Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady

Zima už je zase tady, sníh nám vlezl do zahrady

Pracovní sešit zaměřený na období zimy je stejně jako jeho dva předchozí díly rozdělený na dvanáct týdenních bloků s jednoduchými popisy činností. Veškeré aktivity jsou rozepsány na jednotlivé dny a autorka dbá na jejich vyváženost v kontextu celého týdne. Zabývá se prvotní motivací, následně komunitním kruhem, nabízí činnosti výtvarné, pohybové, hudební, v prostoru, u stolečku. Nabízí nápady na pobyt venku. Ke každému týdnu jsou připojeny tři pracovní listy, které přímo navazují na určité činnosti a aktivity, které se v knize objevují. Přednostně jsou cíleny na grafomotoriku, ale neopomíjejí ani ostatní činnosti.


Sešit tedy může sloužit velmi dobře jako podklad pro každodenní přípravy začínajícím učitelkám. Těm zkušenějším pak přináší jednoduchý přehled činností, které si mohou následně skládat dle vlastního uvážení a vybírat si z pracovních sešitů pouze ty, které se jim líbí.

Recenze

Marcela Kotová vytvořila ucelenou sérii tematických celků na celý školní rok. Tato publikace je zaměřená na období ZIMY, zbývající dvě na PODZIM (Podzim ťuká na vrátka, připravte se, zvířátka) a JARO a LÉTO (Vlaštovičky štěbetají, z jara totiž radost mají).  Všechny díly jsou dle slov autorky zpracované pro 4-5leté děti, ale já bych je viděla i pro ty 6 leté.

Publikace je úžasná v tom, že jsou činnosti u jednotlivých témat uspořádané do dnů v týdnu a to tak, aby se vyváženě prolínaly a vedly k dosažení cílů RVP PV. Jedná se v podstatě o zpracované týdenní přípravy. V úvodu každého tématu nechybí jeho smysl, u každého dne pedagogický záměr a očekávaný výstup a na konci 3 pracovní listy k tématu. Díky tomu není potřeba listovat až na konec knihy, ale jen o stránku dál.

Opět i v této publikaci jsem načerpala mnoho nové inspirace, a to mám myslím už za ta léta poměrně slušnou zásobu. Sešit obsahuje 12 zimních tematických celků, kdy některá témata zařadíte do tematických bloků k sobě (Červená Karkulka a Budulínek nebo Vánoční zvonění a Vánoce u nás doma), u některých témat i do bloků tří. Najdete tu inspiraci na: čerty, Vánoce, Tři krále, zimu + oblékání, zimní sporty, karneval, pohádky, dopravní prostředky, světadíly, povolání. 

Každý den je strukturován stejně, a to na komunikativní kruh, činnosti u stolečku, činnosti v prostoru a pobyt venku. Každému tématu jsou vždy věnovány dvě strany a kousek ovšem nabušeného textu. Činnosti jsou rozmanité, popsané stručně, pochopitelně. V komunikativním kruhu dává autorka tipy, o čem si s dětmi povídat; u činností najdete pohybové, didaktické, smyslové hry, dechová cvičení, tvoření a inspiraci, co s dětmi podniknout venku. U písniček, pohádek, básniček je napsán jen jejich název a autor. U pohádek i písní to chápu, u básniček mě to trochu mrzí, ale dle uvedeného autora ji lze případně dohledat v jiné literatuře. Ke každému tématu jsou vytvořené 3 černobílé pracovní listy ve formátu A4 zaměřené na rozvoj grafomotoriky, matematické pregramotnosti, zrakové/sluchové percepce, prostorovou orientaci, časovou posloupnost a další.

Pokud nad knížkou uvažujete, doporučila bych zakoupit ucelenou sérii, abyste měli didaktické materiály na celý školní rok. Nejvíc ji ocení začínající učitelky, ale i ty zkušené tu najdou jistě plno nové inspirace.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *