RENESANČNÍ SLOH. RENESANČNÍ ARCHITEKTURA

 • z latinského re nascio =znovuzrození
 • vznikla v Itálii-Florencii ve 14. století
 • = kulturní obrození novověkého člověka starověkou vzdělaností
 • rozvoj měst, řemesel, obchodu a vědy přinesl přehodnocení vztahu k životu
 • rozvoj filosofie, přírodních, lékařských věd (zájem o anatomii a tělo člověka)
 • doba objevování světa
 • založena na zkušenosti, usilovala o poznání světa a přírody
 • zájem o antiku
 • šlechta a řemeslné cechy=umění hodnoceno z estetického hlediska=krásno
 • důvěra v lidské myšlení, ve svobodu jedince a poznání přírody postavily člověka do jiné role – pokora k bohu byla vystřídána novými životními pocity
 • hned od svého vzniku se renesance staví do opozice vůči středověku (hlavně gotice)
 • rozvoj humanismu, tzv. antropocentrická renesanční estetika – důraz na člověka, člověk byl měřítkem uměleckých hodnot, oprostit se od církve
 • vznik olejomalby
 • vynález knihtisku-Jan Gutenberg=vzniká grafika

 

VĚDA: Mikuláš Koperník a Jan Kepler, Galieo Galilei

LITERATURA: Dante Alighieri, Francesco Petrarca, William Shakespeare, Francois Villion

 

periodizace italské renesance:

 1. (14. stol.) – zrod renesance
 2.  (15. stol.) – vrcholná renesance
 3.  (po roce 1500) – pozdní renesance

– kolem roku 1580 přechod k manýrismu

 

Architektura

 • zaujímá čelné místo v renesanční umělecké tvorbě
 • měřítkem staveb se stává člověk, pro něhož jsou tvořeny
 • výškové stavby jsou šířkově dimenzovány
 • začíná převládat princip statický a horizontální

 

ZNAKY
 • materiál: kamenné kvádry, cihly zdobené nástěnnou malbou, sgrafitem
 • klenba nemá žebra, je pokryta omítkou
 • strop bývá zaklenut mohutnou kopulí
 • zdi silnější a těžší než v gotice
 • okna většinou pravoúhlá, široká, sdružená
 • patra budov oddělena římsami
 • sloupy: hlavice, dřík, patka (ionské, korinské)
 • vrací se k architrávovému systému z antiky
 • půdorysy: pravoúhlé, stavby jsou symetrické
 • arkády-řada obloučků nesoucí patro
 • atika – štíty, zakrývá středu někdy sklopenou obráceně do středu
 • bosáž – plasticky vystupující kameny
 • stavby jsou často spojené se zahradou – sala terrena
 • fasády zdobeny rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami)

sgrafity (= dvouvrstvá omítka, spodní tmavá, vyrývání)

                          kvádrováním (= do omítky za vlhka vyryty kontury)

 • balustrády (zábradlí)
 • štuková výzdoba (štuk = jemná omítka ze sádry, vápna a písku)
 • dřevo-převažuje v interiérech, kazetové vyřezávané stropy
 • malovaný nábytek, postele s nebesy

 

TYPICKÉ STAVBY
 • zámky (sídlo šlechty, 4 nebo 3křídlé stavby, dvůr obklopen arkádami)
 • paláce (obdoba zámku v městském prostředí)
 • měšťanské domy
 • církevní budovy ustupují do pozadí

 

PŘEDSTAVITELÉ

Filippo Brunelleschi (bruneleski)

–          stojí u zrodu renesanční architektury

–          kopule dómu ve Florencii

 • Santa Maria de Fiore

–          florentský sirotčinec

 

Donato Bramante

 • v době vrcholné renesance
 • chrám sv. Petra v Římě-centrální stavba do kříže, nedokončil ji
  • po něm Rafael Santi
  • po jejich smrti Buonarroti – vytvořil kopuli
  • po jeho smrti další architekti (např. Vignola)
  • Carlo Moderna uzavřel dílo v období raného baroka

 

Andrea Palladio

 • představitel pozdní renesance, vytvořil základ pro barokní tvorbu
 • , Olympijské divadlo ve Vicenze, bazilika Palladiana vBenátkách

 

Vignola

 • představitel pozdní renesance, žák Michelangela
 • jezuitský kostel Il Gesú v Římě
  • nemá boční lodě
  • typem stavby, kterou přebírá barokní architektura

 

Renesanční architektura v Čechách a na Moravě

Periodizace
 1. raná renesance – Jagellonská (1490 – 1530)
 2. vrcholná renesance – česká (1530 – 1580)
 3. pozdní renesance – Rudolfinská (1580 – 1620)
 • -díky Rudolfu II.-přenesl sídlo do Prahy,umožnil rozkvět umělecké činnosti
 • souběžnost 2 slohů (renesančního a pozdně gotického)
 • gotika doznívala u chrámových staveb
 • kostely, kláštery-gotický styl
 • městské domy, paláce-renesanční styl
 • nejvíce památek na území Rožmberků a pánů z Hradce

 

Renesanční urbanismus
 • nevznikala nová města
 • přestavovaly se jednotlivé objekty starých měst
 • příčinou přestaveb byl požár (Malé Strany, Pražského hradu, Pardubic)
 • za hradbami měst zakládána předměstí pro řemeslnictvo, uprostřed nich stavěny hřbitovní kostelíky (kostel sv. Havla v Mladé Boleslavi)
 • nejběžnější úpravy = zřizování podloubí
 • tam, kde výstavbu města dělala vrchnost (Rožmberkové, páni z Hradce, Pernštejnové), měla urbanistická tvorba mimořádnou úroveň

 

 • do podkrušnohorských měst – pronikala renesance saská (domy v Litoměřicích)
 • na Moravě
  • páni z Boskovic a páni z Pernštejna přestavovali hrady a budovali nové zámky
   • zámek v Moravské Třebové, v Boskovicích, v Moravském Krumlově
  • rozsáhlou stavební činnost rozvinuli páni ze Žerotína
   • zámek v Náměšti n. Oslavou

 

světské stavitelství

 • budování zámků, venkovských letních sídel, městských domů
 • zámky a sídla spojovány se zahradou s fontánami, plastikami
 • vznik letohrádků a loveckých zámečků – vztah člověka k přírodě (letohrádek Hvězda)

 

renesanční zámek

 • = arkádový dvůr, mnoho sloupů a oblouků, arkády
 • často dvůr otevřen a spojen se zahradou (Opočno, Velké Losiny)
 • vzniká lodžia = arkádami otevřený stavební prostor
 • v zámku reprezentační místnost, pokoje, věže s točitými schodišti
 • zvenčí je zámek chráněn opevněním
 • přes příkop spojen dřevěným mostem
 • oblíbené je sgrafito– zdobili zámky, paláce i měšťanské domy
  • Velká míčovna v Královské zahradě v Praze, zámek v Litomyšli, renesanční Slavonie

 

zámky

 • Litomyšl, Opočno, Telč, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Kratochvíle
 • u zámků časté letohrádky (bývají se zámkem spojené zakrytou chodbou)
 • Letohrádek u zámku v Opočně
 • Letohrádek Královny Anny v Praze

 

 • Vladislav Jagellonský přesídlil roku 1490 z Prahy do Budína
 • (stal se uherským králem)
 • v Budíně je okouzlen palácem Matyáše Korvína
 • posílá do Prahy Benediktu Rejtovi prvky paláce
 • ten je přenesl do oken Vladislavského sálu

 

 • 1530 nastupují na trůn Habsburkové – chtějí renesanci budovat i u nás
 • Ferdinand I. dal pro svou ženu Annu Jagellonskou postavit Letohrádek královny Anny=Belvedér

 

 • Paollo de la Stella – vybudoval sala terrenu zdobenou arkádami a zábradlím s kuželkami
 • Bonifác Wohlmut – dokončil stavbu a postavil střechu, podobnou střeše Národního divadla
 • + Tomáš Jaroš vytvořil Zpívající fontánu

 

Bonifác Wohlmut

 • vytvořil hudební kruchtu ve Svatovítském chrámu, sál Sněmovny, zbudoval Velkou míčovnu v královské zahradě,  Letohrádek Hvězda v oboře na Bílé hoře
  • svou tvorbou dal základ české renesanci

 

renesanční paláce

 • Mělník, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Černými lesy
 • renesance ve městech je spíše vylepšením starých domů
 • (vnější slupka – průčelí, fasády)

 

renesanční náměstí: Slavonice, Telč, Nové Město nad Metují, Jičín

měšťanský dům

 • Český Krumlov, Třeboň,Tábor, Písek, České Budějovice, J. Hradec, Prachatice

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *