Setkání s prostředím

 • je přitažlivou a vzácnou výtvarnou aktivitou
 • prostor, ve kterém žijeme, málokdy skutečně vnímáme (spíše jím procházíme a neuvědomujeme si jeho vlastnosti)

VNÍMÁNÍ PROSTŘEDÍ

 • k vnímání okolí napomáhá řada her, výtvarných aktivit a jiných činností
 • kromě akčních podnětů zprostředkovává hlubší pochopení souvislostí kresebný záznam prostoru, pohledy z ptačí perspektivy, dokumentární plánky, záznamy zvuků, texty, dramatické a pohybové projevy

SVĚT V JEHO DETAILECH

 • děti inspirují skvrny na zdech, suky v dřevěné podlaze, předmět ze všedního prostředí
 • výřez nebo detail prostoru umožní,že vnímáme prostředí jakoby poprvé

VYMEZOVÁNÍ PROSTORU

 • prostor vymezujeme šňůrou, latěmi, pásy papíru
 • z tohoto prostoru můžeme vnímat jeho vůně, pachy, zvuky i se v něm orientovat hmatem

NAHLÍŽENÍ PŘES PROMĚŇUJÍCÍ MEDIUM

 • pohled na místnost, kde jsou okna zalepena barevným celofánem, vytváří červený nebo žlutý svět
 • svět rozčleněný hustě zavěšenými papírovými pásky – vyvolává chaos, zneklidňuje
 • svět přes drátěný plot – pocit omezené svobody

VYTVÁŘENÍ POZMĚNĚNÝCH, NOVÝCH PROSTŘEDÍ

 • konfrontace reality a fantazie
 • klasické židle a židle polepené novinovým papírem
 • hrad ze židlí, stolů, desek, stavebnic,..
 • barevný teč, či kruh z větví a známého pokoje

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – SETKÁNÍ S PROSTŘEDÍM

VÝTVARNÁ INSTALACE Z PŘEDMĚTŮ

 • Námět: hromada, hrad, spojnice podlahy a stropu
 • Výtvarný problém: objekt s průchodnými vnitřními prostorami
 • Pojetí úkolu: vystavět z židlí prostorový objekt, vstupovat do jeho dutin, pozorovat místnost otvory mezi židlemi, zabydlet objket představami

DIVOKÁ SKLÁDKA

 • Námět: výtvarná instalace v přírodě
 • Výtvarný problém: absurdní objekt v krajně
 • Pojetí úkolu: využít předmětů ze skládky (z lesa, z koryta potoka), umístit je na kvetoucí louku a pozorovat, jak na sebe vzájemně působí nepatřičný předmět a prostředí

Použitá literatura:
ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 222-226. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *