Pověz mi to obrázkem

Pověz mi to obrázkem - Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Pověz mi to obrázkem – Aktivity pro děti s odlišným mateřským jazykem

Pracovní listy obsahující v úvodu krátké pojednání o problematice odlišného mateřského jazyka (OMJ), jak se zachovat před nástupem tohoto dítěte do MŠ, jakými radami a postupy se řídit ve chvíli, kdy takové dítě do MŠ již dochází.

Praktická část publikace je zaměřena na aktivity, které s pomocí karet zapojují děti do běžného provozu MŠ, ukazují pedagogům, jak lze karty využít i pro ostatní děti. V knize pak následuje několik oblastí, které jsou uvedeny opět možnostmi jak danou oblast s dětmi procvičovat obrazovým materiálem, který má dětem pomoci v plynulejším zapojení do chodu třídy a k jejich inkluzi. Mezi probírané oblasti patří např. barvy, tvary, počet, režim dne v MŠ, prostorová a sociální orientace, problematika několika etnik v rámci jedné třídy MŠ atd.

Knihu lze využít nejen pro děti s OMJ, ale i pro děti s logopedickými problémy, s autismem, s mentální retardací, se sluchovou vadou či pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Recenze

Setkali jste se už ve své praxi s dítětem, co neumělo příliš česky?  Před lety jsem ve třídě měla 3 letého Vietnamce. My nerozuměli jemu a on nám, plakal, nevěděl, co po něm chceme. Škoda jen, že jsem kdysi nevěděla o metodě: POVĚZ MI TO OBRÁZKEM, která by mi poradila, že mohu rodičům domů poskytnout obrázkové kartičky. Rodiče by synovi vysvětlili, co jednotlivé karty znamenají a když by chtěl například na záchod, ukázal by nám kartičku zobrazující WC, nebo když kdybychom nevěděli, jak se cítí – ukázal by kartičku, že je například smutný, ospalý či vystrašený.

Kartičky ale nejsou určeny jen pro děti s odlišným jazykem, poruchou řeči či děti s poruchou autistického spektra. Využijete je s jakýmikoliv dětmi a to při probírání denního režimu, multikulturní výchově, při výuce jazyka, při motivaci, opakování barev, počtů, prostorové orientace anebo kdykoliv jen tak při hře – a to je na tom to nejlepší.

Na počátku autorka nabízí 24 obecných velmi nápaditých aktivit a her, které lze využít s jakýmikoliv obrázkovými kartami (např. při probírání zvířat, dopravních prostředků apod.). Tyto hry využijete opakovaně v jakýchkoliv tématech.

Na všech kartách děti doprovází skřítek, který cestuje kolem světa, poznává barvy, učí se počítat, procvičuje mluvidla, znázorňuje různé emoce, orientuje se v prostoru a vykonává jednotlivé činnosti během dne. Obrázkové karty jsou jednoduché, srozumitelné černobílé ilustrace – vhodné tedy ke kopírování, vybarvování a zalaminování.  Jsou rozdělené do osmi tematických celků:

  • Skřítek ve světě a Česká republika (vybraná města, státy, světadíly) 
  • Skřítek a jeho kamarádi kolem světa (vzhled dětí z různých národností)
  • Skřítek a barvy (10 základních barev)
  • Skřítek a počty (počty 1- 10 znázorněné pomocí prstů, puntíků a číslic)
  • Skřítek a motorika mluvidel (různé polohy jazyka a mluvidel)
  • Skřítek a emoce (znázornění smutku, překvapení, únavy, zamyšlení, veselosti…)
  • Skřítek a prostorová orientace (před, za, na, nad, vpravo, vlevo, mezi, pod, v)
  • Skřítek a denní režim (jíst, pít, hrát si, cvičit, kreslit, smrkat, jít na WC, oblékat se…)

Každý celek obsahuje 1 stranu, kde je uveden seznam obrázků na kartách, jejichž pořadí souhlasí s tím, jak jdou obrázky za sebou.Následuje krátká tematická rýmovaná básnička a  2-6 aktivit, jak lze s kartami pracovat.  Kromě ale těchto her můžete využít i jiné hry – třeba ty uvedené na začátku knihy.

Knihu doporučuji pedagogům mateřských škol a dětských center pracující s dětmi od 3 let do 6 let.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *