Aby nás to spolu bavilo celý rok

Aby nás to spolu bavilo celý rok

Aby nás to spolu bavilo celý rok: Prožitkové učení v mateřské škole 

Kniha nabízí témata, která autorka zpracovala do jednotlivých projektů. Vytvořila je na základě prožitků dětí a vycházela přitom z příběhů a pohádek, písniček, říkadel, hádanek i z běžných situací. Inspirována jsou například divadelními představeními nebo vzájemnou spoluprací, která mnohdy přichází i od dětí samotných či od jejich rodičů. Každý projekt nabízí inspiraci v literárním textu, z něhož vycházejí hry, tvořivé aktivity, společné rozhovory a další činnosti.

 

Recenze

Cílem projektů je, aby vzdělávání nebylo povrchní, abychom dané téma prozkoumali co nejvíce do hloubky a dotáhli činnosti do konce. O to se pokusila ve své publikaci Miroslava Baxová, která předkládá čtenářům 9 zpracovaných a v praxi ověřených projektů, z nichž každý má průměrně 15 a více stran. 

Na počátku každého projektu autorka stručně uvádí jeho charakteristiku (stručné seznámení s průběhem, z jakých pohádek projekt vychází, s jakými pojmy děti seznamuje, co u dětí podporuje, v jakém období je vhodné projekt využít apod.). Následuje přehledně členěný text na sebe navazujících aktivit. Názvy aktivit jsou zvýrazněny zeleným tučným písmem;  text pohádek, básniček, písniček tučným modrým písmem, díky čemuž se v textu dobře orientujete. Notový záznam pro písně není součástí publikace. Autorka však uvádí slova písně (případně pohyb, který je s písní spjat, u jednoduchých popěvků najdete záznam tónů v podobě písmen) a knihu, kde píseň nalézt. Mezi činnostmi jsou vložené fotografie dokumentující  výtvarné tvoření, hry pro lepší představu o jejich realizaci.  Na konci projektu vždy následuje shrnutí, kdy autorka podrobněji rozepisuje, co v dětech projekt konkrétně rozvinul, prohloubil, co si děti uvědomily a naučily.

Projekty jsou protkány množstvím básní, písní a krátkých úryvků z knih od známých autorů (J. Žáček, E. Jílková, O. Hejná, M. Kratochvíl, J. Kožíšek, V. Čtvrtek). Velký přínos shledávám v uvedení odkazů na literaturu přímo u jednotlivých pohádek, písní, básní, her, díky čemuž lze dohledat další potřebné materiály k projektu. Básničky v publikaci převažují kratšího charakteru (vhodné i pro nejmladší děti), na které vždy navazuje diskuse, zhudebnění, doprovod pohybem, nebo hra.  Autorka nevyužívá ani necituje celou pohádku, jedná se vždy o krátký úryvek z dané pohádky. Pokud byste chtěli dětem přečíst delší část z příběhu, je potřeba si uvedenou knihu sehnat. Líbí se mi, že si autorka vybrala méně zpracovaná témata v odborné literatuře (např. Babí léto, Nebojte se strašidel, Knoflíkové Vánoce, Není ucho jako ucho). Kromě toho, že se děti prostřednictvím aktivit seznamují do hloubky s danou tématikou (kočky, pavouk, kůň, strašidla, čerti, Vánoce, zvuk, jaro, Velikonoce…), jednotlivé projekty se navíc zabývají tématy jako poznávání sebe, přátelství, ubližování, strach, snižování hluku ve třídě a k tomu se snaží autorka po celou dobu u dětí rozvíjet spolupráci, motoriku, prostorovou orientaci, počty, upevňovat znalost barev, naučit se vnímat své pocity, porozumět příslovím, seznamovat se s pohádkami atd.

Projekty obsahují až vyčerpávající seznam nápadů pro danou tématiku. Některé projekty jsou kratšího rázu a jiné jsou natolik obsáhlé, že nebudete vědět, co dřív vybrat, abyste projekt stihli v daném časovém harmonogramu. Na závěr jsem náhodně vybrala jeden projekt, na kterém bych Vám chtěla nastínit jeho strukturu a obsáhlost aktivit. Každý projekt je samozřejmě v něčem jiný, není zde dodržována stejná struktura, co se činností týká.

Projekt KOČKOVÁNÍ je vhodný na začátek ale i v průběhu školního roku, kdy se zabýváme kamarádstvím, hledáním rozdílů mezi kočkováním a ubližováním. Projekt začíná písničkou doprovázenou pohybem: Kluci kočičí od L. Štíplové; Kdo je u nás ve třídě-popis sebe, poznávání kamarádů pomocí různých her; Kočičko, jak to děláš? – zpěv pěti tónů, následně využití dané písně pro pohybovou hru učící děti tichou chůzi; výtvarné aktivity – kresba kočky, otisk tlapek; báseň o kočkování; diskuse: Co je kočkování; čtení úryvku z pohádky, na který děti pohybově improvizují; kresba lidí, co se k sobě hezky chovají a jejich rozbor; báseň: Kamarádi; diskuse: Co je ubližování; rozdíl mezi kočkováním a ubližováním (jasně napsané otázky); cvičení s básničkou; úryvek z pohádky (V. Čtvrtek)- kdy se mezi úryvky s dětmi diskutuje, kreslí, napodobují se zvuky; píseň: Kočka leze dolů; cvičení s hádankou: Kočka; poslech skladby: Kočka a myš; cvičení s básničkou: O čem se zdá koťátku; malování kočky; cvičení s klubíčkem (přesný popis jednotlivých cviků); grafomotorická hra: Kresba kočky; pozorování koček venku; cvičení s hudbou (vepsán text, cviky); další úryvek z knihy V. Čtvrtek; hra: Na sochy; výroba soch-modelování; vytváření rýmů ke slovu kočkování; delší báseň: Co může být kočkování; zamyšlení: Proč lidé někoho stále provokují; setkání s rodiči a společné vyrábění.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *