Les (stromy, houby)

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Koruna královská
– pomůcky: papírová koruna, židle
– uprostřed kruhu sedí dítě na židličce
– má na hlavě papírovou korunu a spí
– děti chodí okolo něj v kruhu a říkají říkanku
– vyvolený princ sebere spícímu korunu z hlavy
– uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn
– oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako na kočku a myš
– „Král sedí na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne.“

⇒ PH: Koruna stromu
– každý strom má kořeny, kmen a korunu, které si můžeme pro lepší pochopení zobrazit
– vymyslíme si pevné symboly pro 3 pojmy
          – kořen – stoj rozkročný
          – kmen – najít si kamaráda a chytit se s ním za ruku
          – koruna –  vytvořit kruh ze všech dětí
– děti se volně pohybují po prostoru
– úder tamburíny zastavuje děti do štronza
– následuje některý z pokynů (kořen, kmen, korunu)
– pokyny stejně jako pohyb v prostoru se zastavením se rychle střídají

 

⇒ Rozcvička: Oživlé stromy a rostoucí houby
– „Jsme stromy, které se nemohou hýbat.“ – stoj na jednom místě
strom se podívá po okolí: pohyb očima: nahoru dolů, do stran, kroužení hlavou
rozhýbání větví: kroužky a kruhy paží, předloktím, zápěstím
rozhýbání kmenu: kroužení v pase, úklony
rozhýbání kořenů: kruhy nohama, stoj na 1. noze, pomalu se dává do pohybu, zrychlujeme
v lese rostou i houby: dřep, z rukou nad hlavou uděláme klobouček
houba roste: zvedáme se
je to bledla: stoj na 1. noze
kousek vedle další houba: poskok, dřep a růst

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Najdi houbu (zrak)
– pomůcky: barevné houby z papíru
– sedneme si do kruhu, jednotlivě oslovujeme děti
– „Najdi červenou, modrou, zelenou houbu.“
– „Najdi červenou houbu s puntíky.“
– „Kterých hub je nejvíce, nejméně?“

⇒ SH: Co je kryto v krabici? (hmat)
– pomůcky: tašky, mech, smrková větvička, kámen, šiška
– děti si sednou na koberec a utvoří kruh
– každé dítě si sáhne do tašky, ale má zamčenou pusu
– o uplynutí kola děti řeknou, co si myslí, že se skrývalo v tašce
– můžeme mluvit i o pocitech, zda předmět byl příjemný, píchal, byl studený

⇒ SH: Co mám v ruce? (zrak + hmat)
– pomůcky: šiška, kamen, mech, smrková a borovicová větvička, listy dubu, kůra( od smrku a břízy), klacek,…
– hmatová hádanka
– posílání přírodnin – osahání, pojmenování
– všímat si, že kámen je studený a těžký; jehličí píchá a voní,..
– hra na vyvození tématu: LES„Co mají všechny předměty společného?“

⇒ SH: Hmatový chodník
pomůcky: žebřík, kaštany, oblázky, žaludy, kůra, igelitový ubrus pod celou délku žebříku
– na zem umístíme ubrus, na něj položíme žebřík
– do prostoru mezi příčlemi umístíme vždy jeden druh přírodnin
– děti se seřadí do zástupu a postupně naboso procházejí chodníček

⇒ SH: Listí (přikládání tvaru na stín)
– připravíme si různě tvarované listy a papíry s jejich stínem
děti vybírají typ listu a přikládají na příslušný stín

DIDAKTICKÉ

DH: Před pařezem, za pařezem
-procvičujeme orientaci v prostoru (za, před, vedle, na pařezu..)
– pařez může představovat obruč, obrázek


⇒ DH: Mnoho domů, mnoho stromů
– tvorba množného čísla
– houba – houby, strom – stromy, šiška – šišky, zajíc – zajíci,…

⇒ DH: Strom, stromek, stromeček
– tvorba zdrobnělin
– př.: malý strom je …. (stromeček), malý zajíc…. (zajíček), malá houba…… (houbička), malý les …. (lesík, lesíček), malá liška, zajíc…

⇒ DH: Opadává / neopadává
– učitelka  ukazuje různé stromy na obrázcích
– děti buď zůstanou stát (neopadává) anebo jdou do dřepu (opadává)

⇒ DH: Třídění na listnaté a jehličnaté stromy
– učitelka na tabuli na kreslí jednoduchý listnatý  a jehličnatý strom
– učitelka ukazuje obrázky různých stromů, vyvolá dítě, to umístí obrázek pod listnatý nebo jehličnatý strom

⇒ DH: Co patří / nepatří do lesa
pomůcky: smajlíci
– děti mají v každé ruce jednoho smajlíka
– slova: houby, televize, strom, zajíc, sklenice, knížka, veverka, borůvky, hruška, včela, láhev, motorová pila, auto, hluk, slepice, prase…

DH: Muchomůrky puntíkaté (počítání teček)
pomůcky: karty A6 s nakreslenými houbami lišící se barvou klobouků a tečkami (6 ks červených, zelených, žlutých, hnědých, každá z nich má na sobě 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntíku = celkem 24 karet)
– každé dítě si vezme 1 kartu
– vytvoření skupin se stejnou barvou, se shodným počtem teček
– řazení hub do řady a sebe podle barvy a počtu (práce v kruhu na koberci)

BÁSNIČKY A ŘÍKANKY

Co se děje na dubu
Včera ráno na dubu
řekl žalud žaludu: 
Já už tady nebudu.
Pustím se a spadnu dolů,
zavrtám se do země,
budu spát a odpočívat,
bude mi tam příjemně.

Dub
Doubku, kdypak shodíš listí?
Kdy už budeš nahatý?
Každý přece rychle zjistí,
že svůj kožich na paty
nosím denně celý rok.
Neudělám bez něj krok!

Líska
Hned na rohu naší vísky
stojí čtyři staré lísky.
A když v noci všichni spí,
do oříšku bez kožíšku
šeptají svá tajemství.

Vrba
Stojí vrba u rybníka,
proutky se jí zelení.
Odjakživa se tu říká,
když jí svěříš trápení,
ulevíš tak svojí duši,
vrba listím zašustí,
každý nyní správně tuší,
ani slůvko nepustí…

Javorová
Vždycky sedím u stolu
na své židli z javoru.
Hřeje duši, dává sílu,
rád přiložím ruku k dílu,
když je potom potřeba,
zadělat zas na chleba.

Lípa
Listy jako srdíčko,
je to lípa, babičko?
Ano, lípa voňavá,
co tu takhle postává
nejspíš druhé století.
Ráno mává na děti.
Když se u ní zastaví,
tak jim tiše vypráví,
jak jde život pořád dál
a že malý kluk se ptal:
Listy jako srdíčko,
je to lípa, babičko?
Ano, lípa voňavá…

Bříza
Už se probuď, bílá břízko,
načechrej si kadeře.
Jaro už je hodně blízko,
už ti klepe na dveře.

Modřín
Modřín hraje potichoučku
na kouzelné housličky.
Víly právě na paloučku
vyhouply se na špičky.

O modřínovém pařezu
Cestička utíká od smrku k jedli,
nožky nás bolely, tak jsme si sedli.
Na pařez z modřínu, co zrovna spal,
jen jak jsme dosedli, tak hnedka vstal.
Zívnul a protáhl svůj ztuhlý hřbet
a pak nám vyprávěl pohádek pět.
O stromech tajemných jak noční sen,
o kytkách voňavých, modrých jak len.
A když to pověděl, dřímal zas dál,
už to byl staroušek, a tak rád spal.

Sáňky z jasanu
Na těch sáňkách z jasanu,
jí se rychle dostanu
z kopce dolů, je to tak!
Jedou rychle jako vlak!

Dup, dupy, dup (V. Nezval)
Dup, dupy, dup,
našel jsem pět hub,
první byla muchomůrka,
byla u ní zlatá šňůrka,
druhá byla liška,
je jich plná spížka,
třetí byl smrž,
vrž si jen, vrž!,
čtvrtá byla křapáč,
jaký jsi ty střapáč,
pátá byla hřib,
měl jsem hledat líp!

O houbách
Strejda s Pepou v lese
košík hřibů nese.
Dej si pozor, Pepíčku,
na červenou čepičku.
Muchomůrka pod ní sedí,
v sobě skrývá samé jedy.
V lese
Když je pěkný den,
vyrazím hned ven.
Sovička už na mě houká,
ze stromu se dolů kouká.
Medvěd Bručoun je tu hned,
nese dobrý, sladký med.
Od rybníka žába kváká,
z dálky na mě vodu cáká.
zajíc malý kamarád
spěchá za mnou, chce si hrát.
Ferda volá z mraveniště:
“Dnes nemůžu – přijdu příště!” 


O lese
Žaludy, bukvice, šišky a houby.
Slyšíte jeleny? Hlasitě troubí!
Jeleni s parožím a laně bez:
To všechno nám dává náš zlatý les!


Lesní školka (F. Hrubín)
Stromky také školku mají,
sedí v řadě, nešeptají,
do souseda nestrkají. 
A kde je pan učitel?
Všude, kam se podíváte.
Žáčkům v létě od půl páté
ukazuje slunko zlaté
na pasece plné včel.
Kdo je ten pan učitel?
Všichni ho tak dobře znáte,
o borůvky obíráte,
hlavu má až do nebes.
My už víme, je to les.


Houby
Mají svoje schovávačky
v mechu, v trávě, v jehličí,
houbař našel plný košík,
které nezná, nezničí.

Hříbek
Hřiby nebo muchomůrky, (tleskání nad hlavou)
schováme se do komůrky. (dřep)
Muchomůrky nesbíráme, (vrtíme hlavou)
jen se na ně podíváme. (dlaň kolmo k čelu, rozhlížení)
Hřiby nebo lišky, (stoj, tleskání nad hlavou)
jdeme jako myšky. (chůze po špičkách na místě)
Listy nebo jehličí, (třepotat prsty)
v lesíku se nekřičí. (prst přes ústa)
Hřiby nebo bedly, (stoj, tleskání nad hlavou)
veverky je snědly. (pleskání o boky)
Pozor, slyším hromy, (hrozit prstem)
nechoď mezi stromy. (dva kroky vzad)

KOMUNIKAČNÍ VÝCHOVA

⇒ KK: Co tě napadne, když se řekne les?
– asociační hra
– děti vyslovují libovolná slova, o kterých si myslí, že patří do lesa
– obměna: Co tě napadne, když se řeknou houby?

⇒ KK: Čím stromy dýchají, pijí, slaví narozeniny?
– „Čím dýcháme my a čím stromy?“ (listy)
– „Čím pijeme my a čím stromy?“ (kořeny)
– „Jak poznáme, jak je strom starý?“ (letokruhy)

⇒ KK: Popis stromu + názvy, plody
– v rostlinách je jediný král s korunou = strom
– „ Jak to? Copak nosí korunu jako král?“
– popis stromu: kořeny, kmen, koruna
– pojmenování stromů, určení, zda je listnatý/jehličnatý, plody

⇒ Rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem
– necháme osahat větvičku, jehličí; kůru dubu a smrku
– kůra: hladká, drsná
– větvička (list, jehličí)-hladký, píchá
– plody: dubu (žaludy), smrku (šišky)
– porovnávání přírodnin s obrázky

⇒ KK: Listnatý, jehličnatý, smíšený les
– ukázka obrázků a objasnění pojmů
– následné přiřazování listů+ jehličí k lesům jehličnatým, či listnatým

Diskuse
– Jaký jehličnatý strom v zimě opadává?
– Jakou barvu kůry má bříza?
– Jaké listnaté stromy nejčastěji rostou na okraji lesa?
– Jaké jehličnaté stromy rostou v lese?

⇒ KK: Koruna (homonyma)
– koruna stromu, peníze, koruna pro princeznu

⇒ KK: Kdo se stará o  les a zvířátka?
– objasnění pojmů: hajný a myslivec
– „Jaký význam má les? Jak se v lese chováme?“
– motivace ke sběru žaludů pro zvířátka, aby neměli v zimě hlad

⇒ KK: Diskuse: Houby
– Kde rostou houby? Jaké známe houby? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Jaké počasí jim prospívá? Jaké znáš jedlé / nejedlé houby?
– Jak jsou houby užitečné pro lidi? Jak jsou houby užitečné pro zvířata? Mohou lidé jíst stejné houby jako zvířata?
– Co dobrého připravit z hub dobrého k snědku?
– houby sušené, mražené, čerstvé a vařené

⇒ KK: Kloboukohraní
– pomůcky: klobouky a čepice
– posadíme se do kruhu, doprostřed předložíme větší množství klobouků a čepic
Který klobouk / čepici by mohla nosit která houba?
– uspořádání módní přehlídky klobouků a čepic houbiček

Pexeso hubke stažení ZDE

Informace o stromech

 • DUB – tvrdé dřevo, ze kterého se vyrábí nábytek, je národním stromem Německa, roste dlouho a pomalu, může se dožít i 2000 let, plody: žaludy, které jsou potravou pro veverky, prasata, plše; odvar z dubové kůry se používá na odřeniny, škrábance nebo zanícenou ránu.
 • KAŠTAN – může se dožít až 1000 let, máme kaštan koňský (jírovec maďal) a jedlý (kaštanovník setý). Může spustit alergickou reakci, proto si ho nevysazujeme do zahrad. Pokud máme z něčeho strach, můžeme zkusit nosit kaštan v kapse tak dlouho, dokud neztratí svůj lesk, dodá nám sílu a zbaví nás strachu.
 • LÍSKA – keř, který se používá ke zpevnění břehů a svahů; dřevo je měkké a pružné, proto se používá v řezbářství a košíkářství, dožívá se 80-100 let; je symbolem moudrosti, lískový prut se využívá na vyhledávání vodních pramenů, plody: oříšky; rozemleté oříšky s medem pomáhají při nachlazení a chronickém kašli.
 • JEDLE – královna lesa; je symbolem síly, protože odolá každé bouřce; je velmi citlivá na znečištěné ovzduší (tam, kde roste, je tedy čisté ovzduší); dřevo je měkké a lehké, snadno podlehne hnilobě, ale pod vodou je odolné; jehlice na svrchní straně temně zelené a lesklé a na spodní 2 lesklé proužky.
 • MODŘÍN – na zimu opadává, má měkké světle zelené jehlice vyrůstající ve svazečcích; výtažky z modřínu podporují obranyschopnost organismu, strom plný pozitivní energie (v jeho blízkosti se nám může zlepšit nálada); má tvrdé, pružné a odolné dřevo, co se využívá k výrobě nábytku i obkladů stěn; dožívá se i 500 let, modřínová pryskyřice (= benátský balzám/terpentýn) se přidává se do houslařského laku, aby byl pružný a nepopraskal, kdysi se přidával i k malířským barvám. Modřínová tinktura se využívá při problémech s dýcháním nebo bolestech kloubů.
 • JASAN – největší listnatý strom; v ČR dva druhy – ztepilý a úzkolistý; symbolem ctižádosti; ze dřeva se vyrábí nábytek, podlahy, lyže, sáňky, hokejky, tenisové rakety, basebalové pálky,.. čaj z květů a listů jasanu pomáhá pro povzbuzení, při revmatismu, horečce, obtížích s ledvinami.
 • BŘÍZA – symbolem čistoty, světla a energie; dožívá se 150 let; dřevo hoří i mokré; národním stromem v Rusku; má hladkou bělavou kůru v mládí; z břízy se získává březová voda pro růst vlasů, odvar z listí je vhodný při problémech s ledvinami, močovým měchýřem nebo klouby; z březových prutů se vyrábí košťata.
 • VRBA – symbolem smutku i vírou ve znovuzrození; k životu potřebuje hodně světla a vody, proto rostou na břehu potoků a řek; poskytuje domov mnoha živočichům ( hmyz, ptáci, netopýři-dutiny, myši, kuny – kořeny); medonosný strom velmi důležitý pro včely; vrbové proutí se používá k výrobě košíků, ošatek, pomlázek, píšťalek; vrbové dřevo se používá k výrobě překližek, bedýnek, zápalek – je měkké a méně kvalitní.
 • JAVOR – národní strom Kanady, který mají i ve vlajce; listy připomínají lidskou dlaň; z javoru se vyrábí hudební nástroje a nábytek, javorový sirup (z mízy) a tinktury, které mají pozitivní vliv na bolest hlavy a závratě;
 • LÍPA – náš národní strom; lipová ratolest je vyobrazena na prezidentské standardě, vyznamenáních, bankovkách a státní pečeti; může se dožít až 1000 let; dřevo je měkké a často se využívá v řezbářství na výrobu hraček, figurek, dřevěných soch; medonosný strom; z květů se vyrábí med a čaj z lipových květů proti nachlazení, horečce, dýchacích obtížích; vysazuje se při významných příležitostech (např. 100 let založení ČSR 1918-2018); často vysazovány na návsi, ke křížků, kapličkám, kostelům.

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Ubližování přírodě – ke stažení ZDE
⇒ PL: Co nepatří do lesa? – ke stažení ZDE
⇒ PL: Listy stromů – ke stažení ZDE
⇒ PL: Jídlo pro zvířátka – ke stažení ZDE
⇒ PL: Sběr hub (časová posloupnost) – ke stažení ZDE
⇒ PL: Muchomůrky – najdi 10 rozdílů – ke stažení ZDE
⇒ PL: Spočítej letokruhy – ke stažení ZDE
⇒ PL: Dokresli půlky listů
 – ke stažení ZDE

⇒ Grafomotorika: „Letokruhy“
– jeden kruh = 1 rok
– vytvoříme starý strom s mnoha kruhy
– začínáme od nejmenšího a ten zvětšujeme
obměna: dle diktátu děti samy zakreslují letokruhy do pařezů (od 1 do 10)

⇒ VV: LES podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Před školkou rostou houby podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Muchomůrky puntíkatépodrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Dětičky houbičky podrobný popis námětu ZDE

PÍSNIČKY

⇒ HV: Já do lesa nepojedu 
⇒ HV: Stojí, stojí bedla

POHÁDKY

Neplač, muchomůrko (Daisy Mrázková) – dramatizace
Co napoví stromoví – Vladimíra Ottomanská
Lískulka v lese – Vlasta Baránková, Irena Gálová
Jde sem lesem – Daniela Krolupperová

5/5 (3)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

5 názorů na “Les (stromy, houby)”

 1. Dobrý den,
  mám velice ráda vaše stránky, jsou pro mě velkou inspirací.
  Bylo by možné od vás prosím získat odkaz na pracovní list – Co nepatří do lesa ?
  Děkuji a přeji další krásné tvořivé dny.
  Eva

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *