Renesance – Benátská škola

Benátská malířská škola

 • je zvláštní, originální umělecký směr od konce 15. století
 • také nazýváno benátskou renesancí
 • vývoj benátské renesanční školy začíná otcem malířské rodiny Belliniů Jacopem Bellinim  a pokračuje jeho dvěma nadanými syny
 • vedoucí osobností školy = GIOVANNI BELLINI
 • benátská škola kladla důraz na barvu, ta byla považována za důležitější než linie
 • benátský styl měl velký vliv na následný vývoj malby
 

RANÁ RENESANCE V ITÁLII

GIOVANNI BELLINI
 • * 1431 – † 1516, Itálie
 • syn Jacopa Belliniho; zakladatel benátské koloristické tradice
 • dobře promyšlený prostorový vztah předmětu a pozadí bez kontrastů světla a stínu, který pak poskytl prostor k bohatosti a hloubce barev
 • svou světelnou a barevnou atmosférou přispívá k lyrické působivosti výjevů
 • plátna vyzařují mysticismus, intimitu, meditativní náladu
 • náboženské, historické obrazy, portréty, krajiny tvořící součást figurálních kompozic
 • Mrtvý Kristus v hrobě 
 • Mladá žena při toaletě 
 • Madona s dítětem
 • Madona na louce
 • Mrtvý Kristus podepíraný Pannou Marií a sv. Janem 
 • Mrtvý Kristus podepíraný dvěma anděly
 • Hostina bohů
 • Agonie v Getsemanské zahradě
 • Portrét Dóžete Leonarda Loredana

 

 • Giovani Bellini – Mrtvý Kristus podepíraný Pannou Marií a sv. Janem
 • Zdroj: cs.wikipedia.org
ANTONELLO DA MESSINA
 • * 1430 – † 1479, Itálie
 • přinesl do Benátek techniku nizozemské olejomalby
 • díky této nové technice vyznačují mimořádnou precizností v zaměření na detail a na strukturu materiálů
 • malování oltářních cyklů a portrétů
 • dokázal zkombinovat italský styl se stylem vlámského malířství
 • Ukřižování
 • Sv. Šebestián
 • Mrtvý Kristus podpíraný andělem
 •  Sv. Jeroným ve své pracovně
 • Zvěstování  Panny

 

 • Antonello da Messina – Mrtvý Kristus podpíraný andělem
 • Zdroj: artmuseum.cz
VITTORE CARPACCIO
 • * 1472 – † 1526, Itálie
 • styl je velmi přímý a je snadné porozumět jeho námětům
 • malíř výpravných obrazů ze života světců, v nichž zobrazuje svěžím narativním stylem benátské interiéry a dobové prostředí
 • Legenda o svaté  Uršule – cyklus 9 oltářních obrazů
 • Let do Egypta
 • Mladý rytíř v krajině
 • Čtoucí panna
 • Sv. Augustus při studiu

 

 • Vittore Carpaccio – Mladý rytíř v krajině
 • Zdroj: artmuseum.cz

VRCHOLNÁ RENESANCE V ITÁLII

GIORGIONE
 • * 1477 – † 1510, Itálie
 • v jeho díle se poprvé stala malba samostatným uměleckým prostředkem k vyjádření citového prožitku nebo abstraktní poetické představy
 • jeho typické obrazy nemají přímou spojitost s náboženským, žánrovým, historickým či jiným tématem
 • působí hlavně svou atmosférou, duchovním obsahem a estetickou harmonií barev
 • jejich hlavním výrazovým prostředkem je barva a světlo, často ve spojení s hlubokým, průzračným šerosvitem
 • názvy nejslavnějších obrazů přidány dodatečně – o jejich výkladu se vedou spory
 • zemřel mladý na mor
 • Tři filosofové
  • meditují v ranní krajině o podstatě přírody
  • vycházející slunce probouzí předměty k životu
 • Bouře věčné tajemství neustále se obnovujícího života
  •  
 • Koncert v přírodě
 • Spící Venuše – spojil postavy s lyricky pojímanou přírodou
 • Tři věky života
 • Západ slunce

 

TIZIAN
 • * 1485 – † 1576, Itálie
 • považován za největšího malíře všech dob pro:
  • bohatství výrazových prostředků
  • živost barev
  • dokonalou malířskou charakteristiku zobrazovaných předmětů
 • oblíbencem císaře Karla V.
 • ztělesnil ideál lidské krásy a ideální krajinu
 • vycházel ze zrakového dojmu, zobrazoval skutečné barevné hodnoty, které vnímá oko
 • uvedl znovu iluzionismus
 • cílem bylo zobrazování lidí ve významných příbězích
 • Nanebevzetí Panny Marie (Assunta)
  • dokonalý prototyp barokních kompozic
  • pohyb madony vzhůru vyznačil 6 způsoby – např. vznášejícími se anděly, barevnou kompozicí, šikmo letící postavou Boha
 • Bacchus a Ariadna
 • Zavraždění sv. Petra Mučedníka
 • Danaé
 • Venuše urbinská
 • Flora
 • Kladení do hrobu
 • Korunování trním

 

PALMA IL VECCHIO
 • * 1480 – 1528, Itálie
 • benátský malíř lyricky laděných náboženských, mytologických obrazů a portrétů, které maloval na šerosvitném pozadí v silně idealizované podobě
 • dramatičnosti vyobrazených scén dosahoval lyrickou náladou podpořenou zlatistými odstíny vnášenými do typického benátského koloritu
 • na rozdíl od Tizianovy psychologické malby měla jeho malba dramatičtější podtext
 • Bloňďatá žena
 • Venuše s kupidem
 • Tři sestry 
 • triptych sv. Barbory 
 • Svatá konverzace

 

POZDNÍ RENESANCE V ITÁLII = MANÝRISMUS

 • malíři napodobovali manýru (způsob) mistrů vrcholné renesance (Rafaela, Michelangela)
 • dlouho se manýristům vytýkalo: nepůvodnost, přehánění, formální a obsahové násilnosti
 • nadřadil nadpozemský život
 • zrušil jednotnou kompozici, perspektivu, tektoničnost
 • umění = výrazem čisté fantazie
 • základem naturalistická abstrakce
 • dlouhé, štíhlé postavy lidské postavy s malou hlavou a dynamické prohnutí do šroubovitého postoje
JACOPO TINTORETTO
 • * 1518 – † 1594, Itálie
 • jeho dílo bylo nezanedbatelnou inspirací pro nastupující baroko
 •  jeho práce byla význačná svou dramatičností, docílenou užitím neobvyklých úhlů pohledu a perspektivy a význačných kontrastů široké škály brilantních světelných efektů a barev
 • maloval obrazy s náboženskou tématikou, zabýval se mytologiemi a portréty (nejznámější jsou jeho portréty starých mužů)
 • Zázrak sv. Marka
  • zobrazil zázračný děj → světec v obraze tělesně přítomen a přesto všem neviditelný
 • Danaë
 • Nelezení těla sv. Marka
 • Bakchus, Venuše a Adriadna
 • Léda a labuť
 • Klanění tří králů
 • Ráj (Dóžecí palác)
  • oddělil pozemský život od věčného
  • ideu nekonečnosti vyjadřuje bílé magické světlo
  • vychází ze světlého kruhu kolem Krista a šíří se do hloubky prostoru
 • Poslední večeře
  • přímým pokračovatelem jeho díla byl El Greco
  • na rozdíl od Leonarda je matka tmavá

 

PAOLO VERONESE 
 • * 1528 – † 1588, Itálie
 • poslední velký malíř benátského manýrismu
 • dokázal výtečně využívat barvy, kombinace světlých tónu a bohatých odstínů jasných barev
 • byl mistrem vyprávění příběhu, ať již na alegorická, historická nebo náboženská témata
 • zakládal si hlavně na detailním vypracování bohatých kostýmů, kožešin a klenotů
 •  na plátnech se setkávaly společnosti dvořanů, hudebníků, vojáků, koní, psů nebo opic, většinou v prostředí magické monumentální architektury nebo malebné krajiny
 • přilnul ke kouzlu benátského koloritu, ale nepřijal zlatistý tón
 • zůstal věrný:
   teplé stříbřité dominantě malířství
  • průsvitné barevnosti fresky
 • Svatba v Káně galilejské
 • Pokušení svatého Antonína
 • Hostina v domě Leviho
 • Apoteóza Benátek
 • Večeře v Emauzích
 • Mars a Venuše 

 

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *