Plody podzimu

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Sbírej oříšky
– pomůcky: skořápky od ořechů, barevné kruhy
– motivace: “Veverka potřebuje na zimu co nejvíce oříšků, ale má malé packy, a proto může nosit oříšky do doupěte jen po jednom.”
skupiny po 5 dětech, každá skupina =1 barevný kruh (doupě)
děti stojí na startovní čáře, na signál děti vybíhají do hracího pole a sbírají po jednom vlašské ořechy a nosí je do svého doupěte
hra končí, když je hrací pole prázdné
počítání ořechů a pochválení dětí: „Žádná veverka nebude mít hlad!”

⇒ PH: Bába honí Růženky (a prince)
– určíme 1 babu, která v ruce drží umělou květinu (růži)
– koho se jí dotkne, ten usne (lehne nebo štronzo)
– babu lze v průběhu hry měnit (signál nástroje)

⇒ PH: Hod na cíl kaštanem

⇒ PH: Hra na kopřivu
– pomůcky: zelená stužka, či pruh krepáku
– kopřiva má v ruce stužku, děti stojí kolem ní v kruhu
– po odříkání říkanky se všichni rozeběhnou
– koho kopřiva šlehne, je popálený a musí se zastavit
„Kopřivo, kopřivo,
stojíš pěkně nakřivo.“  – říkají všechny děti
„Já se jen tak válím,
koho chci tak spálím.“ – 1dítě = kopřiva

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Hledej oříšek (HMAT)
– pomůcky: 1 oříšek, 2 šátky, lano
– z lana utvoříme kruh, za který si sednou všechny děti
– do kruhu pozveme 2 děti, zavážeme jim oči a hodíme oříšek
– úkolem: najít podle hmatu oříšek jako první 

⇒ SH: Najdeš po hmatu oříšek? (HMAT)
– na koberec umístíme různé přírodniny + oříšek, vše přikryjeme látkou
– pod látkou hledáme oříšek
– obměna: přírodniny lze umístit do hmatové krabice

⇒ SH: Hledání cizorodých prvků mezi přírodninami ( HMAT)
– do hmatové krabice, kde jsou umístěné přírodniny si děti vloží autíčko (kostku, tužku, panáčka..)
– hledání po hmatu a vyjmutí – hra ve dvojicích u stolečku
– obměna: děti si dávají mezi sebou hádanky: najdi v krabici oříšek, žalud…

⇒ SH: Kimova hra – plody podzimu (ZRAK)
– dětem nejprve ukážeme 5-6 přírodnin, které poté přikryjeme prostěradlem a 1 věc tajně odebereme
– odkrytí látky – Která chybí? 

⇒ SH: Tleskni, až uslyšíš název plodu, byliny (SLUCH)
– učitelka čte seznam níže
– děti spí na koberci a poslouchají
– uslyší-li název plodu, byliny – probudí se
– obměna: nespí, ale tlesknou
– SEZNAM: nebe, auto, ostružiny, židle, dům, koberec, šípky, sekačka, hrábě, stůl, slunce, trnky, vidlička, tužka, okno, jeřabiny, hrneček, skříň, ubrus, bezinky, kolo, moře, tričko, čepice, kopřiva

⇒ SH: Cesta lesem za bylinkami  (SLUCH)
– pomůcky: zvoneček, 2 šátky
– 2 babky bylinářky jdou na byliny přes les, drží se za ruce a mají zavázané oči
– ostatní děti představují stromy (dvojice blízko sebe rozestoupené po prostoru)
– přiblíží-li se k nim kořenářky, začnou stromy kukat, šumět,… varují je, aby se neuhodily, nezakoply
– celou dobu prochází lesem za zvukem zvonečku (na druhé straně herny)
– zvoneček je symbol bylinek, kam mají dojít

⇒ SH:  Růženko, kde jsi?
– pomůcky: šátek
– vybere 2 děti (Růženka a princ)
– princ má zavázané oči, pro dezorientaci s ním párkrát zatočíme
– Růženku postavíme na libovolné místo (ne však daleko)
– princ, který má zavázané oči, se ptá: „Růženko, kde jsi?“
– Růženka se ozývá a princ k ní podle sluchu přichází
– obě role měníme s každou hrou

⇒ SH: Kaštany a žaludy (zrak)
– na pruh papíru položíme v různém pořadí kaštany a žaludy
– pod něj dáme druhý pruh papíru a do misky uvedené plody
– děti mají za úkol položit na spodní pruh  papíru plody ve stejném pořadí jako na předloze

⇒ SH: Smyslový chodník (hmat)
– (kaštany, žaludy, větvičky, písek, mech, trávy, seno, hlína..)
– povídání, co bylo příjemné nepříjemné, tvrdé, měkké apod.

⇒ SH: Oříšky pro veverku (zrak / hmat)
– hledáme v košíku oříšky pro veverku mezi kaštany, šiškami (můžeme i poslepu)

DIDAKTICKÉ

DH: Jakou barvu má? 
– pomůcky: velké množství pastelek
na koberec vysypeme všechny pastelky
učitelka klade otázky: „Jakou barvu má hruška? Kaštan, jablko, šípek, kopřiva,…“
– děti hledají danou barvu plodu, byliny v pastelkách a ukazují ji

DH: Skládání kaštanů podle předlohy
– 1) NA ČÍSLICE
       – na papírech A4 napsané číslice (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
       – práce v 6 členných skupinách 
       – děti pokládají kaštany na linie (1 dítě = 1 číslo)
      – seřazení číslic od 1 do 6

2) DLE PŘEDLOHY
      – karty s různými obrazci  kaštanů
      – úkol: vzít si 1 kartu a vedle složit ze skutečných kaštanů daný vzor

DH: Přiřazování plodů k listům
– skutečné či obrázky
– javor-dvounažky, jírovec-kaštan, dub-žalud, buk-bukvice, jeřáb-jeřabiny

DH: Počítání plodů
– kaštany, žaludy, šišky, ořechy, šípky
– porovnávání: více x méně x stejně

⇒ Vaříme si šípkový čaj
– pomůcky: šípky, cukr, společná nádoba na čaj, naběračka, hrnečky, drtící    – palička, rychlovarná konvice, voda
děti namotivujeme tím, že se dnes naučí vařit čaj
šípky omyjeme, zbavíme bubáka a stopky
do nádoby (hmoždíře) vložíme cca 4 paličky
obcházíme stoly a každý se pokusí rozmělnit šípky
vysvětlíme dětem, že kdybychom nerozdrtili šípek, neuvolnili by se vitamíny a voda by se nám ani neobarvila
poté zalejeme šípek vodou, osladíme a než čaj vystydne, věnujeme se jiným činnostem
poté rozléváme po 1 naběračce na ochutnávku
děti nadšené, všem čaj moc chutnal a chtěli přidat (i ti, co čaj nepijí :D)
– kromě šípku lze do džbánku přidat: máta,  borůvčí, ostružiní, kopřiva

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Ukázka skutečných plodů x porovnání s obrázky
– kaštan, žalud, jeřabiny, bukvice, ořech (vlašský i lískový), makovice, obilí

⇒ RV: Polní plodiny se živou ukázkou
– pomůcky: makovice, obilniny; obrázky obilnin, polních plodin
dětem ukazujeme obrázky obilnin, říkáme jejich název a společně posíláme živou ukázku
sledujeme detaily, rozdíly mezi obilninami
– makovice: rozlouskneme ji, ukážeme mák a dáme dětem ochutnat
– obilniny: každé dítě si vezme 1 zrnko a podívá se, co skrývá

⇒ RV: K čemu se pěstuje?
– pomůcky: obrázky řepky olejky, makovice, pšenice,…
snažíme se přijít na to, k čemu polní plodiny slouží
mladším dětem pomáháme (řepka olejka=olej)

POHÁDKY

⇒ Pohádka: Proč se javor na podzim červená?ke stažení ZDE

⇒ Pohádka: Šípková Růženka
– práce s příběhem (zabere cca 2 dny) –  z knihy: Od podzimu do léta pohádka k nám přilétá 
– hádaní pohádky: indicie růže + šípek
– podle jaké květiny se princezna jmenovala? Jmenuj další názvy květin
– relaxační cvičení: dýchání do dlaně
– počítáme  do 17 
– štronzo – usnutí na 100 let, spánek a poslech zpěvu dramatizace ⇓

⇒ Dramatizace: Šípková Růženka
– pomůcky: kůň pro prince, korunka a šaty pro princeznu, šátek a hůl pro babu
děti stojí v kruhu, drží se za ruce
uvnitř (Růženka), další dvě děti (baba a princ) stojí v určeném místě dál od kruhu

Růženka byla líbezná, líbezná, líbezná,
Růženka byla líbezná princezna.

(děti jdou po kruhu, Růženka jde v kruhu v protisměru)

Ó jak jsem krásná, spanilá, spanilá, spanilá,
ó jak jsem krásná, spanilá princezna.

(děti se pustí a dají ruce v bok, pohupují se v kolenou a mírně se natáčejí vpravo, vlevo)

Tu přijel jeden krásný princ, krásný princ, krásný princ,
tu přijel jeden krásný princ, pravil jí:

(děti tleskají do rytmu, princ přijíždí na koni)

Růženko milá, pozor dej, pozor dej, pozor dej,
Růženko milá, pozor dej na babu.

(princ i děti ukazováčkem do rytmu varují Růženku, poté princ odjíždí)

Tu přišla jedna baba zlá, baba zlá, baba zlá,
tu přišla jedna baba zlá, pravila:

(děti zpívají podbarveným hlasem, baba přichází kulhavou chůzí)

Růženko, usni na sto let, na sto let, na sto let,
(baba čaruje před Růženkou, i děti napodobují pažemi čarování)
Růženko, usni na sto let, všechno spí.
(Růženka i děti do dřepu a pomalu usínají, baba se zařadí do kruhu k dětem)

A rostlo trní do výše, do výše, do výše
a rostlo trní do výše, vysoko.

(Růženka stále spí, děti pomalu vstávají, ruce do vzpažení, stoj na špičky)

Až přijel zas ten krásný princ, krásný princ, krásný princ,
až přijel zas ten krásný princ, pravil jí:

(děti tleskají do rytmu, princ přijíždí před sedící Růženku)

Růženko milá, probuď se, probuď se, probuď se,
Růženko milá, probuď se z toho snu.

(princ hladí Růženku po vlasech, Růženka se pomalu probouzí, vstává)

A byla svatba veliká, veliká, veliká
a hrála při ní muzika, muzika.

(děti se točí rychleji dokola – princ a princezna se točí uprostřed kruhu)

ŘÍKANKY

Stromy
Létá listí mezi stromy,
poletuje mezi domy.
Stromy spolu závodí,
kdo je nejdál odhodí.
Tenké, tlusté, kulaté,
cesty jsou už zaváté.


Stromečku, řekni mi (Michal Černík)
Stromečku, řekni mi,
až přijdou chladné dny,
který lísteček ti na zem
spadne poslední?

Nevím, chlapče, ani já,
musím počkat na vítr,
musím počkat na liják,
až mne otrhají
a budu holý jako stín,
poslední lístek na zem upustím.


Podzimní
Podzim je tu, ze sametu.
Na stromech jsou švestky,
chutnají nám všecky.
Podzim je tu ze zlata,
z kaštanů mám zvířata.
Vlaštovky už odletěly,
vrány zase přiletěly.

Co se děje na dubu
Včera ráno na dubu
řekl žalud žaludu: 
Já už tady nebudu.
Pustím se a spadnu dolů,
zavrtám se do země,
budu spát a odpočívat,
bude mi tam příjemně.


Kaštany
Když kaštany padají, to já bývám rád.
Postavím z nich potají kaštanový hrad.
Na cimbuří naleznu
kaštanovou princeznu.
Bude si tam snad
tancovat a hrát.
Že má hlavu na stranu?
Proč ne? Vždyť je z kaštanu.


Listy vzduchem létají
Listy vzduchem létají,
pochytat se nedají,
jeden směr jim nestačí,
dokola se otáčí.
A když vítr přestane,
všude ticho nastane. 

Žaludová
Žalud sem a žalud tam,
já je všechny spočítám.
Žaludů už mám jen pět,
kdo ty čtyři asi sněd?
Divočák tu běhá kolem,
ryje v zemi horem dolem.
Než bys řekl CHLUP!
Žaludy mi slup!

Lískový oříšek
Byl jeden oříšek
dokola kulatý,
měl hnědý kožíšek
na něm tři záplaty.

PRACOVNÍ A VÝTVARNÉ AKTIVITY

⇒ PL: Počítání oříškůke stažení ZDE
⇒ PL: Kaštánci – 10 rozdílů ke stažení ZDE
⇒ PL: Padající listí
ke stažení ZDE 
⇒ PL: Listy stromůke stažení ZDE
⇒ PL: Spočítej a sečti oříšky
ke stažení ZDE
⇒ VV: Šípkový keř
podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Zámek Šípkové Růženkypodrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Valérové listy podrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Krajkové listypodrobný popis námětu ZDE
⇒ VV: Proškrabávané listy
podrobný popis činnosti ZDE

PÍSNIČKY

⇒ HV: Podzim
⇒ HV: Bedla
⇒ HV: Veselý podzim

⇒ HV: Hudební hádanky
– učitelka hraje  známé melodie na klavír
– děti hádají píseň (např. Měla babka, V zahradě na hrušce, Koulelo se koulelo..) 

5/5 (2)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *