Hrajeme si ve školce + CD

Hrajeme si ve školce

Hrajeme si ve školce

Knihu tvoří soubor říkadel, lidových i původních, autorských pohádek, hádanek, doplňovaček, dramatizací, písniček, her a úkolů rozvíjejících u dětí dovednosti v oblasti řečové, pohybové, výtvarné, muzikální, motorické a rozumové. Autoři seřadili aktivity v souladu s během kalendářního roku (vyváženě po jednotlivých měsících), tematicky se zaměřovali na jevy blízké dětskému světu, zejména z živočišné a rostlinné říše. Publikaci provází CD s nahrávkami písniček, s nimiž se v knížce pracuje. Knížku ocení především učitelé a učitelky v MŠ a ostatní pedagogové a vychovatelé dětí předškolního a mladšího školního věku.

 

Recenze

Na CD, které je součástí knihy, najdeme 24 písniček o zvířatech o celkové délce 18 min a 20 s. Knihu tvoří písničky lidové, které většinou znáte a některé zcela nové na verše Marie Tetourové zhudebněné Pavlem Jurkovičem. Všechny písně s notovým zápisem jsou nahrané na CD, v obsahu je u nich vyobrazen symbol cédéčka. Notové zápisy jsou převážně v tónině  C dur, a co oceňuji – u každé písně je graficky zaznamenán doprovod pro jeden až dva orffovy nástroje a to jak melodické (zvonkohra, xylofon, metalofon), tak rytmické (tamburína, zvonek, bubínek, drhlo, tamburína, triangl, činel). Rytmickými nástroji dokáží píseň doprovodit i nejmladší děti, u hry na melodický nástroj se předpokládá znalost not, či zapamatování melodie při hře na jednotlivé kameny, proto je tento doprovod vhodnější pro školní děti.

Kniha je rozdělena podle měsíců v roce začíná spolu se školním rokem v září a končí v srpnu.  Celá kniha se týká zvířátek žijících u nás a krom toho sleduje dění  v průběhu roku v návaznosti na roční období. Text je doplněn o kreslené černobílé ilustrace.

Každá kapitola začíná motivační pohádkou vhodnou pro krátké dramatizace i s nejmenšími dětmi (rozdělené na text vypravěče, a další vystupující postavy s veršovanými textem pro přímou řeč) a končí pohádkou určenou k poslechu, která se zabývá stejnou tématikou jako motivační pohádka, nejedná se však o navazující text. Následuje množství rozmanitých aktivit zahrnující povídání i diskuse nad tématem, hry se slovy/slabikami, výtvarné i pracovní tvoření, pohybové, smyslové, didaktické hry; pokusy, hádanky, tipy na další písně pojící se k tématu atd. Kapitoly svým složením jsou vždy různorodé na aktivity, mají částečně opakující se strukturu (vždy nalezneme motivační pohádku, pohádku na konec, dvě písničky v notovém zápisu s doprovody na orffovy nástroje, říkanky, kresba zvířátka, další tipy na písničky), ale ne pokaždé se v  kapitole objevuje pohybová, sluchová hra apod. Činnosti se střídají, rozvíjí různé vzdělávací oblasti. Jednotlivé kapitoly nejsou zaměřené na jedno zvířátko, pokud budete chtít vyhledat aktivity na konkrétní zvíře (např. kočku), je potřeba pracovat s obsahem, v kterém jsou uvedené názvy všech aktivit.

Tuto knihu doporučuji především učitelkám mateřských škol, které pracují s dětmi již od 2 let, tak i učitelkám, které vedou 1. – 3. třídu.  Většina písní je velmi známá, snadná pro hru na hudební nástroj i zpěv a díky grafickému záznamu už nemusíte samy vymýšlet, jak a čím doprovodit danou píseň. Navíc publikace obsahuje u každé kapitoly široký výčet dalších písní (známých i neznámých), s odkazem na konkrétní publikace, kde dané písně objevíte. Pokud hledáte publikaci s autorskými méně známými a náročnějšími písněmi s notovým zápisem, sáhněte po jiné. Pokud však hledáte pro děti známé a jednoduché písně, které byste rádi zpestřili o hru na dětské nástroje, a ještě načerpaly novou inspiraci pro řízenou činnost ve výuce, pořiďte si do své knihovničky tuto knihu.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *