Materiálové události

 • nevyžadují žádné klasické výtvarné techniky
 • hledají podněty v přírodě, v dílnách, na skládkách
 • materiálové podněty jsou skromné – chlad, tvrdost, povrchová struktura, hebkost, tvárnost, barevnost, schopnost uchovat otisk
 • k vnímání řeči materiálů je potřeba mít citlivé smysly a ducha
 • abychom byli schopni tyto podněty prožívat, musíme s nimi přicházet do kontaktu, učit se je vnímat, rozlišovat a reagovat na ně
 • výuka se proto zabývá sbíráním a porovnáváním různých materiálů, jejich proměňováním a kladením do vzájemných vztahů, prožíváním účinků

VYTVÁŘENÍ SBÍREK A JEJICH ADJUSTOVÁNÍ

 • sbírané předměty v sobě kromě estetických podnětů skrývají smyslové prožitky
 • na sbírání můžeme navázat vymýšlením asociací, příběhů (příběh o zrezivělém plechu, o vláknech koudele, o hrsti obilek, o holém dřevě)
 • slovní zájem též může doplnit sbírku materiálů

SPOJOVÁNÍ NESOURODÝCH MATERIÁLŮ

 • spojování přináší mnoho hmatových podnětů
 • z rozdílných hmatových zážitků vyrůstají silné emotivní impulzy
 • dotýkání se kamene přes bláto, od kožešiny k hladké ostrosti střepu

PŘIROZENÉ PROMĚNY MATERIÁLŮ A TKÁNÍ

 • v krátkém čase lze sledovat a zaznamenávat proměnyrezavění železa, zakalení a vyjasnění vody, tání ledu, seškvaření umělé hmoty, postupování barvy do květu kopretiny

ZÁMĚRNÉ ZÁMĚNY MATERIÁLŮ

 • přinášejí nové významy
 • pokryjeme-li měkká látka tvrdý tvar krabice, vnímáme tuto krabici zcela jinak
 • materiály můžeme zaměňovat i skutečně: přenášet lesní půdu na louku a naopak, obalovat předměty plechem, igelitem; polepovat čtverce různými materiály

METODICKÁ STRÁNKA

 • pozorování a prožívání účinků materiálů je pro všechny přitažlivé
 • pro každou věkovou skupinu však musíme volit odlišný způsob motivace odpovídající jejich citové, rozumové a výtvarné vyspělosti žáků
 • s obtížemi se setkáváme pouze tam, kde na to děti nejsou psychicky připravené a neklid, nezájem, neporozumění, posměch brání k vytvoření potřebné atmosféry

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – MATERIÁLOVÉ UDÁLOSTI

PŘÍRODNÍ MATERIÁLY

 • Námět: materiály živé i neživé přírody
 • Výtvarný problém: porovnávat různé druhy materiálu a jejich kvality, odlišit úlomky, tkáně, drobné plody
 • Pojetí úkolu: vytvoření sbírky travin, slámy, větviček, sena, pilin, listí, popela, klásků a obilek, vzorků dřeva nebo kůry, šustí,…; každý vzorek uložit do jiného obalu a sbírku uspořádat do stejných krabiček (igelitových sáčků)

HMATOVÉ ETUDY

 • Námět: co jsem našel schovaného v sáčku
 • Výtvarný problém: vnímání a záznam hmatových podnětů
 • Pojetí úkolu: prvotní hmatový zážitek, na který může navazovat kreslířský záznam

Použitá literatura:
ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 214-216. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *