Vesmír

KOMUNIKATIVNÍ VÝCHOVA

⇒ RV: Co je vesmír?
pomůcky: hvězdička, žluté hvězdičky za odměnu
– děti sedí v kruhu, či na židličkách v řadě a podávají si hvězdičku
– každý řekne, co si pod slovem „Vesmír“ představí, co tam patří,.
– kdo neví, nebo nechce nic říct, předá hvězdičku dál
– kdo řekne něco o vesmíru, co je pravdivé a ještě jsme neslyšeli, dostane hvězdu

⇒ Výklad: Sluneční soustava
– pomůcky: notebook, připravená prezentace v PowerPointu, encyklopedie
– učitelka zaujme místo, aby všechny děti viděly na prezentaci
– stránka ukazuje celou naši sluneční soustavu, objasníme, že na planetách, které jsou nejblíže Slunci, je teplo, a čím jsou dál, je chladněji
– následně prezentujeme jednotlivé planety, pojmenováváme je, všímáme si barevnosti
– pojmy, které si děti osvojí:
– všechny hvězdy jsou vzdálená Slunce
– naše nejbližší hvězda se nazývá Slunce
– pouze na naší planetě existuje život
– Měsíc nesvítí, odráží se od něj svit Slunce
– po prezentaci si ještě ukážeme obrázky z encyklopedie, na základě nichž můžeme porovnat rozdílné zobrazení

⇒ Demonstrace: Otáčení Měsíce kolem Země
– pomůcky: malý míček obarvený na černo-bílo (poloviny), větší míč
– vysvětlení, že měsíček je naše přirozená družice, která se otáčí s námi okolo Země
– nikdy nevidíme jeho druhou stranu (černá str. míčku)
– názorná demonstrace s míčky
– následně si děti najdou dvojice, chytí se za obě ruce a rozdělí si role (Z-M)
– Země stojí na místě a otáčí se na patách, Měsíc se stále dívá do očí Země a pohybuje se s ní, ale musí zvládnout více kroků

Planeta Země
– práce s globusem- ukážeme si jaké jsou kontinenty, moře, vody, lesy

⇒ RV: Co je souhvězdí?
– Znáš nějaké souhvězdí?
objasnění, že se jedná o skupinu hvězd, které jsou blízko sebe a pokud bychom je spojili čárami, vzniknou nám různé obrázky
– ukázka nejznámějších souhvězdí: Velký vůz, Orion, Váhy, Kassiopeia

Cassiopeia
– když na obloze najdeme Polárku a vydáme se na opačnou stranu než je souhvězdí Velkého vozu, najdeme Kasiopeiu
– je vidět na podzim, základ tvoří 5 hvězd, které tvoří písmeno W nebo M, podle toho, kdy se na ně díváme
Legenda: Podle etiopské královny, která  se svou krásou vychloubala i nad vodní víly. To rozhněvalo boha moře Poseidona, který poslal mořskou obludu, aby království Kasiopei  zničil. Zachránit zemi mohla pouze její dcera Andromeda. Byla přikována k útesu jako oběť mořské obludě. Naštěstí ji na poslední chvíli zachránil hrdina Perseus. Královna Kasiopeia se dostala po smrti mezi hvězdy. jako trest a svoji marnivost a vychloubačnost musí polovinu svého času trávit hlavou dolů – to aby se naučila skromnosti.

Malý vůz
– můžeme spatřit po celý rok
– je tvořen sedmi hvězdami, z nich dvě nejjasnější – tvořící zadní kola – se nazývají “strážci pólu”
– nejznámější je Polárka – poslední hvězda souhvězdí

Polárka
– nachází se v blízkosti severního pólu, udává směr k severu
– v době, kdy lidé neznali kompas, byla jediným ukazatelem směru
– v porovnání se Sluncem má milionkrát věší objem a je od nás vzdálená 400 světelných roků
– každé 4 dny se mění její jasnost i velikost – pulsuje, je to dvojhvězda

⇒ RV: Planety
– planeta je nebeské těleso, které obíhá kolem hvězdy
– planeta Země  a dalších 8 planet obíhají kolem Slunce
– dohromady tvoří sluneční soustavu
– Slunce spolu s planetami vzniklo z ohromného oblaku plynu a prachu před 4,6 mil. let
– planety můžeme rozdělit do 2 skupin: malé kamenné planety (Merkur, Venuše, Země, Mars) a velcí plynní obři (Jupiter, Saturn, Uran, Neptun)
– planety, kolem kterých krouží Měsíce: Země, Mars, Jupitet, Saturn, Uran, Neptun, Pluto

⇒ RV: Fáze Měsíce
–  největší sílu má, kdy je úplněk, to je pak v noci krásně vidět. Ne nadarmo  babky kořenářky sbíraly léčivé bylinky právě při úplňku
– symboly v kalendáři (nov, úplněk)

– přiřazování fází měsíce ↓k nakresleným symbolům (bílá kolečka z papíru různě začerněná)

⇒ Otázky
– Jak se jmenuje naše planeta?
– Jaké další známé planety jsou ve vesmíru?
– Jak se jmenuje planeta, co má okolo sebe prstenec?
– Na jaké planetě žijí lidé? Jaké podmínky potřebuje člověk k životu?
– Podařilo se lidem navštívit jinou planetu?
– Jak se jmenuje nejbližší hvězda?
– Čím jsou planety dál od sluníčka, tím je tam větší?
– Jak se jinak říká Polárce? Venuši?
– Jmenuj některá souhvězdí a hvězdy.
– Má vesmír konec?
– Jak je možní se dostat do vesmíru?
– Kdo je astronaut a kdo astronom?
– Co obíhá okolo Země? Země obíhá okolo?
– Jak se jmenuje budova, kde se pozorují hvězdy?
– Svítí měsíc?
– Jak se říká černým místům na Měsíci?
– Jak naši planetu chránit?

HRY

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Probouzení hvězdiček (hmat)
– pomůcky: papírová hvězdička
– děti = hvězdičky leží volně v prostoru, mají zavřené oči
– učitelka pohladí hvězdičkou dítě, to se probudí a přebírá její úkol
– učitelka si lehá na místo probuzené hvězdičky a ta jde probudit další hvězdičku
– hra se opakuje podle zájmu dětí, vhodná ke zklidnění

⇒ SH: Vesmír (zrak)
– pomůcky: obrázky planet, vesmírných prostředků, objektů a pod nimi napsané tiskacími písmeny jejich název a zvlášť nastříhaná písmena
– děti hledají písmena v hromádce různých písmen a skládají je pod obrázek s nápisem

⇒ SH: Hra na nekonečno (hmat)
– nejdříve dětem vysvětlíme, že je vesmír nekonečný
– neexistuje žádná stěna, kde by byl konec – a my si na nekonečno zahrajeme, a to na nekonečné pohlazení
– děti se posadí za sebe do řady
– dítě na konci řady pohladí dítě před sebou
– pohlazení putuje vesmírem až k prvnímu dítěti
– to, aby mohlo předat pohlazení dál, běží na konec řady a pohlazení předá dál
– pohlazení nikde nekončí – je nekonečné

POHYBOVÉ

PH: Planety
– dětem rozdáme obrázky planet naší sluneční soustavy
– učitelka = Slunce stojí uprostřed herny, děti se volně pohybují prostorem
– slunce zvedne nad hlavu určitou planetu, kterou i pojmenuje
– děti, které mají u sebe stejný obrázek planety, musí zůstat stát, ostatní se pohybují (hru opakujeme)

⇒ PH: Velký třesk
– pomůcky: bubínek, lano
objasnění pojmu: Vesmír se kdysi rozpínal jako balonek, až když se nafoukl, ozvala se rána = velký třesk a vznikly planety, hvězdy
– děti představují planety nebo hvězdy, volně se pohybují po prostoru
– když zazní „velký třesk“ (bubínek), tak si děti rychle hledají své místo v určité galaxii (velký kruh z lana)

⇒ PH: Let na Měsíc
– pomůcky: provázek
Motivace:„ Poletíme na Měsíc. Nejdřív než ale vyrazíme, musíme vědět, že pouze na zemi funguje gravitace. Cokoliv upustíme, spadne dolů (názorné ukázky s předměty). Všude ve vesmíru to je ale jinak. Věci tam nepadají na zem, ale létají, vznáší se. A aby kosmonauti neodletěli do vesmíru, musí být k raketě připoutány provazem.“
– děti si stoupnou do řady za sebou = raketa
– kdo chce na Měsíci vystoupit, musí být pevně připoután k raketě
– úkol: provléknout provázek skrz tričko, či kalhoty, sukni
– začínáme od prvního v řadě, děti po provlečení klubko podávají za sebe
– demonstrace: let na Měsíc, vznášející chůze, cvičení- zvedání nohou, zadečku – reakce na pokyn

⇒ Jóga: Podrav Slunci, Let vesmírem
– knihy: Jóga ve školce

PH: Na planety
– děti se rozdělí do 3-5 členných skupin
– každá skupina se postaví k jednomu kruhu vytvořeného ze švihadel (= planeta)
– u každé planety plní úkol, např:
– stoj spojný + dřep, poskoky střídnonož do planety + ruce v bok, turecký sed + úklony vpravo a vlevo apod.

Relaxace: Relaxační planeta
– z několika švihadel vytvoříme obrovskou planetu a děti se okolo ní posadí do tureckého sedu
– položí dlaně na sebe a třením o sebe v nich vytvoří teplo
– dlaně pak položí na koleno kamaráda, který sedí vedle
– postupně pokládají kamarádovi dlaně na ramena, hlavu, záda
– nakonec si lehneme na záda a odpočíváme

DIDAKTICKÉ

DH + PH: Místa si vymění
– děti sedí v kruhu, každé dítě drží v ruce jeden obrázek s různým počtem komet
– pedagog zvedá obrázky číslic a puntíků
– místa si vymění děti, které mají na obrázcích stejný počet komet

DH: Počítáme hvězdy, řadíme je dle velikosti

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Kde je ufon?ke stažení ZDE
⇒ PL: Kampak ufon letí?
ke stažení ZDE
⇒ PL: Vesmír – 7 rozdílů
ke stažení ZDE
⇒ PL: Země, měsíc, souhvězdí ke stažení ZDE
⇒ PL: Souhvězdí ke stažení ZDE

⇒ VV: Povrch měsíce podrobnosti k námětu ZDE
⇒ VV: Vesmír podrobnosti k námětu ZDE
⇒ VV: Malba sluncempodrobnosti o námětu ZDE
⇒ VV: Marťánek – malujeme marťana podle naší představy

⇒ PV: Výroba dalekohledu se souhvězdím
– pomůcky: toaletní ruličky, bílý kopírovací papír, černý papír, lepenka, tužky, připínáčky, ručníky
 – děti si tužkou obkreslí ruličku a do vzniklého kruhu nakreslí bud známé souhvězdí anebo své vlastní
– kruh vystřihnou a přilepí na větší kruh a ten následně přiloží na ruličku a učitelka ho pomůže přilepit

⇒ PV: Souhvězdí (modelování)
– připravíme se obrázky různých souhvězdí (Velký vůz, Labuť, Cassiopea, Rak..), modelínu a špejle
– děti vymodelují kuličky a podle obrázků pomocí špejlí vytváří jednoduché modely souhvězdí

⇒ PV: Hvězdné domino
– společná výroba domina, kdy místo teček budou hvězdičky

⇒ Omalovánky: Země, rakety, planety

ŘÍKANKY

Měsíček si pobrukuje
Měsíček si pobrukuje,
(dirigování)
na obloze houpe se,
(pohupování  jedné strany na druhou)
při úplňku můžeme se
v noci projít po lese.
(chůze na místě)
Měsíček si pobrukuje,
(dirigování)
hvězdy tančí vesele,
(vrtět zadečkem)
počkáme, až píseň skončí,
(vrtěním do podřepu)
pak vstaneme z postele.
(zpět do stoje, protáhneme se)
Meteory – Ivan Blatný
Zdá se mi to, nebo nezdá?
Po obloze padá hvězda.
A hned jinde na ni letí
stejně rychle druhá, třetí.
Než zmizí její pád,
rychle si zkus něco přát. 

Když padá hvězda
Když padá hvězda, ruku mi dej.
Když padá hvězda, něco si přej.
Na přání vzpomeň si, než půjdeš spát.
Pak se ti moc hezké sny budou zdát.
Souhvězdí
Svítí hvězdy na obloze,
najdeme i souhvězdí,
Velký vůz jsme našli také,
kdo si s námi zajezdí?
Sedneme so do sedaček,
zatočíme volanty,
měsíc se chce projet také.
Vezmeme ho do party.
Měsíček jsme také svezli,
spokojeně vysedá.
Konec jízdy, rychle zpátky,
ať nás máma nehledá.

Hádanky ( z knihy: Hádám, hádáš, hádáme)

PÍSNIČKY

⇒ HV: Sluníčko a koťátko
⇒ HV: Voláme sluníčko
ke stažení ZDE
⇒ HV: Jaké by to asi bylo
⇒ HV: Naše země kulatá
ke stažení ZDE
⇒ HV: Slunce a měsíc
ke stažení ZDE
⇒ HV: Měsíček svítí
(lidová)
⇒ HV: Hřej, sluníčko, hřej (lidová)

POHÁDKY

⇒ TV: Paxi – Sluneční soustava, Střídání  dne a noci

⇒ Pohádky: Rákosníček a hvězdy
– pomůcky: pohádky na DVD – o Mléčné dráze, o Polárce, o Velkém voze, o váhách
– děti shlédnou pohádky
– následně dětem klademe otázky z pohádky – za správnou odpověď děti získávají opět hvězdičky
– např.:
– Nakresli nám souhvězdí vah.
– Jak jinak říkáme Polárce? (severka)
– Zasloužil si Rákosníček hvězdu? Proč ne? Co měl za úkol?

5/5 (5)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

3 názory na “Vesmír”

 1. Božena Suchánková

  Dobrý den,

  jako učitelka MŠ jsem u vás objevila velmi pěkně zpracované přípravy. Prošla jsem si vše, metodicky výborné a budu věrným uživatelem ,předvedu v kolektivu naší MŠ.
  Mgr. Božena Suchánková

 2. Hana Roubíčková

  Dobrý den.
  Máte moc hezky vypracované přípravy. Děkuji Vám za inspiraci, kterou jsem tu objevila.
  Přeji Vám ať se stále daří.
  S přátelským pozdravem.
  Hana Roubíčková

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *