Ovoce a zelenina

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na horký brambor
– nácvik správného chytání a házení míče
– stojíme v kruhu, učitelka hodí míč dítěti a ten ho hodí zpět učitelce
– postupně zrychlujeme

⇒ PH: Na sadaře
– „Jablíčko už dozrálo a sadař ho šel sklidit.“
– děti leží na koberci a mají zavřené oči
– koho se sadař dotkne, se zvedne a chytne se za ruku
– zpěv: Jede, jede, mašinka; Měla babka

⇒ PH: V zahradě na podzim
– pomůcky: obrázky jablíčka, hrušky a švestky, kruhy
– po místnosti rozhodíme kruhy a děti si do nich stoupnou
– poté rozdáme dětem obrázky
– děti se promění v plody ovoce
– sadař = učitel chodí po sadě, když vykřikne daný druh ovoce, tak ovoce spadne na zem a musí si vyměnit místo se stejným druhem ovoce

⇒ PH: Sklízíme brambory
– zástup dětí za sebou
– v předu prázdná bedýnka, vzadu míčky
– učitelka podává zadnímu dítěti míčky a ty si je postupně podávají horem

⇒ HPH: Komu dám jablíčko?
– utvoříme kruh, 1 dítě je uprostřed (má v ruce jablko)
– zpíváme píseň: Měla babka
– za doprovodu zpěvu se točíme, dítě uprostřed chodí opačným směrem
– když píseň skončí, všichni se zastaví
– u koho dítě s jablkem je, předá mu ho a vymění si pozice
– opakujeme, až se vystřídají všechny děti

⇒ PH: Kompot
– kruh ze židliček (o jednu méně než je dětí)
–  každé dítě dostane 1 obrázek ovoce (jablko, hruška, švestka) 
– 1 dítě stojí uprostřed a řekne jedno ovoce
– děti, které mají na obrázku daný druh, vstanou ze židličky a vymění si  místo
– hráč uprostřed se snaží také sednout na židli
– na koho židlička nezbyde, stoupne si dopřed kruhu a sdělí další zvýše uvedeného ovoce
–  kompot = ze židle se zvednou všechny děti

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Ochutnávka ovoce
– poznávání ovoce podle hmatu, vůně, chuti, vzhledu

⇒ SH: Zkoumání zeleniny / ovoce hmatem

⇒ SH: Hledám, hledám červenou
– „Na větvičce jabloně uzrálo krásné červeňoučké jablíčko. Však si také na sobě dalo záležet. Nastavovalo sluníčku jednu tvářičku, hned zase druhou, aby bylo celé krásně červeňoučké. Víme, jak vypadá červená barva?”
         „Hledám, hledám, co mám znát, pojďte děti pomáhat.
          Do všech koutů zajdi, to červené mi najdi!

KONSTRUKTIVNÍ

⇒ Puzzle jablíčka a hrušky
– děti sedí u stolečků
– mezitím po místě schováme lístečky barevnou tečkou vzhůru
– úkol: najít 1 dílek puzzle a odnést ho na stůl označený danou barvou – až poté jít hledat další dílky
– rozdělíme se do 2 skupin a skládáme puzzle

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Kreslené hádanky
– učitelka na tabuli kreslí ovoce /zeleninu a děti hádají

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Třídění ovoce a zeleniny
– pomůcky: didaktické kartičky
– 3 větší obrázky (stromy, kořenová zelenina, košťálová zelenina, obilí)
– pojmenováváme obrázky, ptáme se, kde rostou, přiřazujeme je k větším obrázkům
– zpětně znovu pojmenováváme

⇒ RV: Poznávání ovoce a zeleniny
– pomůcky: kartičky s ovocem a zeleninou
– v ruce má učitelka kartičky, po jedné ukazuje
– kdo ví, přihlásí se a řekne co to je +zda je to ovoce, či zelenina
– kartičky po zodpovězení dáváme do kruhu
– poté říkáme názvy ovoce, zeleniny  a vytleskáme
– tvoříme zdrobněliny

ARTIKULAČNÍ A DECHOVÁ CVIČENÍ

⇒ Gymnastika mluvidel
– přelévání vzduchu z jedné tváře do druhé

⇒ Říkanka: Větře, větříčku
Postupně zesilujeme a zeslabujeme, neboť se vítr toulal někde daleko. Jablíčko muselo říkanku několikrát opakovat, aby ho vítr slyšel. Jak se vítr začal přibližovat, mohlo jablíčko svoje volání zeslabovat.
                – ochlazujeme jablíčko
– z rukou uděláme hrstičku a foukáme na jablíčko
dechové cvičení: výdech s našpulenými rty
               – Artikulační cvičení: HOU, HOU
               – Gymnastika mluvidel: vysuneme jazyk z úst, pohoupeme jazýček

⇒ Cvičení dechové výdrže: Sbírání jablíček ze stromu
– přenášení malých obrázků brčkem z místa na místo
pomůcky: brčka (silnější), obrázek stromu,  malá zalaminovaná jablíčka
– cvičení pro jednotlivce/dvojice u stolečku
-děti si umístí jablíčka na korunu stromu, brčko vloží do úst, druhý konec přiloží na jablíčko a sáním ho přemístí  z obrázku pryč

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ Grafomotorika – kresba jablíčka
          Červená barvička
          Vzala ji Anička.
          Krouží kruhy malé, větší,
          na jablíčko už se těší.

⇒ PL: Pohádka o řepě (řazení postav) – ke stažení ZDE
⇒ PL: Ovoce v míse (barvy, počty)ke stažení ZDE
⇒ PL: Sestřel jablko
ke stažení ZDE
⇒ PL: Sklízíme ovoce – barvy – ke stažení ZDE
⇒ PL: Spočítej jablíčka
ke stažení ZDE
⇒ PL: Ovoce – řazení
ke stažení ZDE
⇒ PL: Dokresli ovoce/zeleninu ke stažení ZDE
⇒ PL: Najdi ovoce a zeleninu
ke stažení ZDE
⇒ PL: Půlené obrázky
ke stažení ZDE
⇒ PL: Které potraviny umýt?
ke stažení ZDE
⇒ PV: Červík a jablko  ke stažení ZDE

PÍSNIČKY

⇒ HV: Měla babka čtyři jablka (mazurka)
– 1 dítě stojí za dítětem a drží se nahoře za ruce
        měla babka – úkrok vpravo
        čtyři jablka – úkrok vpravo
        a dědoušek – úkrok vlevo
        jen dvě – úkrok vlevo
       dej mi babko – podíváme se na sebe vlevo
       jedno jablko – podíváme se na sebe vpravo
       budeme mít stejně – otočíme se

⇒ Tanec s jablky
– utvoříme dvojice a chytneme se za ruce
– mezi bříško vložíme jablíčko (míček)
– na hudbu: ovoce a zelenina tančíme, komu vypadne míček, končí

⇒ HV: Koulelo se koulelo
⇒ HV: V zahradě na hrušce
⇒ HV: Kopu, kopu brambory
⇒ HV: Lečo 

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Koulela se ze dvora
Koulela se ze dvora, velikánská brambora. (velký kruh před tělem)
Neviděla, neslyšela, (dlaněmi zakryjeme oči, uši)
spadla na ni závora. (napjatou rukou ze vzpažení do připažení)
Kam koukáš, ty závoro? (pravou rukou děláme „ty, ty, ty“)
Na tebe, ty bramboro! (levou rukou děláme „ty, ty, ty“)
Kdyby tudy projel vlak, (krouživými pohyby rukou předvádíme „vlak“)
byl by z tebe bramborák! (leh)

Houpy, hou
Houpy, hou, houpy, hou,
vítr houpá větvičkou.
Větvička se ohýbá,
jablíčko se kolíbá.


Větře, větříčku
Větře, větříčku,
zafoukej trošičku.
Horko není k vydržení,
Potřebuji osvěžení!


Malíř
Vezmi žlutou tužku,
namaluj mi hrušku.
A pod hruškou talíř,
sláva, ty jsi malíř!


Adventní čas
Navštívila švestka hrušku.
Dalo jim pořádnou fušku,
nežli zatopily v krbu
(jedna druhé dělá vrbu).
Kvůli teplu seděly
proti sobě křížaly.
Jablko a hruška
Proč se chvěješ jablíčko?
ptá se teta hruška.
Lechtá tě snad sluníčko
či tě trápí muška?
I ne, to jen bříško malé
už mě táhne dolů,
zdá se že už budu zralé
a ozdoba stromu. 

Řípa se vdávala
Řípa se vdávala,
celer výskal,
mrkev tancovala a křen pískal.
Něco je kulatý,
něco je hladký,
něco je kyselý,
něco je sladký:
hrášek je kulatý,
čočka je hladká,
zelí je kyselý,
mrkev je sladká.

Jablíčko
Copak to je Evičko?
Vypadá jak klubíčko,
na půlku ho rozdělím,
hvězdičku v něm uvidím.
Jednu půlku tu ti dám
a tu druhou sním si sám.
Víš co to je holčičko?
Je to sladké jablíčko.

POHÁDKY

⇒ O posledním jablíčku ( Dagmar Šottnerová)

Dramatizace: Malá pohádka o řepě ( František Hrubín) 
Dědek řepu nasadil,
u pole se posadil,
čekal, čekal,
mráz ho lekal,
sluníčka se bál,
dešti jenom lál.
Bez večeře, bez oběda
čeká dědeček,
najednou se hlína zvedá,
roste kopeček.
“Bábo, roste řepa!”
“Prosím tě, co vidíš!”
“Bábo, což jsi slepá?”
“Dědku, ty mě šidíš!”
Zavolali vnučku,
vnučka pejska,
pejsek kočku,
kočka myš.
Chytli se a čekají,
šepty, šepty šeptají –
neslyšíš? Myšce byla dlouhá chvíle,
hopsala si rozpustile,
trhla kočkou,
kočka pejskem,
pejsek vnučkou,
vnučka bábou,
bába dědkem –
dědek prázdné ruce měl,
nikoho se nedržel,
udělali bác…Kopeček se ještě chvěje,
jak se pod ním krtek směje.
5/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *