Les (stromy, houby)

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Koruna královská
– pomůcky: papírová koruna, židle
– uprostřed kruhu sedí dítě na židličce
– má na hlavě papírovou korunu a spí
– děti chodí okolo něj v kruhu a říkají říkanku
– vyvolený princ sebere spícímu korunu z hlavy
– uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn
– oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako na kočku a myš
– „Král sedí na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne.“

⇒ PH: Koruna stromu
– každý strom má kořeny, kmen a korunu, které si můžeme pro lepší pochopení zobrazit
– vymyslíme si pevné symboly pro 3 pojmy
          – kořen – stoj rozkročný
          – kmen – najít si kamaráda a chytit se s ním za ruku
          – koruna –  vytvořit kruh ze všech dětí
– děti se volně pohybují po prostoru
– úder tamburíny zastavuje děti do štronza
– následuje některý z pokynů (kořen, kmen, korunu)
– pokyny stejně jako pohyb v prostoru se zastavením se rychle střídají

 

⇒ Rozcvička: Oživlé stromy a rostoucí houby
– „Jsme stromy, které se nemohou hýbat.“ – stoj na jednom místě
strom se podívá po okolí: pohyb očima: nahoru dolů, do stran, kroužení hlavou
rozhýbání větví: kroužky a kruhy paží, předloktím, zápěstím
rozhýbání kmenu: kroužení v pase, úklony
rozhýbání kořenů: kruhy nohama, stoj na 1. noze, pomalu se dává do pohybu, zrychlujeme
v lese rostou i houby: dřep, z rukou nad hlavou uděláme klobouček
houba roste: zvedáme se
je to bledla: stoj na 1. noze
kousek vedle další houba: poskok, dřep a růst

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Najdi houbu (zrak)
– pomůcky: barevné houby z papíru
– sedneme si do kruhu, jednotlivě oslovujeme děti
– „Najdi červenou, modrou, zelenou houbu.“
– „Najdi červenou houbu s puntíky.“
– „Kterých hub je nejvíce, nejméně?“

⇒ SH: Co je kryto v krabici? (hmat)
– pomůcky: tašky, mech, smrková větvička, kámen, šiška
– děti si sednou na koberec a utvoří kruh
– každé dítě si sáhne do tašky, ale má zamčenou pusu
– o uplynutí kola děti řeknou, co si myslí, že se skrývalo v tašce
– můžeme mluvit i o pocitech, zda předmět byl příjemný, píchal, byl studený

⇒ SH: Co mám v ruce? (zrak + hmat)
– pomůcky: šiška, kamen, mech, smrková a borovicová větvička, listy dubu, kůra( od smrku a břízy), klacek,…
– hmatová hádanka
– posílání přírodnin – osahání, pojmenování
– všímat si, že kámen je studený a těžký; jehličí píchá a voní,..
– hra na vyvození tématu: LES„Co mají všechny předměty společného?“

⇒ SH: Hmatový chodník
pomůcky: žebřík, kaštany, oblázky, žaludy, kůra, igelitový ubrus pod celou délku žebříku
– na zem umístíme ubrus, na něj položíme žebřík
– do prostoru mezi příčlemi umístíme vždy jeden druh přírodnin
– děti se seřadí do zástupu a postupně naboso procházejí chodníček

⇒ SH: Listí (přikládání tvaru na stín)
– připravíme si různě tvarované listy a papíry s jejich stínem
děti vybírají typ listu a přikládají na příslušný stín

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Mnoho domů, mnoho stromů
– tvorba množného čísla
– houba – houby, strom – stromy, šiška – šišky, zajíc – zajíci,…

⇒ DH: Strom, stromek, stromeček
– tvorba zdrobnělin
– př.: malý strom je …. (stromeček), malý zajíc…. (zajíček), malá houba…… (houbička), malý les …. (lesík, lesíček), malá liška, zajíc…

⇒ DH: Opadává / neopadává
– učitelka  ukazuje různé stromy na obrázcích
– děti buď zůstanou stát (neopadává) anebo jdou do dřepu (opadává)

⇒ DH: Třídění na listnaté a jehličnaté stromy
– učitelka na tabuli na kreslí jednoduchý listnatý  a jehličnatý strom
– učitelka ukazuje obrázky různých stromů, vyvolá dítě, to umístí obrázek pod listnatý nebo jehličnatý strom

⇒ DH: Co patří / nepatří do lesa
pomůcky: smajlíci
– děti mají v každé ruce jednoho smajlíka
– slova: houby, televize, strom, zajíc, sklenice, knížka, veverka, borůvky, hruška, včela, láhev, motorová pila, auto, hluk, slepice, prase…

DH: Muchomůrky puntíkaté (počítání teček)
pomůcky: karty A6 s nakreslenými houbami lišící se barvou klobouků a tečkami (6 ks červených, zelených, žlutých, hnědých, každá z nich má na sobě 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntíku = celkem 24 karet)
– každé dítě si vezme 1 kartu
– vytvoření skupin se stejnou barvou, se shodným počtem teček
– řazení hub do řady a sebe podle barvy a počtu (práce v kruhu na koberci)

BÁSNIČKY A ŘÍKANKY

Co se děje na dubu
Včera ráno na dubu                -utvoříme kruh a chodíme dokola
řekl žalud žaludu:                    -stop
Já už tady nebudu!                  -ruce v bok, děláme hlavou: ne, ne a mračíme se
Spustím se a spadnu dolů,      -dřep
zavrtám se do země,               -ukazováčky vrtáme do země
budu spát a odpočívat,           -naznačujeme spaní
bude mi tam příjemně!“         -dlaně přiložíme na tváře 


Hříbek
Hřiby nebo muchomůrky, (tleskání nad hlavou)
schováme se do komůrky. (dřep)
Muchomůrky nesbíráme, (vrtíme hlavou)
jen se na ně podíváme. (dlaň kolmo k čelu, rozhlížení)
Hřiby nebo lišky, (stoj, tleskání nad hlavou)
jdeme jako myšky. (chůze po špičkách na místě)
Listy nebo jehličí, (třepotat prsty)
v lesíku se nekřičí. (prst přes ústa)
Hřiby nebo bedly, (stoj, tleskání nad hlavou)
veverky je snědly. (pleskání o boky)
Pozor, slyším hromy, (hrozit prstem)
nechoď mezi stromy. (dva kroky vzad)
Lesní školka (F. Hrubín)
Stromky také školku mají,
sedí v řadě, nešeptají,
do souseda nestrkají. 
A kde je pan učitel?
Všude, kam se podíváte.
Žáčkům v létě od půl páté
ukazuje slunko zlaté
na pasece plné včel.
Kdo je ten pan učitel?
Všichni ho tak dobře znáte,
o borůvky obíráte,
hlavu má až do nebes.
My už víme, je to les.


Dup, dupy, dup (V. Nezval)
Dup, dupy, dup,
našel jsem pět hub,
první byla muchomůrka,
byla u ní zlatá šňůrka,
druhá byla liška,
je jich plná spížka,
třetí byl smrž,
vrž si jen, vrž!,
čtvrtá byla křapáč,
jaký jsi ty střapáč,
pátá byla hřib,
měl jsem hledat líp!
V lese
Když je pěkný den,
vyrazím hned ven.
Sovička už na mě houká,
ze stromu se dolů kouká.
Medvěd Bručoun je tu hned,
nese dobrý, sladký med.
Od rybníka žába kváká,
z dálky na mě vodu cáká.
zajíc malý kamarád
spěchá za mnou, chce si hrát.
Ferda volá z mraveniště:
“Dnes nemůžu – přijdu příště!” 


Houby
Mají svoje schovávačky
v mechu, v trávě, v jehličí,
houbař našel plný košík,
které nezná, nezničí.

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Co tě napadne, když se řekne les?
– asociační hra
– děti vyslovují libovolná slova, o kterých si myslí, že patří do lesa
– obměna: Co tě napadne, když se řekne košík / houby?

⇒ RV: Čím stromy dýchají, pijí, slaví narozeniny?
– „Čím dýcháme my a čím stromy?“ (listy)
– „Čím pijeme my a čím stromy?“ (kořeny)
– „Jak poznáme, jak je strom starý?“ (letokruhy)

⇒ RV: Popis stromu + názvy, plody
– v rostlinách je jediný král s korunou = strom
– „ Jak to? Copak nosí korunu jako král?“
– popis stromu: kořeny, kmen, koruna
– pojmenování stromů, určení, zda je listnatý/jehličnatý, plody

⇒ Rozdíl mezi listnatým a jehličnatým stromem
– necháme osahat větvičku, jehličí; kůru dubu a smrku
– kůra: hladká, drsná
– větvička (list, jehličí)-hladký, píchá
– plody: dubu (žaludy), smrku (šišky)
– porovnávání přírodnin s obrázky

⇒ RV: Listnatý, jehličnatý, smíšený les
– ukázka obrázků a objasnění pojmů
– následné přiřazování listů+ jehličí k lesům jehličnatým, či listnatým

⇒ RV: Koruna (homonyma)
– koruna stromu, peníze, koruna pro princeznu

⇒ RV: Kdo se stará o  les a zvířátka?
– objasnění pojmů: hajný a myslivec
– „Jaký význam má les? Jak se v lese chováme?“
– motivace ke sběru žaludů pro zvířátka, aby neměli v zimě hlad

⇒ RV: Diskuse: Houby
– Kde rostou houby? Jaké známe houby? Jaké jsou mezi nimi rozdíly? Jaké počasí jim prospívá? Jaké znáš jedlé / nejedlé houby?
– Jak jsou houby užitečné pro lidi? Jak jsou houby užitečné pro zvířata? Mohou lidé jíst stejné houby jako zvířata?
– Co dobrého připravit z hub dobrého k snědku?
– houby sušené, mražené, čerstvé a vařené

⇒ RV: Kloboukohraní
– pomůcky: klobouky a čepice
– posadíme se do kruhu, doprostřed předložíme větší množství klobouků a čepic
Který klobouk / čepici by mohla nosit která houba?
– uspořádání módní přehlídky klobouků a čepic houbiček

Pexeso hubke stažení ZDE

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Ubližování přírodě – ke stažení ZDE
⇒ PL: Co nepatří do lesa? – ke stažení ZDE
⇒ PL: Listy stromů – ke stažení ZDE
⇒ PL: Jídlo pro zvířátka – ke stažení ZDE
⇒ PL: Sběr hub (časová posloupnost) – ke stažení ZDE
⇒ PL: Muchomůrky – najdi 10 rozdílů – ke stažení ZDE
⇒ PL: Spočítej letokruhy – ke stažení ZDE
⇒ PL: Dokresli půlky listů
 – ke stažení ZDE
⇒ PL: Jedlá nebo nejedlá – ke stažení ZDE
⇒ PL: Druhá polovina hub – ke stažení ZDE

⇒ Grafomotorika: „Letokruhy“
– navážeme na RV, kdy slaví stromy narozeniny
– jeden kruh = 1 rok
– vytvoříme starý strom s mnoha kruhy
– začínáme od nejmenšího a ten zvětšujeme

⇒ VV: LES podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Před školkou rostou houby podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Muchomůrky puntíkatépodrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Dětičky houbičkypodrobný popis námětu ZDE

PÍSNIČKY

⇒ HV: Já do lesa nepojedu 
⇒ HV: Stojí, stojí bedla

POHÁDKY

Neplač, muchomůrko (Daisy Mrázková) – dramatizace

5/5 (2)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

5 názorů na “Les (stromy, houby)”

  1. Dobrý den,
    mám velice ráda vaše stránky, jsou pro mě velkou inspirací.
    Bylo by možné od vás prosím získat odkaz na pracovní list – Co nepatří do lesa ?
    Děkuji a přeji další krásné tvořivé dny.
    Eva

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *