Veselý rok s pohádkami

Veselý rok s pohádkami

Veselý rok s pohádkami – Hry a aktivity pro rozvoj školních kompetencí

Krátké autorské pohádky se stávají motivací ke hrám s předškoláky v mateřských školách. U každé pohádky jsou uvedené výchovné cíle, potřebné pomůcky a doplňující cvičení, případně náměty na další rozvíjející aktivity. Předškolní děti si prostřednictvím her osvojují a upevňují znalosti potřebné ke vstupu do základní školy. Jedná se o znalosti všeobecné, přičemž důraz je kladený především na podporu samostatnosti dětí při vyprávění, cílený rozvoj slovní zásoby a jazykových schopnosti, počítání, manipulaci s předměty, logické myšlení a grafomotoriku.

 

Recenze

Opět perfektně zpracovaná kniha od nakladatelství Portál pro učitelky mateřských škol vhodná pro poslední rok předškolních dětí, které se připravují na nástup do ZŠ. V knize najdete rozmanité činnosti pro přípravu dětí do školy: seznamování a rozvoj znalostí o dané látce, rozvoj slovní zásoby a mluveného projevu, motivační básničky, hádanky, autorské veršované pohádky, ilustrace, dramatizace, grafomotorika, výtvarné činnosti, logopedické hrátky, pohybové hry, smyslové hry a cvičení, didaktické hry, procvičování antonym, synonym, homonym, sloves, citoslovcí; orientace na ploše, v prostoru, času; určování počtu, hudební hry, matematické představy apod.

Kniha je přehledně uspořádána podle měsíců v roce od září do srpna. V jednotlivých kapitolách převládá dané téma související převážně s konkrétním měsícem, ale je doplněno o další témata (např. dny v týdnu, měsíce). Některé kreslené ilustrace jsou na celou stranu a mohou posloužit jako pracovní list pro děti  – stačí si pouze obrázek naskenovat a zvětšit na formát A4.

Nejedná se pouze o zásobník her a činností na dané téma. Ba naopak. Každá aktivita rozvíjí děti po jiné stránce. Činnosti NEJSOU POJMENOVANÉ MOTIVAČNÍMI NÁZVY, pod kterými si nepředstavíte, zda se jedná o pohybovou, sluchovou, či didaktickou hru, ale nesou názvy PODLE DRUHŮ ČINNOSTÍ + popř. co rozvíjí, nebo z jaké jsou oblasti.

Myslím, že je zbytečné popisovat kapitolu po kapitole, co je jejím obsahem, ale ráda bych Vám poskytla vhled do knihy prostřednictvím jedné kapitoly pro vytvoření představy o její přínosnosti, návaznosti činností a její vzdělávací hloubce. Text označený tučně koresponduje s názvy činností uváděných v knize. S knihy mám opravdu radost, další povedená kniha pro učitele MŠ od nakladatelství Portál.

PODZIM- měsíc ZÁŘÍ

 • Pohádka: O rozpustilé muchomůrce – o muchomůrce, která si povídá s beruškou o dění v lese. Pohádka končí tak, že jí muchomůrka bude vyprávět pohádku o Perníkové chaloupce.
 • Veršovaná pohádka: Perníková chaloupka – autorská pohádka autorky
 • Dramatizace textu – Dítě a ten druhý – dramatizace veršované pohádky: O perníkové chaloupce
 • Výtvarné činnosti – dítě a jeho tělo – několik možností, jak realizovat výtvarnou výchovu: obrázky k pohádce: O rozpustilé muchomůrce, lepení přírodnin a dokreslování, otiskování listů, frotáž, prostorová tvorba perníkové chaloupky (nejedná se o konkrétní postup, pouze sled nápadů)
 • Rozlišování citového zabarvení synonym – Dítě a jeho psychika – bába, babizna, babka, stařenka, babča, babička; vysvětlení sloves dětmi (např. dřímá, mlsá, burcuje, pelášili – slova z veršované pohádky)
 • Logopedické hrátky – poznávání první hlásky P, B, M – vyjmenování hub, zvířátek stromů, které začínají na hlásku M. Co začíná v lese a na poli hláskou B, P?
 • Rozvoj slovní zásoby- Dítě a svět – otázky týkající se života v lese, reprodukce pohádky: O perníkové chaloupce
 • Nácvik básně: Muchomůrka
 • Rozvoj matematických představ – Dítě a jeho tělo – lepení bílých puntíků/pokládání PET víček na vyrobené muchomůrky dle slovní instruktáže pedagoga
 • Poznávání barev- logické a abstraktní myšlení, soustředěnost, práce s obrázky – obsahuje veršovanou báseň, co je červené a aktivitu pro děti: vymýšlení rýmových jednoduchých vět, kde se objevuje libovolná barva
 • Motivační říkanky o zvířátkách – rozlišování podle barvy – krátké veršované básničky o hnědých, šedý, zelených, černých a oranžových zvířátkách
 • Ochrana přírody a pravidla správného chování – sociální informovanost – otázky pro rozhovor o lese a jeho správném/nesprávném chování v něm
 • Poznávání ročních obdobíotázky vztahující se k podzimu
 • Poslech básně: Deštivý podzim
 • Logopedické hrátky-kde se ukrývají hlásky G, K, CH a H? – vyjmenovávání co nejvíce druhů bot, kdo je vyrábí, z čeho se vyrábí
 • Seznamování s lidovými texty-básně a písně o podzimu – otázky týkající se podzimu, jejichž odpovědí by měl být název některé písničky (Ve které písničce shazuje vítr hrušky? – Foukej, foukej, větříčku)
Žádné výsledky hodnocení

Ohodnoť příspěvek

Sdílet příspěvek

Diskuze

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *