Návraty k přírodě

 • některé podněty v nás vyvolávají bytostné reakce – kámen vyvolává představu neměnnosti či znaku, slunce nese pocit tepla, světla, života
 • od nepaměti  nás doprovází šumění deště, zpěv ptáků, mihotání stínů a stopy na sněhu
  • tyto chvíle potřebujeme, abychom zůstali součástí přírody
 • civilizace nás obklopila betonem, ulicemi, hlukem automobilů a televize
 • spěch, který nás doprovází, nevytváří podmínky pro klid, soustředění, vnímání či zamyšlení
  • tím se člověk přírodě postupně vzdaluje
 • jen málokteré dítě ví, jak vypadá hvězdné nebe, jak znějí lístky osiky

LAND-ART

 • = ZEMNÍ UMĚNÍ
 • zabývá se prožíváním a proměnami přírody
 • navazování rituálů, komunikace s přírodou, dotýkání se přírodních materiálů, zanechávání stop v krajině
 • výtvarná výchova nezasahuje do krajiny jako zemní umění – nezasahuje do ní tak, aby ji trvale proměnila

ROZHOVORY S PŘÍRODOU

 • děti sbírají vzorky nebo frotáže z přírodnin a vytvářejí z nich sbírky
 • děti  zaznamenávají barvy stromu v letním slunci, zpěv ptáků a šumění lesa, rušivé lidské hlasy, vrčení motorové pily
 • pokouší se o diagram letu mouchy či motýla, napodobují rytmus dešťových kapek, zakreslují proměny stínů rostlin
 • do krajiny zasahujeme tak,  abychom ji neporušili
  • kresba praménkem vody, stopami ve sněhu, které roztají; linka v písku, co smyje déšť
  • děti řadí list k listu, kamínek ke kamínku a píší dopis lesu, větru, broukům
  • kontrast přírody a civilizace: kruhy, čtverce a jiné obrazce z kamenů, šišek, větví umístěných na hladkou podlahu lidského obydlí

DROBNÉ ZÁSAHY

 • červený kámen ve skále,či na cestě
 • cár hedvábného papíru nebo deska s číslicí zavěšená na borovici
 • slovo zima vymodelovat do sněhu, slovo voda vytrhat z hedvábného papíru a pustit ho po hladině potoka

UVĚDOMĚLÉ PROŽÍVÁNÍ PŘÍRODY

 • splynutí se stromem, dotýkání se celým tělem skály- nechat se prostoupit chladem a mohutností
 • vnímat v přírodě povrchy, objemy, teplotu, zvuky, vůně, barvy
 • zážitek přináší pyramida z kamenů jako znamení pravěkého člověka, bílá tyč mezi větvemi jako paprsek světla,..

METODIKA

 • důležité volit prostředky, které po pár dnech zmizí – malba temperami, křídami
 • pokud použijeme trvalejší materiály, je potřeba počít s tím, že je musíme na závěr uklidit

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – VÝTVARNÉ AKTIVITY V PŘÍRODĚ

ČERVENÝ KÁMEN, MODRÁ VĚTEV

 • Námět: prádelní šňůra, papírové obdélníky, deset barevných větví
 • Výtvarný problém: linie a plochy v krajině
 • Pojetí úkolu: umístění prvku do krajiny, vnímání proměny prostředí

KRESBA DO SNĚHU

 • Námět: hry ve sněhu, výtvarné etudy
 • Výtvarný problém: pomíjivé stopy ve sněhu a jejich proměny
 • Pojetí úkolu: experimenty s kresbou do sněhu – otisky předmětů, stopy bot či lyží, kresba praménkem čisté nebo obarvené vody, linie vyšlapaných stop

DETAILY KRAJINY

 • Námět: tvary, textury, náhodné objevy
 • Výtvarný problém: objevování podob přírody
 • Pojetí úkolu: vyjít do okolí a hledat zajímavé podněty, rámovat detaily papírovými páskami, nálezy dokumentovat

VRSTVY ZEMĚ

 • Námět: ukládání vrstev země v lese
 • Výtvarný problém: manipulace s vzorky zeminy
 • Pojetí úkolu: vrstvení zemí z různých lokalit do prázdného akvária, vytváření kontrastních hrubých či jemných materiálů,, promísení vrstev zeminy, prosakování vody,…

Použitá literatura:
ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 227-231. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *