Dialogy s předměty

 • dialogy s předměty učí vidět v prostých věcech věci pozoruhodné
 • předměty a přírodniny upoutávající pozornost děti vyčleňují z jejich přirozeného prostředí
 • předměty mimo své prostředí se nazývají OBJEKTY
  • v navázání dialogu je potřeba vnímat a objevovat jeho skrytou řeč
  • objekt na nás působí svou barvou, tvarem, materiálem, svou funkcí nebo pohyby, kterých je schopen
 • nositelem podnětných impulzů  jsou smyslové prožitky
  • prožitky se pojí s hodnocením nálezu, tak s procesem hledání

HLEDÁNÍ A SBÍRÁNÍ PŘEDMĚTŮ

 • aby sbírání nevyznělo samoúčelně, je ho potřeba spojit se závazným tématem
 • tematizovat lze tvary, barvy,velikost nebo druh nálezů
 • pokud žák začne sbírat stejné nebo příbuzné předměty, využívá jejich množství a odlišnosti

KOMENTOVÁNÍ NÁLEZŮ

 • sdělení může zaznít v dialogu nebo ve volném výtvarném přepisu
 • na zkoumání objektu můžeme navázat vědeckým popisem ( rozměry, tvary, barvy, hmotnost a další vlastnosti)

AKUMULACE

 • hromadí množství stejných či příbuzných předmětů nebo přírodnin
 • výtvarným objektem se stává celá sbírka uložená v průhledném obalu nebo skleněné lahvi
 • drobné předměty lze využít k opakování, vytvářet z nich kontrastní celky

OBALOVÁNÍ NÁLEZU

 • můžeme výtvarně i literárně dokumentovat
 • různé možnosti – způsob zabalení, obal, dopracování obalu
 • rozbalování neznámého předmětu může prožitek umocnit

ASAMBLÁŽE

 • spojení předmětů, které se spolu setkaly
 • provazování reality a vlastních představ
 • u dospívajících žáků promlouvá symbolika, jinotaj, fantazijní grotesknost

INTERMEDIÁLNÍ OBJEKTY

 • spojují předměty s dalšími smyslovými i jinými podněty
 • objekty lze zkoumat hmatem, zvukové efekty se objevují při manipulaci s předměty, pohyblivé objekty-mobily
 • děti mohou vytvářet jednoduché mobily – klepadla, vahadla, drátěné objekty, objekty s prvky stavebnicového uspořádání

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – DIALOG S PŘEDMĚTY

NÁLEZY

 • Námět: předmět, který jsem zvedl ze země (děravá nádoba, smotek drátu,..)
 • Výtvarný problém: instalace dokumentující naše životní prostředí
 • Pojetí úkolu: vyhledávat zajímavé předměty a přírodniny a vnímat jejich vlastnosti – vyčlenit předmět z jeho prostředí a učinit ho objektem, spojit několik předmětů, pozorování proměn, který způsobil čas

DIALOG MEZI VĚCMI

 • Námět: etudy pro věci, které nosíme s sebou – klíč, sáček, kuličky, jablko, krabička, nůžky, provázek, tužka
 • Výtvarný problém: významové spojení dvou věcí
 • Pojetí úkolu: rozhovory všedních věcí – skládání dvojic, oživování předmětů do improvizovaných loutek, záznam dialogu

AKUMULACE

 • Námět: knoflíky, baterie, mince, klíče, sponky
 • Výtvarný problém: sbírka předmětů jednoho druhu
 • Pojetí úkolu: sbírání a vyhodnocování předmětů a jejich adjustace do stejných sklenic, sypaných hromádek nebo visících igelitových sáčků

Použitá literatura:
ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 217-221. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *