Naučte se dobře KRESLIT

Naučte se dobře kreslit

Naučte se dobře KRESLIT

Hledáte způsob, jak výrazně zlepšit kvalitu svých kreseb? Chcete objevit novou perspektivu kreslířského umění? Nebo snad chcete svým dílům dodat více poezie a působivosti?

Kniha Naučte se dobře KRESLIT vám pomůže dosáhnout vašich cílů díky projektům zkoumajícím grafit, uhel, inkoust i akvarelové lazury, přičemž klade důraz na techniky, které si Kateri Ewingová vypracovala během své mnohaleté praxe a výuky. Kateri vaše oko naučí vidět jasně obrysy, linie i stíny vybraného předmětu, zatímco vy se učíte kreslit nástroji, které dokonale vyjadřují to, co skutečně vidíme. Jejím hlavním zájmem je příroda – ptáci, květiny a rostliny, které si můžete pozorně prohlédnout. Objevte techniky, kterými můžete zachytit jemnost ptačích per, přírodní mramorování na kousku ovoce, žilkování a sametovou texturu listu – zkrátka všechny ty drobné detaily, které zvýrazňují realistickou kvalitu kresby. Kateri vás pečlivě provede všemi potřebnými kroky.

 

Recenze

Většina lidí si vyhledá podrobnější informace o knize až poté, co je zaujme název nebo obálka knihy, proto mě trochu mrzí, že název této knihy je tak obecný. Vůbec by mě nenapadlo, že se kniha zaměřuje na detailní kresbu přírodnin. Knihu jsem si pro recenzi vybrala na základě ukázky, kterou vidíte níže. Je škoda, že nebyly vybrány stránky prezentující hotovou detailní kresbu v porovnání s předlohou, neboť ty by více ukázaly hodnotu knihy.

Autorka čtenáře učí realistickým stylem vidět přírodu a tu pomocí kreslířských technik (grafitem =tužkou, uhlem, inkoustem a akvarelovými barvami) detailně zachytit. V knize nenajdete náměty vyžadující poměřování nebo perspektivu. Naučíte se ale jak vidět celkový tvar s ohledem na světlo i stín a všimnout si detailů, díky kterým jsou věci jedinečné.  Autorka v úvodu nabízí 3 každodenními kreslící cviky učící se správně dívat na předměty kolem nás a tím se v kresbě vytrénovat.

Po celkovém prostudování se mi kniha nezdá dlouhá ani náročná. Kreslířské techniky obsahují popis potřebných pomůcek, rozdíly v tvrdosti u grafitu i uhlu; návod, jak vytvářet valéry, jak se vyvarovat odleskům, jaké jsou možnosti stínování/šrafování, popis akvarelových technik atd. Vyjma akvarelu obsahuje každá technika jeden projekt = kresbu, kterou autorka dopodrobna provádí krok za krokem. Autorka na začátku čtenářům radí, aby každý projekt v knize vypracovali třikrát, neboť když projekt zkoušíme poprvé – učíme se, po druhé ho procvičujeme a potřetí jsme už sebevědomější, uvolněnější, pracujeme plynule.  Všechny předlohy jsou barevné, dostatečně velké. Kresby konkrétního námětu postupují v několika bodech od náčrtu k hotovému dílu doprovázeného textem. Na konci projektu nechybí ani závěrečné porovnání reality vs. detailní kresby, která je vždy skoro totožná.

U grafitu se učíme kreslit HRUŠKU, uhlem TUŘÍN. U uhlu mě překvapilo, jak autorka s uhlem pracuje – ztmaví celé pozadí roztíráním uhelného prášku a pomocí gumy zakreslí světlo. Dále pokračuje ve střídání různých uhlů dle tvrdosti, plastické gumy, bílé křídy a výsledek je černobílá kopie fotografie. Tuto variantu techniky jsem nikdy nezkusila a přijde mi velmi lákavá zaručující úžasný výsledek. U pera a inkoustu se kreslí BOROVÁ VĚTVIČKA SE ŠIŠKOU.  Akvarel se od všech předchozích technik liší tím, že je barevný.  Autorka slovně i pomocí fotografií ukazuje akvarelové techniky (různé lazury, zapouštění, rozmývání, vrstvení). Akvarelem jsou zpracované 3 projekty, ve kterých ale nepoužíváme pouze akvarel, ale vždy ho kombinujeme tužkou, inkoustem. Projekt: BUKOVÉ LISTY A BUKVICE – pozadí akvarel, kresba tužkou, HOUBA, LIST, KAŠTAN – kresba tuší a vyplnění barevnou lazurou. SÝKORKA NA VĚTVI – kresba grafitem a vyplnění akvarelem. Poslední kapitolu tvoří velmi ojedinělý projekt. Námět je docela obyčejný – větvička s bílými kvítky ve vázičce. Ovšem autorka tento námět krok za krokem zpracovává 2 krát: pomocí grafitu a následně pomocí inkoustu a lazur, abychom viděli rozdílnost tvorby stejného námětu dvěma zcela odlišnými médii.

V knize dále najdeme další autorčiny kresby, u nichž je uvedena i technika, což pokládám za přínos. Málokteré knihy s různorodými technikami mají tuto informaci uvedenou u obrazů a jsem přesvědčena, že mnohé čtenáře právě toto zajímá. Další dobrý nápad shledávám v barevném odlišení jednotlivých kapitol z boku knihy, díky nimž můžeme rychleji nalistovat konkrétní kapitolu.  Taktéž oceňuji dostatečnou velikost kreseb, ze kterých lze vypozorovat jednotlivé kroky (komu se nechce číst text nebo mu  příliš neporozumí).  Celá kniha je po formální stránce členěna do sloupců, které ve mně evokují větší přehlednost.

Jaké medium použijete pro vaše konkrétní výtvarné náměty, je otázkou pouze vaší emocionální reakce. Mohu jen poradit, že pro mnoho lineárních ploch se hodí tuš, pro jemné texturní detaily grafit, pro dramatické osvětlení s měkkým stínováním uhel a zářivé barvy do kresby vnese akvarel.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *