Ochrana životního prostředí

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH+DH: Odpadkový mišmaš
– pomůcky: židličky, kartičky žluté, modré, zelené (celkem v počtu dětí)
každému dítěti dáme 1 barevnou kartičku
utvoříme s židliček kruh (=židličkovaná) a děti si libovolně sednou na jednu z židlí
zopakujeme, co která barva znamená (zelená=sklo, modrá=papír, žlutá=plast)
– motivace: „Teď jsme se proměnili v kontejnery.“
u malých dětí stejný počet židliček jako dětí
– učitelka dává pokyny: sklo (děti se zelenou kartičkou se zvednou a vymění si místa)
– pokud zazní slovo: mišmaš- všechny děti si vymění místa
– u starších dětí můžeme říkat: noviny, igelitový pytlík, karton, lahev od piva, bublinková folie, sklenice..

PH: Sběr tříděného odpadu 
– obdoba hry: Rybičky, rybáři jedou
– zvolíme 3 děti představující KONTEJNERY (sklo, papír, plast)
– ostatní děti (=TŘÍDĚNÝ ODPAD) stojí  proti nim  na druhé straně herny
– učitelka vypráví příběh, jakmile v něm použije slovo: KONTEJNERY, vyrazí děti s tímto označením na druhou stranu a snaží se posbírat (chytit)  co nejvíce tříděného odpadu
– pochytané děti si sednou na stranu mimo hrací plochu
– hra pokračuje do sebrání (pochytání) všeho tříděného odpadu
– PŘÍBĚH: Na našem sídlišti  jsou umístěné uzamykatelné schránky na kontejnery… někdy však přicházejí s odpadem i malé děti a vysypou mimo, neboť nedosáhnou do kontejneru…to není dobře a proto je nutné uklízet prostor, aby se neproháněli potkani mezi kontejnery…… tříděný odpad nesypeme do běžných kontejnerů… ale třídíme ho podle barev, které označují i naše kontejnery….. rozluštíme naše barvy, žlutou, modrou, zelenou na našich kontejnerech…atd.

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Tichá pošta (sluch)
děti se sednou do řady vedle sebe
prvnímu pošeptáme slovo (= výrobek- sklenice, noviny, plastová láhev,…)
děti si slovo předávají šeptem
na konci řekne poslední dítě slovo nahlas a přistoupí k barvě kontejneru, kam výrobek patří
– obměna: může rovnou říci, zda se jedná o plast, sklo, či papír

⇒ SH: Odpadková kimovka (zrak)
– pomůcky: plastová lahev, zavařovací sklenice, sklenička, knížka, plastové autíčko,…
nejprve dětem ukážeme předměty, následně je zakryjeme velkou neprůsvitnou látkou a jeden předmět odebereme
děti hádají, který předmět zmizel
po určení se zeptáme, do jakého kontejneru by patřil
zpočátku dobré ukázat předměty, zakrýt a děti jmenují všechny předměty, které viděly

⇒ SH: Poznávání odpadu (hmat)
– pomůcky: skleněný výrobek (sklenice), plastový výrobek (plastová lahvička), papírový výrobek (papírová krabička)
děti sedí v kruhu
vybereme jedno dítě a položíme mu výrobek do rukou, které má nastavené vzadu
              – (u starších dětí možnost zavázat oči a dát na výběr z více předmětů)
podle hmatu musí určit, o jaký druh odpadu jde (plast, sklo či papír) a do jakého kontejneru patří

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Odpady
– pomůcky: 3 barevné kartičky pro každého, které odpovídají i barevně kontejnerům
              – (modrý – papír, žlutý – plast, zelený – sklo)
každý žák obdrží sadu kontejnerů (=kartiček)
učitel jmenuje různé odpady a žáci zvedají nad hlavu správnou kartičku
– odpady: např. popsaný papír, víčko od jogurtu, použitý papírový kapesník, sklenice, igelitový pytlík, roztrhaná knížka, flaška od piva,…

⇒ DH: Nakrm nás a vyhraješ
– pomůcky: barevné kontejnery (papírové, barevné, nakreslené), různé druhy odpadů
motivace: „Jestli víš, co jedí tři popelnice se jmény Sklář, Plastička a Papírník, tak je nakrm. Protože jsou moc hladové, musíš je nakrmit rychle. Ale pozor! Kontejnery musíš nakrmit jen tím, co opravdu jedí. Když jim dáš něco, co nejedí, tak ti umřou a ty prohráváš. A když je budeš krmit tím, co jedí, budeš se o ně moci starat dále.“

⇒ DH: Co je z čeho vyrobeno?
– materiály: dřevo, sklo, kov, umělá hmota, guma, textile
– tričko, nafukovací míč, sklenice, kozačky, stůl, okno, příbor, toaletní papír, umyvadlo, akvárko, plyšák, fix, ..

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Čistě doma, čistě venku ke stažení ZDE
nejprve si s dětmi pojmenujeme odpadky a kontejnery
děti mají za úkol vybarvit kontejner na plast a sklo správnou barvou
po zvládnutí mohou předměty z plastu a skla vybarvit totožnou barvou jako kontejner
rozbitá sklenice (zelená), plastová lahev (žlutá),…

⇒ PL:  Ubližování přírodě ke stažení ZDE
⇒ PL:  Špatné chování v lese ke stažení ZDE
⇒ PL:  Co nepatří do lesake stažení ZDE
⇒ PL:  Barevné kontejnery ke stažení ZDE
⇒ PL:  Třídíme odpadky  ke stažení ZDE

⇒ VV: Kam s ním aneb třídíme odpad podrobnosti k námětu ZDE

PÍSNIČKY

⇒ Píseň: Třídíme odpad text k písni ZDE
na melodii: Prší, prší

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ Kontejnery – etikety 
 – objasnění jednotlivých etiket, které najdeme na každém barevném kontejneru
         – jaké věci tam patří a které naopak ne
– okrajové seznámení i se směsným, organickým odpadem, velkoobjemový odpad (nábytek), elektroodpad (televize), kontejnery na oblečení, tekutý odpad = odpadní voda (z WC, myček, dřezů, praček), toxický odpad

⇒ RV: Kam vyhazujeme odpadky?
– pomůcky: papírové kontejnery (žlutý, modrý, zelený, popř. červený); odpadky (papírové ubrousky, odstřižky z VV, papír, kelímky od jogurtů, igelitové sáčky, plastová lahev, ohryzky od jablka, sklenice, časopis,…
děti sedí v kruhu
uvnitř kruhu jsou rozmístěné kontejnery
učitelka vytahuje po jednom předmětu
kdo ví, kam by ho vyhodil, zvedne ruku a jde ho umístit do správného kontejneru
předmět přitom pojmenujeme a řekne, zda patří do plastů, skla či papíru
– Které kontejnery nám zde ještě chybí? (na textil, hliník, elektro, směsný odpad, nebezpečný odpad)
– Když chceme vyhodit nábytek, ledničku,  kameny, barvy, kam jej rodiče odvezou? (sběrný dvůr)

⇒ Pobyt venku: Sběr odpadků
– pomůcky: rukavice, taška
v rámci vycházky sbíráme odpadky kolem MŠ
nasbírané předměty použijeme při výtvarné činnosti: Kam s ním aneb třídíme odpad

⇒ RV: Proč nevyhazujeme odpadky v lese, na cestu?
diskuse o tom, kdo vyhazuje odpadky do přírody; proč se to nedělá, čím a komu tím škodí; co to má za následky pro přírodu,…

⇒ RV: Bioodpad
– Co se dělá se slupkami a jiným přírodním odpadem? Jak se jmenuje místo, kam můžeme vyhodit třeba slupky od brambor a kde se z nic stane hnojivo pro jiné rostliny?
– Jak vypadá kontejner s bioodpadem? Jakou má barvu?
– Co je kompost? K čemu slouží?

Věci na jednorázové použití
– jmenovat předměty, které jsou určené jen k jednorázovému použití
– plenky, jednorázové grily, plastová brčka, plastové pytlíky, papírové tácky, jednorázové rukavice, papírové utěrky, svačinové sáčky, jednorázové kelímky, ušní tyčinky, ..

⇒ RV: Co se děje s jednotlivým odpadem?

  • RECYKLACE = zpátky do oběhu
  • ODPADNÍ VODA – vypouští se do kanalizace, teče potrubím, podzemními kanály do čistírny odpadních vod. Pak se vrací zpátky do řek, nedá se už pít.
  • ORGANICKÝ ODPAD – odváží se do kompostárny (velké otevřené haly, kde se v dlouhých hromadách po dobu několika týdnů rozkládá na kompost. Lze pak prodávat jako hnojivo a substrát zemědělcům a zahradníkům. Kdo má zahradu, může kompostovat, kde najdeme stovky žížal. Odpad se přemění na tmavý humus, který dáváme do záhonů.
  • KOV – lze z něj vyrobit nové předměty kolikrát chceme.
  • SKLO – roztaví se a vznikají nové lahve znovu a znovu.
  • PAPÍR – rozmočí se ve vodě a jeho vlákna se opět použijí, starý papír lze přeměnit na nový 5-7x. Tiskařskou barvu nelze zcela odstranit, proto recyklovaný papír je trochu tmavší+ jsou na něm někdy vidět malé tečky.
  • PLAST – mnoho druhů (tvrdý, měkký, barevný, s toxickými přísadami). Pouze pečlivě vytříděný starý plast lze roztavit a použít jako nový (to se ale z důvodu časové a finanční náročnosti nedělá, proto se vyrábí stále nový plast). Ze směsi plastů se dají vyrobit tmavé odolné předměty (lavičky do parku). Plast lze proto recyklovat jen 1x ale často ANI JEDNOU. Protože plast ale dobře hoří, spaluje se pro výrobu elektřiny a tepla.
  • SMĚSNÝ (ZBYTKOVÝ) ODPAD – odváží se na skládku odpadu. Kdysi to byla jedna velká hromada v krajině, jenže jí prosakovala dešťová voda a vyplavovala škodlivé a jedovaté látky, které se dostávaly do naší podzemní vody. Navíc při rozkladu vzniká i hořlavý metan, který může vybuchnout + škodí našemu klimatu, proto byly tyto skládky uzavřeny. Dnes jsou skládky utěsněny zespodu fólií, na ni se po vrstvách ukládá odpad, trubky odvádějí škodlivou prosakující vodu, vznikající plyn se zachycuje a využívá jako zdroj energie. Na svrchu se zakryjí opět fólií a zeminou a někdy se z nich stane park. Jiné se spalují a energie vzniklá při spalování se využívá k výrobě energie, vytápění skleníků a domácností.
  • TOXICKÝ ODPAD (filtry ze spaloven, vyjetý olej z aut, baterie, léky, zbytky barev) – ukládá se do sudů a skladuje se v bývalých dolech hluboko pod zemí

BÁSNIČKY

TŘÍDĚNÍ ODPADU
Když ti zbyde krabička
od hraček i od trička,
zvolíš odpad na míru,
dáš je pěkně k papíru.

Stejně tak i sklo se třídí,
plasty přesně k plastům míří,
společně je můžem znova
použít a recyklovat.

Dáš-li odpad dohromady
bez třídění, beze snahy,
všechno shoří ve spalovně,
z komínů kouř dýmí hrozně.

Jaké mají dopady
netříděné odpady?
Nemůžeme recyklovat,
k přírodě se slušně chovat.

1/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *