Ptáci v zimě

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Ptáčátka z hnízda ven
– na povel učitelky: “Ptáčátka z hnízda ven!” se děti rozutečou z hnízda a dospělý ptáček (= vybrané dítě) je chytá  a vrací zpět do hnízda
– hra končí, kdy jsou všechna ptáčátka opět v hnízdě
– hnízdo: lano ve tvaru kruhu na koberci, nebo si děti sedají na své židličky ke stolečkům 

⇒ PH: Vrabci honí sýkorky
– kluci se stávají vrabci a děvčata sýkorkami
– učitelka ukazuje obrázky těchto ptáků
– pokud zvedne nad hlavu obrázek vrabce, honí vrabci sýkorky a naopak 

⇒ PH: Na hlídače
– vymezíme prostor pro hlídače, použijeme např.  obruč
– hlídač v kruhu sedí, má zavřené oči, předstírá spánek
– ostatní děti napodobují vrabce, poskakují okolo kruhu a říkají:
                    Hlídač usnul na lavici,
                    všichni vrabci na silnici.
   – v další části říkanky si sednou do dřepu, předstírají zobání zrní a říkají:
                    Až se zrní nazobáme,
                   na hlídače zavoláme:
                   Hlídači, vstávej!
 – vtom hlídač vyskočí a honí děti; koho chytne, se stává novým hlídačem

⇒ Cvičení na téma ptáci
– využíváme především představivost
– jsme malí ptáčci v hnízdečku, co mají hlad = dřep, pípáme, otvíráme pusinky a zavíráme
– malí ptáčci = kmitáme křídly (prsty na ramena), rosteme-roztahujeme křídla
– vrabčák = skáčeme a pohyb doprovázíme čím – čarára, skoky do rytmu
– sýkorka = kroky na místě
– čáp = stoj na jedné noze

⇒ Dechové cvičení: Foukání do peříčka
– foukání do malých peříček, pozorování pohybu ve vzduchu

PH: Krmení ptáčků
– házíme kamínkem na cíl (např. do lavoru)

PH: Na vrabce a kočku
– uprostřed třídy spí kočka (1 dítě), ostatní stojí na lavičkách = bidýlku
– jakmile pedagog začne říkat básničku, vrabci tiše seskočí z bidýlka a skáčou po třídě
– při signálu: “mňau” začne kočka vrabce honit (koho chytne- výměna rolí)
– vrabci se snaží zachránit návratem na bidýlko, když se kočka vzdálí, mohou zase létat
básnička: U naši tety na vesnici prali se vrabci o pšenici. Ten jeden křičí, druhý laje, přiběhla kočka, chytila je. “Mňau…”

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Ptáčku, jak zpíváš?
– jedno z dětí jde za dveře
– učitelka ukáže na některé dítě=to se stane ptáčkem
– všechny děti si položí hlavu na koberec, aby jim nebylo vidět na ústa
– zavoláme dítě za dveřmi
– to se zeptá: „Ptáčku, jak zpíváš?“ – odpoví mu určený ptáček nějakou ptačí slabikou (ku-ku, píp-píp, čim-ča-rára,.)
– hledající opakuje otázku a ptáček odpovídá tak dlouho, dokud ptáčka podle zvuku nenajde

⇒ SH: Co do hnízda nepatří (kimova hra)
– na nakresleném velkém papírovém hnízdě  (stačí nakreslený kruh) jsou kromě vajíček, klacíků, slámy atd. položeny další cizorodé předměty
– děti chvíli hnízdo pozorují, poté ho učitelka zakryje látkou a děti jmenují věci, které do hnízda nepatřily

⇒ Hmatový chodník: Zkoumání povrchu nohama
– ptáčci nenosí boty jako my lidé, všude kde chodí, skáčou, vnímají povrch bosýma nohama. Jaké to je?
– v krabicích/plastových miskách jsou připravené různé materiály – písek, jehličí, kamínky, mech, šišky, studená/teplá voda atd.
– děti postupně zkouší projít vším, přitom sdělují své pocity

⇒ SH: Vytleskávání názvů ptáčků
– vzpomínáme, o jakých ptáčcích jsme si celý týden povídali
– názvy ptáčků společně vytleskáváme

⇒ SH: Ptačí morseovka
pomůcky: drhlo, palička, obrázky ptáčků
– na drhlo děti hrají krátké a dlouhé slabiky (SÝKORKA – . .,
– pro usnadnění lze předložit dětem obrázek sýkorky včetně záznamu slabik

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Kam letí ptáček?
– pomůcky: 1 papírový pták, 1 papírová šipka, magnetická tabule, magnetky, razítko
– nejprve dětem před činností tiskneme na ruku razítko
– poté vysvětlíme, že kde je razítko je PRAVÁ RUKA, druhé ruce bez razítka se říká LEVÁ RUKA
– zkoušíme nanečisto – ukažte vlevo, vpravo, nahoře, dole
– na magnetickou tabuli upevníme ptáčka a šipku
– učitelka nejprve manipuluje s šipkou  kam otočí šipku, tak dítě do daného směru natočí ptáka a řekne, jakým směrem letí
– poté učitelka manipuluje s ptáčkem a dítě se šipkou
– snažíme se o to, aby ptáček letěl i šikmo – dokázat pojmenovat
– (letí spíše dolů nebo nahoru, do L nebo P?)

⇒ DH: Všechno lítá, co peří má
Všechno lítá, co peří má! Myš lítá.
Všechno lítá, co peří má! Motýl lítá.
Všechno lítá, co peří má! Stůl lítá.
Všechno lítá, co peří má! Vrtulník lítá.
– učitelka stále zvedá ruce do vzduchu nezávisle na tom, jestli daný předmět nebo zvíře skutečně lítá
– hráči musí dávat pozor: kdy zvednou ruce a daný předmět létat neumí, vypadávají ze hry

⇒ DH: Sejdeme se u…
– pomůcky: ptáci z papíru/na obrázku (kos, sýkorka, vrabec, datel)
– ptáky rozmístíme po herně
– učitelka dává pokyny: “Sejdeme se u ptáka se žlutým bříškem, s červenou čepičkou, u vrabce…”– děti se vždy postaví okolo daného ptáka
– obměna: po skupinkách dle stolečků (datlové najdou strakapouda, vrabci čápa – nemačkání se 26 dětí u jednoho obrázku)

⇒ DH: Hladoví ptáčci
– právě se naše holátka vylíhla z vajíčka a jsou velmi hladová
– učitelka ukazuje obrázky různých druhů jídla (semínka, jeřabiny, hmyz, larvy, semena, oříšky, mák, ovesné vločky, syrové maso, myši, žaludy, jablko/ cukroví, dort, uzené, pečivo, sůl, smažený řízek, těstoviny, neuvařená rýže, kokos, zbytky, buráky, plesnivý sýr, buchta
– pokud ptáci (=děti) potravu jí (bez ohledu na druh), otvírají dokořán zobáčky = ústa, aby jim maminka mohla potravu dát
– pokud nejí, hlasitě pípají, protože mají hlad

⇒ DH: Ptáci u krmítka
pomůcky: plastová víčka, barevné kruhy, kolíčky- do prostoru položíme vedle sebe 4 kruhy – na zem vysypeme PET víčka
– děti se promění v ptáčky (kolíčky = zobáček)- každý druh ptáčka jí něco jiného = třídění zrní (víček) do barevných krmítek (kruhů) pomocí zobáčku- rozvoj jemné motoriky, procvičování barev

⇒ DH: Hledej moje hnízdo
– učitelka rozloží na zem obrázky ptáků- ukáže dětem obrázek ptačího hnízda i s vajíčky a popisuje ptáka, kterému hnízdo patří- přiřazení ptáka k hnízdu 

⇒ DH: Vylíhnutí ptáčků (počty)
– rozbití skořápky je pro malé ptáče těžká práce, musí skořápku rozbít zevnitř a občas si musí i chvíli odpočinout
– učitelka ťuká na dřívka
– kolikrát děti uslyší ťuknutí, tolik ukážou prstů

⇒ DH: Krmení ptačích mláďat
– ptačí rodiče musí krmit mláďata celý den, odpočinou si až v noci
– děti se rozdělí do skupin po cca 5 dětech, ti si sednou na koberci k sobě = hnízdo
– učitelka určí druh ptáků v hnízdě
– orli budou hledat ČERVENÁ kolečka (hraboše)
– čápi ZELENÁ kolečka (žáby)
– sýkorky ŽLUTÁ kolečka (housenky)
– vlaštovky ČERNÁ kolečka (mouchy)
– volavky MODRÁ kolečka (ryby)
– učitelka pustí hudbu – děti po jednom vylétají z hnízd a hledají po třídě ukrytá barevná kolečka (každý pouze jedno)  a odnáší je do hnízda
– děti se střídají, když přilétne 1 pták, vyletí hledat potravu jiný pták z hnízda
– jakmile hudba přestane hrát (noc), všechny děti si lehnou a relaxují

⇒ DH:  Polož ptačí hnízdo
– ptáci staví hnízda na různých místech – jestřábi na vysokých stromech, sýkorky v dutinách stromů, kachny na zemi
– děti ukládají hnízda, které vyrobily, podle pokynů učitelky – pod stůl, na skřínku, vedle stolu, nad židli…

⇒ DH: Stěhovavý a stálí ptáci
– pomůcky: obrázky stěhovavých i stálých ptáků, obrázek Afriky, krmítka, letního a zimního sluníčka lišící se délkou paprsků
– učitelka rozmístí na koberec obrázky ptáků (mohou se opakovat, ale každé dítě musí mít 1 obrázek ptáka, tímto ptákem se stává
– učitelka umístí na jednu stranu třídy obrázek krmítka, na druhou stranu obrázek Afriky
– když učitelka ukáže obrázek letního slunce, všichni ptáci létají (jsou u nás)
– když učitelka ukáže obrázek zimního slunce, stěhovavý ptáci se shromáždí u obrázku Afriky a přezimující u krmítka
– lze přidat jarní (všichni běhají po třídě) a podzimní slunce (přezimující běhají po třídě, stěhovavý krouží kolem Afriky)

MANIPULAČNÍ

⇒  Manipulační hra: Nakrm ptáčka
pomůcky: papírová rulička, čtvrtka, pinzeta, vlna
příprava: nakreslíme si hlavu ptáčka, otvor na zobáček vystřihneme, ptáčka přilepíme na poloviční ruličku tak, aby otvor zobáčku byl v otvoru ruličky, z vlny nastříháme 5 cm kousky
– děti pinzetou nabírají vlnu (červíky) a přenášejí je do zobáčku ptáčka

Manipulační hra : Zobání (třídění, přebírání)
– do mísy nasypeme větší těstoviny, hrách, fazole
– připravíme menší mističky, do kterých budou děti “zrníčka” třídit

Manipulační hra : Zobání z krmítka (soutěž)
– soutěžíme u stolečku po trojicích – před každým dítětem je mistička  a v ní hrách (semínka slunečnice, proso, vlašské ořechy)
– každé dítě dostane zobáček (= kolíček) a jeho úkolem je co nejrychleji vyzobat své krmítko
– snaha o vystřídání všech dětí

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

⇒ RV: Poznání straky a kosa a vrány
– nejprve zkusíme bez vizuální opory a až poté srovnáváme dle obr.
– kos – žlutý nos, celý černý
– straka – tmavý zobák, černá, bříško bílé
– vrána – celá černá, silný zobák

⇒ RV: Pozorování ptačích stop ve sněhu
– ptáci obvykle netráví moc času na zemi, výjimku tvoří zimní období, kdy jsou ptačí stopy ve sněhu zřetelně znát
– ptačí stopu lehce rozeznáme, tvoří ji čtyři prsty, kdy jeden prst směřuje dozadu a zbylé tři dopředu
– sledujeme z ptačích stop, jak se pták po zemi pohyboval
– poskakující ptáci zanechávají dvě stopy vedle sebe, kráčející kladou nohy jednu vedle druhé

⇒ RV: Ukázka a popis ptačího pírka
– z brku, který tkví v kůži, vychází osten, ze kterého vybíhají větve s paprsky tvořící tzv. prapor
– paprsky sousedních větví se překrývají a v místech křížení se vzájemně propojují háčky, vzniká tak pevná hustá „síť“
– peří se časem opotřebí, neplní už svou funkci, ptáci proto peří pravidelně obměňují tzv. pelicháním
– pelichání probíhá postupně, aby ptáci neztratili schopnost letu
– dlouhé letky (na ocase i křídlech) slouží k letu, ostatní část těla je pokryto malými peříčky chránící před promočením a profouknutím
– spodní prachové peří chrání ptáky před chladem
K čemu slouží pera ptákům? (teplo, sucho, let)
K čemu slouží člověku? (ke psaní, plnění polštářů a peřin, indiánské čelenky)

⇒ RV: Pozorování barevných per od různých ptáků
– bažant, sojka, páv, havran apod., všimněme si, že  je velmi lehké, což usnadňuje ptákům udržet se ve vzduchu

⇒ RV: Prohlížení: Ptačí hnízda
– K čemu potřebují ptáci hnízda? Kde v přírodě je staví? Jak vypadají?
– Jaký je rozdíl mezi: HNÍZDO x KRMÍTKO x BUDKA
– hnízdo je místem zrodu nového života ptáků
– v knížce si prohlížíme vzhled různých ptačích hnízd (Jana Modrá, Malý průvodce naším běžným ptactvem I-II)
– každý druh má vzhledově jiné hnízdo lišící se použitým materiálem i místem jeho umístění
– vycházka do přírody, kde se snažíme objevit některá z ptačích hnízd např. vlaštovek, jiřiček, čápů apod.

⇒ RV: Diskuse: Krmení ptáčků
– Jak v zimě přilákáme tyto ptáčky na naši zahradu?
– Co jim dáváme do krmítka? (semena slunečnic, máku, ovsa; vlašské ořechy, jablka, plody jeřabin)
– Proč? (přikrmování, zachrání to mnoho malých životů)

⇒ RV: Porovnání velikosti vajec
– křepelčí, slepičí, husí, pštrosí + ukázka na fotografiích vajíček našich ptáků, které se liší především v barevnosti
– uvědomění si, že každý pták snáší různě velká i zbarvená vajíčka
– Co se skrývá uvnitř? (bílek, žloutek) A co kdyby vajíčko zahřívala nějaká ptačí maminka? Co by z bílku a žloutku vzniklo? Přece ptačí miminko.
– pozn: Jak se kuřátko ve vajíčku vyvíjí lze shlédnout na youtube.

Pexeso ptáčků ke stažení ZDE

PÍSNIČKY

⇒ Poslech: Zvuky ptáků (youtube) – zpěv typický pro daný druh ptáka i s jeho vyobrazením na fotografii
⇒ Píseň: Bude zima, bude mráz (Víte, kde bydlí ptáčci? – děti se dozví v písničce)
⇒ Píseň: Huboval vrabčák na zimu
⇒ Píseň: Pipi Pepa (ptačí tanec) od Dády Patrasové

⇒ Píseň: Vrabec a sýkora + taneček

Vrabec a sýkorka
  • 1. – 8. takt: děti mezi sebou utvoří dvojice, zaháknou se pažemi a točí se
  • 9. – 10. takt: z rukou utvoříme křidélka a 1 krát skok
  • 11. – 12. takt: kroky na místě
  • 13. – 16. takt: kroucení hlavou NE, NE

Hluboké a tenké hlásky
– jedno dítě půjde ke klavíru a zahraje jeden tón 3 x
– děti, které sedí, napodobí tón hlasem ptáka (hluboký – krá krá, krá; vyšší = čim čim, čim; hodně vysoký – tydli, tydli, tydli)

ŘÍKANKY

KRÁKORALA ČERNÁ VRÁNA
Krákorala černá vrána,
krákorala na havrana:
Milý strýčku havrane, kdy už jaro nastane?
Ťukám, ťukám zobákem, abych probudila zem.
Ťukám, ťukám do sněhu,
bez jídla a noclehu.“
Ťukej, ťukej, milá vráno,
jaro přijde – možná ráno. 

ČÁP A VRÁNA
Čáp se chlubí, klapy, klapy,
nosím na svět jenom samé chlapy.
Holky nosí umouněná vrána,
kam se hrabe na mě, veterána.
Markétka mu říká, ach, ty smíšku,
děti přeci rostou mámě v bříšku.

HAVRAN A VRÁNA
Lákal havran paní vránu
na hlt vína z jeho džbánu.
Vrána na něj krákorala,
že by z vína vrávorala.

HAVRAN
Havran chodí v zimě na lup,
poletuje kolem chalup.
Zakrákorá: Kráky krák,
já jsem krá-krá-krásný pták.


KRÁKY KRÁK (F. Kábele)
U hradu je stará brána,
sedí na ní černá vrána.
Vrána kráká kráky krák,
letí k hradu černý mrak.
Mrak usedá na bránu,
je to hejno havranů.

DUDCI (J. Křížová)
Do daleka, do dáli
s letadlem se dostaly
neposedné děti dudka.
Myslely, že je to budka,
dudci byli zvědaví.
Koho by to napadlo,
že to bude letadlo,
že ta budka bez bidýlka
jsou jen dvířka letadýlka?
A takhle to dopadlo.

VRABEC VRABCE ŠTÍP
Ťíp, ťíp,ťíp,
vrabec vrabce štíp.
Poprali se na keříčku
vytrhli si po peříčku.
Ťíp, ťíp, ťíp,
vrabec vrabce štíp.

VRABEC V ZIMĚ
Bědoval vrabčák na zimu,
škoda, že nemám peřinu!
Zebou mě nohy, studí mě nos,
protože skáču i v zimě bos.

VRABEC
Čimčarara čim čim čim,
co mám dělat, dobře vím.
Vyskočím si na okýnko,
sezobnu si jedno zrnko.
Čimčarara čim čim čim,
potom zase uletím.

SÝKORKA
Tydli tydli prozpěvuje.
Kdepak asi přezimuje?
Do krmítka před oknem,
slunečnice nasypem.

KOS
Skok a skok a žádný krok,
kos tak skáče celý rok.
Po žížalách pokukuje,
zobákem je vytahuje.
 

DATEL
Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk,
datel proklepává smrk,
proklepává starou kůru,
hledá červíky  i můru.

Ťuky, ťuky, ťuky, ťuk,
už ho bolí celý krk!

PŘÍPRAVA NA ZIMU
Vrabčáci a sýkorky
koupili si bačkorky.
Prý už začíná být zima,
nohy v teple mít je prima.
A pro případ vichřice
pořídili čepice.

KACHNY V ZIMĚ
I v lednu jsou kachny čilé,
protože jsou otužilé.
Plavou, skáčou do vody,
pořádají závody.
Předvedou ti prima kousky,
když jim hodíš kousek housky.

HÁDANKY

Vrkú, vrkú, vrkú,
živím hodně krků! (holub)
 

Koko, koko, kokoko,
koktám jen tak naoko. (slepice)
 

Čím ta čára? Čím ta čára?
Čti líp! Čti líp! (vrabec)
Hú a hú, hú a hú,
já mám velkou odvahu! (sova)


Dudu, dudu, dudu,
nenávidím nudu! (dudek)
Letím k vám, k vám, k vám!
Otvírejte krám, krám, krám! (vrána)
 

Fijú, fijú, fijú,
vesele si žiju! Živijo! (kos)

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ VV: Příběhy ptačích stop podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Ptačí hostinapodrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Ptačí peříčka
podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Okrasná ptačí těla
podrobný popis námětu ZDE

⇒ PL: Ptáci na stromě ke stažení ZDE
⇒ PL: Ptáci na drátě ke stažení ZDE
⇒ PL: Krmítko a ptáci ke stažení ZDE
⇒ PL: Vrabec samé skokyke stažení ZDE
⇒ PL: Krmítko pro ptáčkyke stažení ZDE
⇒ PL: Jakým směrem letí ke stažení ZDE
⇒ PL: Co jí/nejí ptáci ke stažení ZDE
⇒ PL: Ptačí hostina
ke stažení ZDE

⇒ PV: Tvorba krmítka
– pomůcky: krmná směs pro ptáky, 1 sádlo, nastříhané provázky o délce 20 cm, šišky, tácky, ubrusy
– nejjednodušší a zároveň efektivní možnost, kdy si každé dítě vyrobí vlastní krmítko, je koule, která se zavěsí na stromy
– učitelka na jednotlivé šišky přiváže provázky za stopku šišky
– necháme rozehřát sádlo (na topení)
– přimícháme směs pro ptáky a hnětením vytvoříme směs
– směs by měla být malinko tužší (měkká se příliš lepí na prsty a nejde lepit na šišky)
– děti si berou směs po částech a lepí ji na šišku
– hotové kouličky – krmítka pověsíme na keře a stromy kolem MŠ

POHÁDKY

⇒ Uprchlík na ptačím stromě (Ondřej Sekora)
⇒ Čim, Čára a zahrada
(Radana Dungelová)
Nenasytný vrabec (Eduard Petiška z knihy: Pohádkový dědeček)

5/5 (16)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

1 názor na “Ptáci v zimě”

  1. Dobrý den, vaše stránky jsou pěkné a určitě pomáhají mladým, začínajícím učitelkám. Jen mě zaráží, že v tématu PTÁCI V ZIMĚ si hrajete na vlaštovky, čápa,…. To jsou přeci ptáčci, kteří na zimu odlétají do teplých krajin. Použijte při činnostech názvy jiných ptáčků dříve, než vás děti samy začnou na to upozorňovat.
    Hodně hezkých dnů Vám přeje Jarmila

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *