Advent (čerti a Mikuláš)

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Co čerti umí?
– šklebí se/mimika/, válejí, chrápají, dělají rámus…(napodobujeme)

⇒ PH: Čertí honička
– pomůcky: ocas pro čerta (stuha), lano
– čertovi připneme za kalhoty ocas a do ruky mu dáme čertí pírko
– uprostřed herny je z lana utvořený kruh=PEKLO
– koho se čert dotkne pírkem, jde do pekla

⇒ PH: Koho odnesl čert?
– děti běhají v prostoru na hudbu
– když učitelka hudbu vypne, děti se posadí na bobek, zavřou oči
– učitelka jedno dítě přikryje
– “Kdo mizel, koho odnesl čert?” 
– děti hádají jméno dítěte, které zmizeloabout:blank

 

⇒ PH: Tancovali 2 čertíci
 – „Tancovali 2 čertíci, za ruce se drželi. Zadupali, zamávali, pak se zase rozběhli.”
– říkanku zpíváme na melodii písně: Šel zahradník do zahrady
– hru začínáme ve dvojicích; držíme se za obě ruce, zadupeme, zamáváme a rozutečeme se k jinému kamarádovi, se kterým utvoříme dvojici
– opakujeme dle zájmu dětí

⇒ PH: Čertovská rozcvička

⇒ PH: Šup do pekla, do nebíčka
– pomůcky: lano, bubínek
–  místnost rozdělíme lanem na 2 části
– děti chodí volně po prostoru herny
– na signál bubínku zpozorní a uč. vysloví buď: peklo nebo nebe a dle toho se děti přemístí do prostoru označeným daným názvem

⇒ PH: Andílci se učí létat
– pomůcky: lano, bubínek s paličkou
– určíme 2 děti, které budou držet lano kousek nad zemí
– učitelka drží bubínek v přiměřené výšce
– dítě, které stojí u lana, má v ruce paličku
– úkolem je přeskočit lano (nemusí být snožmo) a při výskoku udeřit bubínek
– komu se to podaří, stává se malý andílek, co se naučil létat

⇒ PH: Rohy, kožichy, kopyta
– obměna pohybové hry: Hlava, ramena kolena
II: „Rohy, kožichy, kopyta, ocas, kopyta ocas, kopyta, ocas: II jazyk, brada, uši, nos.
– společně se zpěvem ukazujeme na jednotlivé části těla

⇒ PH: Závody s pytli
– hod pytlem do dálky (vycpaným zmačkanými novinami)
– podlézání papírového řetězu
– přenášení pytle kolem mety
– běh v pytli
– prolézání díry do pekla (textilní pytel na obou koncích nezašitý) 
– přenášení “uhlí” pomocí skákání v pytli (závody 2 družstev)

⇒ PH: Šlapaná
– dvojice stojí čelem proti sobě, drží se za ruce
– každý  z dvojice se snaží šlápnout druhému na “kopyto” a zároveň uhýbat svýma nohama

⇒ PH: Krmíme čerta – házíme míčkem do otvoru

⇒ PH: Házíme kroužky na čertí rohy: na karton namalujeme čerta a místo rohů postavíme kužely, na které děti hází kruhy

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Z pekla do pekla (SLUCH)
– kruh z lana, chůze po prostoru okolo lana, učitelka, nebo čertík zabubnuje, děti musí správně zareagovat (skočit do kruhu=pekla)

⇒ SH: Cinká? (SLUCH)
– učitelka si připraví triangl, flétnu, zvoneček a rolničky- jejich zvuk nejdříve představíme dětem
– vybereme jedno dítě, co si stoupne zády k učitelce
-učitelka zahraje na 1 nástroj – dítě se otočí a ukáže na nástroj, který podle něj hrál

⇒ SH: Bum, bum, bum (SLUCH, paměť)
_lomozíme jako čerti v pekle
– sedíme v kruhu, učitelka zahraje jednoduchý rytmus na bubínek -pomalu x rychle, potichu x nahlas
– druhý bubínek koluje po dětech v kruhu
– dítě, co má bubínek, zopakuje a pošle dál (další rytmus)

⇒ SH: Jak se hledali andělé a čerti (ZRAK)
– děti se postaví do řady vedle sebe
– učitelka dětem do ucha zašeptá buď čert, nebo anděl
– kdo je čím, je tajemství, které nikomu nesdělujeme
– pustíme hudbu, tancujeme, s nikým nehovoříme, tváříme se neutrálně
– když učitelka hudbu vypne, děti se stále prochází po třídě, ale změní se jim výraz ve tváři
– andílci se smějí a čerti se mračí
– andílci i čerti se hledají díky výrazu obličeje a utváří tak 2 skupiny

SH: Co má Mikuláš v košíku? (HMAT)
– přichystáme si různé věci do košíku (autíčko, nůžky, štětec, hřeben, sklenička, lžíce, ovoce, míček, bačkorka, knížka, šiška,… ) a šátek
– necháme děti, aby si předměty prohlédly, poté košík přikryjeme šátkem
– poznáváme předměty podle hmatu

⇒ SH: Šklebící se čerti ( CHUŤ)
– ochutnáváme kyselé zelí

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Manipulace s brambory ve stoji
– ťukat bramborem na určené části těla
– kopyto – kopyto;  rameno – rameno;  zadek – pupík

⇒ Dramatika: Jak si povídají čerti v pekle
– nejprve děti zkouší čertí řeč (blll – blll)
– rozšíříme čertí slovník o: budliky – budliky, brbli – brbli, bla – bla
motivace: 
 „Za chvilku se z nás všech stanou čertíci. Čerti neumí mluvit naší řečí, proto až každý vstoupí na kobereček, zapomene svou lidskou řeč a bude znát jen tu čertí.  Chodíte po světě, potkáváte čerty a s každým si něco řeknete, nebo ho jen čertí řečí pozdravíte a půjdete dál.“

⇒ DH: Čertí tancování
– „My jsme čerti rohatí, ušatí, chlupatí, my čerti rohatí tancujem.“
– chůze v kruhu, po skončení říkanky, řekne Lucifer (učitelka) část těla – (např. nohy)
– děti se chytnou za nohy a 1 říkanku takto chodí (tancují)
– př. nohy, zadeček, záda, ramena,…

⇒ DH: Na barvy
– zvolíme 2 děti = čert (rohy) a anděl (hvězda na čele), ostatní děti stojí opodál
– učitelka pošeptá každému dítěti 1 barvu (modrá, červená, žlutá, hnědá, černá,..)
– anděl se snaží uhádnout, jakou mají děti barvu – řekne např. žlutá a kdo z dětí má žlutou, jde k andělovi
– pak přichází čert a řekne další barvu – opět kdo má danou barvu, jde k čertovi
– opakujeme dokud nezbydou žádné děti
– kdo nasbíral více dětí?

⇒ DH: Pekelný mariáš
– pomůcky: vyrobené karty  z tvrdého papíru, na každé kartě jiný počet čertů (1-10), na jedné kartě je Lucifer
– děti sedící v kruhu tahají karty, počítají čerty (počet sdělují)
– kdo si táhne Lucifera, musí plnit úkol, který vymyslí ostatní čertíci

⇒ DH: Ďábelská lízaná
– pomůcky: žolíkové karty
– každé dítě si vytáhne od učitelky 1 kartu
– kdo si vytáhne nejnižší kartu (dvojka), dostane trestný úkol, který může určit učitelka nebo dítě s nejvyšší hodnotou (eso)
– dětí s nejnižší a nejvyšší kartou může být více – při nejnižší plní úkol oba, při nejvyšší oba vymýšlí úkol
– úkoly: 10 dřepů, vypít hrneček čaje, připravit všem prostírání, skákání na jedné noze…

⇒ DH: Popletený čert
– hra ve dvojicích (nejprve názorná ukázka učitelkou)
– jeden čert žádá druhého: “Podrb mě na zádech” (noze, ruce, uchu..)
– druhý čert je popleta a drbe ho někde jinde
– první se zlobí: ” To nejsou záda, to je ucho!”  (části těla, vzájemná kontrola)- výměna rolí

⇒ DH: Andílek začíná na A
– A je první písmenko v abecedě
– „Na jaké písmenko začíná tvé jméno?“
– u starších dětí: postupně-každý řekne počáteční hlásku
– u mladších dětí: učitelka vyslovuje jednotlivá jména dětí a hlásku určují všichni

⇒ DH: Čertovský guláš
– všichni čerti stojí kolem kotlíku (obruč, lano) a vymýšlí, co všechno dát do čertovského guláše – musí se tam přidat co nejvíce “zlobivosti”
– nápady vymýšlí děti (ubližování, praní, bourání staveb, házení písku do očí,… ale také lakota, pýcha, sobectví, zlomyslnost- co to je?)

 DH: Hra na ticho
– děti sedí v kruhu, 1 dítě (=čert) má v ruce metličku/koště/peška a obchází kruh
– úkolem dětí je vydržet bez mluvení co nejdéle
– kdo promluví, toho čert (jemně) přetáhne koštětem

 DH: Kdo je první, druhý, třetí?
– připravíme si obrázky anděla, čerta a Mikuláše, které připevníme magnetky na tabuli
– děti chodí jednotlivě k tabuli a dle slovních pokynů přemisťují obrázek
– druhý je čert, poslední anděl, první Mikuláš, čert stojí před andělem,… atd.

DH: Které předměty patří čertovi, Mikulášovi a andělovi?
– připravíme si dané předměty a s dětmi třídíme, komu co patří
– předměty: pytel, řetěz, křídla, vidle, košík, ocas, berla, mitra,hvězdička atd.

DECHOVÉ

  Dechová hra: Uhlí v pytli – nasát černý papírek brčkem – přenést

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

⇒ Rozhovor o adventu
– advent = příchod, čekání na narození Ježíška – adventní věnec – 4 svíčky, které se zapalují každou neděli
– kruh = společenství, světlo, barva svíček – fialová (červená, zlatá)
– v době adventu se peče cukroví (advent je tak dlouhý kolik potřebují medové perníčky na změknutí),  3.12. – chodí  Barborky (+ řežou se barborky = větvičky třešní nebo višní, které by do Vánoc měly vykvést),  5.12. – Mikuláš

⇒ Co víme o Mikulášovi
– Mikuláš není vymyšlená pohádková postava jako čert
– Mikuláš se skutečně narodil v bohaté rodině roku 260 v jižním Turecku
– vypráví se, že pomohl chudému sousedovi, který měl 3 holčičky
– 3x tajně vhodil do jeho domu měšec s penězi a souseda zachránil před bídou
– časem Mikuláš rozdal veškerý svůj majetek a stal se biskupem ve městě Myře
-dožil se 90 let, po smrti byl prohlášen za svatého
– jeho štědrost  si lidé připomínají každý rok 5. prosince v předvečer jeho svátku
– vzhled: bílé roucho, červený kříž na břiše, špičatou vysokou čepici  s křížem – mitra, v ruce drží dlouhou pastýřskou hůl, nahoře stočenou a zdobenou – berla, bílý plnovous, na zádech nůši, ve které nosí dárky pro děti

⇒ Co jsou čerti a peklo?
– vzhled: huňatý kožich, rohy, vypláznut jazyk, začerněné tváře, ocas, řetěz, metla nebo trojzubé vidle, pytel na zlobivce
– Znáte nějaká čertí jména? (Uriel, Barabáš, Luciáš, Bertík) Jak byste se jmenovali vy jako čerti?
– peklo je místem utrpení a trestu v posmrtném životě, ve kterém duše zemřelých trpí a své viny. Peklo je umístěno v podzemí.
– po čertech se jmenuje pokrm (ďábelský guláš) i místa (Čertova skála, čertova studánka, čertova rokle, údolí) a v ČR je mnoho míst, které se jmenují peklo nebo peklo je součástí názvů

⇒ Hříšníci
– učitelka sedí na židli (=Lucifer)
– děti (= čerti) chodí k Luciferovi a řeknou mu hřích, kterým se někdy prohřešili (špatné chování k rodičům, kamarádům..)
– zarachocení řetězem + “Do pekla s ním”(dítě si sedne opodál nebo ke stolečku)

⇒ Charakteristika postav (anděl, čert, Mikuláš)

Diskuse
– Co je to advent? Proč se dělají všechny vánoční přípravy? Jaké máte doma zvyky? Jak se připravujete na příchod Ježíška?
– Jak se cítíš, kdy ti někdo daruje dárek? Jak se cítíš, když někomu dárek ty?

⇒ Čerti v knihách a pohádkách
– četba pohádek, kde se vyskytuje čert (Čert a Káča, Čertův švagr, S čerty nejsou žerty, Hrátky s čertem,…)
– hledání různých vyobrazení čerta v lidových i umělých pohádkách-porovnání

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Čertovská polka noty ke stažení ZDE
⇒ Čertici se narodilo miminonoty ke stažení ZDE
⇒ S čerty jsou i žerty
noty ke stažení ZDE
⇒ Písnička pro čertanoty ke stažení ZDE
⇒ Brzy přijde Mikuláš noty ke stažení  ZDE
⇒ Kolíbala bába čerta
⇒ Písnička pro čerta

⇒ Čertíku, Bertíku
Čertíku, Bertíku, co to neseš v pytlíku?
Čertíku, Bertíku co to v pytli máš?
Je to myš, černá myš, že se hochu nebojíš.
Čertíku, Bertíku pojď už ke mně blíž.

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒VV: Anděl (tisk z koláže) podrobnosti o námětu ZDE
⇒VV: Být na chvíli čertem /andělempodrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Čertíci na krabicipodrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Čerti jsou jen lidé
podrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Čerte, čerte, čertíku podrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: My čerti rohatí podrobnosti o námětu  ZDE
⇒VV: Vládci peklapodrobnosti o námětu ZDE

⇒VV: Čertí obličeje
– děti si malují navzájem  obličeje barvami na obličej

⇒ PV: Čertí řetěz
– pomůcky: černý a červený papír, nůžky, lepidlo
u menších dětí proužky nastříháme, větší děti si je již nastříhají samy
ukážeme dětem postup výroby
záleží na dětech, zda budou barevné proužky pravidelně střídat, nebo ne
dbáme na správné slepení proužků (aby vznikaly kolečka a ne kapičky)

⇒ Grafomotorika: Berle Mikuláše ke stažení ZDE
⇒ PL: Počítání čertůke stažení ZDE
⇒ PL: Čerti v pekleke stažení ZDE
⇒ PL: Andělský houf ke stažení ZDE

⇒ PL: Které předměty patří čertovi, Mikulášovi a andělovi?ke stažení ZDE

POHÁDKA

⇒ Pohádka: Čert a Káča
⇒ Čertovské pohádky
(Jan Teufel)
⇒ Pohádka: Byl u nás Mikuláš
(České Vánoce Josefa Lady)
⇒ Pohádka: Jak hráli divadlo a na Mikuláše co bylo (Josef Čapek)

⇒ Pohádka o čertovi
Vymyšlený příběh o Mikuláši, čertu a andělovi, kteří šli městem. Kdysi Mikuláš nemohl pod tíhou dárků unést pytel a čert neměl komu rozdávat uhlí. Ale dnes to bylo jinak. Čert si stěžoval na tíhu pytle, ve kterém měl samé uhlí a Mikuláš ve svém pytli měl pouze jeden dárek. Čert, který se zpočátku radoval z plného pytel, se celý urvaný zeptal Mikuláše: „To na tom světě opravdu nejsou žádné hodné děti?“ Mikuláš: „ Ale jsou, ale nikdo neumí žádnou básničku, říkanku, ba dokonce ani písničku.“ Čert se zamyslel, rychle si odskočil, svolal čertíky pomocníky a jim nakázal, aby rychle vletěli k dětem, malinko je postrašili a vzkázali jim, aby se rychle naučili i tu nejkratší básničku, nebo dostanou jen uhlí. Pak se nenápadně vrátil mezi Mikuláše a čekal, co se stane. První dveře-básnička, Mikuláš začal uhlí postupně měnit v dárky a čert některé uhlí vyhazovat.  „A Co vy děti, umíte Vy nějakou básničku?“

ŘÍKANKY

Už je zima
Už je zima, už je čas, (kmitáním prstů naznačujeme sněžení)
Mikuláši mají sraz.
Jeden půjde rovnou k nám, 
(ukážeme na prstě 1)
bude bručet, já ho znám.
Kouknu se mu na boty:
(předklon k nohám, napřímit)
„Ahoj, táto, jsi to ty?“ (zamávat rukama)

 

Rozpočítadlo: Ententýky dva špalíky
Ententýky dva špalíky,
čert vyletěl z elektriky.
Bez klobouku, bos,
natloukl si nos.
Boule byla veliká
jako celá Afrika.
Všichni čerti plakali,
hrobeček mu kopali,
ten nejmenší neplakal,
protože se pokakal…to jsi ty!


Čerte, čerte nechoď k nám
Čerte, čerte nechoď k nám,
nemysli si, já tě znám.
Čerte, čerte ty mě zlobíš,
vím, že dětem uhlí nosíš.
A kdyby nám anděl něco dal,
ty bys nám to čerte všechno vzal.


Čerti
Není lepší na tom světě
jako čertům v pekle,
ve dne v noci přikládají,
pěkně sedí v teple.
Nikomu tak dobře není,
jako je těm v pekle:
dříví nikde nekupujou
a sedají v teple.


Básnička pro Mikuláše
Mikuláši, pojď jen blíž,
ať mě pěkně uslyšíš.

Celý rok jsem hodný (á) byl(a),
ani trochu nezlobil (a),
nemusím se čerta bát,
ten si nechce hodné brát.

Anděla si pohladím,
to se může, to já vím.
Za rok,  až zas přijde čas,
z okna vyhlížeti budu vás.

Mikuláš
Dobré ráno, pěkný den,
hádej, kdo dnes přijde sem?
Anděl, čertík, Mikuláš,
copak ty mu zazpíváš?
Žes byl hodný, to my víme,
čertíka se nebojíme.

 

Anděl
Podívejte, děti!
(stoj snožmo, ruka ukazuje do stropu)
Kdopak to sem letí?
(ruka kreslí otazník)
Bílá křídla, žluté vlasy,
(ruce jako křídla, hladíme vlasy)
andělíček je to asi.
(mírný předklon, ruce na tvářích)
Na hlavě má hvězdičku,
(ukazujeme na čelo)
svítí si na cestičku
(chůze na místě, ruce v bok)
A přilétl k nám
(otáčíme se dokola, ruce jako křídla)
andělíček sám!
(do dřepu)


My jsme čerti rohatí
My jsme čerti rohatí,
máme díru do gatí,
z díry černý ocas kouká,
bojí se nás kluk i holka.
My jsme čertí panenky,
máme černé sukénky,
známe čertí tance,
sypeme je z rance.
Já jsem čertí Lucifer,
nejmocnější velitel.
Já jsem čertí král,
zahajuji bál.

Čert (výslovnost písmene Č)
Čert sedí na silnici,
čáry máry čaruje.
Čeňka chytl za čepici,
Čeněk bručí, hudruje.
Čerte, čerte, čertíku,
černá kočka na mlíku,
čaruj, čaruj, vyčaruj mi
čokoládu z perníku.

 

Hudry, hudry
Hudry, hudry, dupy, dupy, (chytáme ve vzduchu, zadupeme)
čert nám leze do chalupy.
Hudry, hudry, už tu je,
už na okna bubnuje. (bubnujeme ve vzduchu)
Dlouhý ocas, krátké uši, (naznačujeme ocas, uši)
tedy čerte, to ti sluší, (prstem ty- ty-ty)
celý černý, samý chlup, (naznačujeme chlupy)
metlou dělá šupy šup. (naznačujeme pohyb metly dopředu, dozadu)


Mikuláši, Mikuláši
Mikuláši, Mikuláši,
neber sebou čerty radši,
vezmi sebou anděly,
ti nám něco nadělí.
Čert nosí pytel a metlu,
myslí si, že se ho leknu.
Dělá na mě bububu
a já se ho bát nebudu.

Mikuláš ztratil plášť,
Mikuláška sukni,
hledali, nenašli,
byli oba smutní.


Když se čerti ženili
Když se čerti ženili, bylo v pekle teplo,
tancovali rejdovák, až jim z čela teklo.
Ten nejstarší Lucifer jako kozel skákal,
uhodil se do palce a pak v koutku plakal.

 

HÁDANKY

Vysoký pán s plnovousem
kráčí s košem velikým,
čert i anděl spolu jdou sem,
kdopak je ten třetí k nim? (Mikuláš

Větvičky jsme natrhali,
snad rozkvetou včas,
aby svátky přivítaly,
když je venku mráz. (barborky)
Kožíšek má, vlk to není,
jazyk plazí, had to není,
má rohy a kozel není,
hádej, kdo se venku žení? (čert)
5/5 (6)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *