Výtvarná dramatika v pedagogické praxi

Výtvarná dramatika v pedagogické praxi

Výtvarná dramatika v pedagogické praxi – Netradiční činnosti pro předškolní a školní věk

Kniha nabízí vhled do problematiky výtvarné dramatiky, seznamuje s významem výtvarně-dramatických činností a metod práce. Představuje tvořivé výtvarně-dramatické činnosti, jež byly ověřeny v praxi mateřských, základních i speciálních škol a odpovídají požadavkům Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní i pro základní vzdělávání.
Autorka vysvětluje pojem „výtvarná dramatika“, možnosti a přednosti spojování dramatiky a výtvarných činností. Popisuje také některé alternativní výtvarné přístupy, které čerpají z uměleckých směrů 20. a 21. stol., staví na výtvarném experimentu a zážitku, pomáhají sebepoznání a poznání druhých i k naplňování cílů dramatické a výtvarné výchovy.

 

Recenze

Kniha obsahuje 15 výtvarně-dramatických lekcí pro děti předškolního, školního věku a mládež. U každé lekce je popsána délka výuky, cíl, podrobně zpracované dílčí vzdělávací cíle pro RVP PV, RVP ZV a RVP ZŠS, očekávané výstupy pro MŠ, ZŠ i ZŠS. Dále zde najdeme cílovou skupinu, potřebné pomůcky, klíčová slova (výtvarná technika/postup) a metodický postup skládající se z motivace, hlavní části a závěru. Publikace je doplněná o barevnou fotodokumentaci dětských prací. Na konci knihy naleznete slovníček použitých pojmů (vysvětlení metod dramatické výchovy a výtvarných postupů).

Autorka využívá netradičních výtvarných postupů a směrů čerpající inspiraci z umění 20. a 21. století. Dramatická výchova zde funguje jako motivace, ze které děti získávají prožitek (smyslový, rytmický, pohybový), informace o okolním světě, rozvíjí se jejich tvořivost, obrazotvornost a citlivost k lidem i věcem. Díky tvořivé dramatice si děti mohou hrát s výtvarnými materiály a předměty, oživovat je  a vytvářet z nich výtvarné artefakty. Navíc získávají zážitky, experimentují a zažívají radost z tvorby.

Výtvarné techniky, které v knize najdeme: xerokopie, frotáž, koláž, happening, gestická malba, monotypie, body art, asambláž, dripping, slah painting, batikování, empaketáž, dekalk a další.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *