičky, (tleskáme)
my jsme správné dětičky. (dupeme)
Ať jsme kluci nebo holky, (úklon na jednu a druhou stranu)
chodíme do stejné školky. (ruce před tělem tvoří kruh)
Naše škola malá je, (ruce znázorňují domeček)
mateřská se jmenuje.
Rádi do ní chodíme,(kýváme hlavou ANO)
za ruce se vodíme.(chytneme se za ruce)
Hrajeme si, cvičíme, (ruce v bok, točíme se na jednu stranu)
zpíváme a kreslíme. (točíme se na druhou stranu)
Všichni se tu rádi máme,(pohladíme kamaráda)
protože se dobře známe.(tleskáme)
ZTIŠOVACÍ
Kuře zobe: zob, zob, zob,
vrabec skáče: hop, hop, hop,
datel ťuká-ťuk, ťuk, ťuk-
a už tiše- ani muk.

TŘESKY PLESKY
Týnom tánom taliánom,
dobrý den a dobré ráno.
Týnom tánom třesky plesky,
ať je nám tu spolu hezky (bylo nám..)

POŠTOLKA POŠKOLKA
Šla poštolka do školy,
co tam chodí poštolky.
Měla čistý zobáček,
peří jako obláček.
Sotva vyšla ze vrátek,
zmazala si kabátek.
Natáhla se do bláta,
zmáchala si kaťata.
Proháněla slepice,
poztrácela střevíce.
Potom přišla do školky,
zlobila tam poštolky,
pobrala jim oříšky,
čmárala jim do knížky.
Až si řekly poštolky:
„Holky, žádné okolky!“
Chytli ji za peří,
vystrčily ze dveří.
Naplácaly poštolce,
nechali jí po školce.
Do školky šla poštolka-
ze školky šla poškolka.

ENDELE BENDELE
Endele bendele,
(dlaň přetočíme nahoru+druhá totéž)
tak i tak,(dlaň přetočíme dolů+druhá totéž)
budeme si spolu hrát.(pochod)
Na honičky, na pohádky, (běh na místě, motáme ruce)
poletíme tam a zpátky. (motáme ruce do předklonu a zpět)
Chytíme se dohromady,
máme tu své kamarády. 
(v kruhu chytit za ruce)
Už to jede, už to jede…STÁT! (běh na místě, zrychlování, stop)
Není kam se hnát!
Endele bendele, třesky, plesky,
aby nám tu bylo hezky!


DOBRÝ DEN
Dobrý den, dobrý den, (ukláníme se)
dneska máme krásný den. (ruce nad hlavu do V)
Ručičky jsou na tleskání (tleskáme)
a nožičky na dupání. (dupeme)
Dobrý den, dobrý den, (ukláníme se)
dneska zlobit nebudem. (kroutíme hlavou-ne)


KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA
 

⇒ RV: Pravidla chování
   – Jsme kamarádi, nekřičíme, neubližujeme si, neběháme ve třídě, pomáháme si, mluvíme slušně, poprosíme, poděkujeme…
   – rozebrat jednotlivá pravidla
   – vyvěšení obrázků/textu správného chování na viditelné místo ve třídě

⇒ Diskuse: Hračky
   – Jak se jmenuje obchod, kde prodávají hračky?
   – S čím si hraješ? Která hračka je tvoje nejoblíbenější a proč?
   – S čím si hraje tvůj nejlepší kamarád?

⇒ RV: Tvoříme zdrobněliny a slova zveličená
   – Malý míč je míček. Malý stůl je…
   – Velká kostička je kostka. Velká židlička je…

⇒ RV: Věci ze školky
   – ukazujeme, či přesně popíšeme, kde danou věc najdeme (orientace v prostoru)
   – Kde sedí paní učitelka? Kde sedí děti? Kde jsou lehátka? Co visí na zdi na zdi nad lehátky? Jaké hračky najdeme u dveří/pod knihovnou?
   – Kam patří doktor/ auta/lego/puzzle/knížky/papírové odstřižky/podložky/prostírání/ posmrkané kapesníky, bačkorky?

POHÁDKY

 DVD: Mach a Šebestová: Vzorné chování

 ⇒ Poslech MP3: Hurvínkova abeceda slušného chování (1h 11min)
   – poslech při odpočinku, či po částech v době řízené činnosti

⇒ Pohádka s dramatizací: O panence, která smutně plakala
   – cíl: začít si více vážit hraček, starat se o ně
   – nejprve přehraje učitelka divadlo dětem (maňásek pejska, kočičky, plyšák medvídka, panenka, mobilní telefon a další drobné libovolné hračky
   – učitelka je za oponou

⇒ O našich značkách
   – v komunikativním kruhu učitelka vypráví příběh, do kterého zapojí značky dětí
   – když dítě uslyší svou značku, řekne: „zde, tady“
   – reakce na slovo

5/5 (11)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *