Nápadníček

Nápadníček: Celoroční plán aktivit pro mateřské školy

Nápadníček: Celoroční plán aktivit pro mateřské školy

Kniha aktivit pro MŠ se zaměřuje na široký repertoár různých druhů činností: témata pro ranní kruh, výtvarné práce, hry s písmenky a textem, manipulační stolní hry, hudební aktivity, pokusy a objevy, konstrukční hry, sebeobslužné dovednosti, rozvoj pohybu a relaxace, manuální aktivity, dramatika a práce s pískovničkou.

Kniha slouží jako soubor nápadů, jak dané aktivity ve všech těchto oblastech s dětmi provádět. Je tedy možné využít všechny aktivity, nebo pouze některé, pracovat s knihou tvořivě a brát si z ní nápady dle probíraného tématu.

Každé téma je rozpracováno na jeden týden. Mnoho témat ale děti zaujme a v závislosti na jejich potřebě je možné téma probírat více týdnů, pracovat s dětmi pomaleji a aktivity si vybírat v průběhu delšího časového bloku (každé téma tedy lze provádět po dobu dvou až tří týdnů).

Každé téma je na úvod opatřeno charakteristikou v rámci RVP a na závěr kapitoly pak opatřeno přehlednou tabulkou, kterou je možno umístit na nástěnku pro rychlejší a přehlednou orientaci rodičů. Pracovní listy, které přímo navazují na činnosti, jsou součástí každého tématu.

Recenze

Metodická kniha s náměty do praxe, kterých není nikdy dost. Musím vyzdvihnout podrobnost obsahu, ve kterém jsou uvedené veškeré aktivity v knize. Díky tomu je hledání konkrétní aktivity podle názvu snazší. Kniha je rozdělena do 8 hlavních kapitol: Kamarádi; Kdo pomáhá v nebezpečných situacích; O Smolíčkovi; Hádaly se houby, hádaly se v lese; Dýňová strašidla; Vánoční příběh; Huboval vrabčák na zimu; Ledové království. Z jejich názvů se dá odtušit, v jakém tematickém plánu je využijete. Protože ale podtitul knihy zní: „Celoroční plán aktivit“, očekávala jsem, že publikace bude obsahovat témata rovnoměrně zařaditelná do všech částí školního roku.  Bohužel v knize převládají témata vhodná pro podzim a zimu, pro jaro a léto chybí, proto mě kniha v tomto ohledu zklamala. 

Struktura každé hlavní kapitoly (=tématu) obsahuje charakteristiku RVP;  dále stránku, kdy pro každý den v týdnu autorka stručně předkládá 1-3 činnosti řízené pedagogem. Jedná se převážně o diskuse a hry k tématu.

Stěžejní částí je vzdělávací nabídka nepřímo řízených činností, kdy každé téma je dále rozděleno do 11 podkapitol stejně pojmenovaných i barevných jdoucí za sebou vždy ve stejném pořadí.  Každá podkategorie obsahuje 3-4 aktivity s uvedenými pomůckami a postupem.  Aktivity jsou určené pro jednotlivce, menší skupiny vycházející z mnohačetné inteligence dětí.

 • ATELIÉR – výtvarné a pracovní činnosti,
 • KNIHY A PÍSMENA –  práce s dřevěnými/ plastovými písmeny, počítání písmen ve slově, přepis písmen, práce s časopisy/pracovními listy, výtvarné i pracovní aktivity,
 • MANIPULAČNÍ A STOLNÍ HRY – s modelínou, kolíčky, klíči atd.,
 • HUDBA – práce s hlasem, poznávání zvuků, vytleskávání slov, zvukové pexeso, práce s hudebními nástroji,
 • POKUSY A OBJEVY – bublání do vody, odlévání stop, obarvování soli, zkoumání houby,
 • KOSTIČKY – stavění z kostek, plastových víček,
 • DOMÁCNOST – především příprava jednoduchých jídel,
 • POHYB A RELAXACE – překážkové dráhy, pohybové hry, jóga, masáže,
 • DÍLNA – práce s hřebíky a kladívkem, pilkou, přírodninami, špejlemi,
 • DRAMATIKA – divadlo, dramatické hry,
 • PÍSKOVNIČKA – hry v pískovišti (schovávání předmětů/obrázků do písku, otisky, psaní do písku.

Publikace je doplněna o černobílé ilustrace Patricie Koubské a fotografie od autorky pořízené při  praxi vyobrazující především hotové výrobky.  Na konci najdeme pracovní listy, které nakreslila Patricie Koubská. Bohužel je na ně v textu nejednoznačně odkazováno. Takto jsem nevěděla, zda autorka odkazuje na list v knize anebo list, který si máme sami vytvořit. 

V knize určitě najdete plno neotřelých nápadů do praxe, snadno se v knize budete orientovat, ale protože mi zde chybí zpracovaná témata na jaro a léto i horší odkazování na přílohy, nemůžu hodnotit publikaci jako perfektní.

Nápadníček: Celoroční plán aktivit pro mateřské školy
Nápadníček: Celoroční plán aktivit pro mateřské školy
Nápadníček: Celoroční plán aktivit pro mateřské školy
Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *