Relaxační desetiminutovky

relaxační desetiminutovky

Relaxační desetiminutovky – Aktivity ke zklidnění dětí

Když jsou děti příliš živé, nesoustředěné či „příliš nervózní“, často se přičítá vliv vnějším okolnostem: školnímu či sociálnímu prostředí či dokonce rodinnému rytmu. Autorka ukazuje, že při vhodném vedení mohou děti najít vnitřní klid a rovnováhu, uchovat si pocit vlastní hodnoty a adekvátně reagovat i za méně příznivých okolností. Relaxační techniky a cvičení postupně učí dítě při využití představivosti rozpoznávat stavy svého těla a mysli, nacházet řešení a využívat své zdroje.
Kniha je určená všem, kdo chtějí dětem pomoci, aby se cítily dobře: rodičům, učitelkám v mateřských školách, lektorům v mateřských centrech, dětským terapeutům, lékařům, odborníkům v oblasti práce s dětmi.

 

Recenze

Na počátku mé recenze bych Vám nejprve stručně přiblížila obsah této publikace. Začátek knihy nabízí čtyři techniky zahajovací relaxace pro UVOLNĚNÍ TĚLA (uvolnění těla dotykem, vizualizací, zvnitřněním, pohybem). Uvolnění umožňuje dítěti se zbavit napětí a začít relaxovat. Je důležitější než cvičení vypsané na dalších stranách. Jedná se o přesný záznam monologu dospělého a děti tyto pokyny realizují pohybem, představují si je, dotýkají se daných částí těla. V textu jsou často používány 3 tečky  –  je to symbol pro pauzu, kterou byste měli s dětmi dodržet, aby si uvědomily části těla, které jsme pojmenovali.

Kniha pokračuje CVIČENÍM. U každého cvičení je uvedeno, kde a s jakou věkovou skupinou je možné cvičení provádět, v jaké poloze se uskutečňuje a co dítěti poskytuje (uvolnění, poznávání těla, střídání klidu a pohybu, sledování dýchání, rozvoj představ, uvědomění, co se v nás děje; zlepšení soustředěnosti, uvědomění si svých smyslů, pocitů hněvu, vzteku nebo zlosti, pocit ochrany, oživení pozitivních zkušeností). Cvičení jsou řazená dle věku vhodná již od 3 let dítěte. Nejvíce cvičení je určeno pro děti na 1. stupni, ale pokud s dětmi budete pravidelně provádět relaxaci, můžete cvičení pro sedmileté přizpůsobit i nejmenším.  Doba prvních relaxací by neměla přesáhnout 5-10 minut. Tím, jak ji budete častěji zavádět, lze její dobu prodlužovat.

Nechci zde rozebírat jednotlivá cvičení, zastavila bych se pouze u prvních dvou, a to říkanek a pohádek. Říkanky jsou vhodné od 3. let, najdete zde variace říkadel, které jsou součástí lidové slovesnosti (Prší, prší, Naše kočka strakatá, Vařila myšička kašičku…) doprovázené pohybem (ukázka níže). U pohádek se nepředkládají konkrétní pohádky, avšak tipy, co lze při pohádkách využít za rekvizity, jak je doprovodit pohybem, či jak na ně navázat např. prostřednictvím kresby.

U dalších cvičení je základem přímá řeč pedagoga, kterou vede děti při relaxaci. Cvičení jsou kratší, což lze vyčíst z obsahu knihy, zaměřené na uvolnění těla dotykem, vizualizací, zvnitřněním či pohybem a dle toho jsou i určené pro danou věkovou skupinu.

Popisy cvičení jsou jednoduché, srozumitelné a jasné. Seznámíte se s různými návrhy, jakými byste se měli ubírat při vytváření vlastních cvičení. Jedná se o takové recepty na vaření; obsahují základ a je na Vás, abyste přidali koření, pozměnili přísady a dodali své znalosti. Pokud s relaxací teprve začínáte, doporučovala bych začít s jednodušší relaxací, i když máte starší děti. Děti zpočátku nejspíše nedovedou vizualizovat představy, soustředěně si uvědomovat jednotlivé části těla (cítit svou páteř, víčka, …), ale opakováním těchto etud docílíte k uvolnění a zklidnění všech dětí.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *