RENESANČNÍ SOCHAŘSTVÍ

HLAVNÍ RYSY RENESANČNÍHO SOCHAŘSTVÍ
 • osvobozování sochařství od architektury ⇒ nebylo podřizováno architektuře
 • změna estetiky, hledání krásy
 • pro sochy určené pro volné prostranství sílí tendence vytváření plastik harmonicky působících při pohledu z více stran
 • volná plastika nabývá v renesanci převahu nad plastikou výzdobnou
 • plastika se zaměřuje na zobrazování skutečnosti na základě jejího vědeckého studia
 • základem sochařství je DŮSLEDNÝ REALISMUS
 • raná renesance (1420-1500)
  • zbavení se gotické idealizace, schematičnosti
  • usiluje o reálný anatomický vzhled postav
 • vrcholná (1500-1540)
  • vrchol úsilí o zachycení krásného lidského těla, pohybu, monumentální sochy → nadále však působí klidným dojmem
 • pozdní tzv. manýrismus  (1540-1590)
  • základy barokního tvarosloví, klid nahrazen neklidem
  • úsilí o zachycení vnitřního dramatu a psychologického napětí postav
  • realistické zachycení postav není cílem→ snaha o věrné tlumočení vnitřních prožitků
 

Volná plastika

 • hlavní cíl: realistické znázornění skutečnosti
 • lidské tělo je zachycováno ve správných proporcích
 • zcela mizí hieratická perspektiva
 • anatomie je studována dle živých modelů
 • inspirací je antická volná plastika (od idealizujícího se zaměření se prosazuje individualizace tváří, celých figur, snaha vyjádřit duševní stavy člověka mimikou tváře, gestem a přirozeným pohybem)

Reliéf

 • mění se pojetí výjevu → zasazovány do reálného krajinného a architektonického prostředí, které podléhá zákonům perspektivy
 • figury mají odstupňovanou výšku modelace podle své pozice v prostoru

Výzdobná plastika

 • střídmé zdobení architektury
 • podpora jejích výrazných článků (římsy, oblouky, sloupy – patky, hlavice, dříky)
 •  pozdní renesance → přibývání výzdobnch prvků → na štítech, na atikách
 • základní prvky → z antiky
 • oblíbené → girlandy, festovy, emblémy, kartuše, medailony, putti (dětské postavičky), maskarony, mušle, atd.

Tématika děl:

 • ústup od náboženského námětu zesvětšťování
 • přibývání námětů světských, mytologických, alegorických, historických
 • rozmach sochařských žánrů → akt a jezdecký pomník
 • rozvoj portrétní tvorby (hlavy, busty, celofigurové pomníky)
 • tvorba kašen, změna pojetí náhrobku → památník bez ležící postavy zemřelého
 • malé bronzy → výzdoba palácových interiérů
  • 20-30 cm sošky zvířat, lovecké scény, pastýřské a mytologické motivy
  • prohlubovaly smysl sochařů pro optické kvality soch

Materiál

 • tradiční (kámen, dřevo, bronz) → nepolychromovány
 • nově se uplatňuje majolika, glazovaná terakota (pálené hlíny červenohnědé barvy), štuk

 RANÁ RENESANCE

LORENZO GHIBERTI
 • * 1378 – † 1455, Itálie
 • florentský sochař a zlatník
 • přivedl lineární gotické vzory umění Florencie do nového rozměru renesance
 •  byl inspirován uměním antiky, kterou dokázal napodobit a vyvést se zručností a technickou dovedností, hloubky dosáhl využitím formálních principů perspektivy
 • vytvářel bohatě zalidněné kompozice s figurami v několika plánech
  • figury v popředí jsou i plně plastické
  • prostorová věrohodnost je zdůrazněna i změkčením tvarů a zeslabením detailů v pozadí
 • 1) severní dveře florentského baptisteria
  • jde o biblické scény ve 14 čtyř listech – realisticky uskupené postavy s výraznými gesty a lehce naznačeným pozadím lesnaté krajiny
 • 2) východní dveře florentského baptisteria San Giovanni, zv. Rajské dveře
  •  z pozlaceného bronzu, mají dvě křídla po 5 reliéfech ve čtvercové desce se scénami ze Starého zákona
  • rám dveří má bohatou figurální a rostlinnou výzdobu
 • 3) reliéfy na křtitelnici kostela San Giovani v Sieně

 

 • Lorenzo Ghiberti – Noe a potopa (východní dveře baptisérie)
 • Zdroj: artmuseum.cz
DONATELLO
 • * 1386 – † 1466, Itálie
 • vytvořil prototyp renesančních volných plastik
  • (poprvé od antiky realistické zpodobení lidského těla, dokonalá znalost proporcí a anatomie, mohutné tvary)
 • první individualizuje obličeje
 • usiluje o vyjádření charakteru postavy i jejího psychického stavu
 • vytvořil první renesanční plastiku pro volný prostor (socha Davida)
 • poprvé realisticky pojatý mužský akt, první jezdecký pomník
 • Sv. Jan Evangelista – mohutná sedící postava
 • cyklus Proroci – Giottova zvonice ve Florencii (imaginární portréty sv. Jeremiáše, Abraháma, Habakuka tzv. Plešatec)
 • David – mnoha pohledová socha z bronzu , akt
 • Amor-Atys – první realistická dětská plastika, bronz
 • Jezdecká socha Gattamelaty
 • Marzocco

 

ANDREA DEL VERROCCHIO 
 • * 1436 – † 1488, Itálie
 • sochař, zlatník, řezbář, architekt, malíř
 • vedoucí významné umělecké dílny, kde se učili např. Botticelli
 • jeho žákem byl Leonardo da Vinci
 • vytvořil nový typ náhrobku bez figury na víku sarkofágu
 • Jezdecký pomník kondotiéra Bartolomea Colleoniho v Benátkách
 • David
 • Náhrobek Giovanniho a Piera de‘ Medici ve Florencii
 • Sousoší Krista se sv. Tomášem ve Florencii

 

 • Andrea del Verrocchio – Pomník Bartolomea Colleoniho
 • Zdroj: cs.wikipedia.org

VRCHOLNÁ RENESANCE

MICHELANGELO BUONARROTI
 • * 1475 – † 1564, Itálie
 • nejvýznamnější osobnost
 • sochař, malíř, architekt, básník
 • jako první ve VR zdůrazňoval duchovní obsah díla
 • vycházel z antiky a z Donatella
 • mladá tvorba (1488-1504)
  • 2 roky byl příslušníkem dvora Lorenza Medicejského
  • sousoší Laokoon
  • Madona na schodech – nízký reliéf, s jemností vyjadřuje monumentální smutek
  • Boj kentaurů s Lapithy – vysoký mnoha figurový reliéf inspirovaný antikou
  • Pieta
   • vytvořena pro chrám sv. Petra
   • dokonalá jednota postav, statičnost a klid, s přesným vyjádřením smutku a pokorného přijetí osudu a s účinkem založeným na kontrastu nahého mrtvého těla a bohatosti rozvinuté drapérie Mariina šatu
 •  
 • David
  • umístěn před palácem signorie (= siňoryje) jako symbol odhodlání bránit město
  • v nadživotní velikosti (4m),což má přispět k vyjádření vůle, jistoty i vnitřního napětí, soustředěného ve výrazu očí, který kontrastuje se zdánlivým vnějším klidem figury
 • Náhrobek papeže Julia II.
  • původně počítal se 40 sochami otroků, ctností a proroků
  • projekt nebyl realizován pro neshody autora s papežem a dokončený náhrobek je podstatně skromnější
  • jeho výzdobu tvoří ústřední socha Mojžíše a boční sochy Ráchel a Lev
  • socha Mojžíše je považována za jednu z jeho nejvelkolepějších  soch
  • monumentalita, expresivita, šroubovité natočení těla, výraz hněvu a hrdosti v kontrastu se zdánlivým klidem sedící postavy
 • Náhrobky Giuliana a Lorenza Medicejských
  • ve florentském kostele San Lorenzo
  • z původně 4 → dokončeny pouze 2 náhrobky
  • (1) náhrobek se sochou Lorenza a postavami Úsvitu a Soumraku
  • (2) náhrobek se sochou Giuliána a alegoriemi Dne a Noci
  • sochy už mají barokní pohyb a vzrušení
  • expresívnost výrazu je podtržena i gigantickým vyjádřením sochařské struktury
  • (mohutné ženské figury jsou málo odlišeny od mužských, Den má zhruba otesanou hlavu, která je v kontrastu s tělem a podtrhuje bolestný výraz)

 

POZDNÍ RENESANCE

 • sochaři většinou vycházejí z díla Michelangelova v tendencích po dramatické složitosti, dynamičnosti a patetičnosti
 • stylová vytříbenost, dokonalost formy, vyhledávali technické obtíže a rafinované efekty a detaily, řešili komplikovaná kompoziční schémata
BENVENUTO CELLINI 
 • * 1500 – † 1571, Itálie
 • sochař, zlatník, básník, rytec, memoárista (vlastní životopis)
 • vraždil, byl pronásledován
 • monumentální bronzové sochy
  • Perseus s hlavou Medúzy
  • Nymfa ve Fontainebleau
 • Diana
 • Slánka – nejslavnější zachovalé zlatnické dílo 
 • Ganyméda
 • Busta Cosima I.

 

BARTOLOMEO AMMANATI 
 • * 1511 – † 1592, Itálie
 • sochař, architekt
 • byl jedním z nejvyhledávanějších a nejlépe placených sochařů a architektů Florencie
 • přínos  → umělecké využití kontrastu bronzu a mramoru
 •  sochy vytvářel hlavně podle principů manýrismu a částečně i baroka
 • i když byl velkým mistrem aktů, na sklonku svého života převzal myšlenky reformace a svá dřívější díla s akty zavrhl
 • Neptunova fontána ve Florencii
  • její ústřední postavou je monumentální socha Neptuna z bílého mramoru
  • na mramoru kašny je umístěn dynamicky pojatý dav bronzových nymf a faunů
 • Bakchická postava
 • Léda s labutí
 • Parnassus

 

 • Bartolomeo Ammanati – Neptunova fontána
 • Zdroj: artmuseum.cz
GIAMBOLOGNA (Giovanni da Bologna)
 • * 1529 – † 1608, Belgie, Itálie
 • byl klíčovým představitelem manýrismu
 • je oceňován hlavně pro jeho přístup k zachycení elegantních póz a dynamických kompozicí
 • pracoval s mramorem a bronzem
 • často tvořil akty, kterými zdobil fontány a jezdecké sochy
 • zaměřoval se na kompozice složitých sousoší s mytologickými a přírodními náměty
 • Únos Sabinek – kompozice 3 figur, plnou poetických gest
 • Létající Merkur
 • Neptunova fontána v Bologni – nový dynamický prvek – voda tryskající přímo z bronzových figur (např. z ňader, z tlam delfínů, apod.)
 • Venuše
 • Jezdecká socha Cosima I. Medicijského – první jezdecká socha ve Florencii

 

4/5 (5)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *