Zimní počasí, oblékání v zimě

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PV+PH: Na sněhové vločky
– děti si vyrobí vločky (nápodoba práce učitelky při skládání) a nůžkami vystříhávají různé obrazce
– svou vločku si umístí na koberec tak, aby byly rovnoměrně rozmístěné od sebe
– obměna hry: židličkovaná, děti tancují kolem vloček za doprovodu hudby
– vloček je o 1-2 méně než je dětí
– vypnutí hudby, každý si najde 1 vločku a stoupne si vedle ní
– na koho vločka nezbude, jde si sednout ke stolečku
– postupné odebírání vloček

⇒ PH: Na Mrazíka
– koho se Mrazík dotkne, ten ztuhne (=štronzo)

⇒ PH: Mráz a sluníčko
– pomůcky: papírové sluníčko (popř. hudba na CD)
– pokud děti nevidí sluníčko, jsou ztuhlé a zmrzly
– jakmile začne sluníčko vykukovat, děti roztávají a začínají se pohybovat

⇒ PH: Na sluníčko a rampouchy
– všechny děti představují rampouchy, koho se honič=sluníčko dotkne, ten roztaje (lehne si na zem, nebo odchází ke stolečku)

⇒ PH: Na sněhové mraky
– trhání papírů, na povel vyhazování=sněží

⇒ PH: Ztratilo se oblečení
– pomůcky: oblečení dětí
– rozneseme bundy, čepice, rukavice po místnosti
– vyzveme děti, aby začali hledat své oblečení
– kdo první najde své oblečení a obleče se, vyhrává

⇒ PH: Maxišála
– ze všech dětských šál svazováním vytvořit maxi dlouhou šálu

 ⇒ PH: Rukavice
– pomůcky: rukavice dětí
děti si ze šatny přinesou rukavice, položí je na určené místo a odchází si sednout na židličku
učitelka rukavice promíchá a rozhází je po herně
snaží se, aby stejné rukavice neležely u sebe
děti si stopnou na startovní čáru (před kobereček)
úkol: na povel vyběhnou a co v nejkratším čase musí najít své rukavice,      – obléct si je a sednout si opět na židličku
– další činnost: vyhledat ve třídě 2 stejné předměty (mohou se lišit barvou, ale ne tvarem)

PH: Lepidlo slepilo
– „Maminka dala do pračky špinavé prádlo a zapomněla vyndat z kapsy lepidlo. Všechno prádlo se slepilo.“
– učitelka hraje na klavír/tamburínu a děti pobíhají v prostoru (prádlo v pračce)
– poté přestane hrát a řekne: „ Lepidlo slepilo trička!“ – děti se ve dvojicích k sobě přitisknou tričky a drží
– učitelka poté řekne: „Lepidlo povolilo… teď!“

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Skládání oblečení
– pomůcky: kalhoty, mikiny dětí
– nejprve učitelka správně ukáže, jak skládáme dané oblečení
– poté skládají děti a pí. uč. kontroluje jejich práci
– kdo složil správně, donese si oblečení zpět do šatny

DH: Kufřík plný oblečení
– poznat a pojmenovat oblečení

DH: Hledej stejné ponožky
– určení dvojic

⇒ DH: Balíme se na hory
Odjíždíme! – každé dítě utíká po signálu d šatny si sbalit věci, donese si 3-4 kusy svého oblečení, které je nejdůležitější pro pobyt v zimě
Vybalujeme – je potřeba mít hodně oblečení, když něco promokne a mít o něm přehled = třídění oblečení dle druhu
– třídění oblečení ve skupinách podle barev¨
Odjezd – komu se podaří najít a odnést všechny své svršky co nejrychleji zpět do šatny?

⇒ DH: Co začíná na hlásku Z
– dětem ukážeme podobu písma a vyslovíme ji (Z jako zima)
– děti si najdou jeden obrázek schovaný po třídě
– každý řekne, na jakou hlásku začíná
– pokud začíná na hlásku Z, umístí obrázek na tabuli a společně si slovo vytleskáme

⇒ DH: Řazení oblečení dle ročního období
– pomůcky: obrázky oblečení, nakreslené sluníčko, vystřižená vločka
na koberci máme položené sluníčko a vločku, děti sedí na židličkách
učitelka určí dítě, ukáže mu kartičku a to jí řekne, zda se oblečení nosí v létě či v zimě a poté obrázek položí k danému období

⇒ DH: Kam vítr nafoukal barevný sníh?
 “Jsme v kouzelném království, kde kouzelník pro radost všech dětí barví sníh různými barvami”
– děti si vyberou 1 barevné kolečko a rozdělí se do skupin
– pohyb vloček (vznášení) na hudbu
– učitelka dává povely: “Modré vločky napadaly pod stůl…”(pod, nad, vedle…)
– vrácení do tance: “Červené vločky se opět vznášejí.”

⇒ DH: Kresba mraku a sněhových vloček
– každé dítě dostane 1 kancelářský papír a 1 modrou voskovku
úkol: nakreslit mrak a pod něj
1 – 10 sněhových vloček (počítat a vědět, kolik jich mám – ověření)

⇒ DH: Vítr honí sněhové mraky
pomůcky: mraky se sněhovými vločkami ↑
– učitelka se stane větrem, který bude mraky zahánět na různá místa ve třídě
– např.: “Mraky se 4 vločkami odfoukne vítr vedle dveří, mraky s 6 vločkami pod stolečky, na koberec, k barelu, do ložnice
– nejprve rozfoukání všech skupin, poté jejich přemisťování

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Hledáme bílou barvu
úkolem dětí je najít ve třídě bílou barvu
úkol ztížíme tak, že si každý musí najít jiný předmět (ne stejná stavebnice)
po nalezení bílé barvy se jí dotkneme a ukážeme

⇒ SH: Co se změnilo?
– vybereme 2 děti
– ty jdou za dveře, kde si mezi sebou vymění oblečení a ostatní hádají, co se změnilo

MANIPULAČNÍ

Nácvik vázání tkaniček

Iglú
– stavíme z kostek/ze sněhu, kostek cukru – lze si pak zahrát na Eskymáky (zařizování domácnosti, ohniště na pečení ryb)

PÍSNIČKY

⇒ HV: Rampouch noty ke stažení ZDE
– doprovázená hrou na rolničky, bubínek

⇒ HV: Sněhuláknoty ke stažení ZDE
– na základě obrázků i výkladu i objasníme pojmy: krajáč mléka, kousek masa, krajíc chleba
– V kolik hodin je snídaně? Co snídáme?
– V kolik hodin je oběd? Co tvoří oběd?
– V kolik hodin je večeře? Co večeříme?

⇒ HV: Sněží, mráz kolem běží
⇒ HV: Zima
ke stažení ZDE
⇒ HV: Když přijde zima ke stažení ZDE
⇒ HV: Jedna koule, druhá koule 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

To to zebe
To je zima, toto zebe,
(stoj, ruce křížem, hladíme si paže)
když padají vločky z nebe.
(náznak prsty padání vloček)
Obléknem si rukavice,
(naznačujeme oblékání rukavic)
bundy, šály i čepice.
(ukazujeme na jednotlivé části těla)
Vyjdem mezi paneláky,
(chůze na místě)
budem stavět sněhuláky.
(ruce naznačují obrys sněhuláka)


Mráz
Olízl se mráz,
jednou, a pak zas.
A pak mu to zachutnalo,
lízal, co mu v cestě stálo:
Stromy, domy, autobusy,
dětské tváře, pusy, nosy.
Ty mu tuze zachutnaly,
lízal je až zčervenaly!

 

Kdo to byl? (Jiří Havel)
Bez pozvání, jen tak sám
jednoho dne přišel k nám.
Na rybníku hned
měnil vodu v led,
nevynechal žádný dům,
píšťalky dal okapům
a mrazil náš dech!

Bez štětce a bez palety
kreslil krásné bílé květy
tiše na oknech.
Navíc štípal jako vosy
a všem načervenil nosy!
Před jarem se rychle skryl.
Poznali jste, kdo to byl?

Oblékání
Do tunelu jede vlak
pomaličku, tak a tak.
Kudy, kudy cestička,
už je venku pěstička.

 

Čepice
Čepice mi hodně sluší,
schovává mi obě uši.
K čepici mám rukavice,
kdyby přišla fujavice.


Na saních
Na kopci se třpytí sníh,
děti jezdí na saních.
Tváře mají červené,
nos i uši studené.
Nikomu to nevadí,
dál ve sněhu dovádí.


Bílá zima
Bílá zima, modré mrazy,
sněhuláci celí nazí.
Proč si sněhuláčku náš,
ze zimy nic neděláš?
Nic lepšího nad mráz není,
zima je mé potěšení.
Modrá zima, bílý sníh,
děti v teplých čepicích.

 Kuchařka zima
Navařila bába zima
spoustu bílé kaše,
v hrncích tady  bublá rýma,
pod pokličkou kašel.
Strč si uši do čepice,
ruce do rukavic,
ať ta bába uličnice
nemůže tu pranic.

 

Potkal mrazík metelici
Potkal mrazík metelici,
do tance se dali,
náruč peří nad vesnicí
přitom rozsypali.

Padá peří po peříčku,
už jich závěj leží,
Jeník volá na Aničku:
„Zima je tu! Sněží!“


Chumelenice
První vločka, druhá, třetí
z nebe na zem právě letí.
Jedna vedle druhé sedá,
volné místo ještě hledá.
Na strom, střechu, silnici
udělají čepici.


Svetr a šála
Já mám svetřík, ten má pruhy,
pak mám šedý, svetřík druhý.
Já mám šálu, ta má třásně,
pak mám druhou, hřeje krásně.

⇒ Hádanky na zimní oblečení + zimní počasí

 

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

⇒ KK: Proč se sněhulákovi líbí zima? Co se v zimě děje se sluníčkem
– reakce na pohádku: Krtek a sněhulák z knihy ROK S KRTKEM

KK: Pořád teplo, pořád zima
– povídání si nad obrázky Afriky a Grónska z knihy: Letem světem s Vášou od M. Kotové

⇒ KK: Jak se oblékáme v jednotlivých ročních obdobích?
– učitelka říká: „Nosíme v zimě…..“
– říkáme jednotlivá oblečení (šála, sluneční brýle, čepici, svetr, sandály)
– děti odpovídají: ANO, NE

⇒ KK: Změny v počasí
– jak vzniká sníh, rampouch, led, mráz

⇒ KK: Co se děje po celý rok
– děti sedí v kruhu, učitelka je v jeho vnitřku a v ruce drží míč
– postupně dětem hází míč a vyslovuje roční období, děti mají říct charakteristiku, co se v dané období děje, co děláme apod.
   – jaro: přílet ptáků, mláďata, vše se zelená, květiny, brouci, Velikonoce
   – léto: teplo, koupeme se, prázdniny, jahody, třešně
   – podzim: padá listí, pouštíme draky, šípek, žaludy, ochlazuje se, jablka
zima: padá sníh, mrzne, stavíme sněhuláky, bobujeme, mráz, čepice

⇒ KK: O Eskymácích
existuje na zemi jedno místo, kde je zima celý rok
povídání o Eskymácích – stejní jako my, ale místo domů mají dům ze sněhu-iglú, místo topení oheň, musí se hodně oblékat,…

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Sněhulák ke stažení ZDE
⇒ PL: Rukavice 
ke stažení ZDE
⇒ PL: Najdi pár ponožek
 – ke stažení ZDE
⇒ PL: Rukavičky sestřičky ke stažení ZDE
⇒ PL: Co nosíme v létě/v ziměke stažení ZDE
⇒ PL: Vzorované šály ke stažení ZDE
⇒ PL: Postup při oblékání
ke stažení ZDE
⇒ PL: Najdi  chybu v oblékání
ke stažení ZDE
⇒ PL: Co k sobě patří?  ke stažení ZDE
⇒ PL: Ukliď boty do botníkuke stažení ZDE
⇒ PL: Co si oblékneš jako první?ke stažení ZDE

⇒ PL: Tři kamarádi ke stažení ZDE
– pojmenování geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník)
– dokreslování geometrických tvarů a čar, vybarvení obrázku

⇒ PV: Sněhulák jinak
– vyrobíme si sněhuláky z obručí, PET víček, toaletních ruliček, stavebnic na koberci
– kolektivní práce dětí

⇒ PV: Rampouch ze špejle a vaty
– pomůcky: vata, lepidlo Herkules, špejle
– po menších kouskách postupně lepíme na špejli vatu

⇒ Grafomotorika: Sněhulák
– začínáme od největšího po nejmenší
– v závěru dokreslíme detaily (obličej, knoflíky, hrnec, koště do ruky)
– práce na tmavém papíře bílou pastelkou
– možnost pozadí dotvořit sněhovými vločkami (obtisky prstů)

⇒ PV: Sněhuláci ze slaného těsta
– pomůcky: slané těsto (sůl, hladká mouka, voda), hřebíček, klacíky

⇒ VV: Muchláž – Sněhuláci
– pomůcky: 2 x 3 kruhy o různých velikostech, 12 x malé černé kruhy (na oči, knoflíky), 2 x červený nos z papíru=mrkvička, kancelářský papír, černý fix,  – lepidlo, oblečení
– učitelka slepí 3 velké kruhy a přilepí ruce (ovály)
– děti sněhulákovi nalepí oči a knoflíky
– poté trhají papír, muchlají do kuliček a lepí libovolně na sněhuláka

⇒ VV: Společná kresba sněhuláka
– děti po jednom chodí k tabuli a kreslí dle pokynů učitelky
– nakresli největší kouli, menší kouli, oči, ústa z uhlíků, vločky, hrnec apod.

⇒ VV: Sádrové vločky podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Chumelí se, chumelí podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Uhlový sněhulák podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Sněhový závoj zimypodrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Jak mráz maluje na oknapodrobný popis námětu ZDE

⇒ VV: Designéři – návrh vzoru pro Eskymáky
– pomůcky: omalovánka Eskymák, pastelky
úkolem je vymyslet pro Eskymáka takový kabátek, který by si chtěl koupit
kabátek, který ještě nikdo nevymyslel
využívat např. proužky, čtverečky, tečky, barvičky,…

POHÁDKY

O dvanácti měsíčkách

5/5 (4)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

4 názory na “Zimní počasí, oblékání v zimě”

 1. Opět jsem načerpala nápady,píšu si je a píšu.Např.Sněhuláci,To to zebe,Co se změnilo….i když mám taky fůru svých her.Moc díky,jste tvořivá a nápaditá učitelka,Ode mě si kolagyně taky berou nápady,baví mě hledat furt něco nového,ale klasika ,co znám už od mých začátků převládá.Díky.

  1. Mgr. Žaneta Křížová

   Jsem moc ráda, že čerpáte inspiraci na mých stránkách-přesně z toho důvodu jsou vytvořeny. 🙂 Někdy mě mrzí, že nemám tolik volného času, abych všechny nové hry mohla ihned připsat do jednotlivých týdenních plánů. Až se najde volná chvíle, pokusím se zase pár týdenních plánů více rozšířit o nové nápady. Děkuji za zpětnou vazbu 🙂

 2. Jana Adamcová

  Drahá Žanetka,
  veľmi som Vám vďačná za Vašu inšpiráciu, všetko čo som od Vás skúsila urobiť s deťmi malo úspech. Mám 32 rokov praxe, ale vy ste mi dali a dávate na Vašej stránke veľmi veľa nápadou.
  Ďakujem a prajem všetko dobré.
  S pozdravom Jana.

  1. Děkuji Vám, Jani, za krásný komentář. Jsem moc ráda, že mé stránky dávají lidem jako Vám to, kvůli čemu vznikly. 🙂 Výtvarné náměty se snažím neustále vkládat, ale ohledně týdenních plánů, pracovních listů apod. trochu zaostávám, neboť opravdu na toto už nezbývá moc času. I na ty přijde řada, projdou další aktualizací-nicméně odhaduji to až na dobu letních prázdnin, kdy budu mít více času.

   Ještě jednou moc děkuji nejen za komentář, ale i za Vaši přízeň.
   Zdraví Žaneta

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *