Umělci v mateřské škole

Umělci v mateřské škole – Aktivity zaměřené na interpretaci výtvarného umění

Autorky se ve své nové knize zaměřují na interpretaci vizuálního umění. Děti zažívají radost, když zkoumají, jaký odkaz ukryl umělec do svého díla, a vzápětí, když si samy hrají na výtvarné umělce. Naučit děti číst obrazy je nevyhnutelným předpokladem k tomu, abychom mohli uskutečňovat aktivity založené na námětu nebo tématu, které dílo jasně nebo skrytě nabízí. Děti dokážou reagovat na dílo podle vlastních zkušeností, porovnávat ho s tím, co o dané situaci nebo ději vědí, stejně jako to dělají dospělí. Při vnímání uměleckých děl nevystačíme s běžným vizuálním jazykem, nestačí „to je pěkné, to se mi líbí“, ale je potřeba poznat, jak se umělec vyjadřoval, abychom mohli pochopit, co chtěl svým dílem sdělit.

 

Recenze

Děti v předškolním věku jsou velmi vnímavé, projevují zájem o svět, který je obklopuje. I vizuálního umění může při uplatnění adekvátních metod děti fascinovat. Díky těmto výtvarným aktivitám zaměřených na interpretaci vizuálního umění zaséváme do dětí semínka zájmu o umělecká díla. Pokud je už od předškolního věku budeme seznamovat s uměním zajímavou formou, ponesou si tyto emoce do dalších let a mohou se z nich v dospělosti stát pravidelní návštěvníci galerií se zájmem o výtvarnou kulturu. Prostřednictvím této publikace si čtenáři udělají představu o aktivitách orientující se na interpretaci vizuálního umění, rozvíjení vizuální gramotnosti u dětí předškolního věku. Existují knihy o interpretaci umění, ale do rukou se mi ještě nedostala kniha, která se zabývá výkladem známých uměleckých děl pro 5-6 leté děti.

Přiznávám se (a to jsem výtvarnice, která se snaží s dětmi tvořit netradičními technikami vycházející z moderního i současného umění), že se pouze omezuji s dětmi na parafrázi obrazu, zkoušení techniky/postupu umělce, či přejímání tvarů a barev z díla, ale podrobnou interpretaci s dětmi jsem ještě nezkoušela, protože jsem si myslela, že by to děti nebavilo, bylo by to pro ně náročné a nepochopitelné zároveň. Ani jsem nevěděla, jaké otázky bych měla pro děti volit, jak na díla zajímavým a přiměřeným způsobem výtvarně navázat. Je potřeba však dopředu zmínit, že tyto aktivity zaměřené na správnou a podrobnou interpretaci obrazů jsou náročné po stránce materiálně-technické, neustálém motivování dětí, vytvoření atmosféry.

Kniha v barevném provedení je doplněná o fotografie zkoumaných obrazů, tak i o fotografie dětí při jejich interpretaci. Kromě první teoretické části, která objasňuje současné výtvarné techniky/postupy/směry a základní stavební prvky (bod, linie, skvrna, hmota, tvar barva, materiál, světla, pohyb, měřítko), přináší informace, jak verbálně i vizuálně interpretovat vizuálního umění v preprimárním vzdělávání. V textu jsou důležité body vyznačeny červeným písmem a přehledně uspořádané pomocí odrážek.  Díky této teoretické části budete vědět, na co je možné se při zkoumání díla zaměřit (motiv, námět, téma, význam, smysl, název, výraz, jazyk, technika, kompozice, funkce apod.).

Praktická část se věnuje poznáváním několika děl Dominika Skuteckého, nejznámějším dílům světových umělců (Rembrandt – Návrat ztraceného syna, Leonardo da Vinci – Mona Lisa, Vincenc van Gogh-Slunečnice, Claude Monet-Dojem, Edvard Munch-Výkřik, Pablo Picaso-Tři muzikanti) a děl ze současného umění od českých a slovenských umělců (Sopko, Baláž, Kalný, Korpaczewski). Na začátku každé interpretace najdeme cíle aktivity a materiální prostředky. Následuje podrobný průběh aktivit doplněných o zaznamenanou diskusi mezi učitelkou a dětmi (otázky při zkoumání obsahu díla). Na konci je verbálně zkoumané dílo výtvarně interpretované – autorka poskytuje několik možností: převládá malba a inscenace, ale objevuje se též kresba, koláž, počítačová technika, body-art.

Co mi kniha dala? – Jak různými způsoby pracovat s obrazy umělců, s čím zpočátku seznámit děti, jaké klást otázky a jak na ně výtvarně navázat.  Myslím si, že v knize je až příliš otázek pro děti předškolního věku, kdy by po nějaké době klesla jejich pozornost. Nicméně si určitě každý z nás umí vybrat to nejdůležitější a s tím pracovat.  Kniha si určitě nekladla za cíl se striktně držet tohoto průběhu, ale na základě pár příkladů si aktivity zkusit a díky tomu si pak vytvořit vlastní interpretaci na libovolné umělecké dílo.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *