Klasicismus

 • vznikl koncem 17. století ve Francii a odtud se rozšířil do celé Evropy
 • pozdnější klasicismus z poloviny 18. a 19. století se označuje jako neoklasicismus
 • jeho nástup ovlivněn objevením Herkulánea a Pompejí
 • reaguje na baroko a na hravé a ozdobné rokoko
 • inspiruje se antickými vzory
 • umění je přímo podřízeno dobovým estetickým požadavky
 • zdůrazňuje střízlivý rozum, racionalitu, uměřenost a strohý až přísný, ale srozumitelný řád   
 

MALÍŘSTVÍ

 • bylo oslavou hrdinů a nadosobních hrdinských činů
 • umělec byl omezován dobovými konvencemi a přáními zákazníka i diváka
 • důraz byl kladen na přesnou a jednoduchou harmonii, vyváženost v modelaci objemu a klasickou figurální kompozici
 • barva sama o sobě neměla na plátně žádnou funkci, sloužila jen jako obarvení předmětu
 • umění bylo formální a chladné, nezaměřovalo se na hlubší emoce
 • klasicismus byl klidný a racionální, odmítal impulzivitu a energii
 • umělci klasicismu viděli svůj naprostý ideál v antice a v poctě novému impériu
JACQUES – LOUIS DAVID
 • * 1748 – † 1825, Francie
 • jako první z akademicky vzdělaných studentů pařížské Akademie odvrhl květnatý styl rokoka a vedl boj za návrat umění ke klasickým ideálům
 • jeho technika byla výtečnou kombinací realismu, silného smyslu pro kompozici a jasné a čisté práce s barvami
 • proslavil se brilantní schopností zachytit dramatický okamžik, znalostí antického ideálu krásy a technicky dokonalou malbou
 • dobové názory odíval do antického roucha
 • skutečnost idealizoval, moralizoval a aktéra zušlechťoval
 • Korunovace Napoleona
 • Napoleon při přechodu Alp
 • Únos Sabinek
 • Přísaha Horáciova
 • Smrt Marata

 

JEAN DOMINIQUE INGRES
 • * 1780 – † 1867, Francie
 • byl předním zastáncem klasicistní portrétní malby
 • studiemi u J. L. Davida se naučil preciznosti
 • dokázal výtečně a s jemnou vytříbeností zachytit nejmenší detail, ale jeho postavy byly svou studenou dokonalostí jakoby zbaveny všech pocitů a výrazů tváře
 • byl výhradním zastáncem akademismu a bojoval všemi silami proti romantismu
 • namaloval spoustu ženských aktů, často se vracel ke stejným postavám
 • Pramen – alegorie
 • Odaliska s otrokem
 • Velká odaliska – deformace těla kvůli okouzlení
 • Turecké lázně
 • Koupající se žena
 • Paní Riviérová

 

MALÍŘSTVÍ V ČESKÉ ZEMI

 • byly zde položeny základy českého krajinářství
 • doba vlády osvíceneckého panovníka Josefa II přinesla mnoho pokrokových reforem
  • (zrušení nevolnictví, toleranční patent, opatření proti morům…)
 • němčina jednotným jazykem
 • touha po obnovení českého jazyka
 • roku 1796 je založena Společnost vlasteneckých přátel umění
  •  = shromažďuje umělecká díla, předchůdkyně dnešní Národní galerie
 • r. 1799 vzniká Akademie
 • 1818 – Vlastenecké muzeum v Čechách 

Pražská Akademie výtvarných umění

 • udávala základní směr vývoje českého klasického malířství
 • byla zaměřena hlavně na kresbu – ředitelem byl JOSEF BERGLER
 • byly položeny základy českého krajinářství a portrétu (Antonín Machek, František Tkadlík)
 • zaměřovala na kopírování kresebných předloh vycházejících z klasicky orientovaných vzorů a na kreslení podle odlitků antických soch
 • až roku 1806 zde vznikla také krajinářská škola, kterou až do konce života vedl KAREL POSTL a která se díky řadě jeho talentovaných žáků stala základem české krajinomalby pro celé 19. století
 • malba přímo pod širým nebem v plenéru 
JOSEF BERGLER
 • * 1753 – † 1829, Salzburg, Praha
 • bavorský malíř, kreslíř a rytec
 • první ředitel Akademie výtvarných umění v Praze
 • v Praze patřil k čelným mistrům monumentální malby, k zakladatelům historismu, k ideovým iniciátorům malířských cyklů a k zakladatelům školy nazarénů
 • skicoval sochařské monumenty a maloval portréty
 • Samson zajat Filištíny
 • Shromáždění olympských bohů oslavuje múzy – návrh opony pro Stavovské divadlo

 

KAREL POSTL
 • * 1769 – † 1818
 • český klasicistní malíř, kreslíř a grafik
 • v jeho díle se prolíná klasicismus a romantismus se vzory vídeňskými a francouzskými
 • v krajinomalbě se zaměřil na panoramatické scenérie Prahy
 • byl i zručným portrétistou
 • podílel se také na tvorbě pohlednic pro některá lázeňská města
 • vedl na Akademii krajinářskou školu
 • Čtyři denní doby (Ráno, Poledne, Večer, Noc)
 • Lesní krajina  

 

ANTONÍN PUCHERNA
 • * 1776 – † 1852, ČR
 • český malíř, grafik, kreslíř, rytec a pedagog
 • s F. K. Wolfem vydávali akvarelem kolorované lepty hradů
 • vytvořil kresby dvanácti pohledů na Prahu
 • jeho veduty (= výsek krajiny s bočním pohledem na město) vycházejí z klasicismu a preromantického vztahu k přírodě
 •  kresba je přesná, dobře pracuje se světlem a dodatečně vložená figurální stafáž je v souladu s vyobrazeným tématem
 •  vytvořil první kresby českých krojů
 • kreslil a ryl pohledy na česká města a hrady
 • Pohled na Libeň
 • Veduta Liběchova  

 

ANTONÍN MÁNES
 • * 1784 – † 1843, Praha
 • vedl Akademii po Karlu Postlovi
 • jeho dílo prošlo vývojem:
  • od komponované klasicistní krajiny s antickými chrámy
  • přes romantické scenerie se zříceninami a bouřlivými mraky (Kokořín, Noc v horách, Krkonoše u Petrovy boudy)
  • ke krajinám velmi realistickým s přirozeným denním světlem (Okoř, Pražský hrad)
 • svěží jsou i jeho akvarely a olejové náčrtky
 • hodně cestoval, měl rád přírodu, jeho děti byly také malíři
 • Křivoklát
 • Alej
 • Krajina s Belvedére

 

FRANTIŠEK TKADLÍK
 • * 1786 – † 1840, Praha
 • byl prvním ředitelem pražské Akademie
 • Tkadlíkovo rozsáhlé dílo začíná portréty a antickými náměty ve stylu klasicismu a empíru
 • Tkadlík, až na jedinou výjimku (Italská krajina), maloval hlavně obrazy s křesťanskou tematikou, historické náměty a vynikl také jako portrétista
 • Enýo – Epilog Napoleonův
 • Potopa
 • sv. Václav  a sv. Ludmila při mši 

 

ANTONÍN MACHEK
 • * 1775 – 1844, ČR
 • český malíř období klasicismu a biedermeieru, zejména portrétista a malíř historických žánrů
 • namaloval množství obrazů náboženských, historických i divadelních dekorací, nejcennější jsou však jeho portréty
 • Oldřich a Božena
 • Podobizna dámy s dopisem
 • Podobizna sochaře Josefa Malinského
 • Josef II. 

 

 

ARCHITEKTURA

 • nejnápadněji se klasicismus projevoval v architektuře
 • navazuje na antiku
 • důraz na jednoduchost a funkčnost, symetrii, geometrii a pravidelnost
 • obdélníkový půdorys, přímé a čisté linie, rozlišení hlavního a zadního průčelí
 • strohost staveb, geometričnost v členění, trojúhelníkové štíty, mohutné sloupy dórského a jónského stavebního řádu
 • antické ornamenty na fasádách – meandr, perlovec, vejcovec, vavřínové věnce
 • střídmá výzdoba působící vznešeností a mohutností
 • taví se: paláce (Louvre), veřejné budovy (Stavovské divadlo), celé čtvrti a plánovitá města (Petrohrad), josefinské kostely (kostel sv. Kříže v Praze Na příkopě), knihovny, kolonády, triumfální oblouky, kasárny, mosty
 • typické jsou francouzské parky a zahrady – symetrický, důmyslný systém cestiček, altány, aleje, vodotrysky, keře a stromy sestříhány do geometrických tvarů (Lednice, zámek Dobříš, zámek Veltrusy)
 • sakrální architektura v omezené míře

 • Pantheon, Paříž
 • kostel sv. Maří Magdalény, Paříž
 • Vítězný oblouk, Paříž
 • vítězný oblouk Carousselu Louvru, Paříž
 • Velké divadlo, Varšava
 • Glyptotéka, Mnichov
 • Braniborská brána, Německo
 • Kapitol ve Washingtonu, USA
 • Petrohrad, Rusko
 • Stavovské divadlo, Praha
 • Zámek Kačina, ČR
 • lázně: Karlovy Vary, Mariánské, Františkovy
 • Lednicko -valtický areál, ČR

  SOCHAŘSTVÍ

 • obliba bílého mramoru, z něhož se dělají dokonale propracované busty a pomníky
 • znaky: vznešenost, ušlechtilost, čistota výrazu bez emocí, neosobní krása
 • náměty: antická mytologie, portréty
 • ornamenty a tvarosloví přejímány z antického Řecka a Říma, v menší míře z umění Babylonie a Mezopotámie
ANTONIO CANOVA
 •  * 1757 – 1822, Itálie
 • italský sochař, hl. představitel klasicismu
 • dokázal nejlépe vyjádřit ideál antických vzorů
 • autor mnoha sousoší s mytologickými náměty, podobizen Napoleona a členů jeho rodiny
 • klade důraz na přesnou kresbu a plastickou modelaci
 • dokonale ovládl techniku tesání do mramoru, občas mu uniká obsah
 • Amor a Psyché
 • Tři Grácie
 • Perseus s hlavou Medúzy
 • Theseus a Kentaur
 • Kající Máří Magdaléna
 • Náhrobek papeže Klementa XIII.

 

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *