Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk

Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk

Projekty dramatické výchovy pro mladší školní věk

Publikace obsahuje výběr z dramaticko – výchovných projektů určených dětem od 6 do 11 let, vhodných pro práci v ZŠ i v literárně dramatických oborech ZUŠ a střediscích volného času. Mohou být také inspirací pro práci center tvořivé dramatiky, která nabízejí projekty školám, nebo se stát součástí animační práce muzeí a galerií. Projekty vycházejí z praxe posluchačů, v některých případech absolventů katedry výchovné dramatiky DAMU Praha. Vznikly jako samostatné absolventské projekty nebo jako skupinové projekty v rámci výuky didaktiky oboru i v praxi. Všechny navrhované projekty s výjimkou jednoho byly v praxi realizovány. Projekty obsahují metodické poznámky a další komentáře didaktického a dramaturgického charakteru. Jsou doplněny fotografiemi z realizace i obrazovým materiálem, který byl použit v průběhu práce, literárními texty a dalšími přílohami.

Recenze

Kniha určená především pro pedagogy 1. stupně ZŠ. Částečně se v ní mohou inspirovat i učitelé mateřských škol. Nicméně metody a techniky práce jsou přizpůsobené starším dětem, které již umí číst, psát a mají větší všeobecný přehled.

Kniha se skládá z dramatických projektů, jejichž autory jsou až na jednu výjimku zkušení studenti dramatické výchovy z pražské Divadelní fakulty AMU, kteří se již pohybují v praxi. Na konci knihy najdete slovníček dramatických technik, her a rituálů s jejich objasněním, což je pro mě největším praktickým přínosem (pro učitelku MŠ).

Kniha v černobílém provedení bez fotografií a ilustrace obsahuje celkem 13 projektů, z toho 12 z nich bylo ověřeno v praxi.  Projekty jsou řazené dle ročníku od 1. do 5. třídy. Každý obsahuje následující body: skupina, realizace, literatura, téma, cíle, popř. pomůcky a na konci projektu: komentář k realizaci projektu.

Podrobněji k projektům:

 • Středa nám chutnápro 1. ročník (celkem 9 zpracovaných bloků – na 9 týdnů, vždy ve středu, trvání jednoho bloku – 3 hodiny; práce s knihou: Středa nám chutná)
 • Liam na konci duhy pro 2. ročník ZŠ (7 bloků po 60 minutách, práce s literární předlohou: Příběhy skřítků Leprikónů)
 • Být přírodě kamarádem – pro 2. a 3. ročník ZŠ (1 lekce na 60 minut)- zabývá se hravou formou o odpad, recyklaci – částečně realizovatelné s dětmi z MŠ
 • Kouzelné sluchátko – pro 3. ročník ZŠ (4 lekce vycházející z knihy: Mach a Šebestová)
 • Rytmus Afriky-píseň pro stepního buvola – pro 3. a 4. ročník ZŠ (v rámci jednoho dne)
 • O prokletí Votic – pro děti ve věku 8-12 let (projekt zaměřen na práci s loutkami)
 • Stavby kolem nás – pro 3 -7. ročník ZŠ (projekt závislý na realizaci v Národní galerii a ve Veletržním paláci – expozice architektury, poznávání práce architekta)
 • Eliška a Jan – pro 4. a 5. ročník ZŠ (1 lekce na 90 minut)
 • Multikulturní Praha za doby Karla IV. – pro 4. a 5 ročník ZŠ (1 lekce na cca 120 minut zabývající se pražskými pověstmi, životem ve středověku, seznámení s jinými kulturami, prožití kusu historie, zorientování v historickém kontextu)
 • Od skřítků k Leprikónům – pro 4. a 5. ročník ZŠ (4 bloky, celkem na 4 hod 45 min, realizovaná v parku a lesnické škole)
 • Za ztracenými tolary – pro 4. a 5. třídu ZŠ (1 den, ideální realizovat s dětmi, které pochází z Velvar, neboť se projekt týká tohoto místa, jeho historie)
 • Cid – pro 5. ročník ZŠ (4 lekce, seznámení se středověkým Španělskem – rytířské ctnosti, válka, vztah k domovu)
 • Čas-náměty pro výuku v 1. a 5. ročníku ZŠ nerealizovaný projekt členěný na 5 bloků, přičemž každý blok je určen jiné třídě. 1. blok pro 1. třídu se věnuje ročním období, pranostikám; 2. blok pro 2. třídu fázím lidského života, Vánocům; 3. blok – měření času, časovým veličinám, dennímu režimu; 4. blok středověku a 5. blok českým dějinám.

Trošinku by mě mrzelo, že dva projekty jsou fixované na místo pobytu (Praha, Velvary). První dva projekty určené pro nejmladší děti ZŠ jsou fixované na méně známé knihy, které musí mít pedagog před projektem prostudované. Nejvíce projektů v knize je určeno pro 4. a 5. třídu. Mě osobně nejvíce zaujaly tři projekty: Být přírodě kamarádem, kde se děti díky dramatické výchově věnují ochraně životního prostředí, Kouzelné sluchátko, kdy se pracuje se známým příběhem a utrženým sluchátkem. Úplně nejlépe zpracovaný projekt je z mého pohledu poslední nerealizovaný projekt: Čas-náměty pro výuku v 1. a 5. ročníku ZŠ, který hravou formou děti vzdělává v předmětech prvouky, přírodovědy, vlastivědy a jeho bloky se jeví jako přiměřené pro všechny typy dětí.

Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *