Zkušenosti vlastního těla

 • pozorné vnímání reakcí vlastního těla navozuje pocit uvědomění si sebe sama, na které navazují další aktivity

POZNÁVÁNÍ VLASTNÍHO TĚLA

 • hmatový kontakt s okolím – dotýkání a hlazení tváře, otiskování těla do sněhu či písku, otiskování dlaní,loktů či chodidel do vlhké hlíny nebo na papír
 • přepsání rytmu dechu, tepu, chůze

ANTROPOMETRIE

 • = výtvarné akce, které měří lidské tělo
 • obkreslená silueta těla nebo jeho stínu – siluety můžeme spojit, řadit vedle sebe, vrstvit je na sebe
 • negativní siluety – kresby na rozpažení (děti vyplňují plochu okolo vlastního těla)
  • stojí předkloněni, sedí, polehávají – vstanou-li, ze šrafur zasvítí stopa jejich těla

HMATOVÉ PROŽITKY

 • z doteků vyčteme podobu člověka, z kvality pleti věk, z mimiky emoce
 • navazující kresba může zdůraznit roli hmatu (roztírat hlinku prsty a modelovat obličej)

PROŽÍVÁNÍ ZVUKŮ

 • poslouchání zvukové kulisy, pohyb zvuků v okolí
 • zvuky lze komponovat  jako barvy a jejich vztahy zaznamenat
  • v kreslené či psané partituře se ozývá výška a hloubka hlasu, rytmus, dynamika
  • skladba pro šustění papírových sáčků, duo pro metronom a lidský hlas

VNÍMÁNÍ CHUTÍ  A VŮNÍ

 • hry na hádanky učí soustředit se, rozeznat různé vůně, hledat barvy – sušené houby, majoránka, tlející země, kapka kolínské, dílek mandarinky, vlhká omítka

PROŽÍVÁNÍ PROSTORU

 • k tomu je potřeba místo, kde se dítě cítí dobře a pozice, ve které vydrží delší dobu
 • pokud jsou podněty oslovující, zůstává stát, klečet nebo ležet
 • i fyzická aktivita (chůze) pomáhá vnímat prostor

PROMĚNA SAMA SEBE

 • proměna sebe sama (vzít na sebe jinou tvář, převléknout se) by nestačilo
 • je potřeba se vžít do nové podoby, srůst se s ní – změnit identitu
 • nejobvyklejší je hra s líčidly, kdy vzniká proměna tváře, či těla
  • pokud pracují děti ve dvojici, nevědí, co na jejich tváři vzniká
  • může se stát, že dítě svou novou tvář zcela odmítá a prožívá ji jako ztrátu identity
 • méně bytostně působí maska zakrývající tvář – s tím souvisí i vytváření převleků

METODIKA

 • je dobré uvážit kvalitu barev – mnohé děti jsou alergické na barvy a mohou jim způsobit vyrážku
  • dobré je předtím i nanést Indulonu
 • pořizování videozáznamu
  • mělo by doprovázet každou větší výtvarnou akci
  • situace je potřeba snímat zblízka, ale tak aby se děti necítily vyrušovány
  • pro prezentaci záznamů učitel sestavuje scénář, z něhož vyplývá volba a možnosti tématu, zkrácený průběh akcí a popř. návaznost na jejich předchozí či následující výtvarné aktivity

VÝTVARNÉ NÁMĚTY – ZKUŠENOSTI VLASTNÍHO TĚLA

CHYTÁNÍ VŮNÍ

 • Námět: ulice v horkém dni, promoklý podzimní les, vůně obchodů
 • Výtvarný problém: výtvarná reakce na silný čichový podnět
 • Pojetí úkolu: vyhledávat vůně a chytat je do sáčků – po návratu do školy nad sáčkem “přivonět”, zvolit jeden z motivů a namalovat vůni místa

ZANECHANÁ STOPA

 • Námět: jak vzniká stopa; ruka, která hladí; záznam pohybu
 • Výtvarný problém: přepis činnosti emoce pomocí otisků rukou
 • Pojetí úkolu: různé variace otisků

MASKA

 • Námět: ptačí svět
 • Výtvarný problém: kontrast různých způsobů řešení
 • Pojetí úkolu: návrh a výroba kašírované masky – volba tvarů a plasticity, barevné řešení, kontrast barevných ploch a ploch vyplněné ptačím peřím

Použitá literatura:
ROESELOVÁ, VĚRA. Techniky ve výtvarné výchově. Praha: Sarah, 1996. s. 232-236. ISBN 80-902267-1-X.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *