Akční umění

 • akční umění = umění akce
 • odehrává se v prostoru na určitém místě, v čase a má děj
 • na rozhraní výtvarného umění, divadla, hudby a tance
 • upřednostňuje samotnou akci, její myšlenku, nikoliv výtvor a dílo samotné
 • divák není pozorovatel, ale spolutvůrce akce
 • průběh akce je zdokumentován (fotograficky, filmem, videozáznamem)
Formy akčního umění
1) HAPPENING
 • z ang. událost, příhoda
 • vzniká v 50. letech v Americe (poprvé vyslovil Allan Kaprow)
 • záměrem šokovat nebo provokovat diváky a vtahovat je do akce
 • způsob uměleckého výrazu, který se formuje náhodným rozvíjením děje formou inscenované události za účasti umělce i diváků – účastníků happeningu
 • považována za „běžnou událost“, jejímž spolutvůrcem je divák
 • užívá prostředků z nejrůznějších oborů (zvuk, světlo, videofilm)
 • může se konat kdekoliv (na ulici, v přírodě, na zastávce, v obchodním domě)
 • průběh nelze zopakovat, jen zaznamenat a prožít
ALLAN KAPROW
 • *1927 – † 2006, USA
 • přišel na myšlenku zapojit diváky do akce
 • Fluids – přivádění lidí do místnosti obsahující velké množství kostek ledu, kterých se museli dotknout (což způsobilo jejich roztavení) a přenést kusy do plného kruhu.
 • Yard – do ohrad dal pneumatiky, kovové sudy, se kterými diváci manipulovali

JOSEPH BEUYS
 • *1921 – † 1986, Německo
 • organizoval performance, vytvářel sochy, navrhl více než 450 grafik a plakátů a namaloval celou řadu kreseb
 • v tvorbě se často objevuje motiv zajíce, jelena, koně
 • vžíval se do postavy šamana a používal přírodní materiály, jako je zvířecí tuk, plsť, kůži či med 
 • Mám rád a Ameriku a Amerika má ráda mě – strávil celý týden v galerii zavřený s živým kojotem
 • Jak vysvětlíme obrazy mrtvému zajíci – rozmlouvá s mrtvým zajícem na klíně, měl  obličej pokrytý medem a zlatými listy

MILAN KNÍŽÁK
 • *1940, Praha
 • setkání s uměleckým dílem není reflektovaným intelektuálně-senzuálním požitkem, ale výzvou ke změně našeho postoje k životu
 • probouzel lidi z netečnosti, lhostejnosti
 • Demonstrace jednoho – zastavit se uprostřed davu, na zemi rozvinout papír, postavit se na něj, svléknout si normální oděv a obléci něco výjimečného (např. kabát napůl rudý, napůl zelený, apod.), vystavit plakát s nápisem: PROSÍM KOLEMJDOUCÍ, ABY, POKUD MOŽNO, PŘI PROCHÁZENÍ KOLEM TOHOTO MÍSTA KOKRHALI. Lehnout si na papír, číst knihu, přečtené stránky vytrhávat, pak vstát, papír zmuchlat, spálit, pečlivě zamést zbytky, převléci se a odejít.
 • Procházka po Novém světě – organizátoři měli na sobě neobvyklé oblečení (část oblečení natřené barvou, přišité na oblečení kusy pestrých látek), každý dostal předmět, který nosil sebou (příbor, váza, bota..), procházeli ulicemi, kde vidí ležícího hudebníka hrající na kontrabas , jsou zavřeni do malé místnosti, kde je vylito mnoho voňavky, muž zasklívá okno a pak ho hned rozbije atd.

2) PERFORMANCE
 • z ang. = představení
 • akce, které se předvádějí před divákem (ten se do akce ale nezapojuje)
 • může či nemusí zahrnovat účast publika
 • performér = herec, liší se od diváka, že hraje sám sebe
 • probíhá podle předem připraveného scénáře
 • performanční umění se může odehrávat kdekoliv, kdykoliv a jakkoliv dlouho
 • multimediální – splývá v ní pohyb, zvuk, vizuální a dramatická složka
TOMÁŠ RULLER
 • *1957, ČR
 • vytváří multimediální performance, instalace, videa, architektonické realizace a divadelní výpravy
 • autor je zpravidla sám protagonistou svých akcí
 • Prášení na konci chodby
 • Pakulení několik hodin akce s hromadou sádry a vlastním tělem; padání do sádry, reakce sádry na vodu, ztuhnutí, opadávání

 • Tomáš Ruller – Pakulení
 • Zdroj: ruller.cz
PETR ŠTEMBERA
 • *1945, ČR
 • zásadním zážitkem pro jeho body artovou tvorbu byl pobyt v Paříži, kde strávil deset dní bez jídla
 • uvědomil si, jak obohacující může pro člověka být extrémní fyzický a psychický prožitek
 • v Štemberově tvorbě se často objevuje záměrné vystavování se nebezpečné situaci a bolesti
 • Spaní na stromě – po třech nocích beze spánku strávil čtvrtou na stromě
 • Štěpování vštěpoval si větvičku do paže

 • Petr Štembera – Štěpování
 • Zdroj: artlist.cz
5/5 (1)

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *