Dopravní prostředky, značky

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Cvičení motivované dopravními prostředky
– kolo: šlapeme na kole (leh na zádech)
– vlak: uděláme tunel pro vláček ( leh na zádech, zvedneme zadeček, bedra)
 loď: loď pluje na vlnách (sed, ruce rozpažit, nohy zvedneme nad podložku, nakláníme trup i s pažemi do stran) – starší děti napnuté nohy, mladší d. pokrčené
– loď: klek, naklánění dopředu / dozadu
 letadlo: zapne motor, vrtule, už se zvedá- startuje! (klek, hlava položená na zemi, ruce podél nohou – hlava se zvedá, pohled vpřed/vzhůru, ruce co nejvíce zapažíme)
– traktor: přes pole drkotá ( dřep, ruce v bok,  po jedné noze vykopáváme) 
– auto: skáče přes díry (drobné skoky)
– relaxace: vypneme svoje motory, odpočívají kola i traktory. 

⇒ PH: Autobusem
   – pomůcky: židličky, 1 kruh = volant
   – pohybová improvizace
   – motivujeme děti výletem
   – v herně vytvoříme autobus: 2 židličky (sedačky) vedle sebe, ostatní se řadí za ně
   – při improvizaci vydáváme zvuk motoru, drncáme, nakláníme se do stran
   – průběh cesty necháme na dětech
               – (Kam pojedeme? – na nákup, do ZOO,.)
   – můžeme vystoupit z autobusu, předvést některé zvíře, které vidíme v ZOO, opět nastoupit

⇒ PH: Na barevné vlaky
– pomůcky: 3 x 4 barevné kruhy (červený, zelený, žlutý, modrý)
každý roh herny barevně označíme (DEPO pro vlaky)
děti utvoří 4 vlaky (skupiny) a každé dáme 1 barevný kruh
vysvětlíme dětem = vláčkům, kde má každý svoje DEPO
osvětlíme si, co je DEPO (oprava, údržba vlaků)
vláčky jezdí po herně, nesmí se srazit ani roztrhnout
učitelka v ruce střídá barevné kruhy, jako jsou barvy DEPA
na daný pokyn vyjíždí vlak z depa a opět vyjíždí
když ho učitelka zvedne nad hlavu, daný vlak musí zajet do depa
když ho dá dolů, vlak opět vyjíždí
– obměna: když vlak zajede do DEPA, vymění se strojvedoucí (jde na konec vlaku)

⇒ PH: Na auta
– pomůcky: malé barevné kruhy, červený, zelený papír
– každé dítě (=auto) před tělem drží kruh=volant
– pokud učitelka drží nad sebou zelený papír, auta se pohybují
– jakmile však se objeví červená barva, autíčka musí rychle reagovat a zastavit
– učitelka nedává žádný zvukový signál, kterým by děti upozornila, že se bude měnit barva

⇒ PH: Autíčka, stop!
– pomůcky: bubínek
děti se rozptýlí po prostoru a pohybují se (jezdí jako auta)
na zvuk bubínku se musí zastavit
kdo nezastaví, musí říct dopravní prostředek (ty se nesmí opakovat)
pokud ho řekne, může pokračovat ve hře (splacení pokuty)

⇒ PH: Na dopravního kouzelníka
děti chodí v kruhu za sebou
– „Čáry, máry pod kočáry, já jsem kouzelník, všechny vás proměním v …. auta, letadla, tramvaje, kola, ponorky,… „
nakonec vykouzlíme zase děti

⇒ PH: Hádej dopravní prostředek (pantomima)
děti pomocí výrazu, pohybu (zvuku) představují nějaký dopravní prostředek
ostatní hádají, co předvádí

⇒ PH: Přeprava balíku
–  balík nejprve cestuje vlakem (uděláme vlak, chytneme se za ramena a pohybujeme se do rytmu hudby)
– balík ponese první dítě = mašinka
– dorazili jsme k moři a abychom se přes něj dostali co nejrychleji, poletíme letadlem (balík postavíme doprostřed místnosti, létáme kolem něj jako letadla)
– a protože na ostrov kam potřebujeme letadla nepřistávají, zvolíme plavbu lodí (loď se na vlnách pohupuje = klek, pohubování nahoru a dolů+ vlnky rukama)
– doručení balíku do školky na ostrově
– Co si myslíte, že v něm je? – rozbalení balíku (= dopravní značky)

⇒ PH: Na přechod pro chodce
– pomůcky: prkýnka z dřevěné stavebnice, červený a zelený papír
zdůvodnit, proč se má chodit po přechodu pro chodce
vysvětlit význam barev na semaforu
rozdíl v umístění barev na semaforu pro vozidla a pro chodce
zkoušíme si krizové situace:
   – dítě vstoupí na zelenou
   – během přecházení se objeví červená (nepropadat panice a v klidu dokončit přecházení, ale neloudat se)
   – vyrobíme přechod pro chodce
   – na začátku necháme děti několikrát přejít po přechodu bez poučení
   – na semaforu mění učitelka signály pro chodce se znamením „Stůj“ a „Volno“

Relaxace
– pedagog drží obruč, všechny vláčky (=děti) projedou postupně obručí – tunelem
– projedou do krajiny, kde je klid a ticho, tam si lehnou na záda a chvilku odpočívají

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Poznávání a třídění dopravních prostředků
– pomůcky: obrázky dopravních prostředků
ukážeme obrázek a děti určí název + vytleskáme
– třídíme značky dle tvaru (trojúhelník, kruh, čtverec, obdélník)

⇒ DH: Přiřazování sloves (děje) k prostředkům
ukazujeme obrázky dopravních prostředků
děti přiřazují slovesa (jede po silnici/kolejích, letí, pluje)

⇒ DH: Co létá, pluje, jezdí?
děti jmenují co nejvíce prostředků, kde plují, létají, jezdí po kolejích…

⇒ DH: Kde se prostředky pohybují?
– pomůcky: obrázky dopravních prostředků, dřevěná stavebnice
každé dítě dostane obrázek prostředku a ten umístí na dané místo
voda= modrý krepák, koleje= prkýnka ze stavebnice, silnice= černé papíry za řazené za sebou, vzduch=šnůra, vyvýšená police

⇒ DH: První, poslední, po, hned za, hned před…
na tabuli připevníme obrázky dopravních prostředků
klademe otázky: „Co je před autem, co je hned za…“
úkol můžeme ztížit, že vytvoříme 3 řady prostředků a ptáme se, co je nad motorkou, co je pod vlakem…

⇒ DH: Slova začínající na písmeno
– „Jaký prostředek začíná na písmeno A, T, K..“
pro vizuální oporu dětem poslouží obrázky připevněné na tabuli

⇒ Logopedie: Jede vláček
procvičování správné výslovnosti hlásky „Š“
jede vláček – ši, ši, ši
zrychlujeme, zpomalujeme, hlasitě, tiše

⇒ Logopedie: Zvuky motorů
   – logopedický nácvik na písmenko R
             – jeden traktor jede-t t t t t
            – druhý traktor jede- –d-d-d-d-d
            – oba jedou naproti sobě-td-td-td-td
            – a srazí se-tdc

⇒ DH: Všechno jezdí, co má kola
obdoba hry na „Všechno létá…“
děti tleskají do rytmu říkanky: „Všechno jezdí, co má kola“
učitelka na střídačku jmenuje předměty, které se pohybují pomocí kol po silnici a předměty, které sice mají tvar kola – kruhu (např. kolečko v hodinách, záchranný kruh, talíř, apod.), ale nepohybují se pomocí kol po silnici
děti mají za úkol, co nejrychleji změnit pohyb rukou z tleskání na motání předpažím, v případě, že se jedná o předmět pohybující se pomocí kol po silnici
dítě, které nereaguje v časovém limitu, ze hry vypadává
vítězem je ten, kdo ve hře zůstává jako poslední

⇒ DH: Víme, kde je vlevo; víme, kde je vpravo
děti sedí na zemi kolem lana, které znázorňuje silnici
když řekne učitelka „pravá“, děti natáhnou pravou ruku před sebe „nad silnici“
když řekne „levá“, natáhnou levou ruku
řekne-li učitelka „silnice nebo uprostřed“, natáhnou děti obě ruce směrem do silnice

⇒ DH: Připojení vagónků
– nastříháme barevné obdélníčky = vagónky + si připravíme dlouhý pás papíru = koleje
– děti podle slovních pokynů řadí vagónky za sebou – “Vezmi zelený vagónek a dej ho za lokomotivu. Vezmi červený a dej ho mezi zelený a modrý...”
– můžeme přidávat umístění, pořadí (první, poslední, pátý..)
– následně se můžeme ptát, jakou barvu má první, poslední, třetí vagónek

⇒ DH: Počítáme vagóny vlaku; porovnáváme, jaký vlak je nejdelší, nejkratší

DH: Kolona aut
– sesbíráme ze třídy všechna auta a děti je seřadí za sebe a vytvoří tak dlouhou kolonu (případně kolony dvě)
– posedáme si okolo a učitelka pokládá otázky a ptá se jednotlivých dětí
– určujeme barvy, které auto je největší x nejmenší, první x poslední, páté v řadě od začátku, od konce, ve druhé řadě)

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznáváme zvuky dopravních prostředků-CD
– pomůcky: zvuky dopravních prostředků
dětem pouštíme jednotlivé nahrávky zvuku prostředků
úkolem je odhadnout, jaký prostředek tento zvuk vydává

⇒ SH: Jaká barva svítí?
– cíl: vnímat zvuk v prostředí
– pomůcky: dřívka
Jak nevidomý pozná, že je na semaforu zelená? (zvukové signály)
pomalé klepání dřívek – děti stojí a čekají
rychlé klepání dřívek – děti přejdou na druhou stranu herny

⇒ SH: Stavba semaforu
– pomůcky: 3 obruče (červená, žlutá, zelená), PET víčka, různé stavebnice
vyplňujeme 3 kruhy (semafor) různě barevnými stavebnicemi nalezené po třídě, popřípadě PET víčky
rozvíjíme znalost barev, umět je nalézt po třídě a správně je zařadit

⇒ SH: Hledání dopravních značek
– ve třídě rozestavíme dopravní značky
– učitelka nad hlavu zvedá obrázky dopravních značek – tuto konkrétní musí děti najít ve třídě a stoupnout si k ní
– učitelka může zvednout i 2 značky a děti se mohou rozhodnout, ke které se vydají

⇒ SH: Převeďte slepého přes přechod
pomůcky: bílá hůl, šátek, improvizovaný přechod pro chodce
– ve třídě vytvoříme přechod pro chodce
– vybereme 1 dítě, kterému zavážeme oči a dáme mu bílou hůl
– ostatní děti se snaží nevidomého převést přes přechod, vodí ho po třídě
– v roli nevidomého se děti střídají (sdělování pocitů, jak se jako nevidomý cítil a zda to pro něj/ni bylo příjemné)

MANIPULAČNÍ

Napumpujte duše
pomůcky: pumpička, duše na kolo nebo koloběžky

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

Seznámení s dopravními prostředky
– AUTO: “Kdo v něm může jezdit? K čemu ho lidé potřebují?” Ukázka aut kdysi a teď (encyklopedie). Návštěva stavby, všímání si, co dělá bagr, jeřáb, nákladní auto.
– LOĎ: ukázka různých typů plavidel a vybavení lodi. “Jaké lodě plují na vodní hladině? Jaké pod vodou? Jaké lodě mohou lidé řídit sami pomocí vesel? Co vozí kontejnerové lodě?”
– VLAK: návštěva vlakového nádraží včetně možné prohlídky lokomotivy a besedy, aby se děti dozvěděly, jak to na nádraží funguje, za jakých podmínek a kdy může tudy projet nákladní vlak, pokyny výpravčího k odjezdu. Možnost si udělat i krátký výlet vlakem. “Co dělá výpravčí? Co strojvedoucí? Co průvodčí?
– LETADLO: “K čemu letadlo slouží? Jak letadla vypadají? Co všechno uvnitř najdeme? Už jste někdy letěli? Pokud ano-kam?” Ukázka fotografií starších i současných letadel. Objasnění povolání: pilot, letuška, řidič vozící kufry cestujících do letadla

⇒ Seznámení s dopravními značkami
– pomůcky: obrázky dopravních značek
na tabuli nakreslíme tvarově a barevně rozličné značky a pod ně připevníme obrázky skutečných značek
                 výstražné – mají tvar červeného trojúhelníku
               zákazové – mají kulatý tvar a jsou červené
                příkazové – mají kulatý tvar a modrou barvu
                informativní – modré, obdélníkového tvaru
učíme se znát význam základních značek
na vycházkách hledáme a pojmenováváme naučené značky

DOPRAVNÍ ZNAČKY

⇒ KK: Semafor-barvy
– Jaký je rozdíl mezi semaforem pro chodce a pro auta?
– Jaká barva svítí, když můžeme přejít?
– Co se stane, když už jsem na přechodu a skočí červená?
– Co kromě očí využíváme?
(uši) – demonstrace, co vše můžeme slyšet?
– Co mají zebra a přechod pro chodce společného
– 
Teorie: při přecházení se podíváme do L, P, L a uprostřed přechodu se podíváme ještě na P, jestli nás vidí auta i z opačného směru – navázat oční kontakt, abychom věděli, že nás vidí a my mohli přejít

⇒ KK: Co se na přechodu nesmí?
zastavit, loudat se, s nikým si nepovídat….

⇒ KK: Na vycházce
– Proč se na vycházce držíme na ulici ve dvojicích?
– Proč nosíme na vycházce reflexní vesty? Kdo má ještě reflexní vesty a proč?
– Když se ztratíš, co uděláš? Znáš svoje jméno a adresu? Komu bys své jméno a adresu řekl a komu ne? Proč?

⇒ KK: Popis cesty, poznávání značek, orientace v prostoru
Popis bezpečné cesty od svého domu (šipka) ke škole.
Které auto je nejdál od tvého domu?
Která dopravní značka je nejblíž k tvému domu?
Která budova je nevyšší?
Která budova je uprostřed obrázku?
Je divadlo před nebo za kostelem?
Co znamená modrá kulatá značka s jízdním kolem?
Víš, co znamená značka s červeným křížem a telefonním sluchátkem?
Je lékárna blíž než banka nebo dál od tvého domu?
Je drogerie vlevo nebo vpravo od kina Kometa?
Popis cestu pomocí vlevo, vpravo, rovně, zatočit do banky, divadla, na policii,…

Popis cesty

⇒ KK: Kde se prostředky pohybují?
– děti si při ranních hrách mohou vytvořit na velký balicí papír krajinu s oblohou, rybníkem/mořem, silnicemi, kolejemi… a nebo zakreslí obdobný obrázek učitelka na tabuli
– učitelka má připravené vytištěné černobílé dopravní prostředky na menších kartičkách (cca A6)
– každé dítě si vytáhne jeden obrázek, u stolečku si ho vymaluje, vystřihne a nalepí/umístí ho do krajiny tam, kam patří

⇒ Diskuse: Děti na kole
Co je reflexní vrstva a reflexní proužky? K čemu slouží? (Vesta je vyrobena v dobře viditelných barvách, jako je ostře žlutá nebo oranžová, je doplněná reflexními proužky. Proužky jsou také součástí dětských oděvů, aktovek, odrážejí dopadající světlo, Díky tomu je každý na silnici lépe vidět za šera nebo za tmy.)
Co musíš udělat, než poprvé vyjedeš na jaře na kole? (zkontrolovat kolo, dofouknout pneumatiky, otřít od prachu)
Co by ses neměl zapomenout? (helmu, pití, sluneční brýle, správné oblečení, aby se nezaplétalo do kola)
Můžeš v 6 letech do provozu sám? (ne, pouze s dospělým. Sám/a až od 10 let)
– Po jaké straně jezdíš? (po pravé straně)
– Když jedeš s někým, můžete jet vedle sebe? (ne, mohlo by vás srazit předjíždějící auto, jezdíme za sebou)
– Když pojedeš za ním, co musíš dodržovat? (bezpečnou vzdálenost, abys stihl/a zastavit při jeho zabrzdění)

⇒ KK: Jezdíme na kole bezpečně? (dopravní test)
–  učitelka čte otázky, možnosti odpovědí a děti následně hromadně odpoví
1. Před jízdou si svoje kolo: vždy kontroluji / občas zkontroluji / nekontroluji
2. K povinnému vybavení patří: odrazky / nářadí / nic není povinné
3. Na vozovku smí cyklista: od 8 let / od 10 let / od 12 let
4. Na jednom jízdním kole:  smí jezdit pouze jeden / můžeme jezdit dva / nesmí jezdit pouze jeden
5. Na vozovce:  smí jet dvě kola vedle sebe / nesmí jet dvě kola vedle sebe / smí jet dvě kola za sebou
6. Při jízdě: musíme řídítka držet oběma rukama / nemusíme řídítka vůbec držet / stačí držet řídítka jednou rukou
7. Přednost v jízdě dáváme, když: ukládají nám to dopravní značky / jede větší vozidlo / v blízkosti je policista

⇒ Diskuse: Chování v autobuse
– Můžeš v autobuse stát bez držení? Můžeš v něm křičet?
– Co uděláš, když nastoupí do autobusu starší člověk nebo těhotná paní? (pustit sednout)
– Co uděláš, když někomu v autobuse šlápneš na nohu? (omluvím se)


⇒ KK: Hledání dopravních prostředků v knihách
⇒ KK: Chodíme, jezdíme do MŠ?

⇒ KK: Otázky pro diskusi
– Kdo vynalezl automobily? (Benz, Daimler, Diesel, Bugatti, Citroen, Ford…)
– Jaké druhy automobilů máme? Co všechno může řidič řídit?
– Kdo ho může řídit? (komu je 18 let a víc, složil zkoušku  v autoškole,  má platné lékařské potvrzení)
– Které dopravní prostředky mohou řídit děti?
– Co jsou pravidla silničního provozu? Kdo dohlíží na jejich dodržování? (policie)
– Co následuje při poručené pravidel?
– Co jsou dopravní značky a co semafor? Rozumí dopravním značkám i cizinci a nebo my v cizině?
– Jak cestuješ v autě? Sedíš volně nebo v autosedačce? Jak cestuje dospělý?
– Co je dopravní nehoda? Jak se jako její účastníci máme zachovat?
– Jaká je povinná výbava cyklisty? Co je KPZ? (krabička poslední záchrany). K čemu slouží a co může obsahovat?

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Skládanka: Papírová lodička a parník
⇒ PL: Co jede, létá, pluje
⇒ PL: Loď- učíme se kreslit kruh
ke stažení ZDE
⇒ PL: Dopravní značky a semafor ke stažení ZDE
⇒ Grafomotorika: Kouř z výfuku ke stažení ZDE
⇒ PL: Vláček-vybarvování dle diktátu ke stažení ZDE
⇒ PL:  Jakým směrem letí ke stažení ZDE
⇒ PL:  Vyznač cestu do Zoo ke stažení ZDE
PL: Slalom prostředků ke stažení ZDE
PL: Panáček na semaforu ke stažení ZDE
PL: Pirátská loď ke stažení ZDE
⇒ PL: Parní jízda – 10 rozdílů ke stažení ZDE

⇒ PL: Vybarvi semafor ke stažení ZDE
⇒ PL: Grafomotorika: Auto jede (rovné čáry, vlnky)ke stažení ZDE
PL: Grafomotorický cvik: Koleje pro vlak ke stažení ZDE
PL: Kolíčkohraní: počítání dopravních prostředků ke stažení ZDE
PL: Značky na letišti – pojmenováváme značky symbolů – ke stažení ZDE

VV: Doprava ve městěke stažení ZDE
VV: Jak jezdí auta
ke stažení ZDE
VV: Horkovzdušné balony
ke stažení ZDE
VV: Loďky na moři
ke stažení ZDE
VV: Vrakoviště ke stažení ZDE
VV: Barevné stopy pneumatik ke stažení ZDE

PV: Řidičský průkaz
– pro děti vytvoříme kartičky z pevného kartonu o rozměrech 8 x 6 cm
– na přední stranu si děti nalepí svou fotku, celé jméno + podpis, nakreslí vlajku ČR
– na druhou stranu nakreslí, které prostředky umí řídit (kolo, koloběžka,..)

⇒ Omalovánky: Velké auto – míchačka ke stažení ZDE
⇒ Omalovánky: Traktor
ke stažení ZDE
⇒ Omalovánky: Bagr
ke stažení ZDE
⇒ Omalovánky: Auto Jeep
ke stažení ZDE

PÍSNIČKY

⇒ HV: Auto noty naleznete ZDE
⇒ HV: Jede, jede mašinka
⇒ HV: Vláčeknoty ke stažení ZDE
⇒ HV: Písmenková mašinka noty ke stažení ZDE
⇒ HV: Vrtulníky – Jiří Žáček, Pavel Jurkovič
⇒ HV: Kolo – Jiří Žáček, Pavel Jurkovič


⇒ Píseň: Autobus
– na melodii: Prší, prší

1) Chvíli krokem, chvíli klusem,
ujíždíme autobusem.
Řidič mačká houkačku,
řeže každou zatáčku.

 2) To je cesta, lidé drazí!
Sem a tam to s námi hází,
dopředu a dozadu,
všechno v jednu hromadu.

3) A těch lidí v autobusu!
Támhle tetka veze husu,
v koutě jeden staříček
chrání košík vajíček.

 4) Inu to je nadělení!
Cesty ještě konec není,
zbývá nám jí pěkný kus,
rozsypal se autobus!

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

Semafor
Když zasvítí červená,
pro všechny – stůj! – znamená.
Při žluté se připravíme,
na zelenou vyrazíme.
Pozor ale vždycky dáme,
zdravíčko jen jedno máme.

Semafor
Pan semafor u kraje, rozhlíží se do kraje.
(z rukou dalekohled, rozhlížíme se)
I když prší, i když leje, rozhlíží se, co se děje.
(rozhlíží se okolo)
Dává pozor veliký, na kabátě 3 barevné knoflíky.
(rukou naznačíme na kabátu 3 knoflíky)
Sotva blikne červená, roztahuje ramena.
(jako panáček na semaforu)
Říká: „Pozor! Musíš stát! Do silnice nevbíhat!“
(vztyčíme prst a hrozíme)
Žlutý koflík kabátu, blikne autu ke staru.
(z pěsti otevřeme dlaň, tak „blikneme“)
Všichni známe semaforu knoflíčky, zelená dá do pohybu auta, kluky, holčičky.
(naznačíme chůzi).

Semafor (z knihy: Nápadníček 2)
Co máš dělat na červenou,
když se kolem auta ženou?
Na chodníku klidně stát,
v jízdní dráhu nevbíhat.

Co znamená tahle změna,
když je žlutá rozsvícená?
Připrav se a pozor dej,
čekej, nikam nespěchej.

A když svítí zelená,
co to, děti, znamená?
Malí jako velicí
všichni přejdou silnici.

Vrtulníky na výletě
Letí lehce jako vážky,
přenesou se přes překážky.
Letí spolu na výlet
sláva, nazdar, šťastný let!

A co všecko vidí dole!
Města, řeky, lesy, pole,
auta, vlaky, stádo krav,
které bučí na pozdrav.

Pak se snesou na palouku,
říkají si: “Ty můj brouku!”
Když se k sobě přitulí,
vrtí přitom vrtulí.

Jak přes silnici?
Přejít není legrace,
když je plná silnice.
To si musíš najít přechod,
mimo zebru nikdy nechoď!

Čtyři bílé pruhy
nejsou tady z nudy.

Koukni vlevo, koukni vpravo,
odnikud nic nejede,
teď už můžeš, milá Evo,
bratr, ten tě povede.

Čím jezdíme do školky
Čím jezdíme do školky,
pro kluky a pro holky?
Traktorem či minibusem,
pěšky nebo poloklusem?
Letadlem či ponorkou,
autem, také motorkou!
Hlavně pozor na dvě barvy:
červená a zelená!
Každé dítko ze školičky,
dobře ví, co znamená.

Auto 
Nasedáme, auto jede,
(posadit se na židli)
zatočíme volantem,
(točit s nataženýma rukama)
celý svět si projedeme,
(posadit se čelem k opěrátku)
škodovkou i trabantem.
(dlaněmi bubnovat zvenčí na opěrátko)
Sedneme si pohodlně,
(posadit se zády k opěrátku)
protřepeme nožičky.
(zadupat nohama)
Funguje nám plyn a brzda?
(natáhnout jednu a druhou nohu)
Zkusíme to, dětičky.
(střídat na zemi špičku, patu)
S autem jezdi po silnici,
(točit volantem)
do lesa jdi pěšky.
(postavit se)
Holky vezou kočárky
(dívky běží na jednu stranu herny)
a kluci koloběžky.
(chlapci běží na druhou stranu herny)

Auto
Říkal si pan Zita.
Proč to auto škytá?
Já mu šlapu na pedál,
ale ono nechce dál.
Auto jelo do kopečka,
pak si řeklo: Dost a tečka.
To ti Zito neprominu,
že chceš jezdit bez benzínu.
Které auto vydrží
jezdit s prázdnou nádrží?

Letadla
Letadla se někdy ztratí
na chviličku mezi mraky,
tam si v bílém hejnu hrají,
že jsou ptáci stěhovaví.
Zmizí na jih? Snad až příště!
Dnes se vrátí na letiště.

Jede nocí dlouhý vlak (O. Syrovátka)
Jede nocí dlouhý vlak,
nad ním kouř jako mrak.

A ten vlak, dlouhý vlak,
veze uhlí. Je to tak?

Je to tak. A veze více:
jedle, smrky, borovice.

Leží tiše, jako spící,
ještě voní pryskyřicí.

Je to tak, je to tak,
nocí jede dlouhý vlak.

Pendolíno
Co to syčí, co to houká,
mašinka si tiše brouká.
Po kolejích jede,
cestující veze.
Na červenou zastaví,
všechny kolem pozdraví.
Na zelenou si to pádí,
závod s větrem ráda svádí.
Nejrychlejší, je to tak,
je Pendolíno rychlovlak.


Dopravní prostředky

Dobré ráno, dobrý den,
na výlet my pojedem.
Čímpak ale, čímpak, děti?
Letadlo, to vzduchem letí,
po moři si pluje loď
a v oblacích vzducholoď,
auto jede po silnici,
lunochod zas po Měsíci,
po kolejích jede vlak,
ano, děti, je to tak.

Vlak
Po kolejích jede vláček,
pěkně houká do zatáček.
Jede, jede pro děti,
cestu zná už zpaměti.Nebojte se, že se ztratí,
jezdí pořád stejnou tratí.
Jezdí zvolna, krok sun krok,
vozí děti celý rok.

Jede, jede vlak
Jede, jede vlak jako černý drak.
Houká, kvičí, pára syčí
zasyč také tak…

Zákaz vjezdu všech vozidel
Trojúhelník městem pádí,
hledá, kde jsou kamarádi.
Náhle před ním značka stála,
docela ho vylekala.
Nevěděl, zda může dál.
Vtom vedle něj kroužek stál.
Řekl: “Snad ta značka značí:
Pozor, nechoďte tam radši!”
Čtverec  říká: “Žádný strach!
Já se vyznám ve značkách.
Vám se tam nic nestane.
Vy tam smíte, auta ne!”

Kam pluje lodička  z papíru
Kampak pluje malá loďka,
kdo ji pustil na řeku?
Zamířila do peřejí,
cíl má někde v daleku.

Malá loďko, šťastnou cestu!
Plnou parou přímo vpřed!
Už ji nikdo nezastaví,
obepluje celý svět.

Hádanka (O. Syrovátka)
Křídla mám, a nejsem pták,
letím, letím do oblak.

A když v letu zaburácím,
rozlétnou se všichni ptáci

nad lukami, nad lesem.
Hádej, hádej, kdo že jsem?

Snad už tě to napadlo:
Jsem tryskové letadlo.

⇒ Hádanky o dopravních prostředcích
– Od nádraží k nádraží cestující převáží. Po kolejích jako drak jezdí rychle jenom…(VLAK)
– Brázdí moře, oceány, vozí dámy, také pány. Přes palubu strach svůj hoď, vyzkoušej, jak pluje…(LOĎ)
– Motor, volant, čtyři kola, podvozek a střecha shora. Hodný kluk, i ten, co zlobil, oba znají… (AUTOMOBIL)
– Křídla, trup a podvozek-pilot míří k obloze. Každé dítě uhádlo? Mám na mysli… (LETADLO)
– Poháněné elektřinou po kolejích se vždy šinou. Od června až do máje městem jezdí… (TRAMVAJE)
– Řídítka a řetěz krátký na dvě kola se šlapátky? Děti ihned po škole jezdí rády na… (KOLE)

Více hádanek DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY naleznete v kategorii HÁDANKY

POHÁDKY

⇒ O žlutém trabantu
⇒ O smutném popelářském autě
(Jaroslav Veis)
⇒ O nákladním vlaku
(Eduard Petiška)
⇒ Rozhovor o povinné výbavě kola  (Jindřich Kania)

5/5 (5)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

6 názorů na “Dopravní prostředky, značky”

  1. GabrielaNova

    My jsme s dětmi teď ve škole zkoušeli všelijaké naučné hry na dopravní značky a nejvíc asi pomohlo to, co se píše v tomto článku: https://www.dopravniznaceni.com/jak-se-naucit-dopravni-znacky nejdřív jsme zkusili knihy, pak i různé aplikace a opravdu každému dítěti šlo lépe něco jiného. Je to docela práce je to naučit, ale díky tolika vychytávkám co už dnes existují, to jde už snadněji než dřív.

  2. Marie Dvořáková

    Velmi kvalitně připravený tematická celek. Moc děkuju za spoustu inspirace:)

  3. Tohle je naprostá paráda! Úžasně zpracované a TOLIK nápadů! Děkuji moc…

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *