Nová figurace

 • označení pro všechny výtvarné projevy 50. – 60. letech
 • snaží se o vyjádření nového vztahu člověka ve své době
 • nová figurace vznikla jako reakce na svět zahlcený neosobním abstraktním uměním
 • umělec zachycuje postavu jako předmět svého díla ve zcela jiném pojetí než v klasických směrech minulosti
 • zaměřovali se na zobrazení reálných věcí = především figury
 • navrací se k námětu člověka
  • nemusí být v obrazech, asamblážích celý = stačí jen stopa, část těla, otisk
  • deformované, často až “svlečené z kůže”

FRANCIS BACON
 • *1909 – 1992, Irsko
 • maluje v cyklech (triptychy)
 • tvorba obsahuje jasné linie, výrazně deformované figury v mezních situacích, v okamžicích existenciálního děsu či v ohrožení života
 • postavy působí rozervaně, násilně osamoceně, živočišně drsně
 • vyjadřuje brutalitu doby s hrůznou intenzitou, kterou nedosáhl nikdo
 • Portrét papeže Innoncenta X. – papež křičí ze stavu úzkosti
 • Tři studie k Ukřižování 

 

 • Francis Bacon – Portrét papeže Innoncenta X.
 • Zdroj: useum.org
OLBRAM ZOUBEK
 • *1926 – †2017
 • jeden z nejvýznamnějších českých sochařů druhé poloviny 20. století
 • protáhlé štíhlé postavy mužů a žen
 • figurální plastiky většinou vytváří z cementu, cínu, olova, bronzu, některé polychromuje
 • Památník obětem komunismu na Petříně
 • Posmrtná maska Jana Palacha

 

 • Olbram Zoubek – Památník obětem komunismu
 • Zdroj: artatsite.com
KAREL NEPRAŠ
 • *1932, ČR
 • kreslíř, ilustrátor, sochař
 • měl smysl pro vystižení mezilidských vztahů v jejich proměnách
 • konstruuje sochy z vodovodních trubek,  hadiček, kohoutků, dráty, trychtýře, rozdvojky
 • v mobilních objektech se uplatňují ozubená kola s převodovými řetězy
 • sochy doplňuje textilem a povrch pak potírá laky (někdy i agresivně červenými)
 • výsledkem jsou šlachovité postavy, které iritují svou groteskní naléhavostí
 • červené plastiky = figura má anonymní podobu tvora bez vlastností,  často profil, kráčející osamělec, dvojice hlav s marnou snahou o dialog
 • Velký dialog
 • Dialog IV
 • Šviháček
 • Fontána s výlevkou

 

JIŘÍ SOPKO
 • *1942, ČR
 • označován za krále české grotesky
 • výrazná expresivní barevnost (červená, žlutá, zelená) a smysl pro výraz
 • postavy působí osaměle, vyplazují jazyk, zavřené oči a otevřená ústa
 • spojeny manipulační tyčí nebo nasvíceny neznámým zdrojem
 • pohybují se v podivné krajině s vláčky, prádlem, geometrickými tvary
 • Velké koupání
 • Počítadlo
 • Dámičky
 • Rašení

 

ADRIENA ŠIMOTOVÁ
 • *1926 – †2014
 • stěžejním námětem je figura
 • vytváří práce užívající  nejrozmanitější druhy papírů, především těch, které dovolují pracovat s jejich křehkostí a poddajností a mohou být lehce perforovány, trhány, mačkány a modelovány
 • Někdy se jedná o otisky: autorka do papíru otiskuje vlastní tělo či tělo svých přátel, papír dobarvuje jen občas (kleinovská modř, červeň)
 • dokázala proměnit mačkáním, překrýváním, perforováním, trháním „chudé“ materiály ve vznosnou výpověď metafyzických rozměrů
 • Orant
 • Schoulení
 • Velké zrcadlo
 • Slepec

 

5/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *