Hry na dlani

Hry na dlani

Hry na dlani

Kniha obsahuje velké množství námětů pro tvořivé hry a činnosti, které si kladou za cíl hravou formou upevňovat učivo prvního stupně základní školy. Ale nejen to! V knize lze nalézt i hry pro upevnění třídního kolektivu, k náplni třídnických hodin, hry zaměřené na kooperaci mezi dětmi, podporu všímavosti, soutěživé hry a hry do přírody nebo na hřiště. Knihu tedy mohou využít pedagogové jak ve škole, tak i ve školní družině, na zájmovém kroužku nebo děti a rodiče doma.

Hry v knize obsažené rozvíjí čtenářskou gramotnost, pochopení a porozumění čtenému textu, jeho samotné tvoření. Pomáhají s uvědoměním si základních matematických operací a vedou děti k tomu, aby si všímaly matematiky v běžném životě kolem sebe (v podobě míry, váhy, vzdálenosti atd.). Rozvíjí obecné vědomosti z oblasti prvouky, přírodovědy, vlastivědy a etiky.

 

Recenze

Kniha je primárně určena pro děti 1. stupně ZŠ. Pedagogové hry využijí v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky, tělocviku, ve školních družinách i dětských táborech. Hry bych se nebála nabídnout ani žákům 2. stupně ZŠ, pro které by se mi vůbec nezdály banální. A dovolím si tvrdit, že většina je vhodná i předškolní děti.  Učitelky MŠ si sice budou muset nejdříve zásobník podrobněji pročíst a zjistit, jaké hry jsou pro tuto věkovou skupinu zvládnutelné, ale není potřeba se bát, že byste hledali jehlu v kupce sena – her vhodných i do MŠ jsem v knize našla plnou řadu.

Z obsahu jsem napočítala 266 her, což je poměrně obsáhlý zásobník her.  Vždy na začátku kapitoly je vepsáno, co dané hry rozvíjí, procvičují, prohlubují, učí, co si díky nim děti uvědomují, osvojují atd. Kniha je velmi dobře formálně řešená, snadno se v ní orientuje, je doplněna o černobílé ilustrace přibližující provedení vybraných her. Hry obsahují stručný avšak pochopitelný popis a v případě, že ke hře potřebujete pomůcky, jsou uvedeny ihned pod nadpisem. Autorka volila pomůcky nenáročné na jejich přípravu i dostupnost.

Protože jsem učitelkou MŠ, zaměřím se ve své recenzi na vhodnost her pro tuto věkovou skupinu u jednotlivých tematických kapitol.

Hry s písmeny textem a jazykové hry vychází z dovedností psaní, čtení a jsou tedy vhodné pro školáky. I druhá kapitola: Hry s čísly, tvary, mírami a časem obsahující hry na odhady vzdáleností, váhy, času, řazení čísel, počítání, najdou největší uplatnění ve škole. Většinu her do prvouky by už ale předškoláci zvládli. Navíc se perfektně dají zařadit do témat. Jen tam, kde děti pracují s lístečky se slovy, by bylo potřeba je nahradit obrázky. Žáci zde například zapisují, kolik viděli při vycházce druhů stromů, pojmenovávají postavy z ilustrace, reagují na nepravdivou větu, hledají stejné zvíře podle jejich zvuku. Hry do tělocvičny a na hřiště; hry v kruhu – u těchto dvou kapitol se jedná o klasické hry, při nichž nejsou potřeba žádné znalosti, běžně je zapojujeme ve školce. Pokud nejste odpůrci příležitostných soutěží, načerpáte i zde mnoho inspirace. Nejedná se o nikterak složité hry – např. obutí židle poslepu, foukání do kuličky, namotávání provázku na toaletní ruličku. Při hrách na všímavost děti hádají po hmatu, co je ukryté v ponožce; hledají tikající budík, snaží se popsat pohyby, jak šly za sebou, které pedagog předváděl; postupují podle pokynů při práci s papírem, reagují příslušným zvukem na číslo řečené učitelem. Náročnější hry najdeme v kapitole: Hry na třídnické a suplovací hodiny, kdy mají děti za úkol popsat předměty, cestu; řídit třídu jako dirigent, vytvářet rýmy ke svému jménu, najít konkrétní věc a přinést ji, kreslit poslepu, lovit jablko za stopku ústy; vymyslet, co by řekly předměty, kdyby uměly mluvit (postel, mýdlo, míč). Je zde plno her vyžadující psaní, proto je tato kapitola vhodná jen pro školní děti.

Po prvních stránkách jsem měla dojem, že publikace je skutečně určena jen pro mladší školní věk. Od prvouky jsem pomalu začala měnit názor a po důkladném prostudování celé knihy mohu říct, že publikaci hojně využijí i učitelky předškoláků. Z knih se zásobníky her bude tato patřit v mé knihovně mezi TOP! Oceňuji na ni nejvíc to, že skoro každá hra v sobě obsahuje vzdělávací potenciál, je neotřelá, zábavná a k jejich provedení není potřeba skoro žádných pomůcek.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *