Aby nás to spolu bavilo…

Aby nás to spolu bavilo celý rok: Prožitkové učení v mateřské škole 

Kniha nabízí témata, která autorka zpracovala do jednotlivých projektů. Vytvořila je na základě prožitků dětí a vycházela přitom z příběhů a pohádek, písniček, říkadel, hádanek i z běžných situací. Inspirována jsou například divadelními představeními nebo vzájemnou spoluprací, která mnohdy přichází i od dětí samotných či od jejich rodičů. Každý projekt nabízí inspiraci v literárním textu, z něhož vycházejí hry, tvořivé aktivity, společné rozhovory a další činnosti.

Vlastní recenze

Cílem projektů je, aby vzdělávání nebylo povrchní, abychom dané téma prozkoumali co nejvíce do hloubky a dotáhli činnosti do konce. O to se pokusila ve své publikaci Miroslava Baxová, která předkládá čtenářům 9 zpracovaných a v praxi ověřených projektů, z nichž každý má průměrně 15 a více stran. 

Na počátku každého projektu autorka stručně uvádí jeho charakteristiku (stručné seznámení s průběhem, z jakých pohádek projekt vychází, s jakými pojmy děti seznamuje, co u dětí podporuje, v jakém období je vhodné projekt využít apod.). Následuje přehledně členěný text na sebe navazujících aktivit. Názvy aktivit jsou zvýrazněny zeleným tučným písmemtext pohádek, básniček, písniček tučným modrým písmem, díky čemuž se v textu dobře orientujete. Notový záznam pro písně není součástí publikace. Autorka však uvádí slova písně (případně pohyb, který je s písní spjat, u jednoduchých popěvků najdete záznam tónů v podobě písmen) a knihu, kde píseň nalézt. Mezi činnostmi jsou vložené fotografie dokumentující  výtvarné tvoření, hry pro lepší představu o jejich realizaci.  Na konci projektu vždy následuje shrnutí, kdy autorka podrobněji rozepisuje, co v dětech projekt konkrétně rozvinul, prohloubil, co si děti uvědomily a naučily.

Projekty jsou protkány množstvím básní, písní a krátkých úryvků z knih od známých autorů (J. Žáček, E. Jílková, O. Hejná, M. Kratochvíl, J. Kožíšek, V. Čtvrtek). Velký přínos shledávám v uvedení odkazů na literaturu přímo u jednotlivých pohádek, písní, básní, her, díky čemuž lze dohledat další potřebné materiály k projektu. Básničky v publikaci převažují kratšího charakteru (vhodné i pro nejmladší děti), na které vždy navazuje diskuse, zhudebnění, doprovod pohybem, nebo hra.  Autorka nevyužívá ani necituje celou pohádku, jedná se vždy o krátký úryvek z dané pohádky. Pokud byste chtěli dětem přečíst delší část z příběhu, je potřeba si uvedenou knihu sehnat. Líbí se mi, že si autorka vybrala méně zpracovaná témata v odborné literatuře (např. Babí léto, Nebojte se strašidel, Knoflíkové Vánoce, Není ucho jako ucho). Kromě toho, že se děti prostřednictvím aktivit seznamují do hloubky s danou tématikou (kočky, pavouk, kůň, strašidla, čerti, Vánoce, zvuk, jaro, Velikonoce…), jednotlivé projekty se navíc zabývají tématy jako poznávání sebe, přátelství, ubližování, strach, snižování hluku ve třídě a k tomu se snaží autorka po celou dobu u dětí rozvíjet spolupráci, motoriku, prostorovou orientaci, počty, upevňovat znalost barev, naučit se vnímat své pocity, porozumět příslovím, seznamovat se s pohádkami atd.

Projekty obsahují až vyčerpávající seznam nápadů pro danou tématiku. Některé projekty jsou kratšího rázu a jiné jsou natolik obsáhlé, že nebudete vědět, co dřív vybrat, abyste projekt stihli v daném časovém harmonogramu. Na závěr jsem náhodně vybrala jeden projekt, na kterém bych Vám chtěla nastínit jeho strukturu a obsáhlost aktivit. Každý projekt je samozřejmě v něčem jiný, není zde dodržována stejná struktura, co se činností týká.

Projekt KOČKOVÁNÍ je vhodný na začátek ale i v průběhu školního roku, kdy se zabýváme kamarádstvím, hledáním rozdílů mezi kočkováním a ubližováním. Projekt začíná písničkou doprovázenou pohybem: Kluci kočičí od L. Štíplové; Kdo je u nás ve třídě-popis sebe, poznávání kamarádů pomocí různých her; Kočičko, jak to děláš? – zpěv pěti tónů, následně využití dané písně pro pohybovou hru učící děti tichou chůzi; výtvarné aktivity – kresba kočky, otisk tlapek; báseň o kočkování; diskuse: Co je kočkování; čtení úryvku z pohádky, na který děti pohybově improvizují; kresba lidí, co se k sobě hezky chovají a jejich rozbor; báseň: Kamarádi; diskuse: Co je ubližování; rozdíl mezi kočkováním a ubližováním (jasně napsané otázky); cvičení s básničkou; úryvek z pohádky (V. Čtvrtek)- kdy se mezi úryvky s dětmi diskutuje, kreslí, napodobují se zvuky; píseň: Kočka leze dolů; cvičení s hádankou: Kočka; poslech skladby: Kočka a myš; cvičení s básničkou: O čem se zdá koťátku; malování kočky; cvičení s klubíčkem (přesný popis jednotlivých cviků); grafomotorická hra: Kresba kočky; pozorování koček venku; cvičení s hudbou (vepsán text, cviky); další úryvek z knihy V. Čtvrtek; hra: Na sochy; výroba soch-modelování; vytváření rýmů ke slovu kočkování; delší báseň: Co může být kočkování; zamyšlení: Proč lidé někoho stále provokují; setkání s rodiči a společné vyrábění.

 


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *