HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na blesk a hrom

 • děti stojí v kruhu
 • určíme 2 děti=BLESK a HROM
 • blesk se dotkne hromu a začíná honička (hrom honí blesk)

 

 PH: Vítr a mraky

 • utvoříme skupinky cca po 3 dětech, chytneme se za ruce=MRAK
 • plujeme po obloze = točíme se a chodíme po prostoru
 • učitelka = VÍTR a děti = MRAKY říkají říkanku: „Plujeme si po obloze, je nám tu všem tuze dobře.“
 • jakmile se vítr dotkne kohokoliv ze skupiny=mráčku, mráček se rozfoukne – děti se rozdělí a chodí po prostoru (již mlčí)
 • hra končí, kdy na obloze není ani jeden mráček a pí. uč. jediná odříkává říkanku

 

PH: Povětrnostní podmínky

 • Prší – rozevíráme deštníky
 • Louže – děti chodí po místnosti a překračují velké kaluže
 • Bouřka – a pak náhle zahřmí – tlesk a zakřičíme PRÁSK a zakryjeme si uši
 • Sněží – mneme si prsty o sebe a pokládáme je pomalu na zem
 • Vítr – cloumá s nimi vítr – kolébáme se dopředu, dozadu
 • Vichřice – vítr zesílil – chytíme se něčeho, aby nás neodnesl
 • Mlhavo – chodíme opatrně po místnosti a rukama tápeme před sebou
SMYSLOVÉ

 SH: Hromové tleskání

 • pomůcky: tiché karty s počasím
 • sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené jednotlivé karty
 • nejprve vysvětlíme a zkusíme, jaké pohyby se pojí k danému počasí
 • poté karty obrátíme lícem dolů
 • vždy ukážeme na jedno dítě, které otočí 1 kartu (při této hře vůbec nemluvíme, dorozumíváme se pohyby)
 • společně předvádíme dané počasí
 • až některé dítě obrátí bouřkový mrak, začneme co nejrychleji tleskat a zakryjeme si uši
 • uvedené dítě poté zamíchá karty a hra začíná od znovu
  • slunce – paží naznačíme kruh s paprsky
  • mírný déšť – lehké bubnování do koberce
  • liják – pořádné bušení
  • sněhová vločka – kroužek spojením palce a ukazováčku
  • krupobití – bušení pěstmi do země
  • vánek – lehké kolébání ze strany na stranu
  • vichřice – otáčení těla
  • mlha – zakrýt oči, či oběma rukama odhánět od sebe
  • duha – oblouk ve vzduchu
  • blesk – klikatá čára ve vzduchu, tlesk (hrom)

 

⇒ SH: Jak je slyšet hrom

Motivace:

 • „Když prší, někdy uvidíme blesk a za chvilku slyšíme HROM. Tomu se říká BOUŘKA. Kdy slyšíme bouřku? V létě nebo v zimě?“
 • „Co je blesk, a co je bouřka? Blesk napodobit nedovedeme, ale hrom ano.“
 • „Nejprve je slyšet ráno, která slábne, až není slyšet nic.“
 • hra na klavír-hluboký tón – posloucháme, jak postupně slábne

Hra:

 • učitelka zakřičí ŘACH, při dalším opakování slova ŘACH ubírá na intenzitě hlasu, až úplně šeptá
 • sedíme s dětmi v kruhu
 • učitelka zakřičí slovo ŘACH
 • dítě vedle ní opakuje slovo trochu slaběji, další dítě ještě slaběji, až slovo není skoro slyšet

 

 SH: Vánek, vítr a vichřice

 • pomůcky: 3 obrázky různých druhů větrů (vánek, vítr, vichřice), píšťalka
 • „Co je vánek, vítr, vichřice? Víte, jaký je mezi nimi rozdíl?“
 • „Který obrázek byste přiřadili k vánku? Větru? Vichřici?“

Hra č. 1

 • děti se pohybují po herně za doprovodu píšťalky
 • tiché pískání – pomalý krok, střední pískání – rychlejší chůze, pískot – běh

Hra č. 2

 • po herně upevníme obrázky: vánek, vítr, vichřice
 • děti naslouchají intenzitě píšťalky
 • dle toho jakou intenzitou píšťalkou zní, běží k příslušnému obrázku v herně ve výšce dětských očí
Vánek vítr vichřice

 

 ⇒ SH: Kimova hra: Které počasí chybí?(zrak)

 • pomůcky: obrázky počasí, látka
 • děti přizveme k obrázkům, aby se na ně podívaly, poté všichni odejdou a např. dívají se ven z oken
 • učitelka jeden obrázek otočí a vše zakryje látkou
 • děti hádají, jaké počasí chybí
 • několikrát opakujeme
 • + děti si samy řekly, že tyto obrázky ještě nebyly a hru chtěli dohrát

 

ŘÍKANKY

 ⇒ Říkanka: Déšť

Kap, kap, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, kam půjdeme, (naznačit pohybem prstů déšť)

v dešti zůstat nemůžeme. (otáčíme hlavou do stran)

Schováme se pod okap, (sed do dřepu)

tam to kape, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Kap, kap, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, to je vody, (naznačit pohybem prstů déšť)

nebojme se nepohody. (otáčíme hlavou do stran)

Pod stromem se schováme, (sed do dřepu, sehnuté ruce nad hlavou)

 na sluníčko počkáme. (prstem naznačíme tvar slunce)

Kap, kap, kapi, kapi, kap. (klepání ukazováčkem do dlaně)

Prší, prší, to je deště. (naznačit pohybem prstů déšť)

schováme se pod keřem, (sed v dřepu)

až přestane, půjdem ven. (stoj, chůze na místě)

 Říkanka: Ťuká, ťuká deštník

Ťuká, ťuká deštík (ťukáme palcem o ostatní prsty)

na barevný deštník.

Ťuká, ťuká prstíkem:

„Kdo je pod tím deštníkem?“

To jsem já panenka (kroužíme zápěstím)

točí se mi sukénka. (kroužíme zápěstím na druhou stranu)

Běžím, běžím k sluníčku (běžíme na místě)

osušit si sukničku. (otíráme vodu ze sukénky)

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

 Kalendář počasí

 • pomůcky: tabule, barevné křídy
 • na tabuli si připravíme jednoduchou tabulku, kam budeme v průběhu týdne zakreslovat počasí (slunce; mráček; slunce s mráčkem,… )
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
 • pokud chceme sledovat počasí po celý rok, je dobré vytvořit barometr a každý den otočit ručičkou na počasí, které je venku

Barometr

⇒ KK: Počasí- pojmenovávání obrázků

 • pomůcky: obr. počasí (JASNO, POLOJASNO, ZAMRAČENO, SNĚŽÍ, PRŠÍ, BOUŘKA)
 • cíl: nácvik správného názvosloví (NE sluníčko, ale JASNO,…)

 

KK: Jaké počasí máš nejraději?

 • pomůcky: obrázky počasí, sluníčko na tyči
 • sedíme na židličkách ve 2 řadách nebo v kruhu
 • před námi máme obrázky všech druhů počasí
 • kdo drží sluníčko-má slovo a řekne, které počasí má nejraději
 • dbáme na správné názvosloví

⇒ KK: Jaký vítr bys chtěl být?

 • sedíme v kruhu, před učitelkou
 • hovoříme na téma: „Jak silným větrem bys chtěl být a co bys dělal?“
 • +většina vichřicí, aby odfoukla střechy, domy, auta :D

⇒ KK: K čemu slouží vítr?

 

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

 VV: Větrník

 • pomůcky: čtverce ze čtvrtky, špendlíky, silnější špejle, korálky, nůžky, akvarelové barvy, štětce, kelímky na vodu
 • postup:
  • namalujeme nejprve jednu, poté druhou stranu čtverce barvami
  • nastřihneme po úhlopříčkách všechny 4 strany do 2/3
  • učitelka propíchne špendlíkem 4 růžky a spojí je ve střed
  • děti si vyberou 2 korálky, které na špendlík navléknou
  • učitelka špendlík zapíchne do špejle

 

POHÁDKY

Pohádka s demonstrací: Mráček a počasí

 • pomůcky: obrázky počasí (JASNO, POLOJASNO, ZAMRAČENO, PRŠÍ, SNĚŽÍ, BOUŘKA), kniha: Rok s krtkem s. 64-65
 • při četbě pohádky ukazujeme dětem jednotlivé obrázky
 • slouží pro zapamatování odborných názvů počasí

obrázky počasí

 

⇒ Pohádka: Smutný balónek (kruh x koule)

 • pomůcky: kniha: Rok s krtkem, žlutý míč, žlutý kruh z papíru
 • v průběhu četby ukazujeme kruh, kouli
 • po skončení ukazujeme náhodně bud míč, nebo kruh a děti pojmenovávají
 • úkol: najdi ve třídě kouli


2 komentáře u „Počasí“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *