Environmentální výchova v mateřské škole

Environmentální výchova v mateřské škole

V přírodě děti mohou zakusit spoustu smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že pod stromy je stín, který ochrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je mokrá a na slunci se třpytí. Mohou použít louku jako místo, kde se dá rozeběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit. Když si dřepnou, uvidí, kdo žije v louži, kdo pospíchá mezi jehličím, nebo žije pod kameny. To všechno vzbudí jejich zvědavost a vyprovokuje otázky. Vztah k přírodě ale zejména městské děti nezískávají úplně snadno. Vedení k úctě a ohleduplnosti k přírodě je jedním z úkolů současné mateřské školy. V knize nabízíme řadu nápadů, které lze využít v rámci běžného programu mateřských škol, s jejichž pomocí můžeme v dětech probudit lásku k přírodě a současně naplňovat záměry RVP PV.

Environmentální výchova v mš

Recenze

Publikace představuje sborník námětů k činnostem s dětmi předškolního věku.  V KRÁTKÉ TEORETICKÉ ČÁSTI se autorka snaží odpovědět na otázky, které mohou čtenáře napadnout – co je ekologická/environmentální výchova, cíle a metody EVVO, jak začít a praktikovat EVVO, propojení RVP s environmentální výchovou, kde autorka uvádí, jaké typy aktivit environmentální výchovy si lze v obecných doporučeních RVP představit, díky čemuž pokládám tuto kapitolu za zvlášť cennou.

 V HLAVNÍ ČÁSTI najdete praktické náměty seřazené podle ročních období tak, aby odpovídaly tomu, co lze právě v přírodě pozorovat nebo pro práci s dětmi využít. Poslední kapitola je věnována námětům zaměřených na svátky a tradice (Svatý František, Dušičky, vánoční svátky, Velikonoce, Den vody, Den Země).

Pedagogové MŠ zde naleznou inspiraci v podobě básniček od známých autorů, pohybových, smyslových a didaktických, dramatických her, pokusů, pozorování; hudebních, výtvarných i pohybových činností. Nechybí práce s knihami, odkazy na další zdroje informací k tématu (internetový odkaz, kniha).  Náměty jsou doplněny o faktické informace z biologie a ekologie, díky čemuž nemusíte složitě hledat další potřebné informace k tématu v jiných zdrojích. V úvodu každého ročního období je charakteristika jednotlivých měsíců shrnující pestrost přírody a kulturních svátků, tradic.

Autorka představuje celou řadu nových neotřelých námětů pro environmentální výchovu, kterou ocení jak čtenáři v oboru neznalí, tak i ti, kteří se environmentální výchově věnují.  Na publikaci oceníte její konkrétnost, podrobnost a hloubku probíraného tématu. Nejedná se pouze o body, které by Vám naznačily, co zhruba můžete s dětmi zkusit. Jedná se o podrobný popis všech činností s odbornými informacemi z oblasti biologie, přímými řečmi pro motivaci, souvislými a srozumitelnými texty, kde nechybí pomůcky, cíle, odkazy pro vyhledání celých písní, pohádek a dalších odborných informací.

Díky přemíře úžasných nápadů je to trochu na úkor přehledné úpravě textu, který je nahuštěný na sobě, což může být pro některé čtenáře trochu odrazující. Ocenila bych pro větší přehlednost v textu využití odrážek, vynechání řádku mezi náměty. Jednotlivé názvy aktivit jsou v odstavci odraženy a zvýrazněny tučně, básničky jsou dostatečně oddělené a tím i výrazné (viz. ukázka níže). Kniha by dle mého neměla chybět žádnému pedagogovi věnující se předškolnímu vzdělávání.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *