Špunti ve školce

Špunti ve školce

Špunti ve školce 

Kniha se věnuje výukovým projektům MŠ, které jsou určeny pro třídy dvouletých dětí, pro děti z odlišného sociálního a jazykového prostředí nebo pro mateřské školy speciální, kam docházejí děti s mentálním hendikepem, děti s PAS či s výraznou poruchou pozornosti a hyperaktivity.

Kniha děti provází jednoduchými a základními činnostmi, které budou v MŠ potřebovat. Je zaměřena na zvládnutí praktických dovedností, jakými jsou základní hygienické návyky, oblékání, stolování, hra, manipulace s hračkou, bezpečnost při hře, úklid, orientace v základních sociálních situacích atd. Tyto dovednosti ale autorka rámuje do prostředí běžného roku a proměn přírody, seznamuje děti s barvami, tvary, zvířaty, dopravními prostředky, hlavními svátky roku atd. Kniha obsahuje mnoho praktických činností a vede děti k reálnému užití nabídnutých činností a dovedností.
S knihou je možné pracovat během celého školního roku.

 

Recenze

Většina učitelek se snaží třídě s dvouletými dětmi vyhnout. Jedná se totiž o celkově náročnější práci vyžadující daleko větší individuální přístup, na veškeré činnosti je potřeba více času a přemýšlení, aby byly přizpůsobené nejmladšímu věku. Mnohdy mají i pedagogové pocit, že místo vzdělávání učí děti spíš jen sebeobsluze. Věřte ale, že i s 2-3 letými dětmi lze provádět jednoduché a přitom zábavné, rozmanité činnosti rozvíjející dětskou osobnost po všech stránkách – o tom vás přesvědčí nová publikace od nakladatelství Portál, Špunti ve školce. Pedagogové starších předškolních dětí najdou v knize také pár nových aktivit, ale je potřeba počítat s tím, že je kniha primárně určena pro děti dvouleté.

Knihu taktéž ocení začínající učitelky. Autorka v rozsáhlejším úvodu popisuje podrobnou strukturu denního režimu včetně ranních rituálů v ranním kroužku, kdy zjišťujeme informace o dni, počasí, kdo chybí a co se bude dít. Mladí pedagogové určitě ocení rozdělení činností do jednotlivých dnů v týdnu, kdy si jednak uvědomí, kolik se toho dá stihnout v průběhu řízené činnosti a jaké rozličné aktivity zařazovat v rámci celého týdne.

Kniha je rozčleněná do měsíců (září – červen), přičemž každý měsíc je rozdělen na čtyři týdny (vyjma zkráceného prosince a června), kdy jedním tématem se kniha zabývá týden až čtrnáct dnů. Dělení je jen orientační, plán není vůbec nutné dodržovat, stejně tak časové ukotvení jednotlivých činností v roce (autorka např. zařazuje dopravní prostředky v lednu, my je probíráme v dubnu). Zpravidla však témata korespondují s ročním obdobím.

Kniha je přehledně chronologicky řazená, snadno se v ní orientuje a díky tematicky pojmenovaným týdnům nalistujete poměrně snadno téma, které potřebujete. Protože pracuji roky s předškoláky, kniha bude pro mě doplňkem. Převážně budu čerpat nové nápady z motivace a pohybových her. Vyrábění a grafomotorika je skutečně určena těm nejmenším. Pokud bych se však v budoucnu ocitla mezi dvouletými dětmi, stane se tato kniha mým nepostradatelným pomocníkem pro výběr programu.

Autorka u každého dne uvádí vždy 4 aktivity, které lze reálně za dopoledne s malými dětmi stihnout. Struktura je u všech dní stejná: šikovné ručičky/grafomotorika, motivace, běhání, vyrábění. U šikovných ručiček zařazovaných 3 krát týdně jde o praktické, manuální činnosti probíhající individuálně s dětmi průběžně během celého ranního hraní, tak jak děti přicházejí. Grafomotorika je zařazována v týdnu dvakrát. Pod motivací se skrývají didaktické hry (řazení, třídění, počítání, práce s obrázky, skládání, poznávání barev, hledání stejného obrázku i rozdílů, hry na zrakovou, sluchovou diferenciaci, hmatové a čichové hry). Běhání obsahuje zpravidla 2 pohybové aktivity, které se další dny u malých dětí opakují a případně jemně obměňují. Vyráběním se rozumí omalovánky, pracovní listy, jednoduché výtvarné a pracovní činnosti. Na konci knihy je v přílohách zpracovaných pár pracovních listů a návodů k činnostem v knize nádherně nakreslené Patricií Koubskou.

Koho z vás čeká práce s dvouletými dětmi, tak tuto knihu vám vřele doporučuji.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *