RENESANČNÍ ARCHITEKTURA

ZNAKY
 • výškové stavby jsou šířkově dimenzovány
 • materiál: kamenné kvádry, cihly zdobené nástěnnou malbou, sgrafitem
 • klenba nemá žebra, je pokryta omítkou
 • strop bývá zaklenut mohutnou kopulí
 • zdi silnější a těžší než v gotice
 • okna většinou pravoúhlá, široká, sdružená
 • patra budov oddělena římsami
 • sloupy: hlavice, dřík, patka (ionské, korinské)
 • půdorysy: pravoúhlé, stavby jsou symetrické
 • arkády – řada obloučků nesoucí patro
 • atika – štíty, zakrývá střechu někdy sklopenou obráceně do středu
 • bosáž – plasticky vystupující kameny
 • stavby jsou často spojené se zahradou – sala terrena
 • fasády zdobeny:
  • rustikou (= obklad neotesanými kameny nebo jejich napodobeninami)
  • sgrafity (= dvouvrstvá omítka, spodní tmavá, vyrývání)
  • kvádrováním (= do omítky za vlhka vyryty kontury)
 • balustrády (zábradlí)
 • štuková výzdoba (štuk = jemná omítka ze sádry, vápna a písku)
 • dřevo – převažuje v interiérech, kazetové vyřezávané stropy
 • malovaný nábytek, postele s nebesy

TYPICKÉ STAVBY
 • zámky (sídlo šlechty, 4 nebo 3křídlé stavby, dvůr obklopen arkádami)
 • paláce (obdoba zámku v městském prostředí)
 • měšťanské domy
 • církevní budovy ustupují do pozadí
FILIPPO BRUNELLESCHI
 • * 1377 – † 1446, Itálie
 • považován za průkopníka renesančního architektonického stylu
 • všechny jeho budovy se nacházejí ve Florencii
 •  je otcem stylu ‘all’antica‘, kdy byly bílé stěny rozděleny šedými sloupy – technika založená na čistých geometrických proporcích a opakování motivu
 • Nalezinec (Ospedale degli Innocenti – špintál neviňátek) – první jeho zakázka
 • dokončení kupole katedrály Santa Maria del Fiore
 •  kostel San Lorenzo
 • kostel Santo Spirito
 • Kaple Pazziů

 • Filippo Brunelleschi – Ospedale degli Innocenti
 • Zdroj: artribune.com
DONATO BRAMANTE
 • * 1444 – † 1514, Itálie
 • v době vrcholné renesance
 • Kostel Santa Maria delle Grazie
 • San Pietro in Montorio (=Tempietto)
 • Santa Maria della Pace
 • rekonstrukce katedrály Sv. Petra v Římě
  • centrální stavba do kříže, nedokončil ji
  • po něm Rafael Santi
  • po jejich smrti Michelangelo – vytvořil kopuli
  • po jeho smrti další architekti (např. Vignola)
  • Carlo Moderna uzavřel dílo v období raného baroka

ANDREA PALLADIO
 • * 1508 – † 1580, Itálie
 • představitel pozdní renesance, vytvořil základ pro barokní tvorbu
 • jeho tvorba byla silně inspirována antickou architekturou, zabývala se dokonalým vyvážením proporcí a účelů staveb
 • byl nejen mistrem úředních a církevních budov, ale vytvořil také celou řadu paláců a měšťanských domů
 • byl první, který použil průčelí antického chrámu a “přilepil” je na obytnou vilu, tedy profánní (světskou) stavbu
 • vydal průvodce po starých antických památkách Říma a svoje Čtyři knihy o architektuře
 • Vila Rotonda, Vincenza
 • Olympijské divadlo, Vicenza
 • bazilika Palladiana, Benátky

JACOPO BAROZZI DA VIGNOLA
 • * 1507 – † 1573, Itálie
 • představitel pozdní renesance, žák Michelangela
 • architekt a teoretik (Pravidla pěti řádů architektury)
 • pracoval na dostavbě kupole chrámu sv. Petra
 •  jezuitský kostel Il Gesú v Římě
  • nemá boční lodě
  • typem stavby, kterou přebírá barokní architektura
 • kostel Sant’Andrea in via Flaminia v Římě 
 • Villa Giulia v Římě

Architektura v Čechách a na Moravě

Periodizace
 1. raná renesanceJagellonská (1490 – 1530)
 2. vrcholná renesancečeská (1530 – 1580)
 3. pozdní renesanceRudolfinská (1580 – 1620)
 • souběžnost 2 slohů (renesančního a pozdně gotického)
  • gotika doznívala u chrámových staveb, kostelů, klášterů
  • městské domy, paláce – renesanční styl
Renesanční urbanismus
 • nevznikala nová města
 • přestavovaly se jednotlivé objekty starých měst
 • příčinou přestaveb byl požár (Malé Strany, Pražského hradu, Pardubic)
 • za hradbami měst zakládána předměstí pro řemeslnictvo, uprostřed nich stavěny hřbitovní kostelíky (kostel sv. Havla v Mladé Boleslavi)
 • nejběžnější úpravy = zřizování podloubí
 • tam, kde výstavbu města dělala vrchnost (Rožmberkové, páni z Hradce, Pernštejnové), měla urbanistická tvorba mimořádnou úroveň
 • do podkrušnohorských měst pronikala renesance saská (domy v Litoměřicích)
 • na Moravě páni z Boskovic a páni z Pernštejna přestavovali hrady a budovali nové zámky
  • zámek v Moravské Třebové, v Boskovicích, v Moravském Krumlově
  • rozsáhlou stavební činnost rozvinuli páni ze Žerotína
   • zámek v Náměšti n. Oslavou

světské stavitelství

 • budování zámků, venkovských letních sídel, městských domů
 • zámky a sídla spojovány se zahradou s fontánami, plastikami
 • vznik letohrádků a loveckých zámečků – vztah člověka k přírodě (letohrádek Hvězda)

renesanční zámek

 • = arkádový dvůr, mnoho sloupů a oblouků, arkády
 • často dvůr otevřen a spojen se zahradou (Opočno, Velké Losiny)
 • vzniká lodžia = arkádami otevřený stavební prostor
 • v zámku reprezentační místnost, pokoje, věže s točitými schodišti
 • zvenčí je zámek chráněn opevněním
 • přes příkop spojen dřevěným mostem
 • oblíbené je sgrafito – zdobili zámky, paláce i měšťanské domy
 • zámek Litomyšl, Telč, Jindřichův Hradec, Český Krumlov, Kratochvíle
 • Letohrádek u zámku v Opočně
 • Letohrádek královny Anny = Belvedér

renesanční paláce

 • renesance ve městech je spíše vylepšením starých domů
 • vnější slupka – průčelí, fasády
 • Mělník, Brandýs nad Labem, Kostelec nad Černými lesy

renesanční náměstí

 • Slavonice, Telč, Nové Město nad Metují, Jičín

měšťanský dům

 • Český Krumlov, Třeboň, Tábor, Písek, České Budějovice, J. Hradec, Prachatice
BONIFÁC WOHLMUT
 • *1510 –  † 1579
 • svou tvorbou dal základ české renesanci
 • hudební kruchta v chrámu sv. Víta
 • klenby Staré sněmovny na Pražském hradě
 • Míčovna v královské zahradě Pražského hradu
 • Letohrádek Hvězda 

5/5 (2)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *