Nápadníček 2

Nápadníček 2 – Celoroční plán aktivit pro mateřské školy

Kniha aktivit pro MŠ navazuje na stejnojmenný úspěšný první díl a zaměřuje se na široký repertoár různých druhů činností: témata pro ranní kruh, výtvarné práce, hry s písmenky a textem, manipulační stolní hry, hudební aktivity, pokusy a objevy, konstrukční hry, sebeobslužné dovednosti, rozvoj pohybu a relaxace, manuální aktivity, dramatika a práce s pískovničkou. Kniha slouží jako soubor nápadů, jak dané aktivity ve všech těchto oblastech s dětmi provádět. Je tedy možné využít všechny aktivity, nebo pouze některé, pracovat s knihou tvořivě a brát si z ní nápady dle probíraného tématu.


Každé téma je na úvod opatřeno charakteristikou v rámci RVP a na závěr kapitoly pak přehlednou tabulkou, kterou je možno umístit na nástěnku pro rychlejší orientaci rodičů.

Recenze

Kniha navazuje na první stejnojmenný díl Nápadníček. Tímto beru zpět pár vět z mé recenze na první díl, kde jsem uvedla, že mě kniha zklamala, protože obsahuje pouze podzimní a zimní témata. JARO a LÉTO je však podrobně zpracováno v tomto druhém díle. Je škoda, že tato celkem zásadní informace není uvedena na obálce knihy (třeba jen formou ilustrace).  Bohužel ani v anotaci a úvodním slovu autorky není u prvního dílu zmínka, že by se kniha zabývala pouze první částí školního roku. Dle názvu kapitol to odtušit lze, ale až ve chvíli, když knihu držíte v rukou. Pro celoroční plán aktivit, jak je uvedeno v podtitulu knihy, je potřeba mít knihy obě. Ale věřte – stojí za to je mít doma. V málokterých publikacích jsem našla tolik nové inspirace jako v těchto dvou (a že za ty roky už mám poměrně širokou zásobu všemožných knih s aktivitami pro děti).

Stejně jako u první dílu si cením velmi podrobného obsahu, díky kterému lze konkrétní aktivity vyhledat přímo v něm . Kniha je opět rozdělena do 8 témat, která jsou podrobně zpracována: Povolání; První pomoc není věda; S knihami se kamarádím; Kam, karkulko, kam? Šel zahradník do zahrady; Týden plný radosti; Rodina; Na silnici pozor dej. Určitě nejedno téma máte v tematických blocích a stálo by třeba za doplnění.

Struktura každé hlavní kapitoly obsahuje charakteristiku tématu, dílčí cíle korespondující s cíli z RVP PV a jak lze spolupracovat s rodiči. Následuje stránka s činnostmi řízené pedagogem, kdy autorka pro každý den v týdnu stručně předkládá 1-3 činnosti, kde převažují diskuse a společné hry.

Stěžejní částí je vzdělávací nabídka nepřímo řízených činností (děti plní aktivity samostatně nebo v menších skupinách), kdy každé téma je dále rozděleno do 11 podkapitol stejně pojmenovaných i barevných jdoucí za sebou vždy ve stejném pořadí. Každá podkategorie obsahuje 3-4 aktivity s uvedenými pomůckami a postupem.  

 • ATELIÉR – výtvarné a pracovní činnosti;
 • KNIHY A PÍSMENA – práce s dřevěnými/plastovými písmeny, přepis písmen, práce s časopisy/fotografiemi/pracovními listy, výtvarné i pracovní aktivity;
 • MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY – s modelínou, kolíčky, hlínou, víčky;
 • HUDBA – práce s hlasem, poznávání zvuků, vytleskávání slov, zvukové pexeso, práce s hudebními nástroji, určování první hlásky ve slově;
 • POKUSY A OBJEVY – vytváření hmatové knížky, tajné písmo apod.;
 • KOSTIČKY – stavění z kostek, plastových víček;
 • DOMÁCNOST – příprava jednoduchých jídel, věšení prádla, šití;
 • POHYB A RELAXACE – překážkové dráhy, pohybové hry, jóga, masáže;
 • DÍLNA – práce s hřebíky a kladívkem, šroubky, pilkou, přírodninami, špejlemi, ruličkami;
 • DRAMATIKA – námětové hry, hry v roli, pantomima;
 • PÍSKOVNIČKA – hry v pískovišti (schovávání předmětů/obrázků do písku a jejich hledání, otisky, kreslení do písku, stavění z písku.

Publikace je doplněna o černobílé ilustrace Patricie Koubské a barevné fotografie od autorky pořízené při praxi. Na konci najdete i pár černobílých pracovních listů.

A v čem má kniha přidanou hodnotu od ostatních? Pro mě svou strukturou, počtem neotřelých námětů, věnování se polytechnické výchově, která je tak trochu myslím opomíjena a hrám na pískovišti, kterým také není příliš věnována pozornost. Kdo si ji pořídí, určitě toho litovat nebude.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *