Knížka pro začínající učitelky mateřských škol

Knížka pro začínající učitelky mateřských škol

Práce s dětmi je krásná, ale za úsměvem spokojených a šikovných dětí stojí velká dřina. Náplní práce paní učitelky není jen zajistit předškolní výchovu, ale i vzdělávání předškolních dětí. Snaží se rozvíjet jejich celkovou osobnost dítěte, tak aby z mateřské školy odcházely optimálně rozvinuté na základě svých možností a zájmů, a to po stránce tělesné, psychické, rozumové. Tato kniha vám zjednodušeně vysvětlí některé pojmy, přiblíží práci učitelky, vysvětlí režim v mateřské škole a poslouží jako návod k tvoření příprav.

Recenze

Určitě se už neřadím mezi začínající učitelku, ale vlivem toho, že jsem ze školy hezkých pár let a navíc třetím rokem na rodičovské (a ještě chvíli budu), mnoho věcí mi z hlavy vypadlo. Od knihy jsem si slibovala, že by mi mohla pomoct ke snazšímu návratu do práce i to, že se v ní dozvím, zda jsem vlastní práci včetně TVP, dokumentace, příprav zpracovávala správně a nejela tak v budoucnu ve špatně zajetých kolejích. 

Kniha je rozdělena do čtyř hlavních částí: Uvedení do problematiky /Metodika /Vlastní práce učitelky /Náměty pro hru. Každá kapitola obsahuje podkapitoly dělené dále na drobné podnadpisy. Vlivem toho je text přehledný, neodrazující od četby.

První kapitola je skutečně určena pro ty, co ve školce nikdy neučili a neznají zatím její režim, adaptaci dětí, jednotnost spolupráce učitelek na třídě, potřebné znalosti předškoláka před vstupem do školy apod. Při četbě budete mít pocit, že vám to sděluje vaše kolegyně příjemným, pochopitelným jazykem bez odborných výrazů.

To ale neplatí o druhé kapitole, která se zaměřuje na vzdělávací oblasti, očekávané výstupy, dokumenty, režim dne, RVP PV, klíčové kompetence. Nic s čím by se učitelka pracující několik let v MŠ nesetkala.  Zde jsem se konečně dopátrala, jaké konkrétní druhy her a aktivit se řadí do kterých vzdělávacích oblastí. A co vám budu povídat – nejednu jsem přiřazovala špatně.

 Ve třetí kapitole najdete podrobně rozepsanou týdenní přípravu den po dni. Dodnes si pamatuju na své začátky, jak jsem všude možně hledala, jak má vypadat, co by měla obsahovat a nikde ji takto zpracovanou kdysi nenašla. Nově jsem díky jedné vypracované lekci získala jasnou představu o tom, jak pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem.  

Čtvrtou část: Náměty pro hry, jsem v publikaci vůbec nečekala.  Najdete v ní v bodech nabídku činností pro 25 integrovaných bloků rozdělených na roční období. U každého bloku autorka uvádí vždy jednu podrobněji rozepsanou aktivitu a jednu krátkou básničku. Další podkapitolu tvoří  autorské básničky k režimu dne – v umývárně, postýlce, šatně, při čekání na děti, při úklidu. Největší přínos spatřuji v inspiraci mnoha her rozdělených podle jejich druhu (smyslové, didaktické, námětové, pohybové, manipulační, dechové, logopedické). Pomůže to nejedné paní učitelce si ujasnit, kam jaké hry spadají a ještě si rozšíří svůj zásobník her.

Ač jsem si zpočátku myslela, že v knize najdu pouze suchou teorii, jsem mile překvapena. Kniha se jednak dobře četla a navíc i jako letité učitelce poskytla nové poznatky i zásobník neotřelých her.  

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *