Lidské tělo

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Ohýbáme klouby
– „Kromě kostí máme v těle i klouby. Ví někdo, k čemu je potřebujeme? Bez kloubů bychom nemohli ohýbat prstíky, rukou,.“
– ukázka, jak by vypadala ruka bez kloubů (natažená, napnutá, bez pohybu)
– tam, kde můžeme ohýbat tělem, máme kloub
– hýbeme hlavou, rukama, nohama, loktem a vždy si ukazujeme, kde kloub máme

⇒ PH: Svaly
– „Čím jsou kosti pokryty? Co máme pod kůží?“
– 
uvědomění si svalů-cviky na bříško- ležíme na zádech, zvedneme nohy mírně nad zem (pomůžeme dětem, aby nezvedaly nohy do pravého úhlu)
– „Někdo, kdo chce mít velké svaly a mít sílu, jí nejen maso, ale i cvičí.“
– „Svaly máme i na obličeji, kdybychom je neměly, vypadali bychom takto: 
(obličej bez výrazu)
– „Nemohli bychom se smát,…“ (usmějeme se, zamračíme, nafoukneme se, vyplazujeme rychle jazyk)- procvičení mimických svalů

⇒ PH: Cesta sušenky v našem těle
– pomůcky: židličky, malé gymnastické kruhy, lano, švihadla, tunel
– ústa: proměníme se v sušenky a představujeme si, jak si nás jazyk převaluje, zuby koušou (skáčeme, hýbeme se ze strany na stranu)
– pár dětí putuje přes krk (jícen) do žaludku (5 dětí)
– žaludek: leh, sudy sem a tam, tření o sebe, rozmělňování
 – po švihadlech po jednom přecházíme do tlustého střeva, kde se z nás stává hovínko a konečníkem vycházíme ven
– když je žaludek prázdný, putují další sušenky z úst do žaludku

⇒ PH: Na nemocné
paní učitelka se stává bacilem (bakterií)
začíná honička
koho se bacil dotkne, onemocní a položí se na koberec

⇒ PH: Dotkněte se země
– pomůcky: CD s hudbou
– děti tančí, jakmile hudba přestane hrát, učitelka dá povel: „Dotkněte se země zády!“
– 
při hře jmenujeme další části těla: „Dotkněte se země dlaněmi, břichem, hlavou, palcem,.“

⇒ Obkreslení kamaráda
– cíl: uvědomění si tvaru těla
– pomůcky: fix, či tužka, velký arch papíru
– vybrané dítě se položí na papír a učitelka ho obkreslí
– sledujeme, jak vypadá obrys našeho kamaráda
– tělo můžeme vybarvit (kluka studenými odstíny, holku teplými) a dále s figurami pracovat

⇒ Skládačka – lidské tělo
– pomůcky: obrázky lidských těl
– na jednotlivé stoly rozložíme obrázky holky a kluka, poté panenku (puzzle)
– děti mají za úkol dle obrázku složit stejné tělo, u druhého úkolu klást rozstříhané části do obrysu panenky

⇒ PH: Chodí bacil okolo
– obměna hry: Chodí pešek okolo
– Chodí bacil okolo, nedívej se na něho, kdo se na něj koukne, toho bacil bouchne!

 

SMYSLOVÉ

⇒ SH: Cvičenci
– děti rozdělíme na 2 skupiny (menší počet hadačů a větší sudý počet předváděčů)
– předváděči si vylosují kartičky (od každé jsou 2 – viz příloha), stoupnou si v prostoru stejně jako panáček na obrázku (štronzo)
– 1 hadač vyhledá 2 děti se shodným postojem, nastupuje další hadač

⇒ SH: Poslouchej a ukazuj
– učitelka jmenuje jednotlivé části těla a děti je ukazují na sobě
– obměna: učitelka též ukazuje na sobě jmenované části těla, ale dopouští se chyb – např. řekne hlava, ale ukáže na břicho
– děti se nesmí nechat zmást p. učitelkou a ukázat správnou část těla

⇒ SH: Smysly
ZRAK: Kimovka

SLUCH: Slyšitelný učitel
– děti položí hlavy na stůl a zavřou oči
– učitelka vydává zvuky pomocí předmětů, děti ihned hádají
– těžší varianta: učitelka předvede celou sérii zvuků, děti sdělují v pořadí, jakém šly
– zavření dveří, odsunutí židle, nalití čaje, otevření okna, psaní na tabuli, trhání papíru, zvuk piana
+ sluchové pexeso (kinder vajíčka naplněná čočkou, rýží, kamínkem, fazolemi,..)

HMAT: Poznej podle hmatu
– děti sedí v kruhu, učitelka uprostřed
– nejprve dětem ukážeme (umělé) ovoce + pojmenujeme
– učitelka zve po jednom děti k sobě,  podáme jim ovoce do rukou, které mají za zády – uhodnutí

CHUŤ: Slaná, sladká, kyselá, hořká
– pomůcky: cukr, sůl, ocet/citron, tonik
– každému stolečku dáme na stůl 1 skleničku s vodou
– děti namočí prst a sdělí, co mají za chuť, výměna skleniček

ČICH: Voňavé ručičky
– děti stojí v kruhu, zavřou oči a 1 ruku nastaví a záda
– dětem nanášíme na ruce 2 odlišné vůně (citron x máta /máta x skořice) vatovou tyčinkou namočenou ve vonném oleji
– po nanesení děti otevřou oči, zjistí jak samy voní a vydají se hledat ostatní, kteří voní stejně
– očichají ostatní a pokud jim voní někdo stejně, chytnou se za ruce a hledají spolu

⇒ SH: Cesta bakterií do těla
– pomůcky: 2 šátky, obrázek úst, nosu a poraněné ruky (dobrovolné)
s dětmi utvoříme kruh (představuje lidské tělo)
po celou dobu hry se děti drží za ruce
na 3 místech kruh přerušíme – možnost ho vyplnit obrázky
na těchto místech mohou bakterie proniknout do těla
vybereme vždy 2 děti = bakterie, kterým zavážeme oči, a ty po hmatu hledají místo, kterým mohou proniknout do kruhu (=lidského těla)

⇒ SH: Tangram panáček
– připravíme si předlohy panáčků v různých polohách sestavených z geometrických tvarů (kruh, čtverec, trojúhelník, obdélník)
– velikost vzoru a kostek může být v poměru 1:1
– děti buď skládají tvary na předlohu a nebo vedle ní

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Kosti je jich dosti
– nahmatáváme si kosti na těle (lebka, kolem očí, žebra na bokách, páteř)
– „Jsou kosti pevné? Dají se zlomit?“ (přiblížíme si nebezpečí, při nichž si můžeme kost zlomit)

⇒ DH: Popisujeme Kostíka
lebka, hrudní koš, pánev, páteř
vždy ukážeme na našem Kostíkovi a zároveň hledáme kost na našem těle

⇒ DH: Dotkni se mé kosti
děti utvoří dvojice
učitelka dává pokyny, které části těla se mají kamaráda dotknout
– obměna: dotýkají se sami sebe (některým dětem vadí dotyk jiného dítěte)

⇒ DH: Putování vzduchu do plic
   – pomůcky: 2 velké kruhy (popř. velký obrázek plic), 50 koleček (25 bílých a 25 černých)
   – budeme znázorňovat nádech čistého vzduchu do plic (BÍLÁ KOLEČKA) a výdech znečištěného vzduchu z plic (ČERNÁ KOLEČKA)
   – učitelka si připraví 2 kruhy a do nich vloží 25 černých koleček (na počet dětí)-viz obr.
   – každému dítěti dáme 1 bílý puntík
   – děti utvoří 2 družstva stojící v řadě za sebou
   – děti postupně dojdou k plícím, položí bílé kolečko a vezmou si černé, se kterým odchází zpět

⇒ DH: Bolavý zoubek
pomůcky: obrázky jídla a 2 namalované zuby (jeden se směje, druhý pláče)
– děti pokládají jídlo na zuby (čokoládu na uplakaný zub, jablíčko na usmívající se)

MANIPULAČNÍ

Manipulace s náplastí
– nastříháme kousky náplastí
– jako pacienty použeme jeden druhého
– děti necháme odlepovat kousky náplastí a přilepit na předem dané místo – místa dětem jednotlivě určujeme

Zuby (modelování)
– modelujeme z modelíny dáseň a do ní zapichujeme bílé fazolky jako zoubky

Cvičenci (hra s brčky) – děti dle předlohy (ke stažení ZDE) skládají panáčka z brček (špejlí) a plastového víčka

ŘÍKANKY

Všechny říkanky a básničky k tématu: LIDSKÉ TĚLO najdete ZDE

PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ PL: Smysly – ke stažení ZDE
⇒ PL: Orgány v těle – ke stažení ZDE
⇒ PL: Jak kluci rostou
 – ke stažení ZDE
⇒ PL: Jak holky rostou 
– ke stažení ZDE
⇒ PL: Hřeben (svislé čáry)
 – ke stažení ZDE
⇒ PL: Jak o sebe lidé pečují – ke stažení ZDE

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ RV: Pepíček Hadráček
– pomůcky: loutka na ruku (libovolná)
– „Děti, náš Pepíček pláče? Přijdete na to proč?“ (protože nemá Mařenku)
 navedeme: „Podívejte, jak se mu hýbou sami ručičky, hlava,.“
– „A teď ho uděláme veselým a nasadíme si ho na ruku. Ted už může tleskat, hýbat hlavou jak chceme my.“
– vysvětlení: ruka představuje kostru v našem těle, kdybychom jí neměli, byli bychom jak hromádka kůže a svalů, nemohli bychom stát, chodit, sedět

⇒ RV: Ukázka kostry
– pomůcky: Kostra Kostík (vytisknout-části složit jako puzzle, slepit, podlepit čtvrtkami a poté vystřihnout)
– vyzveme dítě k sobě a před něj přiložíme naší papírovou kostru
– „Podívejte se, když si odmyslíme oblečení, tak takhle vypadá naše Kristýnka.“
– 
ukázka na více dětech

⇒ RV: Části těla
– děti by na svém těle měly ukázat: hlavu, vlasy, čelo, nos, oči, obočí, tváře, uši, ústa, rty, zuby, jazyk, bradu, krk, ramena, ruce, loket, dlaň, prsty, nehty, hruď, prsa, břicho, pupík, pas, záda, zadeček, nohy, stehno, koleno, lýtko, patu, prsty, chodidlo.

⇒ RV: Diskuse
– Které části těla jsou dvojené a která jenom jedna?
– vyjmenuj alespoň 5 částí hlavy
– pojmenování prstů – učitelka ukazuje prsty, děti pojmenovávají /učitelka říká názvy prstů a děti ukazují
– ukaž: pravou/levou nohu, ruku

⇒ RV: Co jsou to smysly?
– umožnují nám vnímat okolí
– OKO umožňuje vidět, smysl se nazývá ZRAK
– UCHO umožňuje slyšet, smysl se nazývá SLUCH
– NOS umožňuje cítit, smysl se nazývá ČICH
– PRSTY/RTY nám umožňují vnímat tvar a povrch věcí, smysl se nazývá HMAT
-na JAZYKU máme chuťové pohárky, které nám umožnují vnímat CHUŤ

⇒ RV: Kdo žije zdravě?
– ten co ponocuje, jí ovoce a zeleninu, dívá se na TV, sportuje, pije limonádu, směje se… – děti ukazují smajlíky 🙂 🙁

⇒ RV: Jak se bacily chtějí dostat do těla
– ústy (když si nemyjeme ruce a strkáme si je do úst, ovoce-zeleninu z obchodu)
– nosem (když je vzduch plný bacilů, někdo kýchá a nedává si ruku přes pusu)
– poraněnou kůží
– „ Když máme v těle víc vitamínů a méně baterií – jsme zdraví nebo nemocní?“

⇒ Vydržíme nedýchat?
– pomůcky: balonek
– „Co se stane, když si zacpeme nos?“ (demonstrace)
zkoušíme, kdo vydrží déle bez vzduchu
objasnění, proč potřebujeme dýchat
nejdříve si položíme ruku na prsa a vnímáme zdvíhání hrudníku
poté učitelka demonstruje na balonku, jak se plíce nafukují a vyfukují

⇒ RV: Lékárnička
– co do lékárničky nepatří?
– pojmenování věcí + k čemu slouží
– můžeme si ukázat skutečné předměty, co doktor potřebuje – manipulace dětí s nimi+ vážení, měření, porovnávání

co do lékárničky nepatří

POHÁDKY

⇒ Děravý zoubek (Eduard Petiška)
⇒ Fialová pohádka: Modřiny Fanka a Alžběta  z knihy: Barevné pohádky a hříčky
⇒ Pepíček se bojí paní doktorky (Maňásková scénka) – Kamínky, s.29
⇒ Proč si musím čistit zuby? (Katie Daynes)

PÍSNIČKY

Hlava, ramena, kolena, palce s ukazováním

4.5/5 (2)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

1 názor na “Lidské tělo”

  1. Pingback: Moje mléčné zoubky: Motivační sešit plný aktivit - Výtvarná výchova

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *