Já a kniha

HRY

POHYBOVÉ

⇒ PH: Na prince

 • pomůcky: papírová koruna, židle
 • uprostřed kruhu sedí dítě na židličce
 • má na hlavě papírovou korunu a spí
 • děti chodí okolo něj v kruhu a říkají říkanku
 • vyvolený princ sebere spícímu korunu z hlavy
 • uhání s ní okolo kruhu a usedá na trůn
 • oloupený princ honí lupiče, ostatní fandí, dělají brány – jako na kočku a myš

Princ sedí na trůně v papírové koruně. Kdo korunu z hlavy zvedne, na královský trůn si sedne.

⇒ PH: Na zlého čaroděje

 • pomůcky: stočená rulička papíru
 • honič (=čaroděj) má v ruce stočenou ruličku z papíru a honí děti
 • koho se dotkne – ztuhne
 • hra končí ve chvíli, kdy všechny děti nehnutě stojí – začarované čarodějem

 

⇒ Napodobujeme pohyb dle návodu

 • pomůcky: kniha s metodikou TV, obrázky tělocvičných prvků
 • dětem ukážeme obrázek a snažíme se ho napodobit dle vzoru
 • nejprve necháme děti zkusit napodobit vzor
 • poté ho předvedeme přesně dle návodu
 • zkusíme napodobit cca 5 pohybových prvků

 

NÁMĚTOVÉ

 Námětová hra: Na knihovnu

 • nejdříve si přiblížíme chod a řád knihovny
 • děti odevzdají kartičku a mohou si půjčovat knížky
 • najdou si vlastní koutek, kde si v tichosti prohlíží 1 knihu
 • až si ji prohlédnout, mohou si ji jít vyměnit za jinou
 • zavírací doma: zazvoníme na zvoneček, vrátíme dětem kartičky

⇒ Stavitelé věží

 • Jak vypadá zámek? Má vysoké věže a věžičky.
 • stavíme zámky z různých stavebnic (pěnová, dřevěná)

 

DIDAKTICKÉ

⇒ DH: Hádání pohádky dle obrázků

 • pomůcky: omalovánky znázorňující známé pohádky
 • děti sedí v kruhu, či u stolečků
 • ukážeme obrázek a děti hádají, jakou pohádku znázorňuje

 

⇒ DH: Porovnávání knih

 • sedíme v kruhu, uprostřed máme rozložené knihy
 • naším úkolem je knihy roztřídit na:
 • a) velké x malé
 • b) tenké x silné
 

⇒ DH: Cvičení s knihou

 • pomůcky: kniha pro každého
 • slouží k procvičení pojmů: nad, pod, vedle, mezi, před, za
 • př. stoupni si před (vedle, za) knihu, dej si knihu mezi kolena, na dlaň,…

⇒ DH:  Spojování stejných slov

 • pomůcky: vytvoření PL nebo tabule
 • na tabuli napíšeme jednoslabičná slova – každé slova 2 x
 • na základě zraku spojit stejná slova čarou

 

⇒ DH: Jak se chovat ke knihám

 • pomůcky: smajlíci pro každé dítě J L (viz. Obr.)
 • učitelka pronáší věty týkající se knih
 • pokud je věta správně, d. ukážou J, pokud je špatně – L
 • příklad vět pro L: s knihou můžeme házet, jíst nad knihou, trhat listy, skládat z ní vlaštovky, balit do ní svačiny, malovat do knihy, kousat knihu, můžeme si knihu prohlížet se špinavýma rukama, namáčet knihu
 • příklad vět pro J: knihu si můžeme prohlížet, můžeme z ní číst pohádky, knihu můžeme půjčit kamarádovi, můžeme si ji prohlížet na koberci,…

Smajlíci- usměv, zamračený

⇒ DH: Vše o knihách 

 • pomůcky: smajlíci
 • stejná hra jako ve hře: Jak se chovat ke knihám
 • klademe zde otázky z celého týdne – zopakování
 • např. ten, co kreslí do knížek, je spisovatel; knížky si půjčujeme v knihovně,…

⇒ DH s rytmizací

 • dětem ukazujeme obrázky, děti plácají do stehen
 • 1, 2, 3 slabičná slova v naprostém tichu
 • nejprve slova tleskáme, poté obrázky
SMYSLOVÉ

⇒ SH: Poznávání písmenka na začátku slova           

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • ukazujeme jednotlivé obrázky a snažíme se určit první hlásku ve slově
 • slouží pro píseň: Písmenková mašinka

 

ROZUMOVÁ VÝCHOVA

⇒ KK: Jaké známe pohádkové postavy, pohádky?

 • pomůcky: plyšák
 • sedíme v kruhu, kdo drží plyšáka, má slovo
 • každé dítě řekne libovolnou pohádkovou postavu, pohádku, kterou zná
 • dbáme na to, aby se pohádky, hrdinové neopakovali

⇒ KK: Představování knih dětí

 • děti si v průběhu týdne nosí své oblíbené knížky
 • vždy na začátku dne je třídě ukážeme, řekneme si, co obsahují (pohádky, říkanky, encyklopedie), něco málo si z ní přečteme

 

⇒ KK: Druhy knih

 • pomůcky: kniha pro děti, pro dospělé, encyklopedie, kuchařka
 • na základě ukázky dětem objasňujeme základní rozdíly mezi těmito druhy knih
 

⇒ KK: Výklad (kniha x časopis, spisovatel x ilustrátor, knihovna x knihkupectví)

 

PÍSNIČKY

⇒ Dechové cvičení:  Mašinka

 • rozhovor o tom, zda už děti někdy jely vlakem a zda ví, jaký zvuk vydává
 • zahoukáme a zasyčíme jako mašinka
 • mašinku napodobíme hláskou Š
 • položíme ruku na bránici a při vyslovování se bude hýbat, nadskakovat jako když jede vlak po kolejích
 • píst: palec nahoře-ššššš, palec ve vodorovné poloze-zavřeme-přestaneme šššš

 

⇒ Artikulační cvičení: Jede, jede vlak

Jede, jede vlak jako černý drak.

Houká, kvičí, pára syčí

zasyč také tak…

 • nejprve říkanku děti dobře naučíme a poté si s ní můžeme pohrávat
 • říkáme jí potichu, nahlas, rychle, pomalu
 • můžeme zapojit pohyb paží (ruce v lokti ohneme do pravého úhlu a za doprovodu textu provádíme krouživé pohyby těsně vedle těla)

 

⇒ Píseň: Písmenková mašinka

 • pomůcky: obrázky dopravních prostředků
 • hra ideální předškoláky, či 1. třídu
 • vybereme dvojici, která bude představovat mašinku s vagonkem
 • mašinka místo nárazníků drží obrázky dopravních prostředků (či písmenka)
 • vagónek stojí za mašinkou a drží ji za pas
 • ostatní děti utvoří kruh, v jehož vnitřku bude jezdit mašinka
 • mašinka s vagonkem jede dokola uvnitř kruhu a před sebou drží obrázek
 • děti tak dostanou informaci, jaké písmeno mají momentálně zpívat
 • dětí v kruhu se drží za ruce a pohybují se v opačném směru, než jede mašinka
Písmenková mašinka - noty

ŘÍKANKY A BÁSNIČKY

⇒ Není drak jako drak”- J. Žáček

„Draku, ty jsi vážně drak?“

„Hudry, hudry, je to tak!“

„A máš zuby dračí?“

„Mám dva, to mi stačí!“

„A co těmi zuby jíš?“

„Princezen mám plnou spíž!“

„Ach, ty lháři, každý to ví, že jsi jenom papírový.“

⇒ Pohádka o rozpustilé abecedě pro kočku

A je stan anebo stříška,
dvě vypasená bříška,
je měsíc rohlík, srp.
Z půl broskve slup.
E je hřeben vylámaný,
eF semafor pochroumaný,
je rohlík bez špičky,
postýlka Haničky.
Chá je měsíc u postele,
I pravítko učitele,
je obrácená hůl,
sněhové vločky půl,
eL je klika u dřevníku,
eM dva stany táborníků,
v eN eM přišlo o nohu,
O je koláč z tvarohu.
praporek na mávání,
eR je šašek pro zasmání,
eS je zatočený had,
stoleček. Prostírat!
U je mísa na knedlíky,
zas váza z keramiky,
Y vidlice na práček,
Zet je značka zatáček.

⇒ První pohádka- F. Hrubín

Princeznička na bále

poztrácela korále.

Její táta, mocný král,

Honzíka i zavolal:

„Honzíku, máš na mále,

přines nám ty korále!“

Honzík běžel za horu,

nakopal tam bramborů.

Vysypal je před krále:

„Nesu Vám ty korále,

větší už tam neměli,

ty už snědli v neděli.“

VÝTVARNÉ A PRACOVNÍ AKTIVITY

⇒ Kniha

 • pomůcky: pracovní listy, nůžky, lepidlo
 • nejprve děti pečlivě vystřihnou jednotlivá písmena
 • poté vystřižená písmena lepí pomocí lepidla pod vzor slova: KNIHA
 • cílem je poznat stejné tvary písmen a přiřadit je správně k sobě
 • dáme i na správné otočení písmen

⇒ Záložka do knihy

 • pomůcky: šablona záložky, voskovky
 • děti si dle své fantazie vybarví záložku (pruh z obou stran+2 květiny)
 • záložku slepí učitelka, šikovnější děti mohou samy

 

⇒ VV: Kipu – písmo 16. stoletípodrobnosti k námětu ZDE

⇒ VV: Razítkovačka (abstrakce) podrobnosti k námětu ZDE

 

⇒ VV: Kniha našich…

 • pomůcky: větší krabička (od sunaru), nůžky, fixy, pastelky, kancelářské papíry
 • děti rozdělíme na kluky a holky
 • každá skupina si vymyslí motiv, který všichni zvládnou nakreslit
 • následuje tvorba, vystřižení obrázku a přilepení na krabici
 • u nás vznikla: Kniha našich aut a Kniha našich rukou

 

⇒ VV: Výroba kartiček do knihovny

 • pomůcky: pastelky menší čtvrtky A4 (kartičky)
 • děti si na svou kartičku namalují cokoliv, díky níž si jí poznají
 • objasníme, že bez kartičky si v knihovně nemůžeme půjčit žádnou knihu

 

POHÁDKY

⇒ O princezně z knížky

Za sedmi polámanými autíčky a sedmi kostkami ze stavebnic byla jedna pohádková kniha a v té knize žila princezna. Byla to velmi krásná zlatovlasá princezna, stála na cimbuří hradu a dívala se do dálky, jestli už jede princ, který ji měl vysvobodit od zlého čaroděje.

 Ten čaroděj bydlel za kopcem v začarovaném zámku a neustále upomínal krále, aby mu dal princeznu za manželku, nebo že ho začaruje. Jenže princ se někde zdržel a nejel a nejel a princezna měla z čaroděje čím dál tím větší strach, až se nakonec rozhodla, že uteče.

Jednou, když děti nechaly knížku otevřenou, přelezla cimbuří a spustila se po té stužce, co je v knihách za záložku, jako po laně. Tak se dostala do světa obrů a hledala, kde by se ukryla. Děti byly sice hodní obři a jejich maminka byla také hodná obryně, často smutnou princeznu litovaly, když o ní četly v knížce, ale kdyby ji tu viděly, určitě by ji strčily zase na cimbuří, a kdyby princ nepřijel, musela by se vdát za ohyzdného čaroděje.

Práce s textem:

 • „Může princezna vyskočit z knihy?“
 • „Viděl už jsi nějakou princeznu?“
 • „Existují na světě ještě princezny?“
 • „Proč se princezně zdály děti jako obři?“
 • „Proč chtěla princezna utéct z pohádky?“


Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *