Vědci v mateřské škole 2

vědci v mateřské škole

Vědci v mateřské škole 2 – Aktivity pro malé badatele

Kam zmizí kaluže, které se dělají po dešti? Jak se můžeme zahřát, když nám je chladno? Co se stane s cukrem, který nasypeme do čaje? Odkud máme elektřinu? Podobné otázky podněcují dětskou zvídavost a učitel udělá to nejlepší, pokud dítěti neposkytne okamžitou odpověď. Věda není něco, co by se děti měly učit nazpaměť. Právě naopak, ať vědeckými metodami objevují svět, zkoumají jevy, s nimiž se setkávají. Nepotřebují k tomu složité přístroje a zařízení, ale postačí jim předměty denní potřeby.

 

Recenze

Děti jsou přirozeně zvídavé, zajímá je mnoho otázek, a abychom jim na ně poskytli odpověď, můžeme jim jev buď odborně vysvětlit, avšak ne vždy to pro ně může být zcela pochopitelné a zapamatovatelné na delší dobu. Daleko efektivnější metodou je, aby si děti samy našly odpověď na svou otázku zkoumáním jevů kolem sebe. Jistě jste už slyšeli, že si člověk pamatuje pouze 20 % z toho, co slyší, ale 90% z toho, co sám dělá. Nejlepší na tom je, že ke zkoumání vám postačí předměty denní potřeby.

V publikaci Vědci v mateřské škole 2, která je pokračováním publikace se stejnojmenným názvem, najdete badatelské aktivity na témata: SVĚTLO, TEPLO, ZVUK, TÁNÍ A TUHNUTÍ, VYPAŘOVÁNÍ A ROZPOUŠTĚNÍ. Kniha je určena pro předškolní děti, využitelná je však i pro děti 1. stupně ZŠ.

Autorka na začátku knihy uvádí přehlednou tabulku s rozvržením aktivit do 15 dnů, které se nemusíme striktně držet. Využívala bych pokusy dle toho, jak se vám hodí do  tématu. Tuto tabulku však můžete použít při přípravě pomůcek (viz. níže).

V úvodu každé hlavní kapitoly autorka srozumitelně poskytuje odborné informace pro učitele související s daným tématem, které vám příjemně osvěží poznatky z dob studií. Následují dětské prekoncepce (reálné odpovědi dětí na otázky o tématu kladené učitelem) a materiální zabezpečení neboli seznam všech pomůcek a materiálů pro realizaci aktivit. Autorka uvádí, jaké pomůcky budete potřebovat pro jednotlivé dny. Právě zde budete potřebovat tabulku zmíněnou výše, ve které si vyhledáte například 2. den a uvidíte, k jakým konkrétním pokusům se pomůcky vztahují. Autorka však uvádí pomůcky i u každé badatelské aktivity, které jsou v textu vyznačeny tučně. Celkově najdeme v  publikaci 48 badatelských aktivit.

Aktivity začínají motivací=problémem z běžného života, děti se k němu spontánně vyjadřují, navrhují řešení a postupy bádání. V této části se objevuje dialog učitelky s dětmi sloužící jako inspirace, jak můžete vy klást otázky a podněcovat děti k hledání odpovědí a jejich bádání, což považuji za velký přínos, neboť ne vždy umíme správně formulovat otázky, které vedou k zamyšlení tím správným směrem. Dále se vybere nejvhodnější návrh a následuje postup bádání doplněný barevnou fotodokumentací, obrázky a schématy umožňující pochopit konkrétní postupy. Z výsledků se formuluje závěr a vrátí se zase k  situaci z běžného života, kde by se daly využít. V závěru každé série aktivit najdete reflexi jak k učitelům, tak k dětem a použitou literaturu při zpracování tématu.

Aktivity obsažené v kapitole SVĚTLO lze využít v době, kdy se s dětmi zabýváme materiály, mícháním barev, ráno-poledne-večer, čas. TEPLO u počasí, vody, oblečení, záchranného systému. ZVUK můžeme zařadit k tématu hudební nástroje, anebo kdykoliv, pokud s dětmi bojujeme s větší hlučností. TÁNÍ A TUHNUTÍ najde své uplatnění v průběhu celé zimy, kdy se v pokusech hojně pracuje s ledem a při probírání tématu: Co rádi jíme. Děti v praxi ověřují tání ledu, čokolády a dalších potravin. Pokusy o VYPAŘOVÁNÍ se budou hodit k počasí a koloběhu vody.

 V  kapitole o teple, tání a vypařování se občas pracuje s hořícími čajovými svíčkami, fény, elektrickým vařičem, a ne v každé MŠ jsou tyto spotřebiče a pomůcky povoleny z důvodu bezpečnosti. Pokud však budete šikovné, najdete jistě alternativní pomůcky, kterými lze vytvořit podobný efekt.

 Za sebe mohu knihu vřele doporučit. Badatelské aktivity budou pro Vás i děti určitě něčím novým, kterými obohatíte jak je, tak i sebe. Jedná se o velmi smysluplné vzdělávací pokusy, které do svého repertoáru zařazujeme velmi zřídka či vůbec. Je to možná tím, že nás do této chvíle nenapadlo místo vysvětlování vzít pár obyčejných věcí a udělat to jinak – efektivněji a zajímavěji.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *