Renesanční malířství

Druhy renesančního malířství

 • nástěnná malba, desková malba, knižní malba, malba na skle

Techniky

 • začíná se používat plátno; rozšiřuje se olejomalba
 • používá se fresková technika a sgrafita, zkouší se enkaustika
 • zářivá teplá barevnost
 • zásada symetrie, perspektiva, kompoziční forma = rovnostranný trojúhelník

Náměty

 • náboženské malby, výjevy z antické mytologie, alegorické a historické obrazy
 • uplatňuje se krajinomalba
 

 RANÁ RENESANCE

MASSACCIO (masáčo)
 • * 1401 – † 1428, Itálie
 • zakladatelem raně renesančního malířství ve Florencii
 • jeho postavy měly nevšední výrazy opravdového citu, což bylo předtím zcela neznámé
 • měl schopnost přenést děj scény do gest svých postav a následně jejich výrazy polidštit
 • dokázal brilantně využívat poměr světla a perspektivy
 • modelace světla a stínu – užíval lomenějších tónů, aby vynikl objem tvaru
 • Vyhnání z ráje
  • 1. renesanční akty muže (Adam) a ženy (Eva)
 • Křest Kristův – zachytil i husí kůži na těle mladíka
 • Svatá Anna Samotřetí
 • Ukřižování
 • Madona s dítětem
 • Zvěstování Panně Marii
 • freska: Svatá Trojice v kostele S. Maria ve Florencii

 

SANDRO BOTTICELLI
 • * 1444 – † 1510, Itálie
 • nejpopulárnější renesanční malíř 15. století
 • vyučený zlatník
 • pracoval na zakázkách rodu Medičejských, pro které vyhotovil bezpočet krásných lyrických maleb plných harmonických barev
 • mytologické náměty a složité alegorie
 • nový idealizovaný typ ženy: úzký obličej, se smutnýma daleko posazenýma očima a dlouhým krkem
 • postavy v nepřirozených postojích
 • v obraze se vznášejí a jejich roucha vlají
 • ilustroval Dantovu Božskou komedii
 • Svěcení jara
 • Klanění tří králů
 • Primavera
 • Zrození Venuše
 • Sv. Šebestián
 • Madona s dítětem
 • Ze života Mojžíšova – nástěnné obrazy v Sixtínské kapli

 

 VRCHOLNÁ RENESANCE

LEONARDO DA VINCI
 • * 1452 – † 1519, Itálie
 • položil základy k malířství vrcholné renesance
 • malíř, sochař, architekt, inženýr, vynálezce (ponorka, vrtulník), hudebník, zpěvák, básník, badatel (anatomie, optika, mechanika) a teoretik umění
 • vyučil se v dílně Verrocchia
 • usiloval o absolutní dokonalost obsahu i formy – pracoval pomalu, neustále zlepšoval a často dílo nedokončil
 • vyjadřoval vnitřní dynamiku postav v esovitém tvaru těla
 • všechny výtvarné práce se vyznačují citem pro tvary lidského těla
 •  byl mu udělen souhlas pitvat lidská těla v nemocnicích
 • vytvořil více než 200 kreseb k teoretické studii anatomie, která byla vydána 161 let po jeho smrti
  •  maloval celé lidské tělo,  kostru, obnažené svaly, vnitřnosti i plod v děloze
 •  studoval také anatomii zvířat: dobytka, ptáků, opic, medvědů i žab,  nejznámější jsou jeho kresby koní
 • Madona ve skalách
  • Leonardo nedomaloval, bratři Predisové ano
  • Predisové měli přehozeného Ježíše s Janem Křtitelem
 • Poslední večeře
  • nástěnná malba (el-fresco) v Milánském klášteře
  • symetricky vyvážená kompozice 13 postav
  • aby zdůraznil postavy, zmenšil stůl
  • pohybem, gesty, výrazem obličej líčí psychologické pochody apoštolů
  • ústřední místo na ose zaujal Kristus – k němu se zbíhají všechny linie
  • Jidáš sedí proti světlu, jeho obličej je tmavý
 • Mona Lisa
  • ztělesnil svůj ideál ženské krásy
  • jemná modelace kolem úst a očí – sfumato
   • nevíme, jak se vlastně tváří
   • namaloval 2 pravé obrazy 
 • Dáma s hranostajem
 • Sv. Jan Křtitel
 • Zvěstování
 • Klanění tří králů

 

MICHELANGELO BUONARROTI
 • * 1475 – † 1564, Itálie
 • italský sochař, malíř, architekt a básník
 • Strop Sixtinské kaple ve Vatikánu
  • v 9 obrazech líčí stvoření světa, prvních lidí, vznik hříchu, boží trest
  • kolem pásu sedí na trůnech 7 proroků a 5 sibyl
  • přehnal určité části těla, aby přitáhl pozornost
  • barevnost potlačena
  • celkem více než 300 postav

 

 • Michelangelo Buonarroti – Strop v Sixtinské kapli
 • Zdroj: artmuseum.cz
RAFFAEL SANTI 
 • * 1483 – † 1520, Itálie
 • stal se dvorním malířem papeže Julia II.
 • dokázal sloučit podněty z díla mistrů VR v obrazy klasické dokonalosti
 • ve Florencii si osvojil sloh:
  • Leonardův (Krásná zahradnice)
  • Michelangelův (Kladení do hrobu)
 • poté si vytváří vlastní styl, jehož cílem je ideální krása a monumentální sloh
 • Disputa
 • Athénská škola (alegorie filosofie)
  • nejslavnější freska
  • nejvýznamnější řečtí filozofové v čele s Platonem a Aristotelem
  • nahoře metafyzikové, dole přírodní filosofové
  • obě skupiny spojuj Diogenes ležící na schodech
 • Parnas (alegorie básnictví)
 • Vysvobození sv. Petra z vězení
 • Sixtinská madona
  • v 19. stol. považována za nejkrásnější obraz malířství
  • Madona kráčí s dítětem po zeměkouli
  • Sixtus a Barbora klečí v oblacích a gestem s námi navazují kontakt
 • Proměnění Krista

 

4.17/5 (6)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *